________ A 21/4 Flashcards, ________ A Scholarship, I Entered One Of The Most

câu hỏi trong đề: Đề minh họa theo kết cấu thi THPT nước nhà môn tiếng Anh năm 2022 (30 đề) (Đề 26)
*
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Kiến thức về rút gọn câuTạm dịch: Được thừa nhận học bổng, tôi vào học tại giữa những trường đại học độc quyền nhất của quốc gia Anh.+ hai vế gồm cùng công ty ngữ là “I”, ta hoàn toàn có thể bỏ chủ ngữ vế đầu, đồng thời vận động từ về dạng Ving khi nó mang nghĩa dữ thế chủ động và Vp2/Ved khi nó sẽ mang nghĩa bị động.+ Vì hành vi “được nhấn học bổng” xảy ra trước hành vi còn lại trong câu yêu cầu ta sử dụng “having been Vp2/Ved”.

Bạn đang xem: A 21/4 flashcards


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Many students took part in the entrance examination at university highly every year


Mary invited her friend, Sarah, lớn have dinner out that night và Sarah accepted. Choose the most suitable response to lớn fill in the blank in the following exchange.

Mary: “Shall we eat out tonight?” - Sarah: “___________.”


Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer lớn each of the questions from 31 to 35.

In 2007, at a heavily hyped press sự kiện in San Francisco, táo apple co-founder Steve Jobs stood on stage và unveiled a revolutionary sản phẩm that not only broke the mould but also phối an entirely new paradigm for computer-based phones. The look, interface và core functionality of nearly every điện thoại cảm ứng to come along since is, in some khung or another, derived from the original i
Phone’s innovative touchscreen-centric design.

Among some of the ground-breaking features was an expansive and responsive display from which to check email, stream video, play audio, and browse the internet with a smartphone browser that loaded full websites, much lượt thích what is experienced on personal computers. Apple’s unique i
OS operating system allowed for a wide range of intuitive gesture-based commands & eventually, a rapidly growing warehouse of downloadable third-party applications.

Most importantly, the i
Phone reoriented people’s relationship with smartphones. Up khổng lồ then, they were generally geared toward businesspeople and enthusiasts who saw them as an invaluable tool for staying organized, corresponding over email, & boosting their productivity. Apple’s version took it to lớn a whole other màn chơi as a full-blown multimedia powerhouse, enabling users lớn play games, watch movies, chat, giới thiệu content, and stay connected khổng lồ all the possibilities that we are all still constantly rediscovering.

Xem thêm: Nơi Nào Sau Đây Có Mưa Ít ? Những Địa Điểm Nào Sau Đây Thường Có Mưa Ít

(Adapted from https://www.thoughtco.com/)

Which best serves as the title for the passage?


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 lớn 29.

In such a costly và competitive society and world, no one of us can live without money. We need money khổng lồ fulfill our basic needs of the life such as buying food, & (26) ­­­­­­­­­­­________ many basic necessities of life which are almost impossible to buy without money. People in the society (27)______are rich and have property are looked as honourable & respectful person of the society however a poor person is seen as hatred without any good impression.

Money increases the position of the person in the society and (28)______a good impression khổng lồ him. All of us want to be rich by earning more money through good job or business in order lớn fulfil all the increasing demands of the modern age. (29)______, only few people get this chance of completing their dreams of being a millionaire.

So, money is the thing of great importance all through the life. Money is required by everyone whether he/she is rich or poor and living in urban areas or rural areas. People in the urban areas are earning more money than the people living in backward or rural areas as the people of the urban areas have more (30)______to the technologies và get more opportunity because of the easy sources.

(Adapted from https://www.indiacelebrating.com)


We need money to lớn fulfill our basic needs of the life such as buying food, and (26) ­­­­­­­­­­­________ many basic necessities of life which are almost impossible khổng lồ buy without money.
Câu hỏi:

________ a scholarship, I entered one of the most privileged universities of the United Kingdom.


Đáp án D

Kiến thức về rút gọn gàng câu

Tạm dịch: Được dìm học bổng, tôi vào học tập tại trong những trường đại học độc quyền nhất của vương quốc Anh.

+ nhì vế có cùng công ty ngữ là “I”, ta rất có thể bỏ chủ ngữ vế đầu, đồng thời hoạt động từ về dạng Ving khi nó mang nghĩa chủ động và Vp2/Ved khi nó đem nghĩa bị động.

+ Vì hành động “được nhấn học bổng” xảy ra trước hành vi còn lại vào câu nên ta dùng “having been Vp2/Ved”.


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn mẫu 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới review 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ gia dụng Lý 12

Giải bài bác tập SGK đồ dùng Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ dùng Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài bác tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cao Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử 12

Giải bài tập SGK lịch sử 12

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử dân tộc VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài bác tập SGK công nghệ 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem các nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn đồ vật lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi thpt QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cương cứng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi thpt QG môn vật lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đang đặt thương hiệu cho mẫu sông

Vợ ông chồng A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền xung quanh xa

Khái quát tháo văn học vn từ đầu CMT8 1945 đến cố kỉnh kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm công nghệ 7: tự 08h30 - 21h00

boedionomendengar.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *