C3H6O2 Có Bao Nhiêu Đp - C3H6O2 Có Bao Nhiêu Đồng Phân Đơn Chức Mạch Hở

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng hóa học vô cơ
Phản ứng chất hóa học hữu cơ
Công thức kết cấu của C3H6O2 và call tên | Đồng phân của C3H6O2 và call tên
Trang trước
Trang sau

Đồng phân của một hóa học hữu cơ khá tinh vi và có tương đối nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân team chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích mục đích giúp các em học viên viết đầy đủ số đồng phân của C3H6O2 và hotline tên đúng những đồng phân của C3H6O2 tương ứng, dưới đây Viet
Jack đang hướng dẫn chúng ta cách viết đồng phân và call tên C3H6O2 đầy đủ, bỏ ra tiết.

Bạn đang xem: C3h6o2 có bao nhiêu đp

Công thức cấu trúc của C3H6O2 và call tên | Đồng phân của C3H6O2 và call tên


Ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất hoàn toàn có thể là axit cacboxylic hoặc este

A. Axit cacboxylic C3H6O2

Axit cacboxylic C3H6O2 có 1 đồng phân cấu tạo, rứa thể:

Đồng phân
CTCT thu gọn
Tên gọi
*
CH3 - CH2 – COOHAxit propioic/ Axit propanoic

B. Este C3H6O2

Este C3H6O2 tất cả 2 đồng phân cấu tạo, cố thể

Đồng phân
CTCT thu gọn
Tên gọi
*
CH3COOCH3Metyl axetat
*
HCOOC2H5Etyl fomat

Vậy ứng với cách làm phân tử C3H6O2 thì chất gồm 3 đồng phân, hoàn toàn có thể là axit cacboxylic hoặc este.


Quảng cáo

Săn SALE shopee tháng 5:


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài xích giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời sáng chế tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

Tổng vừa lòng về Đồng phân C3H6O2 - công thức phân tử và biện pháp gọi tên. Những Đồng phân C3H6O2 - công thức phân tử và cách gọi tên không thiếu nhất


3.1. Axit cacboxylic C3H6O2

Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no Cn
H2n
O2:

3.2. Este C3H6O2

Số đồng phân este đối kháng chức no Cn
H2n
O2:


1. Cách tính số đồng phân

- Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: thu được khi đổi khác trật từ liên kết của các nguyên tử C cùng nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: cùng với một công thức C4H10 ta có các đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân loại nhóm chức:


Nhóm chức

Loại chất

- OHAncol
- O -Ete
- CHOAnđehit
- COXeton
- COOHAxit

Ví dụ: Cùng công thức C2H6O ta có thể viết 2 đồng phân cùng với 2 các loại nhóm chức khác nhau (ancol với ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân địa chỉ nhóm chức hoặc links bội: vị trí của nhóm chức, nhóm nắm hoặc link bội trên mạch C núm đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, vào phân th bao gồm một nối đôi:

- Đồng phân cis – trans:

Ví dụ với buten – 2 – en

Nhận thấy, khi 2 nhóm núm của nguyên tử C với nối đôi khác biệt thì sẽ lộ diện đồng phân hình học. Nếu các nhóm chũm ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) bao gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng bên với nối đôi đã là dạng cis, khác phía là dạng trans.

2. Các bước viết đồng phân:

- Tính số liên kết π với vòng: π + v 

- nhờ vào công thức phân tử, số liên kết π+v để lựa chọn một số loại chất phù hợp. Hay đề sẽ cho viết đồng phân của phù hợp chất gắng thể.

Xem thêm: Hướng dẫn quy tắc nắm bàn tay trái, quy tắc bàn tay phải, quy tắc bàn tay trái

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: ko phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,...

+ Mạch vòng: vòng không nhánh, vòng vó nhánh,....

- gắn thêm nhóm chức hoặc link bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó di chuyển để đổi khác vị trí. Buộc phải xét tính đối xứng để tránh trùng lặp.

- Điền H để bảo đảm hoá trị của những nguyên tố. Đối với bài bác trắc nghiệm thì ko cần.

3. Công thức kết cấu của C3H6O2 và điện thoại tư vấn tên | Đồng phân của C3H6O2 và điện thoại tư vấn tên

Ứng với bí quyết phân tử C3H6O2 thì chất rất có thể là axit cacboxylic hoặc este

3.1. Axit cacboxylic C3H6O2

Số đồng phân axit cacboxylict đối chọi chức no Cn
H2n
O2:

Công thức:

Số axit Cn
H2n
O2 = 2n-3 (n 3H6O2 có 1 đồng phân cấu tạo, chũm thể:

*

3.2. Este C3H6O2

Số đồng phân este solo chức no Cn
H2n
O2:

Công thức:

Số este Cn
H2n
O2 = 2n-2 (n 3H6O2 có 2 đồng phân cấu tạo, cố gắng thể

*

Vậy ứng với công thức phân tử C3H6O2 thì chất có 3 đồng phân, rất có thể là axit cacboxylic hoặc este.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *