Chó Sủa Là Chó Không Cắn 16, Chó Sủa La Chó Không Cắn Chap 16

1 Đức Chúa Jêsus coi thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì những môn đồ mang lại gần. 2 Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng: 3 Phước cho phần đông kẻ có lòng cạnh tranh khăn, bởi vì nước thiên đàng là của rất nhiều kẻ ấy! 4 Phước cho rất nhiều kẻ than khóc, vì sẽ tiến hành yên ủi! 5 Phước cho hầu như kẻ nhu mì, vì chưng sẽ hưởng được đất! 6 Phước cho phần nhiều kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ tiến hành no đủ! 7 Phước cho phần đa kẻ xuất xắc thương xót, vì sẽ được thương xót! 8 Phước cho hầu như kẻ bao gồm lòng trong sạch, vị sẽ thấy Đức Chúa Trời! 9 Phước cho đa số kẻ làm cho tất cả những người hòa thuận, vì sẽ tiến hành gọi là bé Đức Chúa Trời! 10 Phước cho phần đông kẻ chịu đựng bắt bớ bởi sự công bình, vì chưng nước thiên đường là của rất nhiều kẻ ấy! 11 lúc nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy các điều dữ nói vu cho những ngươi, thì những ngươi sẽ được phước. 12 Hãy vui vẻ, với nức lòng mừng rỡ, do phần thưởng những ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; chính vì người ta cũng từng bắt bớ những đấng tiên tri trước những ngươi như vậy. 13 những ngươi là muối bột của đất; tuy vậy nếu mất mặn đi, thì đã lấy giống bỏ ra mà làm cho mặn lại? muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị fan ta đánh đấm dưới chân. 14 các ngươi là sự sáng của nuốm gian; một chiếc thành sinh sống trên núi thì không khi nào bị tắt thở được: 15 cũng không có bất kì ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta bỏ trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi tín đồ ở vào nhà. 16 Sự sáng những ngươi hãy soi trước mặt fan ta như vậy, đặng chúng ta thấy những việc lành của các ngươi, cùng ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. 17 những ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá lao lý hay là lời tiên tri; ta đến, chưa hẳn để phá, song để triển khai cho trọn. 18 bởi ta nói thật cùng các ngươi, đã khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong điều khoản cũng không qua đi được cho tới khi mọi sự được trọn. 19 Vậy, ai diệt một điều cực bé dại nào một trong những điều răn nầy, và dạy người ta có tác dụng như vậy, thì có khả năng sẽ bị xưng là cực bé dại trong nước thiên đàng; còn như ai giữ đầy đủ điều răn ấy, cùng dạy fan ta nữa, thì sẽ tiến hành xưng là béo trong nước thiên đàng. Trăng tròn Vì ta phán cho các ngươi rằng, trường hợp sự công bằng của những ngươi chẳng trổi hơn sự vô tư của những thầy thông giáo và bạn dòng Pha-ri-si, thì những ngươi có thể không vào nước thiên đàng. 21 các ngươi bao gồm nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ làm thịt ai; và rằng: Hễ ai giết tín đồ thì đáng bị tand xử đoán. 22 tuy nhiên ta phán cho những ngươi: Hễ ai giận bằng hữu mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì xứng đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì xứng đáng bị lửa địa ngục hành phạt. 23 Ấy vậy, nếu lúc nào ngươi đem dưng của lễ địa điểm bàn thờ, cơ mà nhớ lại bằng hữu có điều gì nghịch thuộc mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, quay trở lại giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy mang đến dâng của lễ. 25 lúc ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa cùng với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan liêu án giao ngươi mang lại thầy đội, mà lại ngươi bắt buộc ở tù. 26 quả thật, ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được. 27 các ngươi tất cả nghe lời phán rằng: Ngươi chớ tội lỗi tà dâm. 28 tuy nhiên ta phán cho những ngươi biết: Hễ ai ngó bầy bà nhưng mà động tình tham muốn, thì trong thâm tâm đã phạm tội dâm tà cùng người rồi. 29 Vậy nếu con mắt mặt hữu xui mang đến ngươi phạm tội, thì hãy móc mà lại quăng nó đến xa ngươi đi; do thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. 30 Lại ví như tay hữu xui mang đến ngươi phạm tội, thì nên chặt nhưng liệng nó đến xa ngươi đi; bởi vì thà chịu một trong những phần thân thể ngươi phải hư, còn rộng là cả thân thể vào địa ngục. 31 lại có nói rằng: Nếu fan nào để bà xã mình, thì hãy cho vợ cái tờ để. 32 song ta phán cùng các ngươi: Nếu bạn nào để vợ mà chưa hẳn vì cớ ngoại tình, thì tín đồ ấy khiến cho vợ mình ra fan tà dâm; lại nếu tín đồ nào cưới đàn bà bị để, thì cũng tội lỗi tà dâm. 33 những ngươi còn có nghe lời phán cho những người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, yêu cầu giữ vẹn lời thề mình. 34 tuy vậy ta phán cùng những ngươi rằng chớ thề chi hết: đừng chỉ có trời nhưng mà thề, vị là ngôi của Đức Chúa Trời; 35 đừng nên chỉ có đất nhưng mà thề, vị là bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng nên chỉ thành Giê-ru-sa-lem nhưng thề, do là thành của Vua lớn. 36 Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà lại thề, bởi tự ngươi không thể làm cho một tua tóc buộc phải trắng xuất xắc là đen được. 37 tuy nhiên ngươi nên nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, vì chưng nơi quỉ dữ mà ra. 38 các ngươi có nghe lời phán rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 tuy nhiên ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho bọn họ luôn; 40 ví như ai mong mỏi kiện ngươi đặng lột mẫu áo vắn, hãy nhằm họ lấy luôn luôn cái áo nhiều năm nữa; 41 trường hợp ai mong mỏi bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi nhì dặm cùng với họ. 42 Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi, thì đừng trớ. 43 các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, với hãy ghét quân địch nghịch mình. 44 song ta nói cùng những ngươi rằng: Hãy yêu quân địch nghịch, và nguyện cầu cho kẻ bắt bớ các ngươi, 45 hầu cho các ngươi được gia công con của phụ vương các ngươi ở trên trời; cũng chính vì Ngài khiến cho mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa mang lại kẻ vô tư cùng kẻ độc ác. 46 Nếu những ngươi yêu đa số kẻ yêu mình, thì đã đạt được thưởng gì đâu? đầy đủ kẻ thâu thuế há chẳng làm do vậy sao? 47 Lại nếu những ngươi tiếp đãi bằng hữu mình cơ mà thôi, thì bao gồm lạ gì hơn ai? tín đồ ngoại há chẳng làm do vậy sao? 48 rứa thì những ngươi hãy phải trọn vẹn, như phụ thân các ngươi sinh hoạt trên trời là trọn vẹn.

6 BẢN DỊCH | NGHE | kt39,6,a | TÀI LIỆU

Bạn đang xem: Chó sủa là chó không cắn 16

|Taekook| Độc Chiếm

Fanfiction

#docchiem #fanfic #jungkook #sinhtuvan #taehyung #taekook #vkook #đammỹ


*

*

*
Báo Cáo Truyện
Kim Taehyung trong quan lại bar với đối t&#x
E1;c. &#x
D4;ng ta nhì tay nhì n&#x
E0;ng, gọi th&#x
EA;m một đống người cả phái nam cả nữ chỉ để r&#x
F3;t rượu v&#x
E0; l&#x
E0;m &#x
F4;ng ta vui. Nhiều người ngồi b&#x
EA;n cạnh hầu hạ hắn, nhưng khổ nỗi l&#x
E0; hắn thật sự kh&#x
F4;ng hứng th&#x
FA; với mấy người n&#x
E0;y.

"Kim tổng, ch&#x
FA;ng ta cứ thoải m&#x
E1;i đi, kh&#x
F4;ng cần phải ngại"

"Đ&#x
EA;m ni ch&#x
FA;ng ta chơi thỏa th&#x
ED;ch, cậu muốn bao nhi&#x
EA;u l&#x
E0; c&#x
F3; bấy nhi&#x
EA;u, t&#x
F4;i bao hết"

"T&#x
F4;i thật sự kh&#x
F4;ng cần đ&#x
E2;u"

"Hợp t&#x
E1;c vui vẻ"

Hắn thật sự đ&#x
E3; say rồi, uống hết một ly rượu đầy, sau đ&#x
F3; đứng dậy xin ph&#x
E9;p đi về. Kim Taehyung l&#x
E0; một bé mồi b&#x
E9;o bở m&#x
E0; ai cũng muốn l&#x
EA;n giường với hắn một lần, nếu may mắn lọt v&#x
E0;o mắt hắn, c&#x
F3; khi c&#x
F2;n c&#x
F3; thể l&#x
E0;m Kim phu nh&#x
E2;n cũng n&#x
EA;n.

"C&#x
F2;n sớm m&#x
E0; cậu về l&#x
E0;m g&#x
EC; vội"

"T&#x
F4;i thật sự phải đi, c&#x
F3; g&#x
EC; hẹn &#x
F4;ng lần sau"

Liếc mắt thấy hắn muốn rời khỏi đ&#x
E2;y. Mấy người m&#x
E0; &#x
F4;ng ta gọi liền đứng dậy đi theo hắn. Tiếp theo l&#x
E0; những lời như r&#x
F3;t mật v&#x
E0;o tai, nếu l&#x
E0; người kh&#x
E1;c th&#x
EC; tức thì lập tức đ&#x
E3; v&#x
E0;o kh&#x
E1;ch sạn rồi. Kim Taehyung vẫn mặc kệ m&#x
E0; ra xe, t&#x
E0;i xế đ&#x
E3; đỗ xe b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i. Mấy người cơ chạy tới muốn ngồi l&#x
EA;n xe cộ hắn.

"C&#x
FA;t"

Hắn qu&#x
E1;t lớn, sau đ&#x
F3; l&#x
EA;n xe pháo n&#x
F3;i t&#x
E0;i xế đưa hắn về. Nhưng họ vẫn rất l&#x
EC; lợm bắt xe taxi b&#x
E1;m theo hắn. Đi gần đến nh&#x
E0;, Kim Taehyung cảm thấy cơ thể bắt đầu kh&#x
F4; n&#x
F3;ng. Đ&#x
FA;ng l&#x
FA;c n&#x
E0;y điện thoại hắn reo inch ỏi, Kim Taehyung m&#x
F2; m&#x
E3;i mới lấy được điện thoại ra. L&#x
E0; mẹ hắn gọi.

"Con đ&#x
E2;y"

"Taehyung, ng&#x
E0;y mai bé c&#x
F3; thời gian th&#x
EC; đưa Yoochun.... "

"C&#x
F3; g&#x
EC; th&#x
EC; ng&#x
E0;y mai n&#x
F3;i, nhỏ mệt lắm"

Hắn n&#x
F3;i kết thúc tắt bụp m&#x
E1;y. Kim Taehyung đi v&#x
E0;o nh&#x
E0;, tay hắn ấn chu&#x
F4;ng. Jeon Jungkook đang gật g&#x
F9; ngủ, nghe thấy tiếng chu&#x
F4;ng cửa liền tỉnh dậy. Chắc chắn l&#x
E0; hắn về. Cậu vội v&#x
E0;ng đi ra mở cửa. C&#x
E1;nh cửa vừa mở ra, Kim Taehyung cả người đ&#x
E3; đổ ập v&#x
E0;o cậu, Jeon Jungkook đỡ hắn, hắn kh&#x
E1; nặng, mang lại n&#x
EA;n cậu phải l&#x
F9;i về sau mấy bước. Cả người thể Kim Taehyung nồng nặc m&#x
F9;i rượu, cậu kh&#x
F4;ng khỏi nhăn mặt.

Một tay cậu &#x
F4;m hắn, một tay định đ&#x
F3;ng cửa th&#x
EC; c&#x
F3; tía người, nhì nữ một trai đi tới ngăn lại, kh&#x
F4;ng mang lại cậu đ&#x
F3;ng cửa.

"Ba người l&#x
E0; ai vậy, giờ n&#x
E0;y sao c&#x
F2;n tới đ&#x
E2;y"

"Ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i đương nhi&#x
EA;n tới l&#x
E0; để " hầu hạ"anh ấy rồi"

"Mau tr&#x
E1;nh ra để ch&#x
FA;ng t&#x
F4;i v&#x
E0;o"

N&#x
F3;i hoàn thành mấy người đ&#x
F3; định đi v&#x
E0;o nh&#x
E0;, Jeon Jungkook đứng chặn ở đ&#x
F3;, dứt kho&#x
E1;t kh&#x
F4;ng mang lại họ bước nửa bước v&#x
E0;o trong. Kim Taehyung bắt đầu rời khỏi người cậu, loạng choạng đi l&#x
EA;n ph&#x
F2;ng, tay hắn b&#x
E1;m v&#x
E0;o cầu thang để tr&#x
E1;nh bị ng&#x
E3;. Cậu phải giải quyết mấy nhỏ người mặt d&#x
E0;y n&#x
E0;y trước, sau đ&#x
F3; mới l&#x
EA;n với hắn được.

Jeon Jungkook &#x
E1;nh mắt đầy kh&#x
F3; chịu nh&#x
EC;n mấy bé người kh&#x
F4;ng c&#x
F3; li&#x
EA;m sỉ n&#x
E0;y. Yeontan như biết chuyện g&#x
EC; đang xảy ra m&#x
E0; chạy tới b&#x
EA;n cạnh cậu, nhe h&#x
E0;m răng một c&#x
E1;ch hung dữ, gầm gừ như muốn đuổi tía người kia.

Họ thấy Yeontan nhỏ n&#x
EA;n coi thường, ch&#x
FA; ch&#x
F3; sủa lớn, sau đ&#x
F3; bắt đầu đuổi mấy người đ&#x
F3; ra khỏi nh&#x
E0;. Cha người kia hốt hoảng chạy ra ngo&#x
E0;i, cổng cũng tự động đ&#x
F3;ng v&#x
E0;o.

"Yeontan giỏi lắm, ng&#x
E0;y mai sẽ c&#x
F3; thưởng"

Yeontan hiểu cậu n&#x
F3;i n&#x
EA;n rất h&#x
E1;o hức m&#x
E0; vẫy đu&#x
F4;i.

B&#x
E1;c gi&#x
FA;p việc vừa đ&#x
FA;ng l&#x
FA;c tỉnh dậy. Nh&#x
EC;n cậu vội v&#x
E0;ng l&#x
EA;n lầu, b&#x

Xem thêm: Thả Thính Bằng Tên Riêng Cực Ngọt Đốn Lụi Tim Crush, Khi Chúng Tôi Thả Thính Bằng Tên Của Nhau

E1;c giữ cậu lại.

"Sao ch&#x
E1;u vội thế

"Taehyung say rượu, để ch&#x
E1;u v&#x
E0;o với anh ấy"

N&#x
F3;i chấm dứt cậu liền chạy l&#x
EA;n ph&#x
F2;ng coi hắn thế n&#x
E0;o. Vừa v&#x
E0;o trong, cậu đ&#x
E3; thấy Kim Taehyung người tr&#x
EA;n giường. Hắn h&#x
EC;nh như c&#x
F3; g&#x
EC; đ&#x
F3; không đúng sai. C&#x
F3; vẻ hắn đang cố cởi &#x
E1;o.

Jeon Jungkook đi tới b&#x
EA;n cạnh, gi&#x
E2;y tiếp theo liền bị hắn quật ng&#x
E3; nằm dưới th&#x
E2;n. Kim Taehyung v&#x
F9;i đầu v&#x
E0;o h&#x
F5;m cổ cậu, kh&#x
F4;ng ngừng dụi dụi khiến cậu rất nhột. Hơi thở ấm n&#x
F3;ng, chiếc lưỡi ẩm ướt kh&#x
F4;ng ngừng lướt qua tai v&#x
E0; cổ.

Cậu mặc kệ hắn l&#x
E0;m c&#x
E0;n, tay hắn đ&#x
E3; mon men k&#x
E9;o &#x
E1;o cậu t&#x
EC;m tới nhị điểm hồng trước ngực m&#x
E0; gảy nhẹ. Jeon Jungkook cả người liền run l&#x
EA;n.

"Taehyung, từ từ đ&#x
E3; n&#x
E0;o, phải cởi &#x
E1;o đ&#x
E3;, m&#x
F9;i rượu nồng qu&#x
E1;"

"N&#x
F3;ng qu&#x
E1;"

Jeon Jungkook cố gắng cởi &#x
E1;o đến hắn, thứ tê đ&#x
E3; cứng rắn chọc v&#x
E0;o đ&#x
F9;i non, cậu đang mặc quần ngắn n&#x
EA;n cảm nhận rất r&#x
F5; . Thắt lưng của hắn được cậu th&#x
E1;o ra. Kim Taehyung cầm tay cậu chạm v&#x
E0;o c&#x
F4;n thịt nh&#x
F4; l&#x
EA;n cao. Hắn bị bỏ thuốc rồi, cả người đều kh&#x
F3; chịu.

Biết hắn kh&#x
F4;ng thoải m&#x
E1;i, cậu c&#x
F3; ch&#x
FA;t sợ h&#x
E3;i m&#x
F3;c thứ cơ ra, c&#x
F4;n thịt vừa th&#x
F4; vừa cứng bật ra, n&#x
F3; n&#x
F3;ng như muốn l&#x
E0;m phỏng tay cậu. Jeon Jungkook mặc hắn đi&#x
EA;n cuồng h&#x
F4;n m&#x
EC;nh, cổ đ&#x
E3; xuất hiện những vết đỏ, cậu c&#x
F3; ch&#x
FA;t kh&#x
F3; thở, nhưng tay vẫn cố di chuyển gi&#x
FA;p hắn bớt n&#x
F3;ng. Đầu v&#x
FA; v&#x
EC; hắn đ&#x
E3; dựng đứng, Kim Taehyung c&#x
FA;i đầu ngậm v&#x
E0;o miệng.

"A a a..ưm...đừng cắn"

Một l&#x
FA;c l&#x
E2;u sau, m&#x
E3;i m&#x
E0; hắn vẫn cứng như ban đầu, chẳng c&#x
F3; dấu hiệu g&#x
EC; l&#x
E0; sắp bắn. Tay cậu mỏi nhừ rồi m&#x
E0; hắn th&#x
EC;....

Tiếng g&#x
F5; cửa từ b&#x
EA;n ngo&#x
E0;i truyền tới, cậu giật m&#x
EC;nh đẩy hắn ra, chỉnh lại quần &#x
E1;o rồi mở h&#x
E9; cửa. L&#x
E0; b&#x
E1;c gi&#x
FA;p việc, tr&#x
EA;n tay cầm một cốc nước v&#x
E0; nhì hộp thuốc.

"C&#x
F3; chuyện g&#x
EC; vậy ạ"

Mặt cậu ửng hồng v&#x
EC; ngại.

"Đ&#x
E2;y l&#x
E0; thuốc giải rượu, c&#x
F2;n đ&#x
E2;y l&#x
E0; thuốc giải c&#x
E1;i kia"

"&#x
C0; dạ, ch&#x
E1;u cảm ơn"

B&#x
E1;c gi&#x
FA;p việc l&#x
E0;m ở đ&#x
E2;y cũng l&#x
E2;u rồi. Mang lại n&#x
EA;n cũng kh&#x
E1; hiểu, mỗi lần hắn về muộn như vậy, nhất định l&#x
E0; sẽ say hoặc bị bỏ thuốc. B&#x
E1;c ấy với cả nhị loại đến cậu, thừa c&#x
F2;n hơn thiếu. Nh&#x
EC;n cậu như vậy b&#x
E1;c đ&#x
E3; hiểu m&#x
EC;nh đến kh&#x
F4;ng đ&#x
FA;ng l&#x
FA;c, thật l&#x
E0;, biết vậy th&#x
EC; b&#x
E1;c ấy kh&#x
F4;ng tới l&#x
E0;m g&#x
EC;, l&#x
E0;m hỏng việc của cậu chủ. Đ&#x
FA;ng l&#x
E0; thiếu suy nghĩ qu&#x
E1;.

Cậu đ&#x
F3;ng cửa, vừa xoay lưng lại đ&#x
E3; bị h&#x
F4;n kịch liệt. Nước trong cốc cũng tại hắn m&#x
E0; đổ ra một &#x
ED;t.

Jeon Jungkook đẩy hắn ra, cậu lấy thuốc bắt hắn uống, nhưng Kim Taehyung kh&#x
F4;ng chịu m&#x
E0; cứ muốn l&#x
E0;m tiếp chuyện kia. Cậu chẳng c&#x
F2;n c&#x
E1;ch n&#x
E0;o, đ&#x
E0;nh d&#x
F9;ng miệng gi&#x
FA;p hắn uống thuốc.

Cho hắn nằm xuống giường, sau đ&#x
F3; tiếp tục cầm cự vật di chuyển l&#x
EA;n xuống, thuốc chắc chắn đ&#x
E2;u thể c&#x
F3; t&#x
E1;c dụng ngay, phải cho hắn bắn ra một lần đ&#x
E3;.

Cuối c&#x
F9;ng, cho đến lúc tay cậu mỏi r&#x
E3; rời th&#x
EC; hắn cũng chịu thả lỏng tinh quan tiền bắn ra tinh dịch đặc sệt, tay cậu d&#x
ED;nh đầy thứ đ&#x
F3; của hắn. Jeon Jungkook rời giường để đi rửa tay.

Đến khi dứt v&#x
E0; ra ngo&#x
E0;i th&#x
EC; hắn đ&#x
E3; ngủ lu&#x
F4;n rồi. Kim Taehyung trong l&#x
FA;c cậu đi rửa tay đ&#x
E3; cởi bỏ quần ngo&#x
E0;i, chỉ mặc boxer đi ngủ. Cậu lấy quần hắn đ&#x
E3; cởi với v&#x
E0;o nh&#x
E0; tắm, sau đ&#x
F3; lấy khăn ấm lau người cho hắn. Mọi thứ xong hết th&#x
EC; cậu mới thở d&#x
E0;i nằm b&#x
EA;n cạnh hắn. Cậu vừa đặt lưng xuống giường, Kim Taehyung tiến tới &#x
F4;m cậu. Cơ thể hắn n&#x
F3;ng như bị sốt vậy, cậu nằm vào v&#x
F2;ng tay của hắn cũng kh&#x
F4;ng sợ bị lạnh.

Jeon Jungkook &#x
F4;m eo hắn bắt đầu ch&#x
EC;m v&#x
E0;o giấc ngủ. Cả hai say giấc th&#x
EC; đồng hồ cũng đ&#x
E3; điểm đến nhì giờ k&#x
E9;m. =================

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *