BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 LỚP 5 MÔN TOÁN LỚP 5, 10 ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ II TOÁN LỚP 5

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2023 được Vn
Doc sưu tầm, chọn lọc trong thư viện đề thi lớp 5 bao gồm đáp án với bảng ma trận đề thi theo thông tư 22. Đề thi học kì 2 lớp 5 này để giúp các em học sinh ôn tập, củng nỗ lực kiến thức, chuẩn bị cho bài bác thi cuối kì 2, cuối năm học đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 5 môn toán

hơn nữa, đây cũng là tài liệu quality cho những thầy cô lúc ra đề học tập kì 2 lớp 5 môn Toán cho những em học sinh. Mời thầy cô, phụ huynh và những em thuộc tham khảo.


55 Đề thi Toán lớp 5 học kì hai năm 2022 - 2023

1. 20 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán2. 35 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán tải nhiều

55 đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án và biểu điểm chấm mang đến từng đề từng nấc độ chuẩn chỉnh theo Thông tứ 22. Các bậc phụ huynh nạm được kết cấu đề, boedionomendengar.com về cho con em mình ôn luyện. 

1. Trăng tròn Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán

1.1. Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 1

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn đáp án đúng (A, B, C, D) với ghi ra giấy

Câu 1. phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đường kính bằng cung cấp kính.

B. Đường kính hơn nửa đường kính 2 solo vị.

C. Đường kính gấp 2 lần bán kính.

D. Bán kính gấp 2 lần đường kính.

Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền vào chỗ chấm là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái y thỏa mãn điều khiếu nại 3,2 x y


Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần ngàn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có kết quả đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích 300dm3, chiều nhiều năm 15dm, chiều rộng 5dm. Vậy độ cao của hình hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số tương thích vào chỗ chấm:

55 ha 17 mét vuông = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học bao gồm 18 thiếu nữ và 12 nam. Hỏi số học viên nữ chiếm phần bao nhiêu phần trăm số học viên cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một người đi xe thứ từ khởi hành từ A cơ hội 8 giờ 1/2 tiếng và mang lại B lúc 9h 42 phút. Quãng mặt đường AB lâu năm 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe đồ vật với đơn vị đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám đất hình thang có đáy béo 150 m và đáy bé bỏng bằng 3/5 lòng lớn, chiều cao bằng

*
đáy lớn. Tính diện tích s đám đất hình thang đó?

Câu 10: tra cứu x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: quý hiếm của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và kết quả của phép tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

Kết quả những phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) tất cả lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe đồ vật đi từ A cho B là (0,25 Điểm)

9 giờ đồng hồ 42 phút - 8 giờ nửa tiếng = 1 tiếng 12 phút (0,5 Điểm)Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 Điểm)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe lắp thêm là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) có lời giải, phép tính cùng tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy nhỏ nhắn hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 m2 (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) search x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

10 × x = 20 (0,25 Điểm)

x = 20 : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

1.3. Đề thi Toán lớp 5 học kì 2 Số 3

Ghi lại vần âm trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 6) - tự câu 7 trình bày bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số to nhất trong những số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) lếu láo số

*
được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 3,5m; chiều rộng 2m; độ cao 1,5m. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu trang bị hình quạt bên cho biết tỉ số tỷ lệ các phương tiện được áp dụng để mang lại trường học của 1600 học sinh tiểu học. Số học sinh đi dạo đến ngôi trường là:

A. 160 học sinh

B. 16 học sinh

C. 32 học sinh

D. 320 học sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

25% của một giờ = 15 phút

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 m2 = .............. Dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 tiếng 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Kiếm tìm x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một tín đồ đi xe pháo máy khởi hành từ A cơ hội 8 giờ 1/2 tiếng và đến B lúc 9h 42 phút. Quãng đường AB lâu năm 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe vật dụng với đơn vị đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) cho hình bên. Tính diện tích hình thang, biết cung cấp kính hình trụ là 5cm cùng đáy mập gấp 3 lần lòng bé.Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5: 

25% của một giờ = 15 phút Đ

55 ha 17 m2 = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 m2 = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS đặt tính đúng từng câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 tháng = 8 năm 15 tháng = 9 năm 3 tháng

b) 8 tiếng 25 phút – 5 giờ đồng hồ 40 phút = 7 giờ đồng hồ 85 phút - 5 giờ đồng hồ 40 phút = 2 giờ 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767 

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) gồm lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe máy đi từ A mang đến B là

9 giờ đồng hồ 42 phút - 8 giờ 1/2 tiếng = 1 giờ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 tiếng (0,25 điểm)

Vận tốc vừa phải của xe trang bị là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy nhỏ xíu chính là nửa đường kính của hình tròn

Vậy đáy nhỏ bé = 5 cm 

Đáy khủng hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của mặt đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang bé xíu là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là: 

*
(cm2)

Diện tích hình thang mập là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, lòng lớn, chiều cao: 0,5đ

 Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán khác:

1.4. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch loài kiến thức,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

 

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

 

Số trường đoản cú nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính với chúng.

Số câu

2

 

 

 

 

2

 

 

2

2

 

Số điểm

2,0

 

 

 

 

2,0

 

 

2,0

2,0

 

Đơn vị độ dài, diện tích và thời gian, tỉ số %.

Số câu

 

 

2

1

 

 

 

 

2

1

 

Số điểm

 

 

2,0

1,0

 

 

 

 

2,0

1,0

 

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích những hình sẽ học.

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

1,0

1,0

 

Giải việc về vận động đều, tìm nhị số lúc biết tổng hiệu của hai số đó.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

Tổng

Số câu

3

 

2

1

 

3

 

1

5

5

Số điểm

3,0

 

2,0

1,0

 

3,0

 

1,0

5,0

5,0

2. 35 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán thiết lập nhiều

2.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn trụ có đường kính 2 cm là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang bao gồm trung bình cùng hai đáy là 5cm và chiều cao là 3,2 centimet thì diện tích s hình thang kia là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một xe hơi đi quãng con đường AB nhiều năm 120 km mất 2 giờ 30 phút. Gia tốc ô sơn là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 3 giờ 45 phút =.........................phút

b. 5 m2 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác tất cả độ lâu năm đáy là 45 cm. Độ lâu năm đáy bởi

*
chiều cao. Tính diện tích s của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch đựng 20% muối. Hỏi yêu cầu đổ thêm vào bình bao nhiêu gam nước lã và để được một bình nước muối đựng 10% muối? (1 điểm)

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3 giờ 45 phút = 225 phút

b. 5 m2 8dm2 =5,08 m2

II- Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) có tác dụng đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối hạt trong 400 gam dung dịch là: 400 : 100 x 20 = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau khi đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã đề xuất đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

2.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng cho những câu dưới đây.

a. Chữ số 9 trong những 25, 309 thuộc sản phẩm nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng trăm

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương có cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Giải pháp tính diện tích s hình thang gồm đáy béo là 25 cm, đáy nhỏ 21 cm và độ cao 8 centimet là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối mỗi với vết (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) nhì xe ô tô khởi hành và một lúc, một xe pháo đi tự A mang lại B với gia tốc 43 km/ giờ, một xe đi trường đoản cú B mang lại A với gia tốc 45 km/ giờ. Biết quãng đường AB nhiều năm 220 km. Hỏi tính từ lúc lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ nhì ô tô gặp mặt nhau?

Câu 7. (1 điểm) cho hai số thập phân gồm tổng bằng 69,85. Nếu gửi dấu phẩy ở số nhỏ xíu sang đề nghị một hàng ta được số lớn. Tìm nhị số đã cho?

Trả lời:

- Số to là: …………

- Số nhỏ xíu là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý mang lại cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng mỗi ý đến 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từng ô trống đến 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng từng ý đến 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kg 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau mỗi giờ, cả hai xe hơi đi được quãng mặt đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời hạn hai ô tô gặp nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 tiếng 0,25 điểm.

Xem thêm: Nacl + Agno3 Aq Kcl Aq Agcl S Kno3 Aq, Solved 12 Marie Curie Dissolved 0

* nếu thiếu hoặc sai danh số một lượt trở lên toàn bài trừ 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số đến 0,5 điểm.

Số bự là: 63,5

Số nhỏ xíu là: 6,35

Lời giải đưa ra tiết: 

Nếu gửi dấu phẩy của số bé xíu sang buộc phải 1 mặt hàng ta được số lớn, với số phệ gấp 10 lần số bé

Ta tất cả sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần cân nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số bự là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số bé nhỏ là:

69,85 - 63,5 = 6,35

2.3. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhỏ nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) vừa đủ một bạn thợ có tác dụng một sản phẩm hết 1 tiếng 30 phút. Fan đó có tác dụng 5 sản phẩm mất bao lâu?

a. 7 giờ 30 phút

b. 7 giờ 50 phút

c. 6 giờ đồng hồ 50 phút

d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) gồm bao nhiêu số thập phân trọng điểm 0,5 cùng 0,6:

a. Không có số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Tương đối nhiều số

Câu 4. (0,5 điểm) lếu láo số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một trong những biết 20% của nó là 16. Số kia là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, không đúng điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

a. 0,48 m2 = …… cm2

b. 0,2 kilogam = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính với tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng mặt đường AB lâu năm 180 km. Thời gian 7 tiếng 30 phút, một xe hơi đi từ A cho B với tốc độ 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B cho A với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Hai xe chạm mặt nhau dịp mấy giờ?

b. Vị trí 2 xe gặp gỡ nhau phương pháp A từng nào ki-lô-mét?

Bài 4: Tính nhanh (1 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) từng ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 mét vuông = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3 giờ 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng từng phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai vận tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm chán nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm chán nhau lúc:

2 tiếng + 7 giờ 1/2 tiếng = 9 giờ nửa tiếng (0,5 điểm)

Chỗ gặp gỡ nhau giải pháp A số cây là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính cấp tốc (1 điểm)

Bảng thi công ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

 

2

 

 

1

1

 

4

1

 

 

Câu số

1

 

2, 4

 

 

8

6

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

2 đ

 

 

2 đ

1 đ

 

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5 đ

 

3

Yếu tố hình học

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

 

 

 

1 đ

 

4

Số đo thời gian và toán hoạt động đều

Số câu

 

 

 

 

1

1

 

1

1

2

 

 

Câu số

 

 

 

 

5

9

 

10

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

1 đ

 

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

 

2

 

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

2.4. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 solo vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: lếu số

*
 được viết bên dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: 5840g = .... Kg (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có đôi mươi viên bi, trong các số đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 1/5 số viên bi có màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn từ lúc 9h kém 10 phút cho 9 giờ trong vòng 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. 20 phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện bao gồm 320ha khu đất trồng cây cafe và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích s đất trồng cây cao su thiên nhiên bằng bao nhiêu xác suất diện tích đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương gồm cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: tìm kiếm y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một fan đi xe pháo máy căn nguyên từ A thời điểm 8 giờ trong vòng 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng mặt đường AB nhiều năm 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Tín đồ ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và lí giải giải môn Toán học tập kì 2 lớp 5 Số 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: tìm kiếm y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một bạn đi xe pháo máy khởi hành từ A cơ hội 8 giờ trong vòng 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng đường AB nhiều năm 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe thiết bị với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe lắp thêm đi hết quảng đường AB là:

9 giờ 30 phút – 8 giờ 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc vừa đủ của xe thiết bị là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Trên đấy là 55 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán có đáp án. Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 5 tới đây được xuất sắc hơn, các em học viên cần ôn tập theo đề cương, dường như cần thực hành luyện đề để gia công quen với rất nhiều dạng đề không giống nhau cũng giống như nắm được kết cấu đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán.

3. Đề cương cứng ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5

4. Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 boedionomendengar.com nhiều

5. Cỗ đề ôn tập hè lớp 5Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 có 8 đề thi, có đáp án, lí giải chấm và bảng ma trận 4 cường độ theo Thông tứ 22, góp thầy cô nhanh lẹ xây dựng đề thi học kì 2 cho học viên của mình.


Với 8 đề thi học tập kì 2 môn Toán 5, còn giúp các em luyện giải đề, biết cách phân chia thời gian cho hợp lý để ôn thi học tập kì 2 năm 2022 - 2023 đạt tác dụng cao. Ngoài ra, tất cả thể đọc thêm đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Việt, lịch sử - Địa lý, Khoa học. Chi tiết mời thầy cô và các em cài miễn phí:


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 theo Thông tứ 22

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 - Đề 1Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tứ 22 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 - Đề 1

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Trường tiểu học:...............................PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌCNăm học 2022 - 2023Môn: Toán - Lớp 5Thời gian làm bài: 40 phút

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước công dụng đúng :

Tỉ số xác suất của 9,25 với 50 là : mức 1

A. 0,185% B. 1,85% C. 18,5% D. 185%

Câu 2. ( 1,0 điểm) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm : mức 2

a) trong bảng đơn vị chức năng đo thể tích; đơn vị lớn vội vàng .......................................................đơn bị bé nhỏ và solo vị nhỏ nhắn ......................................................................đơn vị lớn.

b) 950m3 = .............................................lít. ;

9dm3 = ..................................... M3 .

Câu 3. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước hiệu quả đúng :

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 3m, chiều rộng lớn 15dm và độ cao 9dm là: nấc 2


A. 8,1 m2

B. 9,1 m2

C. 17,1m2

D. 18,1m2

Câu 4. (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : nấc 1

a) ao ước chia số thập phân mang đến 10; 100; 1000,... Ta chỉ cần chuyển lốt phẩy của số đó sang bên bắt buộc 1; 2; 3 chữ số.☐

b) 75,6 : 4,8 + 75,6 : 3,2 = 75,6 : ( 4,8 + 3,2)☐

Câu 5. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước công dụng đúng: nút 1

Một khía cạnh bàn hình trụ có nửa đường kính 0,6m thì diện tích của nó là:

A. 11,304m2

B. 113,04m2

C. 3,768m2

D. 1,1304m2

Câu 6. (1 điểm) Nối các phép tính ngơi nghỉ cột A với công dụng đúng làm việc cột B: nút 3


A

17 tiếng 53 phút + 4 giờ đồng hồ 15 phút
37,568 : 10
6 tiếng 15 phút × 6
5,27 : 0,25

B

37 giờ đồng hồ 30 phút
5,27 x 4
3,7568
375,68

Câu 7. (1,0 điểm) Khoảng thời hạn từ 8 giờ 20 phút đến 9 giờ kém 10 phút là ST – nấc 4

Đáp án:.....................................................................................................................................

PHẦN II. Trình diễn bài giải các bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính (Mức 2)

a) 6 năm 4 tháng + 4 năm 7 tháng

c) 17 phút 8 giây × 8

b) 41 giờ đồng hồ 32 phút – 22 giờ 35 phút

d) 2 tiếng 25 phút : 5

Câu 9. (2 điểm) Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km, giờ lắp thêm hai đi được 18km, tiếng thứ cha đi được quãng đường bằng nửa quãng lối đi trong nhị giờ đầu. Hỏi trung bình từng giờ tín đồ đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? (Dạng bài xích 1 SGK/Tr170 - mức 3)


Câu 10. (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất. (Sưu khoảng – nút 4)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 2. (1 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 3. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 4. (0,5 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 5. (0,5 điểm) A. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 6. (1,0 điểm) Nối đúng mỗi phần được 0,25 điểm

Câu 7. (1,0 điểm) Điền đáp án đúng được 1 điểm.

PHẦN II. Trình diễn bài giải những bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính đúng từng phép tính 0,5 điểm

Câu 9. (2,0 điểm)

Bài giải

Giờ thứ tía người kia đi được quãng con đường là:

(12 + 18 ) : 2 = 15 (km)

Trung bình mỗi giờ người đó đi được là:

(12 + 18 + 15) : 3 = 15 (km)

Đáp số: 15 km.

Câu 10. (1,0 điểm)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

= 2,25 × 0,5 + 2,25 ×

*
+ 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 × (0,5 +

*
) + 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 + 3,75 (0,25 điểm)

= 6 (0,25 điểm)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học : Phân số, số thập phân và những phép tính, tỉ số %

Số câu

1

1

1

1

2

Số điểm

0,5

2,0

1,0

0,5

3,0

2. Đại lượng và đo đại lượng: Độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích

2

2

1

5

1,5

1,0

1,0

3,5

3. Yếu tố hình học: Chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

4. Giải toán: Giải câu hỏi về chuyển động đều;

1

1

2,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

1

1

1

1

1

7

3

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

5,0

5,0


Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tư 22 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……..Họ với tên:......……………………Lớp: ................................………

Ngày ...... Mon ...... Năm 2023BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂMMÔN: TOÁN - LỚP 5NĂM HỌC: 2022-2023Thời gian: 45 phút (không nhắc phát đề)

Phần I. Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời hoặc giải đáp đúng hoặc điền trường đoản cú hoặc số tương thích vào nơi chấm (5 điểm)

Câu 1: (Mức 1) Số bé bỏng nhất trong những số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: (1 điểm)

A. 3,505

B. 3,050

C. 3,005

D. 3,055

Câu 2: (Mức 2). Trung bình một tín đồ thợ làm một thành phầm hết 1giờ 30 phút. Bạn đó có tác dụng 5 thành phầm mất bao lâu?: (1điểm)

A. 7 giờ 30 phút

B. 7 giờ đồng hồ 50 phút

C. 6 tiếng 50 phút

D. 6 tiếng 15 phút

Câu 3: (Mức 2). Tất cả bao nhiêu số thập phân trọng điểm 0,5 cùng 0,6: (0,5 điểm)

A. Không tồn tại số nào

B. Không hề ít số

C. 9 số

D. 1 số

Câu 4: (Mức 1) Một nhóm thợ gặt lúa, buổi sáng nhóm thợ kia gặt được

*
diện tích s thửa ruộng. Chiều tối nhóm thợ kia gặt được
*
diện tích thửa ruộng. Hỏi cả ngày hôm kia họ gặt được số phần diện tích thửa ruộng là:

A.

*
diện tích thửa ruộng

B.

*
diện tích thửa ruộng

C.

*
diện tích thửa ruộng

D. Diện tích thửa ruộng

Câu 5: (Mức 1) Tìm một số trong những biết đôi mươi % của chính nó là 16. Số đó là: (1 điểm)

A. 0,8

B. 8

C. 80

D. 800

Câu 6: ( nút 3) Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là: ( 0,5 điểm )

A. 27 dm3

B. 2700 cm3

C. 54 dm3

D. 270 cm3

Phần II. Trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 7 ( mức 1). (1 điểm) Điền số tương thích vào khu vực chấm:

a. 0,48 m2= …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Câu 8 (Mức 1). (2 điểm).

a) Tính:


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


Câu 9 (Mức 3). (2 điểm) Quãng mặt đường AB dài 180 km. Thời gian 7 tiếng 30 phút, một xe hơi đi từ bỏ A đến B với gia tốc 54 km/giờ, cùng lúc đó một xe trang bị đi từ bỏ B mang đến A với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Sau mấy giờ nhị xe gặp nhau?

b. Khu vực 2 xe gặp nhau giải pháp A từng nào ki-lô-mét?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Câu 10. (Mức 4) Tính bằng cách nhanh nhất: (0,5đ)

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I: (5 điểm)

Câu123456
Đáp ánCABDCA
Điểm110,5110,5

PHẦN II: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 mét vuông = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính cùng tính đúng từng phép tính ghi 0,5 điểm

Bài 9: 1,5 điểm Giải

Tổng hai gia tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ)

Hai người gặp nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ)

Chỗ gặp gỡ nhau giải pháp A số kilomet là:


54 x 2 = 108 (km)

Đáp số:

a) 9h 30 phút

b) 108 km 0,25 điểm

Câu 10. 0,5 điểm

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8 = 1,75 giờ + 1,75 giờ đồng hồ + 1,75 giờ đồng hồ x 8

= 1,75 giờ x 1+ 1,75 giờ đồng hồ x 1 + 1,75 giờ x 8

= 1,75 tiếng x (1 + 1 + 8)

= 1,75 tiếng x 10

= 17,5 giờ

(HS tính đúng dẫu vậy không tiện lợi trừ 0,25 điểm ; trường hợp làm cách khác đúng thì cho điểm tương đương)

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 

Mạch kiến thứcSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
Số họcSố câu4116
Câu số1, 4, 5, 8310
Số điểm50,5 0,56
Đại lượng cùng đo đại lượngSố câu1113
Câu số729
Số điểm111,53,5
Yếu tố hình họcSố câu11
Câu số 6
Số điểm 0,50,5
TổngSố câu522110
Số điểm61,520,510

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *