Đề Thi Cuối Kì 1 Hóa 8 Học Kì 1 Năm 2022, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 8 Môn Hóa Mới Nhất

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 năm 2022 - 2023 tuyển chọn 7 đề bình chọn cuối kì 1 bao gồm đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 hóa 8TOP 7 Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 năm 2022 - 2023

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học kì 1 - Đề 1

Đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(5 điểm) Chọn phương án đúng nhất.

Câu 1. phân tử nhân nguyên tử cấu trúc bởi:

A. Proton và electron

B. Proton cùng nơtron

C. Nơtron với electron

D. Proton, nơtron cùng electron.

Câu 2. Dãy chất gồm những đơn chất:

A. Na, Ca, Cu
Cl2, Br2.

B. Na, Ca, CO, Cl2

C. Cl2, O2, Br2, N2.

D. Cl2, CO2, Br2, N2.

Câu 3. trong những dãy hóa học sau hàng nào toàn là đúng theo chất?

A. C, H2, Cl2, CO2.

B. H2, O2, Al, Zn;

C. CO2, Ca
O, H2O;

D. Br2, HNO3, NH3

Câu 4. công thức hoá học tập của hợp hóa học tạo bởi vì nguyên tố R với đội SO4 là R2(SO4)3. Công thức hoá học tập của hợp chất tạo vày nguyên tố R với nguyên tố O là:

A. RO

B. R2O3

C. RO2

D. RO3

Câu 5. Biết Al tất cả hóa trị (III) cùng O tất cả hóa trị (II) nhôm oxit có công thức hóa học là:

A. Al2O3

B. Al3O2

C. Al
O3

D. Al2O

Câu 6. Trong phương pháp hóa học của hiđrô sunfua (H2S) với khí sunfurơ (SO2), hóa trị của lưu hoàng lần lượt là:


A. I cùng II

B. II với IV

C. II cùng VI

D. IV và VI

Câu 7. quá trình nào sau đấy là xảy hiện tượng kỳ lạ hóa học:

A. Muối nạp năng lượng hòa vào nước.

B. Đường cháy thành than cùng nước

C. Cồn cất cánh hơi

D. Nước dạng rắn quý phái lỏng

Câu 8. hiện tượng kỳ lạ nào sau đây là hiện tượng hóa học?

A. Nhôm nung nóng chảy để đúc xoong, nồi…

B. Than yêu cầu đập vừa nhỏ tuổi trước khi gửi vào phòng bếp lò.

C. động để vào lọ không kín bị cất cánh hơi.

D. Trứng để lâu ngày có khả năng sẽ bị thối.

Câu 9: hiện tượng lạ hoá học tập khác với hiện tượng kỳ lạ vật lý là:

A. Chỉ đổi khác về trạng thái.

B. Bao gồm sinh ra hóa học mới.

C. Biến đổi về hình dạng.

D. Trọng lượng thay đổi.

Câu 10. Số phân tử của 16 gam khí oxi là:

A. 3. 1023

B. 6. 1023

C. 9. 1023

D. 12.1023

Câu 11. 1,5 mol phân tử khối của hợp hóa học Ca
CO3 gồm số phân tử là:

A. 2. 1023

B. 3. 1023

C. 6. 1023

D. 9. 1023

Câu 12. chất khí A tất cả d
A/H2 = 14 cách làm hoá học tập của A là:

A. SO2

B. CO2

C. NH3

D. N2

Câu 13: cân nặng của 1 mol Cu
O là:

A. 64g

B. 80g

C. 16g

D. 48g

Câu 14: Thể tích của 2 mol phân tử H2 (ở đktc) là:

A. 44,8 lít

B. 22,4 lít

C. 11,2 lít

D. 5,6 lít

Câu 15: tỉ trọng % trọng lượng của những nguyên tố Ca, C, O vào Ca
CO3 theo thứ tự là:


A. 40%, 40%, 20%

B. 20%, 40%, 40%

C. 40%, 12%, 48%

D. 10%, 80%, 10%

II. TỰ LUẬN:(5 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Phát biểu văn bản định hiện tượng bảo toàn khối lượng.

Áp dụng: Nung 10,2g đá vôi (Ca
CO3) sinh ra 9g vôi sống cùng khí cacbonic

a. Viết công thức về khối lượng.

b. Tính cân nặng khí cacbonic sinh ra.

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

a. Nhôm + Khí ôxi → Nhôm ôxit.

b. Natri + Nước → Natri hiđrôxit + Khí Hiđrô

Câu 3 (1 điểm): Cho 13 gam Kẽm công dụng vừa đủ với axit clohiđric theo phương trình

Zn + HCl → Zn
Cl2 + H2

a. Tính số mol Zn và lập phương trình phản nghịch ứng trên.

b. Tính thể tích khí H2 thoát ra (đktc).

c. Tính trọng lượng axit clohiđric (HCl) đã dùng cho phản ứng trên.

(Cho KLNT: Ca = 40; C = 12; O = 16; Zn = 65; H = 1; Cl = 35,5)

(Hóa trị: Al (III); O(II); Na(I); H(I))

Đáp án đề thi học kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm) Mỗi câu đúng 0,33 điểm, 2 câu đúng 0,7 điểm, 3 câu đúng 1 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

C

C

B

A

B

B

D

B

A

D

D

B

A

C

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu

Nội dung đề nghị đạt

Điểm

1

- phát biểu đúng nội dung định luật bảo toàn trọng lượng được

- Áp dụng:

a. M
Ca
CO3 = m
Ca
O + m
CO2

b. M
CO2 = m
Ca
CO3 – m
Ca
O = 10,2 – 9 = 1,2 g

1

0.5

0.5

2

a. 4Al + 3O2 → 2Al2O3

b. 2Na + 2H2O → 2Na
OH + H2

1

1

3

a. Số mol Zn: n
Zn = m/M = 0,2 mol

Lập phương trình bội phản ứng trên.

Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2

1mol 2mol 1mol 1mol

0,2 mol 0,4 mol 0,2 mol 0,2 mol

b. N
H2 = n
Zn = 0,2 mol

Thể tích khí H2 bay ra (đktc). V = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

c. Trọng lượng axit clohiđric (HCl) đã cần sử dụng cho phản nghịch ứng trên.

n
H2 = 2n
Zn = 0,4 mol

m
HCl = n.M = 0,4.36,5 = 14,6 g

0.25

0.25

0.25

0.25


Ma trận đề hi học tập kì 1 Hóa 8

Tên nhà đề

(nội dung, chương…)

Các mức độ thừa nhận thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất-nguyên tử - phân tử

- cấu tạo nguyên tử.

- Biết đối chọi chất, thích hợp chất.

- Biết xác định công thức hóa học với hóa trị.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

6 c

20%

6 c

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hóa học

- Sự không giống nhau giữa hiện tượng hóa học và hiện tượng vật lí

Phát biểu ngôn từ định nguyên lý bảo toàn khối lượng. Viết công thức và tính khối lượng.

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

1 c

20%

1 c

20%

5 c

50%

Chủ đề 3

Mol và giám sát và đo lường hóa học

-Xác định số nguyên tử, số phân tử, tỉ khối chất khí, thể tích hóa học khí.

- Tính khối lượng, thể tích và xác suất về khối lượng.

- Tính số mol, tính thể tích với tính khối lượng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 c

10%

3 c

10%

1 c

10%

7 c

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

12 c

4 đ

40%

4 c

3 đ

30%

1 c

2 đ

20%

1 c

1 đ

10%

18 c

10đ

100%

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 1

Đề thi học kì 1 Hóa 8

I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào hồ hết đáp án nhưng mà em cho rằng đúng nhất:

1. Phân tử nhân nguyên tử được sản xuất bởi?

A. Proton, nơtron.B. Proton, electron.C. Electron.D. Electron, nơtron.

2. đặc điểm nào sau đây cho ta biết kia là chất tinh khiết?

A. Không màu, không mùi.B. Tất cả vị ngọt, mặn hoặc chua.C. Ko tan trong nước.D. Khi đun thấy sôi ở nhiệt độ xác định

3. Cho các chất gồm công thức hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, Na
NO
3, SO3. Dãy công thức có cáchợp chất là?

A. Na,O3,Cl2.B. CO2, Na
NO3, SO3.c. Na,Cl2,CO2.D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) với PO4(III) vậy công thức hóa học tập đúng

A. Ca
PO4.B.Ca3PO4.C.Ca3(PO4)2.D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng nào là hiện tượng lạ vật lí?


A. Đập đá vôi sắp tới vàolònung.B. Có tác dụng sữa chua.C. Muối bột dưa cải.D. Fe bị gỉ.

6. Mang lại phương trình hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Chất tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.B.H2SO4.C. H2O, H2SO4.D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong không khí, thu được 16g đồng (II) oxit Cu
O. Trọng lượng của
oxi gia nhập phản ứng là?

A. 1,6g.B. 3,2 g.C. 6,4 g.D. 28,8 g.

8. Khí lưu huỳnh đioxit SO2nặng hay nhẹ nhàng hơn khí oxi từng nào lần?

A. Nặng rộng 2 lần.B. Nặng rộng 4 lần.C. Nhẹ hơn 2 lần.D. Khối lượng nhẹ hơn 4 lần.

9. Phản ứng nào dưới đây được cân bằng chưa đúng?

A. Ca
O + H2O→Ca(OH)2.B. S + O2 → SO2.C. Na
OH + HCl →Na
Cl+ H2O.D. Cu(OH)2 + 2HCl → Cu
Cl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g sắt

A. 0,1mol.B. 0,2 mol.C. 0,21 mol.D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.B.O3.C. 3O2.D. 2O3.

12. Dãy hóa học nào tiếp sau đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.B. Sắt, lưu lại huỳnh, Cacbon, Nhôm.C. Cacbon, lưu giữ huỳnh,Photpho,Oxi.D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với câu chữ ở cột B làm sao cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. đụng để vào lọ không kín đáo bị cất cánh hơi.

a. Hóa học tinh khiết.

………

2. Đốt than trong không khí.

b. 170 đv
C.

………

3. Ag
NO3 tất cả phân tử khối bằng

c. Hiện tượng lạ vật lí.

………..

4. Nước đựng là

d. Hiện tượng hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học các phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →Ba
O.

B. KCl
O3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + co →Fe + CO2.

D. Al+ Cu
SO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): cho 4,8 g sắt kẽm kim loại Magie chức năng hết với dung dịch axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →Mg
Cl2 + H2.

a. Lập phương trình chất hóa học của phản nghịch ứngtrên.

b. Tính cân nặng Magie clorua Mg
Cl2 chế tác thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Câu 4 (1 điểm): Một oxit của lưu lại huỳnh có thành phần trăm của lưu hoàng là một nửa và Oxi là 50%. Biết oxit này có cân nặng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm cách làm hóa học tập của oxit đó.

Cho biết nguyên tử khối: O=16, Cu=64, Mg=24, Fe=56, Cl=35,5, Ag =108, N=14.

Đáp án đề thi học tập kì 1 Hóa 8

I. TRẮC NGHIỆM: 3đ

Mỗi phương án trả lời đúng = 0,25 đ

Câu123456789101112
Đáp ánADBCADBADBCA

II. TỰ LUẬN: 7 đ

Câu

Nội dung

Điểm

1

Mỗi ý đúng 0,25đ

1-c; 2-d; 3-b; 4-a

1 Đ

2

Mỗi PTHH cân đối đúng: 0,5 đ

a. 2Ba + O2 →2Ba
O.

b. 2KCl
O3 →2KCl + 3O2.

c. Fe3O4 + 4CO → 3 fe + 4CO2.

d. 2Al + 3Cu
SO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

2 Đ

3

Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2 (1)

nMg 4,8 = 0,2 (mol) Theo (1): n
H2 = n
Mg
Cl2 = n
Mg = 0,2 mol

24

Khối lượng Magie clorua Mg
Cl2 chế tạo thành m
Mg
Cl2 = 0,2. 95= 19 (g)

Thể tích H2:

VH2 = n.22,4

= 0,2.22,4

= 4,48 (lit)

3,0 Đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,75 đ

0,75 đ

4

Đặt CTHH: Sx
Oy

Ta có: 32x = 16 y = 64 .

50 50 100

Suy ra x=1; y =2 Vậy CTHH là SO2.

1 Đ


* Ghi chú học viên giải bằng phương pháp khác nếu đúng vẫn ăn điểm tối đa.

* phía dẫn học viên tự học ở nhà:

- Ôn tập lại kỹ năng và kiến thức bài đã học.

- chuẩn bị bài tiếp theo.

Ma trận đề thi Hóa 8 học tập kì 1

Nội dung con kiến thứcMỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỘNG
Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng ở mức độ cao hơn
TN TL TN TLTN TLTN TL

Chất- Nguyên tử- Phân tử

- nhận ra được một số trong những tính chất của chất. Khái niệm về chất nguyên hóa học và lếu láo hợp.

- nhận thấy được cấu trúc của nguyên tử.

- riêng biệt được đối chọi chất với hợp chất.

- Tính được phân tử khối của chất.

.Lập được bí quyết hóa học của một thích hợp chất.

Số câu hỏi

2

1

2

1

1

7

Số điểm

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

1,75

17,5%

Phản ứng hoa học.

- phân biệt được sự đổi khác chất, sự biến hóa thuộc hiện tượng vật lí và hiện tượng lạ hóa học.

- nhận biết được hóa học tham gia và hóa học sản phẩm.

- Biết vận dụng được định chế độ bảo toàn cân nặng để tính khối lượng của những chất.

- biết phương pháp lập PTHH.

- Nêu được ý nghĩa của PTHH.

- Viết được PTHH của một phản nghịch ứng hóa học.

.

Số câu hỏi

3

1

1

2

1

1

9

Số điểm

0,75

0,5

0,25

2

0,25

0,5

4,25 đ

42,5%

Mol và thống kê giám sát hoá học

- biết được cách so sánh tỉ khối của các chất cùng với nhau, tỉ khối của một hóa học so với ko khí.

- Tính được số mol của một chất.

- tìm kiếm thành phần phần trăm của nguyên tố khí biết CTHH.

- làm được bài bác tập tính khối lượng, thể tích của một hóa học theo phương trình hóa học.

- Giải được bài tập khẳng định CTHH của vừa lòng chất khi biết thành phần % của các nguyên tố trong phù hợp chất.

Số câu hỏi

1

1

2

1

5

Số điểm

0,25

0,25

2,5

1

4

40%

Tổng số câu

5

2

4

3

3

3

1

21 câu

Tổng số điểm

1,25 đ

0,75 đ

1 đ

2,25 đ

0,75 đ

3 đ

1 đ

10 đ

20%

32,5%

37,5%

10%

100%

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1 - Đề 3

Đề thi Hóa 8 học tập kì 1

Phần 1. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Chọn đáp án đúng với ghi vào bài làm

Câu 1. hiện tượng hoá học khác với hiện tượng lạ vật lý là :

A. Chỉ thay đổi về trạng thái.B. đổi khác về hình dạng.C. Có sinh ra chất mới.D. Cân nặng thay đổi.

Xem thêm: Ý nghĩa hình xăm nhật cổ tattoo nhật cổ|tìm kiếm tiktok, mẫu hình xăm nhật cổ

Câu 2. Phương trình đúng của photpho cháy trong không khí, biết sản phẩm tạo thành là P2O5

A. P + O2→ P2O5B. 4P + 5O2→ 2P2O5C. Phường + 2O2→ P2O5D. P. + O2→ P2O3

Câu 3. trong nguyên tử các hạt với điện là:

A. Nơtron, electron.B. Proton, electron.C.Proton, nơtron, electron.D. Proton, nơtron.

Câu 4. Phân tử khối của hợp hóa học CO là:

A. 28 đv
CB. 18 đv
CC. 44 đv
CD. 56 đv
C

Câu 5. vào hợp hóa học Ax
By . Hoá trị của A là a, hoá trị của B là b thì phép tắc hóa trị là:

A. A.b = x.y
B. A.y = b.x
C. A.A= b.BD. A.x = b.y

Câu 6. Đốt cháy 3,2g sulfur trong oxi sau phản bội ứng chiếm được 5,6g lưu hoàng trioxit. Cân nặng oxi thâm nhập là :

A. 2,4g
B . 8,8g
C. 24g
D. Quanh đó được

Câu 7. trong những chất sau hãy cho thấy thêm dãy nào chỉ gồm toàn solo chất?

A. Fe(NO3), NO,C, S B. Mg, K, S, C, N2B. Fe, NO2 , H2O D. Cu(NO3)2, KCl, HCl

Câu 8. cho biết thêm hiện tượng xẩy ra khi cho một ít tinh thể dung dịch tím vào cốc nước để yên, không khuấy?

A. Tinh thể thước tím không thay đổi ở lòng ống nghiệm
B. Tinh thể thuốc tím tan dần dần trong nước
C. Tinh thể thuốc tím tỏa khắp dần trong nước
D. Nước vào cốc bao gồm độ đậm nhạt khác nhau (phần bên dưới đậm hơn)E. Cả C và D

Phần II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Lập phương trình hóa học cho những phản ứng sau:

*

*

*

*

Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong mỗi phản ứng trên?

Câu 2 : (3 điểm) cho 5,4 gam nhôm chức năng vừa đầy đủ với khí oxi chiếm được nhôm oxit theo phương trình chất hóa học sau: .

a) Tính khối lượng nhôm oxit (Al2O3) tạo thành.

b) Tính thể tích khí oxi (đktc) tham gia phản ứng.

(Cho nguyên tử khối: C=12, O=16, Al=27)

Đáp án đề thi Hóa 8 học kì 1

I. Trắc nghiệm

Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm 8 = 4 điểm

Câu12345678
Đáp ánCBBADABE

.............

Ma trận đề thi Hóa 8 học kì 1

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Chủ đề 1

Chất, Nguyên tử, Phân tử

-Cấu sinh sản nguyên tử.

-Tính phân tử khối của vừa lòng chất.

-Viết được nguyên tắc hóa trị.

- riêng biệt được đối kháng chất, phù hợp chất

Số câu

Số điểm

tỉ lệ thành phần %

1

0,5

5%

3

1,5

15%

4

2

20%

Chủ đề 2

Phản ứng hoá học

Phân biệt được hiện tượng kỳ lạ hóa học tập và hiện tượng vật lí.

- Viết được PTPỨ đúng

- Lập phương trình hóa học.

Chỉ ra tỉ trọng số nguyên tử, phân tử

Tính được trọng lượng của một hóa học trong phản bội ứng khi biết cân nặng của các chất còn lại.

Bộ đề thi học kì 1 môn hóa học lớp 8 năm học tập 2023 được Vn
Doc biên soạn tổng hơp lại là các đề thi thân học kì 1 Hóa 8 bên trên cả nước, những dạng kết cấu đề thi dưới dạng bề ngoài trắc nghiệm, câu hỏi tự luận, giúp reviews đúng năng lực đối tượng người tiêu dùng học sinh. 


Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa số 1

PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNGTRƯỜNG thcs MINH HÒAĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌCMôn: hóa học - Lớp: 8Thời gian: 45 phút

Câu 1 (2,0 điểm)

a) Hãy cho thấy thêm thế nào là đối kháng chất? vừa lòng chất?

b) trong những các công thức hóa học tập sau: CO2, O2, Zn, Ca
CO3, cách làm nào là bí quyết của đối kháng chất? công thức nào là cách làm của vừa lòng chất?

Câu 2 (1,0 điểm): Lập bí quyết hóa học và tính phân tử khối của:

a) sắt (III) với O.

b) Cu (II) cùng PO4 (III).

Câu 3 (3,0 điểm)

a) vắt nào là làm phản ứng hóa học? Làm vắt nào nhằm biết bao gồm phản ứng chất hóa học xảy ra?


b) dứt các phương trình hóa học cho những sơ đồ dùng sau:

Al + O2 Al2O3

Na3PO4 + Ca
Cl2 → Ca3(PO4)2 + Na
Cl

Câu 4 (2,0 điểm)

a) Viết công thức tính khối lượng chất, thể tích chất khí (đktc) theo số mol chất.

b) Hãy tính khối lượng và thể tích (đktc) của 0,25 mol khí NO2.

Câu 5 (1,0 điểm): xác định công thức hóa học của hợp hóa học tạo vị 40% S, 60% O. Cân nặng mol của hợp chất là 80 gam.

Câu 6 (1,0 điểm): lúc đốt dây sắt, sắt bội nghịch ứng cháy với oxi theo phương trình:

3Fe + 2O2 Fe3O4

Tính thể tích khí O2 (đktc) cần dùng để làm phản ứng trọn vẹn với 16,8 gam Fe.

(Cho: sắt = 56; Cu = 64; p. = 31; O = 16; N = 14; O = 16)

Đáp án đề thi học tập kì 1 hóa 8 - Đề số 1

Câu 1. 

Đơn hóa học là phần đông chất tạo bởi 1 thành phần hóa học.

Hợp hóa học là những chất tạo vày 2 nguyên tố hóa học trở lên.

Công thức của đối chọi chất: O2, Zn

Công thức của hòa hợp chất: CO2, Ca
CO3.

Câu 2

Fe2O3 = 2.56 + 3.16 = 160 (đvc)

Cu3(PO4)2 = 3.64 + 2(31 + 4.16) = 382 (đvc)

Câu 3

a) khái niệm phản ứng hóa học: vượt trình đổi khác chất này thành hóa học khác gọi là phản ứng hóa học.

* vết hiệu phân biệt có phản bội ứng xảy ra: Chất bắt đầu tạo thành có đặc thù khác cùng với chất ban đầu về trạng thái, màu sắc, ... Sự tỏa nhiệt độ và thắp sáng cũng rất có thể là dấu hiệu của bội nghịch ứng.


b) từng phương trình viết đúng: 1,0 điểm

4Al + 3O2 2Al2O3

2Na3PO4 + 3Ca
Cl2 → Ca3(PO4)2 + 6Na
Cl

Câu 4

a) Viết đúng mỗi bí quyết tính

Công thức tính khối lượng khi biết số mol: m = n x M (gam).Công thức tính thể tích hóa học khí (đktc) khi biết số mol: V = n x 22,4 (lít).

b)

m
NO2 = 0,25 x 46 = 11,5 gam.

VNO2 = 0,25 x 22,4 = 5,6 lít.

Câu 5

Khối lượng từng nguyên tố trong 1 mol vừa lòng chất:

n
S = (40% x 80)/100% = 32 gam; n
O = 80 – 32 = 48 gam

Số mol nguyên tử từng thành phần có trong 1 mol hợp chất:

n
S = 32 : 32 = 1 mol; n
O = 48 : 16 = 3 mol

CTHH của hòa hợp chất: SO3

Câu 6

n
Fe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

Theo PTHH: 3 mol fe phản ứng hết với 2 mol O2

Vậy: 0,3 mol fe phản ứng hết với x mol O2

x = 0,2 mol

VO2 = 0,2 x 22,4 = 4,48 lít

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa - Đề số 2

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNHTRƯỜNG trung học cơ sở THÁI BÌNHĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: HÓA HỌC 8Thời gian 45 phút

I. Lí thuyết: (5,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Nêu khái niệm nguyên tử là gì? Nguyên tử có kết cấu như nắm nào?

Câu 2: (1,0 điểm) Nêu khái niệm đối kháng chất là gì? Hợp chất là gì? mang đến ví dụ minh họa?

Câu 3: (1,0 điểm) công thức hóa học tập Cu
SO4 mang đến ta biết ý nghĩa sâu sắc gì? (Biết Cu = 64; S = 32; O = 16)

Câu 4: (1,0 điểm)

a. Khi cho một mẩu vôi sống (có tên là canxi oxit) vào nước, thấy nước rét lên, thậm chí rất có thể sôi lên sùng sục, mẩu vôi sống tan ra. Hỏi bao gồm phản ứng hóa học xẩy ra không? vị sao?

b. Viết phương trình hóa học bằng chữ cho bội nghịch ứng tôi vôi, biết vôi tôi tạo thành có tên là canxi hiđroxit

Câu 5: (1,0 điểm) Nêu có mang thể tích mol của hóa học khí? cho thấy thêm thể tích mol của những chất khí sinh sống đktc?


II. Bài xích tập: (5,0 điểm)

Câu 6: (2,0 điểm) mang đến sơ đồ của các phản ứng sau:

a. Na + O2 - - -- > Na2O

b. KCl
O3 - - - - > KCl + O2 ↑

Hãy viết thành phương trình hóa học và cho thấy tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong những phương trình hóa học lập được

Câu 7: (1,0 điểm) Để sản xuất mỗi quả pháo hoa nhằm giao hàng cho các chiến sĩ biên phòng giữ gìn biên cương hải đảo ở Quần hòn đảo Trường sa đón xuân về, tín đồ ta bỏ vô hết 600 gam kim loại Magie (Mg), lúc pháo cháy trong khí oxi (O2) xuất hiện 1000 gam Magie oxit (Mg
O)

a. Viết công thức về khối lượng của phản nghịch ứng?

b. Tính trọng lượng khí oxi (O2) tham gia phản ứng?

Câu 8: (2,0 điểm) Hợp hóa học A gồm tỉ khối đối với khí oxi là 2.

a. Tính khối lượng mol của hòa hợp chất?

b. Hãy cho thấy thêm 5,6 lít khí A (ở đktc) có khối lượng là từng nào gam?

Đáp án đề thi học tập kì 1 hóa 8 - Đề số 2

Nội dung

Điểm

I. Lý thuyết

 

Câu 1

- Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ dại và trung hòa - nhân chính về điện.

- Nguyên tử bao gồm hạt nhân với điện tích dương với vỏ tạo do một hay các electron có điện tích âm.

 

0,5 điểm

0,5 điểm

 

Câu 2

- Đơn chất là phần nhiều chất tạo cho từ một nguyên tố hóa học

Ví dụ: Cu; H2

- Hợp hóa học là hầu hết chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên

Ví dụ: H2O; H2SO4

 

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 3

- bí quyết hóa học tập Cu
SO4 đến ta biết:

- yếu tố Cu; S; O làm cho chất

- Trong phù hợp chất có 1Cu; 1S; 4O

- Phân tử khối: 64 + 32 + 16.4 = 160(đv
C)

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 4

a. Có xẩy ra phản ứng hóa học bởi miếng vôi sống tan, phản bội ứng lan nhiệt nhiều làm nước sôi.

b. Phương trình chữ: canxi oxit + nước → can xi hiđroxit

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 5

- Thể tích mol của hóa học khí là thể tích chiếm bởi vì N phân tử hóa học đó.

- Ở đktc, thể tích mol của những chất khí đều bằng 22,4 lít

0,5 điểm

0,5 điểm

II. Bài tập

 

Câu 6

a. 4Na + O2 2Na2O

Có tỉ lệ: Số nguyên tử Na: Số phân tử O2: Số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2

b. 2KCl
O3 2KCl + 3O2

Có tỉ lệ: Số phân tử KCl
O3: Số phân tử KCl: Số phân tử O2 = 2 : 2 : 3

 

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 7

a) Áp dụng theo định quy định bảo toàn khối lượng, ta có công thức về trọng lượng của phản nghịch ứng

m
Mg + m
O2 = m
Mg
O

b) cân nặng khí oxi tham gia phản ứng:

=> m
O2 = m
Mg
O - m
Mg

= 1000 - 600

= 400 (gam)

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

Câu 8

a) trọng lượng mol của hợp chất A là:

MA = d
A/O2.MO2

= 2 . 32 = 64 (gam)

b) Số mol của hợp chất A là:

n
A = V/22,4 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)

Khối lượng của 5,6 lít khí A (ở đktc) là:

m
A = n.MA

= 0,25 . 64

= 16 (gam)

 

1,0 điểm

 

 

0,5 điểm

 

 

0,5 điểm


Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa - Đề số 3

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG

Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC 8

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm).

Chọn giải đáp đúng nhất trong những phương án trả lời sau.

Câu 1. những nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học gồm cùng:

A. Số proton trong phân tử nhân.

B. Số nơtron

C. Số năng lượng điện tử trong phân tử nhân

D. Khối lượng

Câu 2. hiện tượng kỳ lạ nào sau đấy là hiện tượng hóa học?

A. Nhôm nung rét chảy nhằm đúc xoong, nồi...

B. Than phải đập vừa nhỏ trước khi đưa vào nhà bếp lò.

C. động để trong lọ không kín đáo bị bay hơi.

D. Trứng để lâu ngày có khả năng sẽ bị thối.

Câu 3. Trong cách làm hóa học tập của hiđrô sunfua (H2S) với khí sunfurơ (SO2), hóa trị của lưu hoàng lần lượt là:

A. I và II

B. II và IV

C. II và VI.

D. IV cùng VI

Câu 4. hỗn hợp khí bao gồm khí O2 và khí CO2 bao gồm tỉ khối so với khí Hiđrô là 19, yếu tố % các khí trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là:

A. 60%; 40%

B. 25%; 75%

C. 50%; 50%

D. 70%; 30%

II. Từ bỏ luận (8,0 điểm).

Câu 5. xong xuôi các phương trình hóa học sau:

? + O2 → Al2O3

Fe + ? → Fe
Cl3

Na + H2O → Na
OH + H2

? + HCl → Zn
Cl2 + H2

Cx
Hy + O2 → CO2 + H2O

Câu 6. Lập cách làm hóa học của hợp chất bao gồm Al(III) link với Cl(I). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nhân tố trong hợp chất đó?

Câu 7. a) Tính khối lượng, thể tích (ở đktc) với số phân tử CO2 có trong 0,5 mol khí CO2?

b) Đốt cháy hoàn toàn m gam hóa học X phải dùng 4,48 lít khí O2 (đktc) chiếm được 2,24 lít CO2 (đktc) cùng 3,6 gam H2O. Viết sơ đồ gia dụng phản ứng cùng tính cân nặng chất lúc đầu đem đốt?

(Cho biết: C = 12, O = 16, S = 32, H = 1, Al = 27, Cl = 35,5)

...............................Hết..........................

Đề thi học tập kì 1 lớp 8 môn Hóa số 4

Phần 1: câu hỏi trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng duy nhất (0,3đ)

Câu 1. Hạt nhân được cấu tạo bởi:

A. Notron cùng electron

B. Proton với electron

C. Proton và nơtron

D. Electron

Câu 2. chất nào dưới đấy là đơn chất?

A. Muối ănB. Khí oxiC. ĐườngD. Axit sunfuric

Câu 3. Trong P2O5, p hóa trị mấy

A. IB. IIC. IVD. V

Câu 4. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?

A. Nước hâm sôi để vào ngăn đá tủ lạnh, sau đó thấy nước đông cứng

B. Hòa hợp một không nhiều vôi sống vào nước

C. Sáng sủa sớm thấy sương mù

D. Mở chai nước uống giải khát thấy bong bóng khí thoát ra

Câu 5. Khí nitơ tính năng với khi hidro tạo nên thành khí amoniac NH3. Phương trình hóa học của phản ứng bên trên là:

A. N + 3H → NH3

B. N2 + 6H → 2NH3

C. N2 + 3H2 → 2NH3

D. N2 + H2 → NH3

Câu 6. Từ phương pháp hóa học Fe(NO3)2 đến biết ý nghĩa sâu sắc nào đúng?

(1) phù hợp chất vì chưng 3 yếu tố Fe, N, O tạo ra nên

(2) vừa lòng chất vày 3 nguyên tử Fe, N, O chế tạo ra nên

(3) có một nguyên tử Fe, 2 nguyên tử N cùng 3 nguyên tử O


(4) Phân tử khối bằng: 56 + 14.2 + 16.6 = 180 đv
C

A. (1), (3), (4)

B. (2), (4)

C. (1), (4)

D. (2), (3), (4)

Câu 7. hòa hợp 3,6 gam Mg vào 10,95 gam axit clohidric HCl nhận được magie clorua Mg
Cl2 cùng 0,6 g H2. Tính trọng lượng của magie clorua?

A. 13,95 gamB. 27,9 gamC. 14,5 gamD. 9,67 gam

Câu 8. Khí SO2 nặng trĩu hay nhẹ hơn không khí bao lần

A. Nặng hơn không khí 2,2 lần

B. Khối lượng nhẹ hơn không khí 3 lần

C. Nặng hơn không khí 2,4 lần

D. Khối lượng nhẹ hơn không khí 2 lần

Câu 9. Tính %m
K gồm trong phân tử K2CO3

A. 56, 502%B. 56,52%C. 56,3%D. 56,56%

Câu 10. tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng về phản ứng hóa học?

A. Làm phản ứng hóa học xảy ra sự chuyển đổi liên kết giữa các nguyên tử

B. Lúc phản ứng chất hóa học xảy ra, lượng hóa học tham gia tăng dần theo thời hạn phản ứng.

C. Một trong những phản ứng hóa học cần xúc tác để phản ứng xảy ra nhanh hơn.

D. Hóa học kết tủa hoặc chất khí bay lên là tín hiệu thể hiện phản ứng chất hóa học xảy ra.

Phần 2. Từ bỏ luận (7 điểm) 

Câu 1. chọn hệ số thích hợp để cân nặng bằng những phản ứng sau:

1) Fe
O + HCl → Fe
Cl2 + H2O

2) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

3) Cu(NO3)2 + Na
OH → Cu(OH)2 + Na
NO3

4) phường + O2 → P2O5

Câu 2. Hãy tính:

a) Số mol CO2 bao gồm trong 11g khí CO2 (đktc)

b) Số gam của 2,24 lít khí SO2 (đktc)

c) Số gam của của 0,1 mol KCl
O3

d)Thể tích (đktc) của 9.1023 phân tử khí H2

Câu 3. Một hợp hóa học X của S cùng O có tỉ khối so với không khí là 2,207

a) Tính MX

b) Tìm cách làm hóa học của hợp chất X biết nguyên tố S chiếm một nửa khối lượng.

Câu 4. diêm sinh (S) cháy trong ko khí có mặt khí sunfurơ (SO2). Phương trình hoá học tập của phản bội ứng là S + O2 → SO2. Hãy đến biết:

a) rất nhiều chất tham gia và chế tạo thành trong phản bội ứng trên, chất nào là đơn chất, hóa học nào là đúng theo chất? bởi sao?

b) Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng làm đốt cháy hoàn toàn 1,5 mol nguyên tử lưu lại huỳnh.

c) Khí sunfurơ nặng hay khối lượng nhẹ hơn không khí?

.......................Hết.........................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 hóa 8 năm học 2021 - 2022 Đề 4

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan

1 C2 B3 D4 B5 C
6 A7 A8 A9 B10 B

Câu 1. 

1) Fe
O + 2HCl → Fe
Cl2 + H2O

2) Fe2O3 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2H2O

3) Cu(NO3)2 + 2Na
OH → Cu(OH)2 + 2Na
NO3

4) 4P + 5O2 → 2P2O5

Câu 2.

a) Số mol CO2 tất cả trong 11g khí CO2 (đktc)

n
CO2 = 11/44 = 0,25 mol

b) Số gam của 2,24 lít khí N2O5 (đktc)

n
N2O5 = 2,24/22,4 = 0,1 mol => m
N2O5 = 0,1.108 = 10,8 gam

c) Số gam của của 0,1 mol KCl
O3

m
KCl
O3 = 0,1. 122,5 = 12,15 gam

d)Thể tích (đktc) của 9.1023 phân tử khí H2

n
H2 = 9.1023/6.1023 = 1,5 mol => V = 1,5.22,4 = 33,6 lít

Câu 3. 

a) Phân tư khối của hợp chất X bằng: d
M/29 = 2,207 => M = 2,207.29 = 64

b) Gọi bí quyết của hòa hợp chát X là Sx
Oy

*

Câu 4.

Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí xuất hiện khí sunfurơ (SO2). Phương trình hoá học tập của phản ứng là S + O2 → SO2. Hãy cho biết:

a) phần nhiều chất tham gia và chế tác thành trong phản bội ứng trên, chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất? bởi sao?

Chất tham gia: S, O2 

Đơn chất: S, O2 

Hợp chất: SO2

Đơn hóa học là bao gồm 1 hay các nguyên tử của 1 nguyên tố chế tạo ra thành

b) 

Phương trình hóa học: S + O2 → SO2

Theo phương trình: 1mol 1mol 

Theo đầu bài 1,5 mol x mol 

=> n
S = n
O2 = 1,5 mol => VO2 = n.22,4 = 1,5.22,4 = 33,6 lít

Khí SO2 nặng rộng không khí: d
SO2/29 = 64/29 = 2,2 lần

Đề thi học tập kì 1 hóa 8 năm học 2020 - 2021 Đề 5

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm).

Em hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau.

Câu 1. dãy nào gồm các chất là phù hợp chất?

A. Ca
O; Cl2; CO; CO2

B. Cl2; N2; Mg; Al

C. CO2; Na
Cl; Ca
CO3; H2O

D. Cl2; CO2; Ca(OH)2; Ca
SO4

Câu 2. Hóa trị của Nitơ trong hợp hóa học đi nitơ oxit (N2O) là?

A. I

B. II

C. IV

D. V

Câu 3. Magie oxit gồm CTHH là Mg
O. CTHH của magie với clo hóa trị I là?

A. Mg
Cl3

B. Cl3Mg

C. Mg
Cl2

D. Mg
Cl

Câu 4. hiện tượng biến đổi nào dưới đấy là hiện tượng hóa học?

A. Bóng đèn phát sáng, hẳn nhiên tỏa nhiệt.

B. Hòa tan đường vào nước và để được nước đường.

C. Đung lạnh đường, đường chảy rồi chuyển màu sắc đen, nặng mùi hắc.

D. Trời nắng, nước bốc hơi xuất hiện mây.

Câu 5. Cân nặng của 0,1 mol kim loại sắt là?

A. 0,28 gam

B. 5,6 gam

C. 2,8 gam

D. 0,56 gam

Câu 6. mang đến phương trình hóa học sau: C + O2 → CO2. Tỉ trọng số mol phân tử của C làm phản ứng cùng với số mol phân tử oxi là?

A. 1 : 2

B. 1: 4

C. 2: 1

D. 1: 1

II. Phần từ luận. (7,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm) Em hãy lập PTHH cho các sơ đồ phản ứng sau?

1. Na
OH + Fe2(SO4)3 ---> Fe(OH)3 + Na2SO4

2. Mg + Ag
NO3 ---> Mg(NO3)2 + Ag

3. Na + O2 ---> .........

4. ......... + HCl ---> Al
Cl3 + .......

Câu 2. (1,5 điểm) Em hãy tính cân nặng của:

a) 0,05 mol fe từ oxit (Fe3O4)

b) 2,24 lít khí lưu hoàng đi oxit SO2 sinh sống đktc.

Câu 3. (2,5 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn 1,2 gam cacbon trong ko khí hiện ra khí cacbon đi oxit (CO2).

a. Viết PTHH của phản bội ứng. Biết cacbon vẫn phản ứng cùng với oxi trong ko khí.

b. Tính thể tích khí oxi trong không khí vẫn tham gia bội phản ứng với thể tích khí cacbon đi oxit sinh ra? Biết thể tích những chất khí đo sinh sống đktc.

c. Ở nước ta, phần nhiều người dân đều áp dụng than (có thành phần chính là cacbon) làm nhiên liệu cháy. Trong quy trình đó, ra đời một lượng phệ khí thải cacbon đi oxit gây hiệu ứng công ty kính, ô nhiễm môi trường ko khí. Em hãy đề suất phương án nhằm tinh giảm khí thải cacbon đi oxit trên? Giải thích?

(Cho fe = 56; C = 12; O = 16; S = 32)

Đáp án Đề thi học kì 1 hóa 8 năm học 2021 - 2022 Đề 5

I. Phần trắc nghiệm. (3,0 điểm)

Với từng câu đúng, học sinh được 0,5 điểm.

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CACCBD

II. Phần từ luận. (7,0điểm)

 

Đáp án

Điểm

Câu 1

6Na
OH + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

Mg + 2Ag
NO3 → Mg(NO3)2+ 2 Ag

4 mãng cầu + O2 → 2Na2O

Học sinh viết đúng CTHH của Na2O

-Học sinh cân đối đúng PTHH

2 Al + 6HCl → 2Al
Cl3+ 3H2

- học sinh xác định đúng Al và H2

- học sinh cân bởi đúng PTHH.

(Trường hợp học viên sai mũi tên kí hiệu trong PTHH cứ 2 PTHH trừ 0,25 điểm)

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

1,0

0,5

0,5

Câu 2

a) học viên tính đúng MFe3O4= 3.56 + 4.16 = 232 đv
C

Tính đúng trọng lượng m
H2SO4= n.M = 0,05.232 = 1,16g

b) học viên tính đúng số mol SO2 = 0,1 mol

Tính đúng cân nặng m = n.M = 0,1.(32 +2.16) = 6,4 g

0,5

 

0,5

0,5

Câu 3. 

HS tính số mol cacbon tất cả trong 1,2 g cacbon

m
C = n
C.MC => nc = m
C : MC = 1,2 : 12 = 0,1 mol

a)Viết và cân bằng PTHH: C + O2 → CO2

Tính đúng: Theo PT: 1mol - 1 mol - 1 mol

Theo ĐB: 0,1 mol – 0,1mol – 0,1mol

b) học viên tính đúng thể tích Oxi và thể tích cacbon đi oxit

Voxi = noxi . 22,4 = 0,1. 22,4 = 2,24 lít

Vcacbonđioxit = ncacbonđioxit.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Học nêu được phương án và giải thích

Nội dung câu hỏi mở, tùy giáo viên đến điểm khích lệ học viên hoặc thêm 1 điểm của thắc mắc này vào văn bản ở câu khác.

0,25

 

0,25

0,5

 

0,25

 

0,25

1,0

 

Đề thi học tập kì 1 hóa 8 năm học tập 2021 - 2022 Đề 6

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan tiền (4 điểm)

Đọc các câu sau với ghi chữ cái đứng trước vào câu vấn đáp đúng độc nhất vô nhị vào bảng sau.

Câu 1: Muốn thu khí NH3 vào trong bình thì thu bởi cách:

A. Đặt úp ngược bình

B. Đặt đứng bình

C. Cách nào thì cũng được

D. Đặt nghiêng bình

Câu 2: Tỉ khối của khí A so với khí nitơ (N2) là 1,675 .Vậy cân nặng mol của khí A tương đương:

A. 45g

B. 46g

C.47g

D.48g

Câu 3: Thành phần tỷ lệ theo khối lượng của nhân tố S vào hợp hóa học SO2 là:

A. 40%

B. 60%

C. 20%

D. 50%

Câu 4: “Chất biến hóa trong phản nghịch ứng là.........., còn chất mới sinh ra điện thoại tư vấn là.........”

A. Hóa học xúc tác – sản phẩm

B. Chất tham gia – hóa học phản ứng

C. Hóa học phản ứng – sản phẩm

D. Chất xúc tác – chất tạo thành

Câu 5: Đun rét đường, đường chảy lỏng. Đây là hiện tượng:

A. đồ lý

B. Hóa học

C. Sinh học

D. Từ bỏ nhiên

Câu 6: Thể tích mol của hóa học khí là thể tích chiếm bởi vì N….. Của khí đó. Từ phù hợp là:

A. Nguyên tử

B. Số mol

D. Khối lượng

D.phân tử

Câu 7: Cho các khí sau: N2, H2, CO, SO2, khí nào nặng hơn không khí ?

A. Khí N2

B. Khí H2

C. Khí CO

D. Khí SO2

Câu 8: Số mol của 0,56 gam khí nitơ là:

A. 0,01 mol

B. 0,02 mol

C. 0,025 mol

D. 0,1 mol

Câu 9: Cho phương trình: Cu + O2 → Cu
O. Phương trình cân đối đúng là:

A. 2Cu + O2 → Cu
O

B. Cu + O2 → 2Cu
O

C. 2Cu + 2O2 → 4Cu
O

D. 2Cu + O2 → 2Cu
O

Câu 10: phát biểu nào sau đấy là đúng ?

A. Chất thủy tinh nóng rã thổi thành bình cầu là hiện tượng lạ hóa học

B. Cách làm hóa học tập của Fe(III) và O(II) là Fe3O2

C. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 mol hóa học khí có thể tích là 22,4 lít

D. Nguyên tử cùng loại gồm cùng số proton với số nơtron trong hạt nhân

Câu 11: Trong các phương trình sau, phương trình nào thăng bằng sai ?

A. 2Fe + 3Cl2 → 2Fe
Cl3

B. 2H2 + O2 → 2H2O

C. 2Al + 3O2 → 2Al2O3 

D. Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2

II. TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1( 1 điểm)Tính số mol của:

a) 142g Cl2;

b) 41,1 g H2SO4;

c) 9.1023 phân tử Na2CO3;

d)16,8 lít khí CO2 (đktc)

Câu 2: (1,5 điểm) Cân bằng các phương trình sau:

a) K + O2 ---> K2O

b) Na
OH + Fe2(SO4)3 ---> Fe(OH)3 + Na2SO4

c) Ba
Cl2 + Ag
NO3 ---> Ag
Cl + Ba(NO3)2

Câu 3 (1,5 điểm) Một hợp chất khí gồm thành phần tỷ lệ theo trọng lượng là 82,35% N và 17,65 % H Hãy cho thấy thêm công thức hóa học của hòa hợp chất. Biết vừa lòng chất này có tỉ khối với khí hiđro là 8,5.

Câu 4 (1 điểm) Đốt cháy 18g kim loại magie Mg trong không khí thu đuợc 30g hợp hóa học magie oxit (Mg
O). Biết rằng Mg cháy là xẩy ra phản ứng cùng với khí oxi trong không khí.

a) Viết bí quyết về cân nặng của làm phản ứng.

b) Tính cân nặng khí oxi sẽ phản ứng.

Câu 5 (1 điểm) Hợp chất D có thành phần là: 7 phần trọng lượng nitơ kết phù hợp với 20 phần trọng lượng oxi. Tìm công thức hóa học tập của hợp hóa học D.

(Biết N = 14; H= 1;C= 12; O= 16; S= 32; Cl= 35,5; mãng cầu = 23)

Đáp án khuyên bảo giải chi tiết đề thi học tập kì 1 hóa 8 Đề 6

Câu hỏi trắc nghiệm khách hàng quan 

1 A2 C3 D4 C5 A6 D
7 D8 B9 D10 C11 C 

Câu hỏi tự luận

Câu 1 ( 1 điểm)Tính số mol của:

a) 142g Cl2;

n
Cl2 = 142/71 = 2 mol

b) 41,1 gam H2SO4;

n
H2SO4 = 41,4/98 = 0,422 mol

c) 9.1023 phân tử Na2CO3;

1mol chứa 6.022.1023 ng tử) + 1mol chứa 6.022.1023 ng tử

⇒ 9.1023 phân tử có số mol là: 9.1023/6.022.1023 = 1,5 mol

+ n
Na = 1,5.2= 3 mol + n
Na= 1.5.2= 3 mol

+ n
C = 1.5 mol + n
C= 1,5 mol

+ n
O= 1,5.3 = 4,5 mol

d)16,8 lít khí CO2 (đktc)

n
CO2 = 16.8/22,4 = 0,75 mol

Câu 2:

a) 4K + O2 → 2K2O

b) Fe2(SO4)3 + 6Na
OH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

c) Ba
Cl2 + 2Ag
NO3 → Ba(NO3)2 + 2Ag
Cl

Câu 3 (1,5 điểm) 

MA =d
A/H2.MH2 = 8,5.2 =17 gam

Khối lượng của từng nguyên tố trong một mol hợp hóa học là:

m
N = (82,35.17)/100 = 14 gam và m
H = (17,65.17)/100 = 3 gam

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp hóa học là:

n
N = 14/14 = 1 mol cùng n
H = 3/1 = 3 mol

Vậy phương pháp hoá học của hợp hóa học là NH3

Câu 4 (1 điểm)

a. 

Phương trình hóa học :

2Mg + O2 → 2Mg
O

Áp dụng định giải pháp bảo toàn khối lượng

Ta có: m
Mg + m
O2 = m
Mg
O

b. 

m
Mg + m
O2= m
Mg
O

→18 + m
O2 = 30 → 18 + m
O2 = 30

⇔ m
O2 = 30 − 18 = 12 (g)

Câu 5 (1 điểm)

Gọi bí quyết hóa học của của D là Nx
Oy

Vì D bao gồm 7 phần cân nặng N kết hợp với 20 phần oxi nên

x: y = 7/14 : 20/16 = 2:5

=> công thức hóa học của D là N2O5

Để coi và mua trọn bộ 15 đề thi học kì 1 hóa 8 năm 2023 mời chúng ta ấn links TẢI VỀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *