Đề Thi Học Kì 2 Toán 10 Kết Nối Tri Thức Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Toán 2023

Đề thi cuối kì 2 Toán 10 năm 2022 - 2023 tuyển lựa chọn 18 đề khám nghiệm cuối kì 2 có đáp án cụ thể và bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 toán 10TOP 18 Đề thi học kì 2 Toán 10 năm 2022 - 2023


Đề thi học kì 2 Toán 10 kết nối tri thức

Đề thi học tập kì 2 Toán 10

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi gồm bao gồm 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Toán 10

Thời gian làm cho bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu - 7,0 điểm).

Câu 1. Xét hai đại lượng x,y phụ thuộc vào vào nhau theo các hệ thức bên dưới đây. Trường thích hợp nào thì y là hàm số của x

A. Y = 2x - 1.

*

*

*

Câu 2. Tập xác định D của hàm số

*

*

*

*

*


Câu 3. Trục đối xứng của thứ thị hàm số

*
là con đường thẳng nào bên dưới đây?

*

*

*

*

Câu 4. Biết đồ thị hàm số

*
m trải qua điểm A( - 1;4). Tính m.

A. m = 6.

B. m = 7.

C. m = - 25.

D. m = 5.

Câu 5. Cho tam thức bậc nhị

*
. Điều kiện cần và đủ nhằm
*

*
có bao nhiêu nghiệm?

A. 0.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 9. Trong mặt phẳng toạ độ, đến đường thẳng d có phương trình

*
. Tọa độ một véctơ chỉ phương của con đường thẳng d

*

*

*

*

Câu 10.Phương trình làm sao là phương trình tổng quát của đường thẳng?

*

*

*

D. 2x - y - 1 = 0.

Câu 11.Trong phương diện phẳng toạ độ, mang đến tam giác ABC gồm A(1;1),B(0;2),C( - 2;6). Viết phương trình tổng quát của trung tuyến đường AM.

A. 3x - 2y - 1 = 0.

B. 3x - 2y + 11 = 0.

C. 3x + 2y - 5 = 0.

D. 3x + 2y + 5 = 0.

Câu 12.Trong mặt phẳng toạ độ, đến đường trực tiếp d gồm phương trình 2x + y - 5 = 0. Đường trực tiếp d song song với đường thẳng gồm phương trình nào bên dưới đây?

A. X - 2y - 5 = 0.

B. - 2x - y + 5 = 0.

C. 2x + y + 5 = 0.

D. X - 2y + 5 = 0.

Câu 13.Trong khía cạnh phẳng toạ độ, cho hai đường thẳng

*
. Khi ấy góc
*
giữa hai tuyến đường thẳng được xác minh thông qua công thức

*

*

**

Câu 14.Tính khoảng cách từ điểm

*
cho đường thẳng
*

*

*

*

*

Câu 15.Trong mặt phẳng tọa độ, phương trình như thế nào sau đó là phương trình của một con đường tròn?

*

*

*

*

Câu 16.Tìm tọa độ chổ chính giữa I cùng tính nửa đường kính R của con đường tròn

*

*

*

*

*

Câu 17.Trong mặt phẳng tọa độ, mang lại điểm

*
và mặt đường thẳng
*
. Đường tròn trung tâm I cùng tiếp xúc với con đường thẳng
*
bao gồm phương trình

*

*

*

*

Câu 18.Cho đường tròn

*
Viết phương trình tiếp con đường của đường tròn
*
trên điểm
*

A. Y - 5 = 0.

B. Y + 5 = 0.

C. X - 1 = 0.

D. X - y - 6 = 0.

Câu 19.Trong các phương trình sau, phương trình làm sao là phương trình thiết yếu tắc của hyperbol?

*

*

*

*

Câu 20.Phương trình chính tắc của left( E ight) bao gồm độ dài trục lớn bằng 6, trục nhỏ bằng 4 là

*

*

*

*

Câu 21.Một tổ gồm 7 học viên nữ cùng 5 học viên nam. Bao gồm bao nhiêu cách chọn tự dưng một học viên của tổ đó đi trực nhật?A. 35.

B. 7.

C. 5.

D. 12.

Câu 22.Bạn An bao gồm 3 phong cách mặt đồng hồ đeo tay đeo tay cùng 2 đẳng cấp dây. Hỏi An tất cả bao nhiêu cách lựa chọn một chiếc đồng hồ đeo tay gồm một mặt cùng một dây?

A. 5.

B. 3.

C. 12.

D. 6.

Câu 23.Từ các chữ số 1;2;3;5;6;9 lập được từng nào số tự nhiên chẵn bao gồm 4 chữ số đôi một không giống nhau?

A. 432.

B. 120.

C. 240.

D. 180.

Câu 24.Cho nhì số tự nhiên và thoải mái k,,,n vừa lòng 1 le k le n. Số chỉnh đúng theo chập k của n thành phần là

*

*

*

*

Câu 25.Một tổ học sinh có 7 nam với 3 nữ. Vào giờ học tập thể dục giáo viên yêu cầu tổ xếp thành một mặt hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu biện pháp sắp xếp?

A. 3!.

B. 3!.4!.

C. 10!.

D. 7!.

Câu 26.Số tập con gồm 9 phần tử của tập hợp gồm 15 bộ phận là

*

B. 5004.

C. 5005.

*

Câu 27.Tổ một của lớp 11/3 tất cả 8 học sinh trong kia có chúng ta Nam. Hỏi tất cả bao nhiêu giải pháp chọn 4 học sinh trực phần trong đó phải bao gồm Nam?

A. 35.

B. 56.

C. 70.

D. 210.

Câu 28.Tổ 1 lớp 11/3 có 6 học sinh nam cùng 5 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần lựa chọn ra 4 học sinh của tổ 1 nhằm lao động vệ sinh cùng cả trường. Hỏi bao gồm bao nhiêu biện pháp chọn 4 học sinh trong đó có tối thiểu một học viên nam?

A. 600.

B. 25.

C. 325.

D. 30.

Câu 29. Trong triển khai nhị thức Newton của

*
gồm bao nhiêu số hạng?

A. 6.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 30.Tung tự dưng 1 đồng xu bằng vận và đồng hóa học 2 lần. Số bộ phận của không khí mẫu

*
bằng

A.4.

B.8.

C.2.

D.36.

Câu 31.Gieo một con súc sắc bằng vận và đồng chất. Phần trăm để mặt có số chấm chẵn mở ra là

A. 1.

*

*

*

Câu 32.Một lớp tất cả 20 học sinh nam với 18 học sinh nữ. Chọn bỗng nhiên 1 học sinh. Tính tỷ lệ chọn được 1 học sinh nữ.

*

*

*

*

Câu 33.Gieo 1 nhỏ súc sắc đẹp 2 lần. Xác suất của đổi mới cố A sao cho tổng số chấm lộ diện trong 2 lần gieo không nhỏ dại hơn 8 là

*

*

**

Câu 34.Trên kệ có 5 quyển sách toán, 3 quyển sách lý và 4 cuốn sách hóa. Lấy tự nhiên 3 quyển. Xác suất để 3 quyển lôi ra có tối thiểu 1 quyển sách toán là

*

*

*

*

Câu 35.Có 2 chiếc hộp: Hộp đầu tiên có 5 bi xanh và 4 bi đỏ; hộp thiết bị hai tất cả 4 bi xanh cùng 3 bi đỏ. Lấy tự dưng cùng một thời điểm mỗi hộp 2 bi. Tính xác suất để lấy được đúng 1 bi xanh.

*

*

*

*

II. TỰ LUẬN (04 câu – 3,0 điểm)

Câu 36. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số

*
khẳng định trên khoảng chừng
*

Câu 37. Trong phương diện phẳng tọa độ, cho hai điểm A(4; - 1);B( - 2;5). Viết phương trình con đường tròn 2 lần bán kính AB.

Câu 38. một tổ có 9 học sinh gồm 6 học sinh nam (trong đó có Hiệp) với 3 học sinh nữ. Xếp 9 học sinh đó thành một mặt hàng ngang. Tính tỷ lệ để Hiệp không đứng cạnh bạn gái nào.

Câu 39. Trong khía cạnh phẳng tọa độ, đến hình chữ nhật ABCD biết BC có phương trình 6x - 7y + 32 = 0, hình chiếu vuông góc của A lên BD là

*
và mặt đường thẳng BD trải qua điểm
*
tìm tọa độ điểm A.

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 10

1A2A3A4D5B6A7C
8B9A10D11C12C13B14A
15B16D17C18A19D20C21D
22D23B24C25C26C27A28C
29C30A31B32C33C34D35D

II. TỰ LUẬN (04 câu – 3,0 điểm)

Câu 36.

+ Hàm số xác minh khi

*

*
tập khẳng định của hàm số
*

+ Hàm số khẳng định trên khoảng chừng

*
lúc
*

Câu 37.

+ hotline I là trung điểm

*

+ Đường tròn đường kính AB có tâm

*
, bán kính
*
nên có phương trình:
*

Câu 38.

Số thành phần của không gian mẫu là:

*

Gọi A là đổi thay cố: “Hiệp không đứng cạnh nữ giới nào”.

Có 2 trường hợp:

* Trường phù hợp 1: Hiệp đi đầu hoặc cuối hàng.

Xem thêm: Trắc nghiệm địa 10 bài 36 - câu hỏi trắc nghiệm bài 36 địa lí lớp 10

+ Xếp số chỗ ngồi cho Hiệp, có 2 cách.

+ chọn 3 nơi từ 7 chỗ không kề với Hiệp cùng xếp cho 3 chúng ta nữ, có

*
cách.

+ Xếp số ghế cho 5 các bạn nam còn lại, gồm 5! cách.

Suy ra trường thích hợp 1 có:

*
phương pháp xếp.

* Trường phù hợp 2: Hiệp không dẫn đầu hoặc cuối hàng.

+ Xếp số chỗ ngồi cho Hiệp, có 7 cách.

+ chọn 3 khu vực từ 6 chỗ không kề với Hiệp cùng xếp mang lại 3 các bạn nữ, gồm

*
cách.

+ Xếp số chỗ ngồi cho 5 bạn nam còn lại, tất cả 5! cách.

Suy ra trường hợp 2 bao gồm

*
bí quyết xếp.

Khi đó, ta có số bộ phận biến cầm cố A:

*

Vậy phần trăm cần tính:

*

Câu 39.

+ Đường thẳng BD đi qua 2 điểm H,K bắt buộc nhận vectơ

*
có tác dụng vectơ chỉ phương

*
có một vectơ pháp con đường
*
cần BD gồm phương trình x - 4y + 11 = 0.

+

*
tọa độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình
*

Suy ra

*

+ Đường thẳng AB vuông góc cùng với BC phải AB có dạng 7x + 6y + c = 0.

AB đi qua điểm

*

Vậy AB bao gồm phương trình 7x + 6y + 9 = 0

+ Đường thẳng AK trải qua điểm K với vuông góc với BD nên có phương trình 4x + y - 7 = 0.

*

Đề thi học kì 2 Toán 10 Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn Toán 10

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT……………..

(Đề thi gồm gồm 03 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Toán 10

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút, ko kể thời hạn giao đề

Đề bài

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)

Câu 1. Tung một đồng xu tư lần liên tục và đánh dấu kết quả. Số kết quả có thể xảy ra là

A. 8.

B. 16.

C. 2.

D. 4.

Câu 2. Từ những chữ số 2;3,4; 9. Lập ra những số có bốn chữ số khác nhau, số các số lập được là

A. 120.

B. 240.

C. 24.

D. 12.

Câu 3. Số tập con tất cả 4 thành phần khác nhau của một tập hợp tất cả 7 bộ phận là

*

*

*

D. 7.

Câu 4. Trong những phát biểu sau, phạt biểu nào sai?

*

*

*

*

Câu 5. Trong khai triển nhị thức

*
với
*
có toàn bộ 6 số hạng. Cực hiếm của n là

A. 11.

B. 12.

C. 25.

D. 10.

Câu 6. Hãy viết số quy tròn của số khoảng a = 17658, biết

*

A. 17700.

B. 17800.

C. 17500.

D. 17600.

A. 5.

B. 17.

C. 19.

D. 24.

Câu 8. Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 thức giấc thành ở nước ta được thống kê trong bảng sau

Năng suất lúa (tạ/ha)

25

30

35

40

45

Tần số

4

7

9

6

5

Hãy tính khoảng tầm biến thiên của mẫu số liệu trên.

A. 40.

B. 20.

C. 61.

D. 1.

Câu 9. Chọn khẳng định sai vào các khẳng định sau.

A. Phương sai vẫn là một số không âm.

B. Phương không đúng là bình phương của độ lệch chuẩn.

C. Phương không đúng càng béo thì độ phân tán so với số trung bình cùng càng lớn.

D. Phương không đúng luôn lớn hơn độ lệch chuẩn.

Câu 10. Số bộ phận của không khí mẫu các kết quả rất có thể xảy ra đối với mặt lộ diện của một xúc xắc sau 4 lần gieo liên tiếp là

A. 36.

B. 24.

C. 216.

D. 1296.

Câu 11. Gọi G là trở nên cố tổng thể chấm bằng 8 khi gieo một xúc xắc nhị lần liên tiếp. Số phần tử của G là

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 12. Gieo một đồng xu với một bé xúc xắc. Số phần tử của không khí mẫu là

A. 24.

B. 12.

C. 8.

D. 6.

Câu 13. Cho A là một biến cố liên quan đến phép demo T. Mệnh đề nào sau đây đúng?

*
là số dương.

*

*

*
là số nhỏ hơn 1.

Câu 14. Cho phép thử với không khí mẫu

*
. Đâu chưa hẳn cặp biến đổi cố đối nhau?

*

*

*

*

Câu 15. Cho M = (3;4) cùng N(5; - 2). Tọa độ của vectơ

*

*

*

*

D. left( 8;,2 ight).

Câu 16. Cho

*
*
Tọa độ của vectơ
*

*

*

*

*

Câu 17. Đường trung trực của đoạn AB với A(5; 2) và B(3,0) gồm phương trình là

A. X + y + 5 = 0.

B. X + y + 7 = 0.

C. X + y - 7 = 0.

D. X + y - 5 = 0.

Câu 18. Trong mặt phẳng, cho hai đường thẳng lần lượt có phương trình tổng thể 9x + 4y - 3 = 0 với 4x - 9y + 6 = 0. Xác xác định trí kha khá của hai tuyến đường thẳng .

A. Tuy vậy song.

B. Vuông góc.

C. Giảm nhau.

D. Trùng nhau.

Câu 19. Trong khía cạnh phẳng , con đường tròn C gồm tâm I(2; - 3) và đi qua gốc tọa độ có phương trình là

*

*

*

*

Câu 20. Đường tròn

*
tất cả tâm I và nửa đường kính
*
theo lần lượt là

*

*

*

*

Câu 21. Trong khía cạnh phẳng cho elip có phương trình bao gồm tắc

*
. Tính tỉ số thân tiêu cự cùng độ dài trục bự elip

Câu 22. Cho elip

*
có độ nhiều năm trục lớn bởi 12, độ nhiều năm trục bé xíu bằng tiêu cự. Phương trình bao gồm tắc của
*
là:

*

*

*

*

Câu 23. Số 253,125, 000 bao gồm bao nhiêu ước số tự nhiên?

A. 160.

B. 240.

C. 180.

D. 120.

Câu 24. Trong một trường tất cả 4 học tập sinh giỏi lớp 12; 3 học tập sinh giỏi lớp 11; 5 học tập sinh xuất sắc lớp 10. Nên chọn 5 học sinh xuất sắc để tham gia một cuộc thi với trường khác làm thế nào cho khối 12 có 3 em với mỗi khối 10, 11 gồm đúng 1 em. Số các cách chọn là

A. 60.

B. 180.

C. 330.

D. 4.

Câu 25. Từ list gồm 9 học sinh của lớp 10A1, phải bầu ra các ban cán sự lớp gồm một tầng lớp trưởng, hai lớp phó cùng một túng bấn thư. Có bao nhiêu kĩ năng cho công dụng bầu ban cán sự này?

A. 126.

B. 3024.

C. 84.

D. 6561.

Câu 26. Hệ số của

*
trong khai triển của
*

A. 400.

B. - 32.

C. 3125.

D. - 6250.

Câu 27. Tiến hành đo huyết áp của 8 người. Ta thu được hiệu quả sau:

Tứ phân vị của mẫu mã số liệu trên là

*

*

*

*

Câu 28. Sản lượng vải thiều (tạ) thu hoạch được của đôi mươi hộ mái ấm gia đình được khắc ghi như sau:

15131512131215151414
14181712121416141815

Phương sai

*

A. 3,4. B. 1,84. C. 1,8. D. 3,24.

Câu 29. Gieo hai bé xúc xắc. Phần trăm để tổng số chấm trên nhì mặt xúc xắc phân chia hết đến 3 là

*

*

*

*

Câu 30. Trên giá sách có 4 quyển sách Toán, 2 cuốn sách Lí cùng 3 quyển sách Hóa. Lấy thiên nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển kéo ra có tối thiểu 1 cuốn sách Toán.

*

*

*

*

Câu 31. Trên khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, đến

*
vuông tại A bao gồm
*
với
*
. Search tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của
*
, biết AB = 3, AC = 4:

*

*

*

*

Câu 32. Cho

*
cùng với
*
cùng
*
. Phương trình trung tuyến đường AM của
*

A. X + 4y + 13 = 0.

B. X + 4y - 13 = 0.

C. 4x - y + 18 = 0.

D. 4x - y - 18 = 0.

Câu 33. Trong khía cạnh phẳng , mang đến đường trực tiếp d tuy vậy song với đường thẳng

*
và cắt tại làm sao cho
*
. Tính khoảng cách từ nơi bắt đầu tọa độ mang lại .

*

*

*

*

Câu 34. Viết phương trình tiếp con đường của mặt đường tròn

*
, biết tiếp tuyến song song với con đường thẳng d:4x - 3y + 6 = 0.

A. 4x - 3y + 10 = 0 hoặc 4x - 3y - 30 = 0.

B. 4x - 3y - 10 = 0 hoặc 4x - 3y + 30 = 0.

C. 4x - 3y + 10 = 0 hoặc 4x - 3y + 30 = 0.

D. 4x - 3y - 10 = 0 hoặc 4x - 3y - 30 = 0.

Câu 35. Trong mặt phẳng , mang lại elip

*
và điểm
*
. Nhì điểm , thuộc vừa lòng , đối xứng nhau qua trục hoành với tam giác là tam giác đều. Tính độ dài đoạn thẳng.

A. 10, 11.

B. 1.

C. 60.

D. 180.

II - PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1: (1,0 điểm) thời gian chạy 50m của 20 học viên được lưu lại trong bảng sau:

Thời gian (giây)

8,3

8,4

8,5

8,7

8,8

Tần số

2

3

9

5

1

Tìm độ lệch chuẩn chỉnh của chủng loại số liệu sẽ cho.

Câu 2: (1,0 điểm) cho x là số thực dương. Kiếm tìm số hạng chứa x trong khai triển

*

Câu 3: (0,5 điểm) Trong phương diện phẳng

*
mang lại đường tròn
*
Lập phương trình tiếp đường của mặt đường tròn
*
biết tiếp tuyến chế tạo với
*
một góc bởi
*

Câu 4: (0,5 điểm) tìm số tự nhiên và thoải mái n vừa lòng

*

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (35 câu - 7,0 điểm).

1B2C3B4D5D6A7C
8B9D10D11B12B13B14D
15C16C17D18B19B20B21D
22B23C24A25B26B27A28D
29A30A31B32B33A34A35D

II - PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1: (1,0 điểm) thời gian chạy 50m của 20 học sinh được ghi lại trong bảng sau:

Thời gian (giây)

8,3

8,4

8,5

8,7

8,8

Tần số

2

3

9

5

1

Tìm độ lệch chuẩn chỉnh của mẫu số liệu đang cho.

Lời giải

Ta có:

*

Phương không nên là:

*

*

Độ lệch chuẩn chỉnh là:

*

Câu 2: (1,0 điểm) mang đến x là số thực dương. Tìm kiếm số hạng đựng x trong triển khai

*

Lời giải

Ta có:

*

*

*

Vậy số hạng đựng x trong triển khai

*
là 24x.

Câu 3: (0,5 điểm) Trong mặt phẳng

*
, đến đường tròn
*
. Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn
*
biết tiếp tuyến chế tác với
*
một góc bằng
*

Lời giải

Đường tròn

*
tất cả tâm
*
và nửa đường kính
*

Giả sử tiếp điểm là

*
, lúc ấy phương trình tiếp tuyến gồm dạng:

*

*

Đường thẳng

*
sinh sản với
*
một góc bởi
*
khi còn chỉ khi

*

Giải hệ phương trình tạo bởi vì

*

Giải hệ phương trình tạo do

*

Với

*
, cụ vào
*
ta được tiếp đường
*

Với

*
, chũm vào
*
ta được tiếp tuyến đường
*

Với

*
nắm vào
*
ta được tiếp tuyến
*

Với

*
, vậy vào
*
ta được tiếp đường
*

Vậy bao gồm bốn tiếp tuyến

*
cho tới
*
thỏa mãn điều kiện đề bài.

Câu 4: (0,5 điểm) tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên n vừa lòng

*

Lời giải

Điều kiện:

*

Ta có:

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *