Cập Nhật Mới Điểm Chuẩn Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền 2022

Học viện báo chí và Tuyên truyền thông media báo tuyển chọn 2.400 chỉ tiêu năm 2022 cùng với 3 cách tiến hành xét tuyển, trong đó trường dành riêng 70% tiêu chí xét theo công dụng thi THPT.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền 2022

Điểm chuẩn Học viện báo chí và Tuyên truyền năm 2022 đã được ra mắt đến những thí sinh ngày 16/9, xem cụ thể dưới đây:


Điểm chuẩn chỉnh Học viện báo chí truyền thông và Tuyên truyền năm 2022

Tra cứu vớt điểm chuẩn Học viện báo mạng và Tuyên truyền năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức học viện Báo chí với Tuyên truyền năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên giả dụ có


Trường: học viện chuyên nghành Báo chí với Tuyên truyền - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 527, 527M Kinh tế, siêng ngành làm chủ Kinh tế D01; R22 25.8 Thang điểm 30
2 527, 527M Kinh tế, siêng ngành làm chủ Kinh tế A16 24.55 Thang điểm 30
3 527, 527M Kinh tế, siêng ngành quản lý Kinh tế C15 26.3 Thang điểm 30
4 528, 528M Kinh tế, chăm ngành kinh tế tài chính và cai quản (chất lượng cao) D01; R22 25.14 Thang điểm 30
5 528, 528M Kinh tế, siêng ngành kinh tế tài chính và làm chủ (chất lượng cao) A16 23.89 Thang điểm 30
6 528, 528M Kinh tế, chuyên ngành tài chính và thống trị (chất lượng cao) C15 25.39 Thang điểm 30
7 529, 529M Kinh tế, siêng ngành kinh tế và quản lí lý D01; R22 25.6 Thang điểm 30
8 529, 529M Kinh tế, siêng ngành kinh tế tài chính và quản lý A16 24.35 Thang điểm 30
9 529, 529M Kinh tế, chăm ngành tài chính và quản ngại lý C15 26.1 Thang điểm 30
10 530, 530M Chính trị học, chuyên ngành quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa D01; R22; A16; C15 24.15 Thang điểm 30
11 531, 531M Chính trị học, siêng ngành bao gồm trị phạt triển D01; R22; A16; C15 23.9 Thang điểm 30
12 532, 532M Quản lý công ty nước, chuyên ngành làm chủ xã hội D01; R22; A16; C15 24.5 Thang điểm 30
13 533, 533M Chính trị học, chăm ngành bốn tưởng hồ Chí Minh D01; R22; A16; C15 23.83 Thang điểm 30
14 535, 535M Chính trị học, chuyên ngành văn hóa truyền thống phát triển D01; R22; A16; C15 24.3 Thang điểm 30
15 536, 536M Chính trị học, chuyên ngành chính sách công D01; R22; A16; C15 24.08 Thang điểm 30
16 537, 537M Quản lý nhà nước, siêng ngành thống trị hành chính nhà nước D01; R22; A16; C15 24.7 Thang điểm 30
17 538, 538M Chính trị học, chăm ngành truyền thông chính sách D01; R22; A16; C15 25.15 Thang điểm 30
18 602, 602M Báo chí, chăm ngành Báo in D01; R22 34.35 Thang điểm 40
19 602, 602M Báo chí, siêng ngành Báo in D72; R25 33.85 Thang điểm 40
20 602, 602M Báo chí, chăm ngành Báo in D78; R26 35.35 Thang điểm 40
21 603, 603M Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí D01; R22 34.23 Thang điểm 40
22 603, 603M Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí D72; R25 33.73 Thang điểm 40
23 603, 603M Báo chí, siêng ngành Ảnh báo chí D78; R26 34.73 Thang điểm 40
24 604, 604M Báo chí, chăm ngành Báo phân phát thanh D01; R22 34.7 Thang điểm 40
25 604, 604M Báo chí, chuyên ngành Báo phạt thanh D72; R25 34.2 Thang điểm 40
26 604, 604M Báo chí, chuyên ngành Báo phạt thanh D78; R26 35.7 Thang điểm 40
27 605, 605M Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình D01; R22 35.44 Thang điểm 40
28 605, 605M Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình D72; R25 34.94 Thang điểm 40
29 605, 605M Báo chí, siêng ngành Báo truyền hình D78; R26 37.19 Thang điểm 40
30 606, 606M Báo chí, chăm ngành quay phim truyền hình D01; R22; D72; R25; D78; R26 33.33 Thang điểm 40
31 607, 607M Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử D01; R22 35 Thang điểm 40
32 607, 607M Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử D72; R25 34.5 Thang điểm 40
33 607, 607M Báo chí, siêng ngành Báo mạng năng lượng điện tử D78; R26 36.5 Thang điểm 40
34 608, 608M Báo chí, chăm ngành Báo truyền họa (chất lượng cao) D01; R22 34.44 Thang điểm 40
35 608, 608M Báo chí, chăm ngành Báo truyền họa (chất lượng cao) D72; R25 33.94 Thang điểm 40
36 608, 608M Báo chí, chăm ngành Báo vô tuyến (chất lượng cao) D78; R26 35.44 Thang điểm 40
37 609, 609M Báo chí, chuyên ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao) D01; R22 33.88 Thang điểm 40
38 609, 609M Báo chí, chăm ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao) D72; R25 33.38 Thang điểm 40
39 609, 609M Báo chí, chăm ngành Báo mạng năng lượng điện tử (chất lượng cao) D78; R26 34.88 Thang điểm 40
40 610, 610M Quan hệ quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoại D01; R22 34.77 Thang điểm 40
41 610, 610M Quan hệ quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoại D72; R25 34.27 Thang điểm 40
42 610, 610M Quan hệ quốc tế, chuyên ngành tin tức đối ngoại D78; R26 35.77 Thang điểm 40
43 611, 611M Quan hệ quốc tế, chăm ngành quan hệ thiết yếu trị và media quốc tế D01; R22 34.67 Thang điểm 40
44 611, 611M Quan hệ quốc tế, siêng ngành quan liêu hệ thiết yếu trị và truyền thông media quốc tế D72; R25 34.17 Thang điểm 40
45 611, 611M Quan hệ quốc tế, siêng ngành quan tiền hệ chủ yếu trị và truyền thông quốc tế D78; R26 35.67 Thang điểm 40
46 614, 614M Quan hệ quốc tế, siêng ngành quan tiền hệ nước ngoài và truyền thông media toàn cầu (chất lượng cao) D01; R22 34.76 Thang điểm 40
47 614, 614M Quan hệ quốc tế, chuyên ngành quan liêu hệ quốc tế và media toàn mong (chất lượng cao) D72; R25 34.26 Thang điểm 40
48 614, 614M Quan hệ quốc tế, chăm ngành quan lại hệ thế giới và truyền thông media toàn mong (chất lượng cao) D78; R26 35.76 Thang điểm 40
49 615, 615M Quan hệ công chúng, chăm ngành quan hệ tình dục công chúng chăm nghiệp D01; R22 36.35 Thang điểm 40
50 615, 615M Quan hệ công chúng, chuyên ngành quan hệ nam nữ công chúng siêng nghiệp D72; R25 35.85 Thang điểm 40
51 615, 615M Quan hệ công chúng, chăm ngành quan hệ giới tính công chúng chuyên nghiệp D78; R26 37.6 Thang điểm 40
52 616, 616M Quan hệ công chúng, chăm ngành Truyền thông sale (chất lượng cao) D01; R22 35.34 Thang điểm 40
53 616, 616M Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) D72; R25 34.84 Thang điểm 40
54 616, 616M Quan hệ công chúng, chăm ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) D78; R26 36.59 Thang điểm 40
55 7220201, 7220201M Ngôn ngữ Anh D01; R22 35.04 Thang điểm 40
56 7220201, 7220201M Ngôn ngữ Anh D72; R25 34.54 Thang điểm 40
57 7220201, 7220201M Ngôn ngữ Anh D78; R26 35.79 Thang điểm 40
58 7229001, 7229001M Triết học D01; R22; A16; C15 24.15 Thang điểm 30
59 7229008, 7229008M Chủ nghĩa làng mạc hội khoa học D01; R22; A16; C15 24 Thang điểm 30
60 7229010, 7229010M Lịch sử C00 37.5 Thang điểm 40
61 7229010, 7229010M Lịch sử C03 35.5 Thang điểm 40
62 7229010, 7229010M Lịch sử C19 37.5 Thang điểm 40
63 7229010, 7229010M Lịch sử D14; R23 35.5 Thang điểm 40
64 7310102, 7310102M Kinh tế chính trị D01; R22 25.22 Thang điểm 30
65 7310102, 7310102M Kinh tế chính trị A16 24.72 Thang điểm 30
66 7310102, 7310102M Kinh tế thiết yếu trị C15 25.72 Thang điểm 30
67 7310202, 7310202M Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước D01; R22 23.38 Thang điểm 30
68 7310202, 7310202M Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước A16 22.88 Thang điểm 30
69 7310202, 7310202M Xây dựng Đảng và cơ quan ban ngành nhà nước C15 23.88 Thang điểm 30
70 7310301, 7310301M Xã hội học D01; R22 24.96 Thang điểm 30
71 7310301, 7310301M Xã hội học A16 24.46 Thang điểm 30
72 7310301, 7310301M Xã hội học C15 25.46 Thang điểm 30
73 7320104, 7320104M Truyền thông đa phương tiện D01; R22 27.25 Thang điểm 30
74 7320104, 7320104M Truyền thông đa phương tiện A16 26.75 Thang điểm 30
75 7320104, 7320104M Truyền thông nhiều phương tiện C15 29.25 Thang điểm 30
76 7320105, 7320105M Truyền thông đại chúng D01; R22 26.55 Thang điểm 30
77 7320105, 7320105M Truyền thông đại chúng A16 26.05 Thang điểm 30
78 7320105, 7320105M Truyền thông đại chúng C15 27.8 Thang điểm 30
79 7320107, 7320107M Truyền thông quốc tế D01; R22 35.99 Thang điểm 40
80 7320107, 7320107M Truyền thông quốc tế D72; R25 35.49 Thang điểm 40
81 7320107, 7320107M Truyền thông quốc tế D78; R26 36.99 Thang điểm 40
82 7320110, 7320110M Quảng cáo D01; R22 35.45 Thang điểm 40
83 7320110, 7320110M Quảng cáo D72; R25 34.95 Thang điểm 40
84 7320110, 7320110M Quảng cáo D78; R26 35.95 Thang điểm 40
85 7340403, 7340403M Quản lý công D01; R22; A16; C15 24.68 Thang điểm 30
86 7760101, 7760101M Công tác làng mạc hội D01; R22 24.57 Thang điểm 30
87 7760101, 7760101M Công tác làng hội A16 24.07 Thang điểm 30
88 7760101, 7760101M Công tác buôn bản hội C15 25.07 Thang điểm 30
89 801, 801M Xuất bản, chăm ngành biên tập xuất bản D01; R22 25.75 Thang điểm 30
90 801, 801M Xuất bản, chuyên ngành chỉnh sửa xuất bản A16 25.25 Thang điểm 30
91 801, 801M Xuất bản, chăm ngành biên tập xuất bản C15 26.25 Thang điểm 30
92 802, 802M Xuất bản, chuyên ngành Xuất bạn dạng điện tử D01; R22 25.53 Thang điểm 30
93 802, 802M Xuất bản, siêng ngành Xuất bạn dạng điện tử A16 25.03 Thang điểm 30
94 802, 802M Xuất bản, chăm ngành Xuất bạn dạng điện tử C15 26.03 Thang điểm 30
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ đúng đắn thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại trên đây

Năm 2022, học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) rước điểm chuẩn là khoảng 22,8 – 29,25 theo thang 30 với điểm chuẩn từ 33,33 – 37,6 theo thang 40.

Học viện báo chí truyền thông và Tuyên truyền được ra đời vào năm 1962, là trường đh trọng điểm của nước ta, trực thuộc học viện Chính trị non sông Hồ Chí Minh. Cùng theo dõi bài viết bên bên dưới của Job
Test để tìm hiểu điểm chuẩn chỉnh của ngôi ngôi trường này qua các năm 2022, 2021, 2020 với 2019.

Xem thêm: Soạn bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí (chi tiết), cách làm bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lý


*

I. Update điểm chuẩn Học viện báo chí truyền thông và Tuyên truyền mới nhất 2022

Năm 2022, học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố tuyển 2.400 chỉ tiêu với 3 phương thức xét tuyển, trong số ấy chỉ tiêu xét theo hiệu quả thi tốt nghiệp THPTQG chỉ chiếm 70%.


*

Điểm chuẩn Học viện báo chí và Tuyên truyền cùng với các vẻ ngoài khác nhau


*

*

*

II. Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Học viện báo mạng và Tuyên truyền 2021

Năm 2021, điểm chuẩn chỉnh của học viện chuyên nghành Báo chí với Tuyên truyền dao động từ 17.25 – 38.07 điểm. Vào đó, tổ hợp D78 của ngành tình dục công chúng có điểm chuẩn cao nhất, đạt 38.07 điểm.Điểm chuẩn các ngành huấn luyện và đào tạo ở học viện Báo chí cùng Tuyên truyền năm 2020

IV. Tham khảo chi tiết điểm chuẩn Học viện báo chí và Tuyên truyền 2019


Học viện báo chí truyền thông và Tuyên media báo điểm chuẩn chỉnh các ngành huấn luyện xét theo cách tiến hành điểm thi THPTQG 2019 cụ thể như sau:


Điểm chuẩn Học viện báo chí truyền thông và Tuyên truyền xét điểm thi tốt nghiệp THPTQG 2019

Như vậy, Job
Test vừa update cho bạn điểm chuẩn Học viện báo mạng và Tuyên truyền qua 4 năm vừa mới đây nhất. Hi vọng qua bài viết trên, các bạn sẽ có thêm đều thông tin cụ thể về điểm chuẩn các ngành huấn luyện và đào tạo tại học viện chuyên nghành Báo chí và Tuyên truyền, thông qua đó có sự chọn lọc xét tuyển đại học phù hợp với bản thân.


Là lý lẽ nhận diện bạn dạng thân được gật đầu đồng ý và sử dụng rộng thoải mái trong việc phân tích tâm lý hành vi


Giúp phân tích với tìm ra mối tương tác giữa những thông tin mang đến sẵn và vận dụng tư duy súc tích để giải quyết và xử lý các sự việc thực tế


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *