Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa So Với Túi Tiêu Hóa Là


Điều sai với ưu cầm cố của ống tiêu hóa đối với túi hấp thụ là?

A. Dịch tiêu hóa không bị hòa loãng.

Bạn đang xem: Điều không đúng với ưu thế của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa là

B. Dịch hấp thụ được hòa loãng.

C. ống tiêu hóa được phân biến thành các thành phần khác nhau làm cho sự chuyên hóa về chức năng.

D. Có sự phối hợp giữa hấp thụ hóa học với tiêu hóa cơ học.


*


Những ưu điểm của tiêu hóa thức nạp năng lượng trong ống tiêu hóa đối với trong túi tiêu hóa: I. Thức nạp năng lượng đi theo 1 chiều trong ống tiêu hóa không trở nên trộn lẫn với hóa học thải (phân) còn thức ăn uống trong túi tiêu hóa bị xáo trộn chất thải. II. Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không biến thành hòa loãng III. Thức nạp năng lượng đi theo một chiều nên ra đời các thành phần chuyên hóa, triển khai các công dụng khác nhau: hấp thụ cơ học, hóa học, hấp thụ thức ăn uống IV. Thức ăn trải qua ống hấp thụ được chuyển đổi cơ học biến chuyển nhữn...

Những ưu thế của tiêu hóa thức nạp năng lượng trong ống tiêu hóa đối với trong túi tiêu hóa:

I. Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hóa không xẩy ra trộn lẫn với hóa học thải (phân) còn thức nạp năng lượng trong túi hấp thụ bị pha trộn chất thải.

II. Trong ống hấp thụ dịch tiêu hóa không xẩy ra hòa loãng

III. Thức ăn đi theo một chiều nên hình thành các phần tử chuyên hóa, triển khai các chức năng khác nhau: tiêu hóa cơ học, hóa học, kêt nạp thức ăn

IV. Thức ăn đi qua ống hấp thụ được chuyển đổi cơ học biến chuyển những hóa học dinh dưỡng đơn giản dễ dàng và được phản vào máu.

*

*

*

*


Xem cụ thể
Lớp 11 Sinh học tập
1
0
Trong phát biểu sau, gồm bao nhiêu phát biểu đúng khi nói đến tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa? (1) Ống tiêu hóa phân trở thành những bộ phận khác nhau có công dụng làm tăng tác dụng tiêu hóa thức ăn. (2) Thức nạp năng lượng đi theo một chiều trong ống tiêu hóa không biến thành trộn lẫn với chất thải (phân); thức ăn trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn với hóa học thải. (3) trong ống hấp thụ dịch tiêu hóa không biến thành hòa loãng, còn trong túi tiêu hóa, dịch tiêu hóa bị hòa loãng với tương đối nhiều nước. (4...
Đọc tiếp

Trong tuyên bố sau, tất cả bao nhiêu phát biểu đúng khi nói đến tiêu hóa thức ăn uống trong ống tiêu hóa đối với trong túi tiêu hóa?

(1) Ống hấp thụ phân trở thành những phần tử khác nhau có công dụng làm tăng công dụng tiêu hóa thức ăn.

(2) Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hóa không trở nên trộn lẫn với hóa học thải (phân); thức nạp năng lượng trong túi hấp thụ bị trộn lẫn với chất thải.

(3) trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không trở nên hòa loãng, còn vào túi tiêu hóa, dịch tiêu hóa bị hòa loãng với không ít nước.

(4) tiêu hóa thức nạp năng lượng được diễn ra phía bên trong tế bào nhờ thay đổi cơ học cùng hóa học biến đổi chất dinh dưỡng đơn giản dễ dàng và được chiếu vào máu.

A.

B. 2

C. 3

D. 4


Xem chi tiết
Lớp 11 Sinh học tập
1
0
Có bao nhiêu phát biểu nào tiếp sau đây đúng về hấp thụ ở động vật ? (1) Ở thú ăn uống thịt, thức ăn uống được tiêu hóa cơ học cùng hóa học trong dạ dày giống như ở fan (2) Ruột non ở thú nạp năng lượng thịt ngắn lại hơn ở thú nạp năng lượng thực vật. (3) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức nạp năng lượng được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào. (4) toàn bộ các chủng loại thú ăn uống động vật đều có manh tràng phân phát triển. (5) 1 trong các những ưu thế của tiêu hóa thức ăn trong ống hấp thụ là dịch tiêu hóa không trở nên hòa loãng
Đọc tiếp

Có từng nào phát biểu nào sau đây đúng về hấp thụ ở động vật hoang dã ?

(1) Ở thú ăn thịt, thức ăn được hấp thụ cơ học cùng hóa học tập trong dạ dày giống như ở người

(2) Ruột non ở thú ăn uống thịt ngắn hơn ở thú nạp năng lượng thực vật.

(3) Ở động vật hoang dã có ống tiêu hóa, thức nạp năng lượng được tiêu hóa trọn vẹn ngoại bào.

(4) toàn bộ các loài thú nạp năng lượng động vật đều sở hữu manh tràng phát triển.

(5) 1 trong những những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không trở nên hòa loãng

*

*

*

*


Xem cụ thể
Lớp 11 Sinh học
1
0
Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng về hấp thụ ở đụng vật? (1) Ở thú ăn thịt, thức ăn được hấp thụ cơ học cùng hóa học trong dạ dày hệt như ở tín đồ (2) Ruột non ở thú ăn uống thịt ngắn thêm ở thú ăn thực vật. (3) Ở động vật hoang dã có ống tiêu hóa, thức ăn uống được tiêu hóa trọn vẹn ngoại bào. (4) tất cả các loài thú ăn uống động vật đều phải sở hữu manh tràng phân phát triển. (5) một trong những điểm mạnh của hấp thụ thức ăn trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không trở nên hòa loãng A. 1,2,4 B. 1,3,5 C. 1,3,4 D. 1,4,5
Đọc tiếp

Có bao nhiêu phát biểu nào tiếp sau đây đúng về hấp thụ ở cồn vật?

(1) Ở thú ăn thịt, thức nạp năng lượng được hấp thụ cơ học với hóa học tập trong dạ dày hệt như ở người

(2) Ruột non sống thú ăn thịt ngắn lại hơn ở thú ăn uống thực vật.

(3) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

(4) tất cả các chủng loại thú ăn uống động vật đều sở hữu manh tràng vạc triển.

(5) 1 trong những những ưu điểm của hấp thụ thức ăn uống trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không biến thành hòa loãng

A. 1,2,4 

B. 1,3,5

C. 1,3,4

D.

Xem thêm: Ảnh tom và jerry cute - 50+ hài hước, đàng yêu và ngộ nghĩnh

1,4,5


Xem cụ thể
Lớp 11 Sinh học
1
0
Có từng nào phát biểu nào dưới đây đúng về tiêu hóa ở động vật ? (1)Tất cả những loài thú nạp năng lượng thực vật đều phải sở hữu dạ dày 4 ngăn. (2) sinh hoạt thú ăn uống thịt, thức ăn được tiêu hóa cơ học với hóa học trong dạ dày giống như ở bạn (3) Ruột non nghỉ ngơi thú nạp năng lượng thịt ngắn thêm ở thú nạp năng lượng thực vật. (4) Ở động vật hoang dã có ống tiêu hóa, thức nạp năng lượng được tiêu hóa trọn vẹn ngoại bào. (5) tất cả các loại thú ăn uống động vật đều sở hữu manh tràng phân phát triển. (6) một trong các những ưu thế của hấp thụ thức nạp năng lượng trong ống tiêu hóa là dịch tiêu hóa không b...
Đọc tiếp

Có từng nào phát biểu nào dưới đây đúng về tiêu hóa ở động vật hoang dã ?

(1)Tất cả những loài thú ăn uống thực vật đều phải có dạ dày 4 ngăn.

(2) ngơi nghỉ thú nạp năng lượng thịt, thức ăn uống được tiêu hóa cơ học cùng hóa học trong dạ dày y hệt như ở người

(3) Ruột non sống thú ăn thịt ngắn lại hơn ở thú ăn thực vật.

(4) Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn ngoại bào.

(5) tất cả các chủng loại thú nạp năng lượng động vật đều sở hữu manh tràng phạt triển.

(6) một trong những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn uống trong ống hấp thụ là dịch tiêu hóa không xẩy ra hòa loãng

A.

B. 5

C. 3

D. 4


Xem cụ thể
Lớp 11 Sinh học
1
0
Điền dấu X vào những ô trống phù hợp ở bảng 22 về các quy trình tiêu hóa cơ học tập hoặc tiêu hóa chất hóa học ở động vật đơn bào, động vật hoang dã có túi hấp thụ và động vật hoang dã có ống tiêu hóa. Bảng 22. Các quy trình tiêu hóa quy trình tiêu hóa tiêu hóa ở động vật đơn bào hấp thụ ở động vật có túi hấp thụ Tiêu hóa ở động vật có ống hấp thụ Tiêu hóa cơ học Tiêu hóa hóa học
Đọc tiếp

Điền dấu X vào các ô trống phù hợp ở bảng 22 về các quy trình tiêu hóa cơ học tập hoặc tiêu hóa hóa học ở động vật hoang dã đơn bào, động vật hoang dã có túi tiêu hóa và động vật có ống tiêu hóa.

Bảng 22. Các quá trình tiêu hóa

quá trình tiêu hóa tiêu hóa ở động vật đơn bào hấp thụ ở động vật hoang dã có túi tiêu hóa Tiêu hóa ở động vật hoang dã có ống hấp thụ
Tiêu hóa cơ học      
Tiêu hóa hóa học      

Xem chi tiết
Lớp 11 Sinh học
1
0
Câu 17: vì sao ruột non của bạn được xem như là nơi xảy ra quy trình tiêu hóa hóa học mạnh nhất so cùng với các thành phần khác của ống tiêu hóa?
A: Ruột non là đoạn dài nhất của ống tiêu hóa
B: Ruột non nhận những dịch hấp thụ của dạ dày, gan, ruột
C: Ruột non đựng nhiều enzim có chức năng phân giải phần nhiều các các loại thức ăn khác nhau
D: Ruột non xảy ra quy trình hấp thụ chất dinh dưỡng
Câu 18: Ở người cứng cáp bình thường, tất cả huyết áp trọng điểm thu khoảng tầm (1), và huyết áp tâm trương khoảng tầm (2). Các giá trị đúng...
Đọc tiếp

Câu 17: bởi vì sao ruột non của fan được xem như là nơi xảy ra quy trình tiêu hóa hóa học mạnh mẽ nhất so cùng với các thành phần khác của ống tiêu hóa?

A: Ruột non là đoạn nhiều năm nhất của ống tiêu hóa

B: Ruột non nhận nhiều dịch hấp thụ của dạ dày, gan, ruột

C: Ruột non đựng nhiều enzim có tính năng phân giải hầu như các các loại thức nạp năng lượng khác nhau

D: Ruột non xảy ra quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng

Câu 18: Ở người trưởng thành và cứng cáp bình thường, có huyết áp trung khu thu khoảng chừng (1), với huyết áp tâm trương khoảng tầm (2). Những giá trị đúng là?

A: (1): 150mm
Hg, (2): 80mm
Hg

B: (1): 110mm
Hg, (2): 100mm
Hg

C: (1): 110mm
Hg, (2): 70mm
Hg

D: (1): 140mm
Hg, (2): 70mm
Hg


Xem chi tiết
Lớp 11 Sinh học tập
1
0
Cho những mô tả sau đây về những vấn đề liên quan đến tiêu hóa ở cồn vật: I. Có sự phân hóa răng cửa, răng nanh, răng cấm cao độ, răng nanh to, dài, sắc. II. Ruột non thường ngắn và tất cả dạ dày đơn, lớn, chứa đựng nhiều thức ăn. III. Nhóm đụng vật này còn có hiện tượng hấp thụ cơ học cùng tiêu hóa hóa học xẩy ra trong ống tiêu hóa. IV. Các tuyến tiêu hóa phối phù hợp với ống hấp thụ trong việc thực hiện quy trình tiêu hóa hóa học. Số những mô tả cân xứng với chuyển động tiêu hóa ở động vật ăn giết mổ là: A. 4 ...
Đọc tiếp

Cho những mô tả dưới đây về những vấn đề liên quan đến hấp thụ ở cồn vật:

I. Bao gồm sự phân hóa răng cửa, răng nanh, răng cấm cao độ, răng nanh to, dài, sắc.

II. Ruột non hay ngắn và có dạ dày đơn, lớn, chứa nhiều thức ăn.

III. Nhóm hễ vật này có hiện tượng tiêu hóa cơ học với tiêu hóa hóa học xảy ra trong ống tiêu hóa.

IV. Các tuyến hấp thụ phối phù hợp với ống tiêu hóa trong câu hỏi thực hiện quá trình tiêu hóa hóa học.

Số những mô tả tương xứng với vận động tiêu hóa ở động vật ăn giết mổ là:

A.

B.

C. 3

D.


Xem cụ thể
Lớp 11 Sinh học
1
0
Điều không đúng với việc tiêu hóa thức ăn uống trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người là
Đọc tiếp

Điều ko đúng với việc tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống hấp thụ ở fan là

*

*

*

*


Xem cụ thể
Lớp 11 Sinh học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Bài tất cả đáp án. Thắc mắc và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài xích 15: tiêu hóa ở cồn vật. Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem hiệu quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1: tiêu hóa là vượt trình:

A. Làm đổi khác thức nạp năng lượng thành những chất hữu cơ
B. Biến đổi các chất đơn giản thành những chất phức hợp đặc trưng đến cơ thể
C. Thay đổi thức ăn uống thành các chất bổ dưỡng và chế tác ra tích điện ATPD. Biến hóa các hóa học dinh dưỡng bao gồm trong thức ăn thành đều chất đơn giản dễ dàng mà cơ thể hấp thụ được

Câu 2: hấp thụ nội bào là thức ăn được tiêu hóa:

A. Trong ko bào tiêu bào
B. Trong túi tiêu hóa
C. Trong ống tiêu hóa
D. Cả A với C

Câu 3: Ở động vật chưa có cơ quan lại tiêu hóa thì

A. Thức ăn uống được tiêu hóa nước ngoài bào.B. Thức ăn uống được tiêu hóa nội bào.C. Thức ăn uống được tiêu hóa ngoại bào với tiêu hóa nội bào.D. Một số trong những thức tiêu xài hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào.

Câu 4: Khi nói tới tiêu hóa nội bào, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Đây là quá trình tiêu hóa chất hóa học ở trong tế bào và ko kể tế bào
B. Đây là quy trình tiêu hóa thức nạp năng lượng ở vào ống tiêu hóa
C. Đây là quá trình tiêu hóa chất hóa học ở bên trong tế bào nhờ vào enzim lizoxim
D. Đây là quy trình tiêu hóa chất hóa học ở phía bên trong ống tiêu hóa cùng túi tiêu hóa

Câu 5:Điều không đúng với việc tiêu hóa thức ăn trong các thành phần của ống tiêu hóaở fan là

A. Sinh sống ruột già có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.B. ở dạ dày tất cả tiêu hóa cơ học cùng tiêu hóa hóa học.C. Sinh hoạt miệng gồm tiêu hóa cơ học cùng tiêu hóa hóa học.D. Sinh hoạt ruột non bao gồm tiêu hóa cơ học với tiêu hóa hóa học.

Câu 6: Dịch mật tất cả vai trò đặc trưng trong bài toán tiêu hóa với hấp thụ hóa học nào sau đây?

A. Protein
B. Tinh bột chín
C. Lipit
D. Tinh bột sống

Câu 7: vào mề gà, thông thường sẽ có những phân tử sỏi nhỏ. Tác dụng của các viên sỏi nay là:

A. Cung ứng một số yếu tố vi lượng cho gà
B. Tăng hiệu quả tiêu hóa hóa học
C. Tăng kết quả tiêu hóa cơ học
D. Giảm công dụng tiêu hóa hóa học

Câu 8:Diều ở các động vật được ra đời từ bộ phận nào của ống tiêu hóa?

A. Tuyến nước bọt.B. Vùng miệng.C. Dạ dày.D. Thực quản.

Câu 9: các lông ruột và những lông cực nhỏ tuổi nằm trên những nếp vội của niêm mạc ruột gồm tác dụng

A. Có tác dụng tăng nhu đụng ruột
B. Làm cho tăng bề mặt hấp thụ
C. Chế tạo ra điều kiện dễ dàng cho hấp thụ hóa học
D. Tạo đk cho hấp thụ cơ học

Câu 10:Hình mặt là quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi hấp thụ của thủy tức. Em hãy chú thích cho những số trên hình bằng phương pháp ghép với chữ cái tương ứng

a) Miệng

b) Thức ăn

c) Tế bào bên trên thành túi tiết ra enzim tiêu hóa

d) Thức ăn uống đang tiêu hóa dở dang sẽ thường xuyên được tiêu hóa nội bào

e) Túi tiêu hóa

*

Phương án trả lời đúng là:

A. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-c ; 5-d
B. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-d ; 5-c
C. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-e ; 5-d
D. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-c ; 5-d

Câu 11:Điều không nên với ưu thế của ống tiêu hóa so với túi hấp thụ là

A. Dịch tiêu hóa không xẩy ra hòa loãng.B. Dịch hấp thụ được hòa loãng.C. ông hấp thụ được phân hóa thành các phần tử khác nhau tạo cho sự siêng hóa về chức năng.D. Gồm sự phối hợp giữa tiêu hóa hóa học với tiêu hóa cơ học.

Câu 12:Ở động vật hoang dã có ống tiêu hóa

A. Thức ăn uống được tiêu hóa ngoại bào.B. Thức ăn được hấp thụ nội bào.C. Thức nạp năng lượng được tiêu hóa nước ngoài bào cùng tiêu hóa nội bào.D. Một số thức chi tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa nước ngoài bào.

Câu 13:Trong ông hấp thụ của giun đất, những cơ quan lại tiêu hóa được chuẩn bị theo vật dụng tự

A. Miệng → hầu → thực quản ngại → diều → mề → ruột → hậu môn
B. Mồm → hầu→ mề→ thực quản ngại → diều → ruột → hậu môn
C. Miệng→ hầu → diều → thực quản lí → mề → ruột→hậu môn
D. Mồm → hầu → thực cai quản → mề → diều→ ruột→ hậu môn

Câu 14: Ở chủng loại chim, diều được có mặt từ bộ phận nào tiếp sau đây của ống tiêu hóa:

A. Thực quản
B. Tuyến nước bọt
C. Khoang miệng
D. Dạ dày

Câu 15:Phương án chú thích hợp lý cho các phần tử ống tiêu hóa của chim là:

*

A. 1 - mồm ; 2 - diều ; 3 - thực quản lí ; 4 - dạ dày con đường ; 5 - bao tử cơ ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn
B. 1 - mồm ; 2 - thực quản lí ; 3 - diều ; 4 - dạ dày cơ ; 5 - dạ dày tuyến ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn
C. 1 - miệng ; 2 - diều ; 3 - thực quản ngại ; 4 - bao tử cơ ; 5 - dạ dày con đường ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn
D. 1 - miệng ; 2 - thực quản ; 3 - diều ; 4 - dạ dày đường ; 5 - bao tử cơ ; 6 - ruột ; 7 - hậu môn

Câu 16:Ở động vật có túi tiêu hóa, thức nạp năng lượng được tiêu hóa

A. Nội bào dựa vào enzim thủy phân đều chất dinh dưỡng phức hợp thành những chất đơn giản dễ dàng mà khung hình hấp thụ được.B. Ngoại bào, nhờ sự co bóp của lòng túi mà đa số chất dinh dưỡng tinh vi được chuyển hóa thành những chất đơn giản.C. Ngoại bào (nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng tinh vi trong lòng túi) cùng tiêu hóa nội bào.D. Nước ngoài bào nhờ enzim thủy phân hóa học dinh dưỡng tinh vi trong lòng túi.

Câu 17:Hình mặt là ông tiêu hóa của giun đất cùng châu chấu. Em hãy xác định các phần tử tương ứng giống như nhau của hai loài này bằng cách ghép chữ cái trên ống hấp thụ của châu chấu cùng với số tương xứng trên ống tiêu hóa của giun đất

*

Phương án vấn đáp đúng là:

A. 1 - a ; 3 - b ; 4 - c ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f
B. 1 - a ; 2 - b ; 4 - c ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f
C. 1 - a ; 3 - c ; 4 - d ; 5 - d ; 6 - e ; 7 - f
D. 1 - a ; 2 - b ; 3 - c ; 4 - d ; 6 - e ; 7 - f

Câu 18:Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn trải qua ống hấp thụ được

A. Chuyển đổi cơ học, biến chuyển những hóa học dinh dưỡng đơn giản và được phản vào máu.B. đổi khác cơ học và hóa học biến đổi những chất dinh dưỡng dễ dàng và được hấp thụ vào máu.C. Biến hóa hóa học, biến chuyển những hóa học dinh dưỡng đơn giản và được chiếu vào máu.D. Biến hóa cơ học, biến những hóa học dinh dưỡng dễ dàng và đơn giản và được hấp thụ vào đa số tế bào.

Câu 19: đến các hoạt động trong quy trình tiêu hóa ở cồn vật chưa xuất hiện cơ quan tiền tiêu hóa như sau:

Hình thành không bào tiêu hóa
Các enzim từ bỏ lizoxom vào ko bào tiêu hóa, thủy phân những chất hữu cơ có trong thức ăn uống thành mọi chất đơn giản và dễ dàng mà cơ thể hoàn toàn có thể hấp thụ được
Màng tế bảo lõm vào bao đem thức ăn
Lizoxom gắn vào không bào tiêu hóa
Chất bồi bổ khuếch tán vào tế bào chất
Chất thải, chất bã được xuất bào

Các hoạt động trên được ra mắt theo trình trường đoản cú đúng là:

A. 1-2-3-4-5-6B. 3-1-4-2-5-6C. 3-1-2-4-5-6D. 3-6-4-5-1-2

Câu 20:Tiêu hóa là vượt trình chuyển đổi các hóa học dinh dưỡng

A. Trường đoản cú thức ăn cho cơ thể.B. Và năng lượng cho cơ thể.C. Mang đến cơ thể.D. Gồm trong thức nạp năng lượng thành những chất đơn giản và dễ dàng mà cơ thể có thể hấp thụ được.

Câu 21: Khi nói về tiêu hóa nước ngoài bào, tuyên bố nào tiếp sau đây sai?

A. Quy trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa
B. Quá trình tiêu hóa thức ăn ở quanh đó tế bào, trong túi tiêu hóa với ống tiêu hóa
C. Quy trình tiêu hóa thức ăn uống chỉ bằng hoạt động cơ học
D. Quá trình tiêu hóa thức ăn có sự tham gia của các enzim

Câu 22:Sự tiến hóa của các vẻ ngoài tiêu hóa ra mắt như nuốm nào?

A. Tiêu hóa nội bào → hấp thụ nội bào kết phù hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nước ngoài bào.B. Hấp thụ nội bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → hấp thụ nội bào.C. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào → hấp thụ nội bào kết hợp với ngoại bào.D. Hấp thụ nội bào kết phù hợp với ngoại bào → tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nước ngoài bào.

Câu 23: Ở động vật hoang dã đơn bào, thức nạp năng lượng được tiêu hóa bằng hình thức:

A. Hấp thụ nội bào
B. Tiêu hóa nước ngoài bào
C. Tiêu hóa ngoại bào và nội bào
D. Túi tiêu hóa

Câu 24:Ở hấp thụ nội bào, thức ăn được hấp thụ trong

A. Ko bào tiêu hóa.B. Túi tiêu hóa.C. ống tiêu hóa.D. Ko bao tiêu hóa tiếp nối đến túi tiêu hóa.

Câu 25:Trong ống hấp thụ của người, những cơ quan tiền tiêu hóa được sắp tới theo sản phẩm công nghệ tự

A. Miệng → ruột non→ dạ dày→ hầu → ruột già→ hậu môn
B. Miệng →thực quản lí → dạ dày → ruột non → ruột già→ hậu môn
C. Miệng → ruột non→ thực quản ngại → bao tử → ruột già → hậu môn
D. Miệng → dạ dày → ruột non → thực quản → ruột già → đít

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *