H2SO4 + MG + H2SO4 → MGSO4 + H2 SO4 = MGSO4 + H2S + H2O, MG + H2SO4 → MGSO4 + H2

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + SO2 + H2O | Mg ra Mg
SO4 | H2SO4 ra Mg
SO4 | H2SO4 ra SO2
Trang trước
Trang sau

Phản ứng Mg + H2SO4 tuyệt Mg ra Mg
SO4 hoặc H2SO4 ra Mg
SO4 hoặc H2SO4 ra SO2 thuộc loại phản ứng lão hóa khử đang được cân nặng bằng đúng chuẩn và chi tiết nhất. Hình như là một vài bài tập có tương quan về Mg bao gồm lời giải, mời các bạn đón xem:


1. Phương trình ứng Mg chức năng với H2SO4 đặc

Mg + 2H2SO4 → Mg
SO4 + SO2 + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản ứng Mg chức năng với H2SO4 ra SO2

H2SO4 đặc

3. Cách thăng bằng phản ứng Mg tính năng với H2SO4 ra SO2

Mg0 + H2S+6O4 → Mg+2SO4 + S+4O2+ H2O1×1×Mg0→Mg+2  +2e
S+6  +  2e  →S+4

Phản ứng hoá học tập được cân bằng:

Mg + 2H2SO4 → Mg
SO4 + SO2 + 2H2O

4. Hiện tượng kỳ lạ sau bội phản ứng 

Mẩu magie tan dần, lộ diện khí ko màu, nặng mùi hắc chính là lưu huỳnh đioxit (SO2).

Bạn đang xem: Mg + h2so4 → mgso4 + h2

5. đặc thù hóa học của Mg

Magie là hóa học khử mạnh.

M → M2+ + 2e


5.1. Công dụng với phi kim

Ví dụ:

2Mg + O2 → 2Mg
O

Trong không khí, Mg bị oxi hoá chậm chạp tạo thành màng oxit mỏng dính bào vệ kim loại, khi đốt nóng bọn chúng bị cháy trong oxi.

Mg + Cl2 " Mg
Cl2

Lưu ý:

2Mg + CO2 → 2Mg
O + C

Vì vậy không sử dụng tuyết cacbonic để khống chế đám cháy Mg.

5.2. Tác dụng với axit

Với dung dịch HCl với H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + H2

Mg +2HCl → Mg
Cl2 + H2

Với hỗn hợp HNO3; H2SO4 đặc:

Mg hoàn toàn có thể khử N+5, S+6 thành các hợp chất có mức oxi hoá phải chăng hơn.

Ví dụ:

Mg + 4HNO3 đặc →to Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

4Mg + 5H2SO4 sệt →to 4Mg
SO4 + H2S + 4H2O


5.3. Tính năng với nước

Ở ánh nắng mặt trời thường, Mg đa số không tác dụng với nước. Mg bội phản ứng lờ lững với nước rét (do tạo nên thành hidroxit khó tan).

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2

Lưu ý: Magie cháy trong tương đối nước chiếm được Mg
O cùng hidro.

Mg + H2O → Mg
O + H2

6. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Cho dãy các chất sau: Na
OH, Cu
Cl2, H2SO4, Ba(OH)2. Số chất tính năng với Mg tạo khí là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Mg tính năng được với H2SO4 ra đời khí.

Câu 2. Dãy kim loại nào sau đây phản ứng được H2SO4 loãng?

A. Zn, Cu, Fe

B. Mg, Fe, Cu

C. Al, Zn, Mg

D. Cu, Fe, Mg


Hướng dẫn giải

Đáp án C

Dãy kim loại phản ứng được H2SO4 loãng là những kim loại mạnh đứng trước hidro trong dãy vận động hóa học

Phương trình làm phản ứng minh họa xảy ra

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3+ 3H2

Zn + H2SO4 loãng → Zn
SO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → Mg
SO4 + H2

Câu 3. Khi mang đến magie tính năng với hỗn hợp kiềm có hiện tượng kỳ lạ gì xảy ra:

A. Kết tủa trắng

B. Tất cả bọt khí bay ra

C. Kết tủa gồm màu nâu đỏ

D. Không tồn tại hiện tượng gì

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Mg không tính năng với hỗn hợp kiềm.

Câu 4. Hiện tượng quan tiếp giáp được khi mang đến từ từ mang đến dư hỗn hợp KOH vào dung dịch Mg
Cl2 là:

A. Xuất hiện kết tủa trắng

B. Lộ diện kết tủa keo dán giấy trắng, kế tiếp kết tủa tan dần đến hết, hỗn hợp thu được vào suốt

C. Không có hiện tượng gì xảy ra

D. Lộ diện kết tủa keo dán giấy trắng, tiếp nối kết tủa tan dần cho hết, dung dịch thu được greed color lam

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Hiện tượng: xuất hiện thêm kết tủa trắng.

Phương trình hoá học: Mg
Cl2 + 2KOH → Mg(OH)2↓ + 2KCl

Câu 5. Nhận định nào sau đây là đúng về kim loại kiềm thổ:

A. Bari là nguyên tố gồm tính khử vượt trội nhất trong dãy sắt kẽm kim loại kiềm thổ

B. Toàn bộ các kim loại kiềm thổ đầy đủ tan nội địa ở ánh nắng mặt trời thường

C. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh mẽ hơn sắt kẽm kim loại kiềm

D. Tính khử của các kim nhiều loại kiềm thổ tăng ngày một nhiều từ Be mang đến Ba.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Mg và Be không phản ứng cùng với nước ở đk thường B sai.

Đi từ đầu nhóm IIA mang lại cuối đội theo chiều tăng nhiều điện tính phân tử nhân tính kim loại (tính khử) tăng ngày một nhiều => Kim loại mạnh nhất là Ra; yếu tuyệt nhất là Be. => A sai, D đúng.

Nhóm sắt kẽm kim loại kiềm tất cả tính khử mạnh mẽ nhất => C sai.

Câu 6. Nhận định nào dưới đây không đúng về kim loại nhóm IIA?

A. Đều có cùng một hình dáng mạng tinh thể.

B. Ca, Sr, cha đều tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường.

C. Trong số hợp chất thông thường có số oxi hoá +2.

D. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần đều theo chiều tăng của điện tích hạt nhân

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Câu 7. Câu ko đúng đối với tất cả các sắt kẽm kim loại nhóm IIA là?

A. Những kim các loại nhóm IIA có nhiệt độ sôi, nhiêt nhiệt độ chảy biến hóa không theo qui vẻ ngoài nhất định

B. Những kim loại nhóm IIA đông đảo là sắt kẽm kim loại có ánh sáng sôi, nhiệt độ nóng chảy kha khá thấp (trừ Be)

C. Các kim loại nhóm IIA mọi là sắt kẽm kim loại nhẹ

D. Những kim các loại nhóm IIA đầy đủ là kim loại có độ cứng lớn

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Câu 8. Cho dãy các chất: Fe
Cl2, Mg
SO4, Ba
Cl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với hỗn hợp Na
OH là:

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Các chất trong dãy phản ứng được với hỗn hợp Na
OH là Fe
Cl2, Cu
SO4 (có 2 chất):

Phương trình phản nghịch ứng minh họa xảy ra

2Na
OH + Fe
Cl2 → Fe(OH)2 ↓ + 2Na
Cl

2Na
OH + Mg
SO4 → Mg(OH)2 ↓ + Na2SO4

Câu 9. Khi đến từ từ hỗn hợp HCl vào dung dịch Na2CO3 khuấy đều, hiện tượng xảy ra là

A. Xuất hiện chất khí bay ra ngay khi cho HCl vào

B. Sau 1 thời gian thấy xuất hiện thêm chất khí cất cánh ra, hỗn hợp trong suốt

C. Không có khí bay ra

D. Bao gồm khí bay ra và xuất hiện thêm kết tủa

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Khi mang lại từ từ hỗn hợp HCl vào dung dịch Na2CO3 khuấy đều, hiện tại tượng xảy ra là sau 1 thời gian thấy lộ diện chất khí bay ra, hỗn hợp trong suốt

Phương trình bội phản ứng minh họa xảy ra

Na2CO3 + HCl → Na
Cl + Na
HCO3

Na
HCO3 + HCl → Na
Cl + CO2+ H2O

Câu 10. Na
Cl tất cả lẫn tạp chất Na
HCO3. Giải pháp nào sau đây rất có thể dùng để thu được Na
Cl tinh khiết?

A. Cho tất cả hổn hợp đó vào hỗn hợp HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch

B. Nung hỗn hợp ở ánh nắng mặt trời cao

C. Cho hỗn hợp vào nước tiếp đến hạ nhiệt độ, lọc quăng quật kết tủa sau đó cô cạn

D. Cả A với B số đông đúng

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Để nhận được Na
Cl tinh khiết, ta cho các thành phần hỗn hợp đó vào hỗn hợp HCl dư, tiếp nối cô cạn dung dịch.

Phương trình phản bội ứng minh họa xảy ra

Na
HCO3 + HCl → Na
Cl + CO2 + H2O

B sai vì nung các thành phần hỗn hợp thì Na
HCO3 chuyển thành Na2CO3 lẫn với Na
Cl => không thu được Na
Cl tinh khiết.

C không đúng vì cả 2 chất hồ hết tan vào nước và khi hạ ánh sáng không sinh ra kết tủa.

Câu 11. Cho m gam Mg tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp H2SO4 loãng dư nhận được 2,24 lit khí H2 (đktc). Giá trị m là

A. 7,2 gam

B. 4,8 gam

C. 2,4 gam

D. 3,6 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án C

n
H2 = 0,1 (mol)

Phương trình hóa học

Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2↑

(mol) 0,1 ← 0,1

Theo phương trình hóa học:

n
Mg = n
H2 = 0,1 (mol)

→ m = m
Mg = 0,1.24 = 2,4 (g)

Câu 12: Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch HCl dư mang đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít H2 (ở đktc). Quý hiếm của V là

A. 2,24 lít. B. 6,72 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Bảo toàn electron:

2n
H2 = 2n
Mg

→ n
H2 = n
Mg = 0,1 mol

V = 2,24 lít


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài bác giảng powerpoint, khóa học dành riêng cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời sáng chế tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official

Mg + H2SO4→ Mg
SO4 + H2 là bội nghịch ứng chất hóa học cơ phiên bản được học tập trong lịch trình phổ thông. Cô giáo điểm 10 sẽ cung ứng các thông tin cụ thể về phản bội ứng Mg H2SO4và những bài tập tương quan để chúng ta thuận tiện rộng trong quy trình học tập nhé.


Phương trình phản nghịch ứng Mg + H2SO4 loãng

Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + H2

Phương trình này tự cân nặng bằng

Điều khiếu nại phản ứng xảy làm phản ứng Mg H2SO4loãng

*
Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + H2: phản nghịch ứng Mg H2SO4 loãng

Phản ứng giữa Mg với H2SO4 loãng xẩy ra ở đk thường. Các bạn cần chú ý sử dụng H2SO4 loãng trong phản ứng này.

Bản chất của Mg và H2SO4

Bản hóa học của Mg (Magie): Mg là 1 trong những chất khử mạnh tác dụng với axit HNO3, H2SO4, HCl,…

Bản hóa học của H2SO4 (Axit sunfuric): H2SO4 loãng là 1 trong axit khỏe mạnh có không hề thiếu tính hóa học thường chạm mặt của một axit buộc phải dễ dàng tính năng với sắt kẽm kim loại đứng trước H (trừ Pb) chế tác thành muối sunfat.

Mg + H2SO4 (loãng) có hiện tượng gì?

Kim một số loại Mg tan trong hỗn hợp axit chế tạo thành hỗn hợp không color đồng thời có khí cất cánh ra, Khí này chính là hidro.

Các đặc thù hóa học tập của Mg

Magie là chất khử mạnh khỏe hơn nhôm mà lại yếu rộng natri. Trong hợp hóa học chúng tồn tại dưới dạng ion Mg2+.

Xem thêm: Cách Xét Vị Trí Tương Đối Của Hai Đường Thẳng Trong Không Gian

M → M2+ + 2e

Mg tác dụng với phi kim

2Mg + O2→ 2Mg
O + Q

Trong ko khí, Mg bị oxi hóa chậm rãi tạo thành màng oxit mỏng bảo vệ kim loại, khi đốt lạnh thì magie bị cháy vào oxi.

Mg tính năng với axit

Với dung dịch HCl với H2SO4 loãng:

Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + H2

Với dung dịch HNO3

Khi tác dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, sắt kẽm kim loại kiềm thổ khử N+5 thành N-3. 0 +5 +2 -3

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Khi Mg công dụng với dung dịch HNO3 quánh hơn, các sản phẩm tạo thành hoàn toàn có thể là NO2, NO,…

Mg công dụng với nước

Ở nhiệt độ thường, Magie phần nhiều không tính năng với nước. Mg đang phản ứng lờ lững với nước nóng sinh sản thành hidroxit cạnh tranh tan.

Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2

Lưu ý: Magie cháy trong khá nước nhận được Mg
O và hidro.

Mg + H2O → Mg
O + H2

Bài tập vận dụng liên quan cho phản ứng Mg H2SO4

Bài 1: bội phản ứng nào sau đây không thể xảy ra:

A. Fe
SO4 + HCl → Fe
Cl2 + H2SO4B. Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + H2

C. Fe
SO4 + 2Na
OH → Fe(OH)2 + Na2SO4

D. HCl + KOH → KCl + H2O

Đáp án: A

Bài 2: Hoà tan hoàn toàn 2,6g kim loại M bao gồm hóa trị II vào dung dịch HNO3 dư chiếm được 0,224 lít khí N2O ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch muối nitrat. Kim loại M là hóa học nào bên dưới đây?

A. Ca

B. Al

C. Zn

D. Mg

Đáp án: D

Câu 3. Hòa tan trọn vẹn 2,4 gam kim loại Mg vào dung dịch H2SO4 loãng chỉ nhận được V lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Cực hiếm của V là:

A. 2.24 lít

B. 6,720 lít

C. 0,448 lít

D. 4,48 lít

Đáp án: A

Ta bao gồm phương trình chất hóa học phản ứng Mg H2SO4 loãng là:

Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + H2

Số mol của Magie là: n
Mg = 0,1 mol

Số mol khí nhận được là: n
H2 = n
Mg = 0.1 mol

Giá trị V = 0,1 x 22,4 = 2.24 lít

Bài 4: cho Mg tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng chiếm được khí X, nhiệt phân tinh thể KNO3 nhận được khí Y, mang lại tinh thể Mn
O2 công dụng với dung dịch HCl quánh đun nóng chế tạo ra thành khí Z. Những khí X, Y, Z theo lần lượt là :

A. Cl2, O2 và H2SB. H2, O2 với Cl2

C. H2, NO2 và Cl2D. SO2, O2, Cl2

Đáp án: B

Các phương trình hóa học như sau:

Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + H2

2KNO3 → 2KNO2 + O2

Mn
O2 + 4HCl → Mn
Cl2 + Cl2 + 2H2O

Bài 5. cho m gam Mg công dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư chiếm được 4,48 lít khí H2 làm việc đktc. Cực hiếm của m là:

A. 7,2 gam

B. 4,8 gam

C. 16,8 gam

D. 3,6 gam

Đáp án: B

Số mol khí H2 ở đk tiêu chuẩn chỉnh là: n
H2 = 4,48/22,4 = 0.2 mol

Phương trình chất hóa học phản ứng giữa Mg với H2SO4:

Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2↑

Số mol Mg là: n
Mg = n
H2 = 0.2 mol

Giá trị của m = 0,2 x 24 = 4,8 (g)

Bài 6. mang lại từ tự 150 ml dung dịch HCl 1M vào 500 ml hỗn hợp X bao gồm K2CO3 a
M với KHCO3 b
M thì chiếm được 1,008 lít khí (đktc) với dung dịch Y. đến dung dịch B tác dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư thì nhận được 29,55 gam kết tủa. Quý giá của a cùng b lần lượt là

A. 0,09 và 0,30.

B. 0,21 cùng 0,18.

C. 0,30 và 0,09

D. 0,15 cùng 0,24.

Đáp án: B

Lời giải:

Cho thanh nhàn dung dịch HCl vào dung dịch K2CO3 và KHCO3 thì có các phản ứng (1) và (2) sau đây:

HCl + K2CO3 → KHCO3 + KCl (1)

HCl + KHCO3 → KCl + H2O + CO2 (2)

Phản ứng 1: n
K2CO3 = n
HCl p/u(1) = 0,5a mol

Phản ứng 2: n
CO2 = n
HCl p/u (2) = 0,045 mol

Tổng số mol của HCl: 0,5a + 0,045 = 0,15 ⇒ a = 0,21 mol

Theo định luật bảo toàn thành phần C: n
K2CO3 + n
KHCO3 = n
CO2 + n
Ba
CO3

Ta có: 0,5a + 0,5b = 0,045 + 0,15. Cố kỉnh a = 0,21 tính ra by = 0,18.

Bài 7. cho những phát biểu sau, phát biểu nào ko đúng?

A. Những kim nhiều loại kiềm thổ tất cả tính khử mạnh

B. Tính khử của những kim các loại kiềm thổ yếu hơn kim loại kiềm trong cùng chu kì

C. Be, Mg, Ca, Sr, ba đều bội phản ứng cùng với nước ở nhiệt độ thường nên người ta gọi là kim loại kiềm thổ

D. Tính khử của các kim các loại kiềm thổ tăng dần đều từ Be mang lại Ba

Đáp án: C

Nhận xét không đúng là: Be, Mg, Ca, Sr, cha đều phản nghịch ứng với nước ở ánh nắng mặt trời thường nên gọi là sắt kẽm kim loại kiềm thổ.

Vì Be ko phản ứng với nước, còn Mg làm phản ứng cùng với nước ở ánh nắng mặt trời cao.

Bài 8. Dãy sắt kẽm kim loại nào dưới đây phản ứng được H2SO4 loãng?

A. Zn, Cu, Fe

B. Mg, Fe, Cu

C. Al, Zn, Mg

D. Cu, Fe, Mg

Đáp án C

Dãy kim loại phản ứng được H2SO4 loãng là những kim loại mạnh đứng trước hidro vào dãy chuyển động hóa học

Phương trình chất hóa học như sau:

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3+ 3H2

Zn + H2SO4 loãng → Zn
SO4+ H2

Mg + H2SO4 loãng → Mg
SO4 + H2

Bài 9: mang lại 8,9 gam bột Zn cùng Mg chức năng hết hỗn hợp H2SO4 loãng, dư thu được 0,2 mol khí H2 ngơi nghỉ đktc. Cân nặng của Mg cùng Zn trong hỗn hợp trên theo thứ tự là:

A. 1,2 gam cùng 7,7 gam

B. 3,6 gam và 5,3 gam

C. 1,8 gam và 7,1 gam

D. 2,4 gam và 6,5 gam

Đáp án D.

Phương trình bội phản ứng như sau:

Zn + H2SO4 loãng → Zn
SO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → Mg
SO4 + H2

Gọi số mol của Zn trong hỗn hợp là x, số mol của Mg trong tất cả hổn hợp là y

Ta có những phương trình như sau:

x + y = 0.2

65x + 24y = 8.9

Giải phương trình ta có: x = 0.1, y = 0.1

Khối lượng của Mg là: m
Mg = 0.1 x 24 = 2.4 gam

Khối lượng của Zn là: m
Zn = 0.1 x 65 = 6.5 gam

Bài 10. trong những phát biểu sau về nước cứng, phát biểu nào sai ?

A. Nước cất ít Ca2+, Mg2+ hay không có cất 2 nhiều loại ion này là nước mềm.

B. Nước có chứa đựng nhiều ion Ca2+, Mg2+ là nước cứng.

C. Nước cứng có chứa đồng thời các ion HCO3-, SO42-, Cl- là nước cứng toàn phần.

D. Nước gồm chứa Cl- xuất xắc SO42- hoặc cả 2 loại ion này là nước cứng trợ thì thời.

Đáp án: D

Nước đựng ít Ca2+, Mg2+ hay là không có đựng 2 các loại ion này là nước mềm => Đúng. Nước có chứa đựng nhiều ion Ca2+, Mg2+ là nước cứng => Đúng Nước cứng gồm chứa đồng thời những ion HCO3-, SO42-, Cl- là nước cứng toàn phần => Đúng Nước gồm chứa Cl- giỏi SO42- hoặc cả 2 loại ion này là nước cứng trong thời điểm tạm thời => Sai. Nước cứng trong thời điểm tạm thời chứa anion HCO3– .

Bài 11. Nước cứng là nước có chứa đựng nhiều các ion

A. Mg2+, Ca2+.

B. Be2+, Ba2+.

C. Na+, K+.

D. Cl‑, HCO3-.

Đáp án: A

Nước cứng là nước chứa đựng nhiều ion Ca2+ với Mg2+.

Phân loại nước cứng:

+ Nước cứng trong thời điểm tạm thời là nước cứng nhưng thành phần anion đựng ion HCO3-.

+ Nước cứng toàn phần là nước cứng cơ mà thành phần anion đựng ion HCO3– ; Cl-

Trên đó là những tin tức về làm phản ứng chất hóa học Mg H2SO4. Muốn rằng để giúp đỡ bạn có được không ít kiến thức hữu ích về bội phản ứng Mg + H2SO4 và những bài tập liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *