Giải Bài Tập Hóa 12 Este (Mới 2023 + Bài Tập), Giải Bài 1 Hóa Học 12: Este

Biết công thức cấu tạo của este với một vài dẫn xuất của axit cacboxylic. Núm vững các tính chất vật lý, tính chất hóa học tương tự như nhiều ứng dụng quan trọng của este trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Hóa 12 este


1. Clip bài giảng

2. Nắm tắt lý thuyết

2.1. Kết cấu - Danh pháp Este

2.2. đặc thù vật lí của Este

2.3. Tính chất hóa học của Este

2.4. Điều chế - Ứng dụng của Este

3. Bài bác tập minh hoạ

3.1. Bài bác tập Este - Cơ bản

3.2. Bài xích tập Este - Nâng cao

4. Rèn luyện Bài 1 hóa học 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài xích tập SGK & Nâng cao
Chương 1 bài bác Este

5. Hỏi đáp về
Bài 1: Este


a. Cấu tạo

Este là thành phầm được chế tạo ra thành khi cụ nhóm –OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm –OR thì được este.

b. Danh pháp

- tên este = Tên gốc hidrocacbon R’+ Tên gốc axit (đổi "ic" thành "at")

-Ví dụ:CH3COOC2H5: etyl axetat; CH2=CH-COO-CH3: metyl acrylat


-Trạng thái: Đa số sinh sống trạng thái lỏng. Hồ hết este gồm KLPT rất lớn rất có thể ở trạng thái rắn (như mỡ rượu cồn vật, sáp ong …)

-Nhiệt độ sôi:Thấp, dễ cất cánh hơi do không tạo link hidro giữa những phân tử.

-Tính tan:Ít rã hoặc ko tan trong nước vày không tạo link hidro giữa những phân tử cùng với nước.

-Đa số các este nặng mùi thơm sệt trưng:

+ Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH(CH3)2: mùi chuối

+ Etyl butirat: CH3CH2CH2COOC4H9: hương thơm dứa

+ Geranyl axetat: CH3COOC10H17: mùi hoa hồng…


Phản ứng thủy phân

-Môi trường axit:

RCOOR" + H2O(mathop o limits^H_2O,t^0 )RCOOH + R"OH

-Môi ngôi trường kiềm (ví dụ: Na
OH, phản nghịch ứng xà chống hóa)

​(RCOOR" + Na
OH oversetH_2O, t^0 ightarrowRCOONa + R"OH)


a. Điều chế

-Các este gần như được điều chế bằng cách đun sôi các thành phần hỗn hợp gồmancolvàaxit cacboxylic, bao gồm axit sunfuric đặc làm xúc tác (Phản ứng este hóa)

RCOOH + R"OH→RCOOR" + H2O

-Một số este được điều chế bởi phản ứng riêng.

Ví dụ: Điều chế vinyl axetat: (CH_3COOH + CHequiv CHoversett^0,xt ightarrowCH_3COOCH = CH_2)

b. Ứng dụng

Các este no 1-1 chức bám mùi thơm của trái cây chín nên chúng được dùng làm hương thơm liệu cho mỹ phẩm xuất xắc thực phẩm, một số este dùng làm hóa học hóa dẻo.


Bài 1:

Vinyl axetat bao gồm công thức kết cấu thu gọn gàng là

Hướng dẫn:

Tên este = Tên nơi bắt đầu hidrocacbon R’+ Tên cội axit (đổi "ic" thành "at")

+ Vinyl -CH=CH2là tên nơi bắt đầu hidrocacbon R"

+ Axetat là tên gốc axit ⇒ cội R là CH3COO-

⇒ Công thức kết cấu thu gọn của vinyl axetat đã là : CH3COOCH=CH2

Bài 2:

Đun lạnh este HCOOCH3với một lượng đủ dung dịch Na
OH, thành phầm thu được là

Hướng dẫn:

- phản ứng este với Na
OH chính là phản ứng thủy phân của este trong môi trường xung quanh kiềm (hay nói một cách khác là phản ứng xà phòng hóa).

- Đối với rất nhiều este đựng gốc R" no thì sản phẩm tạo thành là muối với ancol tương ứng.

- Phương trình phản ứng:

HCOOCH3+ Na
OH

*
HCOONa + CH3OH

- Như vậy thành phầm thu được là muối Natri format HCOONa với ancol metylic CH3OH

Bài 3:

Điều chế este CH3COOCH=CH2cần trực tiếp nguyên liệu nào sau đây

Hướng dẫn:

Đây là bí quyết điều chế sử dụng riêng đến vinyl axetat.

(CH_3COOH + CHequiv CHoversett^0,xt ightarrowCH_3COOCH = CH_2)

Như vậy khi pha trộn vinyl axetat bạn ta thực hiện axit axetic và axetilen với xúc tác và nhiệt độ thích hợp.

Xem thêm: Hệ thống sinh viên ufl - review đại học ngoại ngữ đà nẵng

Bài 4:

Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml Na
OH 0,2M. Sau làm phản ứng trả toàn, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được chất rắn khan có trọng lượng là

Hướng dẫn:

- Viết phương trình bội nghịch ứng đang xảy ra, xác định đúng đắn chất dư, chất hết và hóa học rắn thu được sau khoản thời gian cô cạn dung dịch bao gồm những hóa học gì. áp dụng số liệu của hóa học hết ta giải quyết được câu hỏi của bài toán.

CH3COOC2H5+ Na
OH →CH3COONa + C2H5OH

0,1 mol→ 0,04 mol→ 0,04 mol- Este dư, chất rắn chỉ gồm CH3COONa- Sau làm phản ứng gồm chất rắn gồm: 0,04 mol CH3COONa⇒mrắn= 0,04.82 = 3,28g


3.2. Bài tập Este - Nâng cao


Bài 1:

Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun lạnh 9,0g X trong hỗn hợp Na
OH vừa đủ cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Cực hiếm của m là

Hướng dẫn:

Este C2H4O2có độc nhất một công thức cấu trúc là: HCOOCH3

(HCOOCH_3 + Na
OH o HCOONa + CH_3OH)

(eginarrayl Rightarrow n_X = n_HCOONa = 0,15,mol\ m__HCOONa = 0,15.68 = 10,2(gam) endarray)

Hoặc nhận thấy từ este → muối thì na đã thay thế nhóm CH3do đó trọng lượng muối tăng lên 8.0,15 = 1,2(gam)

Mở đầu công tác Hóa học lớp 12 là phần hữu cơ. Tiếp tục với phần hữu cơ lớp 11 , công tác lớp 12 tất cả chương đầu tiên là "Este,lipit". Với bài trước tiên là bài este, hỗ trợ kiên thức về cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lý , hóa học, pha chế và ứng dụng este. Chúng ta cùng tham khảo!


*

I. Kiến thức trọng tâm

1. Khái niệm, danh pháp

Khái niệm: Khi sửa chữa nhóm OH ở đội cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este.CTCT của este solo chức: RCOOR’

+ R: nơi bắt đầu hiđrocacbon của axit hoặc H.

+ R’: cội hiđrocacbon của ancol (R # H)

CTCT bình thường của este no đơn chức:

+Cn
H2n+1COOCm
H2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1)

+Cx
H2x
O2 (x ≥ 2)

Tên gọi: Tên gốc hiđrocacbon của ancol + tên nơi bắt đầu axit.

- Tên cội axit: bắt đầu từ tên của axit tương ứng, chũm đuôi ic→at.

Thí dụ:

CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetat

HCOOCH3: metyl fomat

2. Tính chất vật lí

Các este là hóa học lỏng hoặc chất rắn trong điều kiện thường, đa số không tung trong nước.Có ánh sáng sôi thấp hơn nhiều so với những axit đồng phân hoặc những ancol bao gồm cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon.

Nguyên nhân: Do giữa những phân tử este không chế tác được liên kết hiđro với nhau và links hiđro giữa những phân tử este với nước cực kỳ kém.

Các este thường sẽ có mùi sệt trưng: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat và etyl propionat có mùi dứa; geranyl axetat có mùi hoa hồng…

3. đặc thù hoá học

a. Thuỷ phân trong môi trường axit

*

* Đặc điểm của phản nghịch ứng: Thuận nghịch và xảy ra chậm.

b. Thuỷ phân trong môi trường bazơ (Phản ứng xà chống hoá)

*

* Đặc điểm của bội nghịch ứng: làm phản ứng chỉ xẩy ra 1 chiều.

4. Điều chế

a. Phương pháp chung: bằng phản ứng este hoá giữa axit cacboxylic cùng ancol.

b. Cách thức riêng: Điều chế este của anol ko bền bằng phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol tương ứng.

*

5. Ứng dụng

Dùng làm dung môi nhằm tách, chiết hóa học hữu cơ (etyl axetat), pha sơn (butyl axetat),...Một số polime của este được dùng làm sản xuất chất dẻo như poli(vinyl axetat), poli (metyl metacrylat),.. Hoặc cần sử dụng làm keo dán giấy dán.Một số este bám mùi thơm, ko độc, được dùng làm hóa học tạo mùi hương trong công nghiệp thực phẩm (benzyl fomat, etyl fomat,..), đồ trang điểm (linalyl axetat, geranyl axetat,…),…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *