Khi Cho But-1-En Tác Dụng Với Dung Dịch Hbr Theo Qui Tắc Maccopnhicop Sản Phẩm Chính Là

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Khi đến but-1-en chức năng với hỗn hợp HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính

A.

Bạn đang xem: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch hbr theo qui tắc maccopnhicop sản phẩm chính là

CH3-CH2-CHBr-CH2Br

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br

C. CH3-CH2-CHBr-CH3

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br


*

*

Đáp án : C

Quy tắc: Trong làm phản ứng cùng HX vào links bội, nguyên tử H ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bậc rẻ hơn, còn nguyên tử hay đội nguyên tử X ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

=> Br đang ưu tiên cố vào cacbon số 2


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Khi mang lại pent-1-en tính năng với hỗn hợp HBr, theo luật lệ Maccopnhicop sản phẩm nào sauđây là sp thiết yếu ?
A. CH3–CH2– CH2–CHBr–CH2Br. B. CH2Br–CH2–CH2–CH2–CH2Br.C. CH3–CHBr–CH2–CH2–CH3. D. CH3–CH2–CH2– CH2–CH2Br.


Theo luật lệ Mac-cop-nhi-cop thì(Br^-)thế vào C gồm bậc cao hơn tạo thành phầm chính

(CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3+Br_2 ightarrow CH_3-CHleft(Br ight)-CH_2-CH_2-CH_3)

( ightarrow C)


Cho 3-metylbut-1-en chức năng với HBr. Thành phầm của phản bội ứng là: 7A. CH3–CHBr– CH(CH3)–CH3. B. CH2Br–CH2–CH2–CH2Br.C. CH3–CHBr–CH2–CH3. D. CH3–CH2–CH2–CH2Br.


Sản+phẩm+chính+của+phản+ứng+là+chất+nào+dưới+đây
A.+CH2Br+-+CH2+-+CH2Br
B.+CH3+-+CH2 -+CH2Br
C.+CH3+-+CHBr+-+CH3D.+CH2Br+-+CHBr+-+CH3" class="olm-text-link">

Cho phản bội ứng sau:

CH3 - CH2- CH3+ Br2---->

Sản phẩm bao gồm của bội nghịch ứng là chất nào bên dưới đây

A. CH2Br - CH2 - CH2Br

B. CH3 - CH2- CH2Br

C. CH3 - CHBr - CH3

D. CH2Br - CHBr - CH3


Cho làm phản ứng sau: CH3 - CH2 - CH3 + Br2----> sản phẩm chính của phản ứng là hóa học nào dướic đây:

A. CH2Br - CH2 - CH2Br

B. CH3 - CH2 - CH2Br

C. CH3 - CHBr - CH3

D. CH2Br - CHBr - CH3


Hợp hóa học X mạch hở có công thức phân tử C4H8 khi tác dụng với HBr cho một thành phầm duy nhất. Công thức kết cấu của X là A. CH2=CH-CH2-CH3 B. CH3-CH=CH-CH3 C. CH2=C(CH3)2 D. CH3-CH=C(CH3)2
Đun một ancol X cùng với hộn thích hợp (lấy dư) KBr và H2SO4 quánh thu được 12,3 gam hóa học hữu cơ Y. Công suất phản ứng đạt 60%. Hóa học Y cất 29,27% C, 5,69% H cùng 65,04% một nguyên tố khác. Khá của 12,3 gam Y nói trên chỉ chiếm một thể tích bởi thể tích của 2,8 gam Nitơ trong cùng điều kiện. Biết khi Oxi hóa ancol X vày Cu
O thu được 1 andehit. Công thức kết cấu thu gọn của X với Y là:A. CH3-CH2OH và Ch3CH2Br
B. CH3-CH2-CH2OH và...

Xem thêm: Gọi Tôi Đi Qua Những Ngày Mưa Để Thêm Yêu Những Ngày Nắng, Đi Qua Những Ngày Mưa


Đun một ancol X cùng với hộn thích hợp (lấy dư) KBr cùng H2SO4 sệt thu được 12,3 gam chất hữu cơ Y. Năng suất phản ứng đạt 60%. Hóa học Y cất 29,27% C, 5,69% H và 65,04% một thành phần khác. Hơi của 12,3 gam Y nói trên chỉ chiếm một thể tích bởi thể tích của 2,8 gam Nitơ trong thuộc điều kiện. Biết lúc Oxi hóa ancol X do Cu
O thu được một andehit. Công thức cấu tạo thu gọn của X cùng Y là:

Câu 187894: Khi cho but-1-en công dụng với hỗn hợp HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đấy là sản phẩm thiết yếu ?

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .

C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.


Dựa vào quy tắc cộng Mac-cop-nhi-cop: Trong làm phản ứng cùng HX vào links bội, nguyên tử H ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bậc phải chăng hơn, còn nguyên tử hay team nguyên tử X ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.


Giải chi tiết:

H sẽ cùng vào C bậc rẻ hơn, Br sẽ ưu tiên cùng vào cacbon bậc cao hơn có nghĩa là C số 2

=> sản phẩm chính thu được là: CH3-CH2-CHBr-CH3

Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *