Khi Độ Lớn Cảm Ứng Từ Và Cường Độ Dòng Điện Qua Dây Dẫn Tăng 2 Lần

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Khi độ lớn chạm màn hình từ và cường độ cái điện qua dây dẫn tăng gấp đôi thì độ to lực từ chức năng lên dây dẫn

A. Tăng 2 lần

B. Tăng 4 lần

C. Ko đổi

D. Giảm 2 lần


*

*

Đáp án B. Vày độ mập lực từ tính năng lên dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận cùng với độ lớn chạm màn hình từ cùng cường độ chiếc điện chạy qua dây


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

Một đoạn dây dẫn đặt trong sóng ngắn từ trường đều. Nếu chiều nhiều năm dây dẫn cùng cường độ cái điện qua dây dẫn tăng gấp đôi thì độ mập lực từ công dụng lên dây dẫn

A.

Bạn đang xem: Khi độ lớn cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần

tăng 2 lần.

B.giảm 2 lần.

C.tăng 4 lần.

D.không đổi.


Một đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều. Nếu chiều lâu năm dây dẫn cùng cường độ chiếc điện qua dây dẫn tăng gấp đôi thì độ mập lực từ công dụng lên dây dẫn A. Tăng 2 lần. B. Bớt 2 lần. C. Tăng 4 lần. D. Không...

Một đoạn dây dẫn đặt trong từ trường sóng ngắn đều. Nếu chiều lâu năm dây dẫn và cường độ chiếc điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ mập lực từ chức năng lên dây dẫn

A. tăng 2 lần.

B. sút 2 lần.

C. tăng 4 lần.

D. ko đổi.


Một dây dẫn mang chiếc điện nằm xiên góc với những đường sức từ, ví như cường độ mẫu điện tăng 2 lần thì độ khủng lực từ công dụng lên dây

A. Tăng 2 lần

B. Ko đổi

C. Sút 2 lần

D. Sút 4 lần


Nếu lực từ tính năng lên đoạn dây dẫn mang loại điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại vị trí để đoạn dây đó

A. Vẫn không đổi

B. Tăng 2 lần

C. Tăng 2 lần

D. Giảm 2 lần


Đáp án A. Vày độ lớn chạm màn hình tự trên một điểm không phụ thuộc vào cường độ dòng điện trong dây chịu tính năng của lực từ bỏ của sóng ngắn từ trường đó


Cho dây dẫn thẳng lâu năm mang dòng điện. Lúc điểm ta xét ngay sát dây hơn 2 lần và cường độ chiếc điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ

A. Tăng 4 lần

B. Không đổi

C. Tăng 2 lần

D. Giảm 4 lần


Cho dây dẫn thẳng dài mang loại điện. Lúc điểm ta xét ngay sát dây hơn 2 lần và cường độ mẫu điện tăng gấp đôi thì độ lớn chạm màn hình từ

A. Tăng 4 lần.

B. Ko đổi.

C. Tăng 2 lần.

D. Giảm 4 lần.


Nếu cường độ dòng điện chạy trong form dây dẫn tròn tăng gấp đôi và 2 lần bán kính khung dây dẫn đó tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại trọng điểm vòng dây kia A.không đổi. B.tăng 2 lần. C.giảm 2 lần. D.tăng 4...

Nếu cường độ dòng điện chạy trong size dây dẫn tròn tăng gấp đôi và đường kính khung dây dẫn kia tăng gấp đôi thì độ lớn cảm ứng từ tại trung khu vòng dây đó

A.

Xem thêm: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13

không đổi.

B.tăng 2 lần.

C.giảm 2 lần.

D.tăng 4 lần.


Đáp án A

Cảm ứng từ gây ra bởi dây dẫn tròn tại trung tâm vòng dây là B = 2 π . 10 − 7 I R ⇒ I với R mọi tăng 2 lần thì B không đổi.


Nếu cường độ cái điện chạy trong dây tròn tăng lên 2 lần và đường kính vòng dây giảm xuống 4 lần thì độ lớn chạm màn hình từ tại tâm vòng dây A. Tăng lên 8 lần. B.tăng lên 4 lần. C.không núm đổi. D.giảm đi 2...

Nếu cường độ chiếc điện chạy trong dây tròn tăng thêm 2 lần và 2 lần bán kính vòng dây giảm sút 4 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại trung ương vòng dây

A. tăng lên 8 lần.

B.tăng lên 4 lần.

C.không vắt đổi.

D.giảm đi 2 lần.


Cảm ứng từ tại trọng điểm vòng dây tròn được tính theo cách làm

B = 2 π . 10 - 7 NI R

với R là nửa đường kính vòng dây

+ lúc cường độ mẫu điện tăng 2 thì B tăng 2 lần

+ Khi 2 lần bán kính giảm 4 lần, tức thị R bớt 4 lần thì B tăng thêm 4 lần

Do đó, lúc đồng thời tăng tốc độ mẫu điện lên gấp đôi và giảm 2 lần bán kính đi 4 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây tròn tạo thêm 8 lần.

Đáp án A


Khi tăng mặt khác cường độ loại điện vào cả nhị dây dẫn song song lên gấp đôi thì lực từ tác dụng lên một đơn vị chiều dài của từng dây tăng lên

A. 2 lần.

B. 4 lần.

C. 6 lần.

D. 8 lần.


toàn bộ Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Khi độ lớn chạm màn hình từ và cường độ chiếc điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ mập lực từ tính năng lên dây dẫn
Khi cường độ dòng điện giảm gấp đôi và 2 lần bán kính ống dây tăng 2 lần nhưng số vòng dây cùng chiều dài ống không đổi thì chạm màn hình từ sinh do dòng năng lượng điện trong ống dây
Khi mang đến hai dây dẫn tuy nhiên song lâu năm vô hạn cánh nhau a, có hai chiếc điện cùng độ bự I cùng ngược chiều thì chạm màn hình từ tại các điểm bên trong mặt phẳng đựng hai dây và giải pháp đều nhị dây thì có giá trị
Một năng lượng điện tích vận động tròn đầy đủ dưới tính năng của lực Lo – ren – xơ, khi tốc độ của năng lượng điện tích cùng độ lớn chạm màn hình từ thuộc tăng gấp đôi thì bán kính quỹ đạo của điện tích
Một electron bay vuông góc với các đường sức vào trong 1 từ trường rất nhiều độ béo 100 m
T thì chịu đựng một lực Lo – ren – xơ gồm độ mập 1,6.10-12 N. Gia tốc của electron là
Khi cho nam châm vận động qua một mạch kín, vào mạch lộ diện dòng năng lượng điện cảm ứng. Điện năng của mẫu điện được đưa hóa từ
Một size dây dẫn điện trở 2 Ω hình vuông cạnh 20 cm phía trong từ trường đều các cạnh vuông góc với mặt đường sức. Khi chạm màn hình từ sút đều từ một T về 0 trong thời hạn 0,1 s thì cường độ dòng điện vào dây dẫn là:
Đặt một thứ phẳng nhỏ dại vuông góc trước một thấu kính phân kì tiêu cự 20 cm một khoảng tầm 60 cm. Hình ảnh của đồ nằm
Chiếu một ánh sáng 1-1 sắc tự chân không vào trong 1 khối chất trong trong cả với góc cho tới 600 thì góc khúc xạ bằng 300. Tách suất hoàn hảo và tuyệt vời nhất của môi trường thiên nhiên này là
*
.
*

*
.
Khi chiếu một tia sáng từ chân không vào một môi trường thiên nhiên trong suốt thì thấy tia bức xạ vuông góc với tia tới góc khúc xạ chỉ rất có thể nhận giá bán trị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *