Kiểm Tra 1 Tiết Đại Số 7 Chương 1 Môn Toán Lớp 7, Đề Kiểm Tra Định Kỳ Toán 7

Đề kiểm soát Đại số Chương 1 môn Toán lớp 7 được Vn
Doc đang sưu tầm cùng tổng hợp bao hàm 2 đề khác biệt nhằm giúp những em học sinh ôn thi học kỳ đạt hiệu quả tốt. Tiếp sau đây mời những em làm bài.

Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết đại số 7 chương 1


Kiểm tra 1 ngày tiết Đại số 7 chương 1 - Đề 1

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Học phần: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

I/ TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: kết quả làm tròn số 0,999 cho chữ số thập phân thứ hai là:

A. 0,10 

B. 0,910 

C. 0, 99 

D. 1

Câu 2: kết quả của phép tính 23.23 bằng:

A. 43

B. 29 

C. 46

D. 49 

Câu 3: tác dụng của phép tính là :


A. 1

B. -0,1

C. 0,01

D. 0,1

Câu 4: kết quả của phép tính -0,5 +

*

A. 1

B.

*

C. 0

D.

*

Câu 5: trong số số hữu tỉ:

*
; 0;
*
;
*
số hữu tỉ lớn nhất là:

A.

*

B. 0

C.

*

D.

*

Câu 6:

*
bằng:

A. 2 

B. 4

C. 16

D. – 2

Câu 7 : (1.0 điểm) Hãy điền lốt x vào ô đúng, sai

Câu

Nội dung

Đúng

Sai

 

A

Nếu thì

*
=
*
thì a.d = c.b (b ≠ 0, d ≠ 0)

 

 

B

Mỗi số hữu tỉ được trình diễn bởi một trong những thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

 

 

C

Căn bậc hai của một số trong những a ko âm là số x sao cho

a2 = x.

 

 

D

Số vô tỉ là số viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần hoàn

 

 

II/ TỰ LUẬN: (6.0 điểm)

Bài 1. (1.0 điểm). Tính giá bán trị của những biểu thức sau::

a/ b/

Bài 2. (2.0 điểm). Tìm kiếm x, biết:

a.

*
 

b) – 0,52 : x = -9,36 : 16,38

c.

*

d) 0,25x : 3 = : 0,125

Bài 3. (3.0 điểm). Tính độ dài những cạnh của một tam giác, biết chu vi tam giác là 36cm và những cạnh của tam giác tỉ lệ thành phần với những số 3; 4; 5

--------Hết--------

Kiểm tra 1 huyết Đại số 7 chương 1 - Đề 2

PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Câu 1: Tập hợp những số hữu tỉ kí hiệu bằng văn bản gì?

A. N

B. Z

C. Q

D. R

Câu 2: Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu bằng văn bản gì?

A. D

B. C

C. I

D. P

Câu 3: chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Số 0 chưa hẳn là số hữu tỉ

B. Số 0 là số hữu tỉ

C. Số 0 là số hữu tỉ âm

D. Số 0 không hẳn là số hữu tỉ dương cũng không phải là số hữu tỉ âm

Câu 4: Số nào trong những số sau không phải là số vô tỉ

*

Câu 5: Biết

*
với x - y = -16. Tính quý hiếm của p. = x + y - xy.

*

Câu 6: Biết 4x = 5y, tỉ lệ thành phần thức nào sau đây đúng?

*

Câu 7: Giả sử số thập phân vô hạn tuần trả 1, 42 được màn trình diễn bằng lếu láo số

*
tính quý giá của

*

*

Câu 8. tra cứu n ∈ R thỏa (-8)3 . 42n= (-2)3n. 164

PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)


Bài 1: (2,0 điểm) thực hiện các phép tính sau:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Bài 2: (1,5 điểm) tìm kiếm x, biết:

a)

*

b)

*

c)

*

Bài 3: (3,0 điểm)

a) search x, y, z biết

*

b) tìm x, y biết 3x = 8y và x - 2y = 4.

c) Biết số học sinh của nhị lớp 7C và 7D thứu tự tỉ lệ cùng với 9 với 5. Số học sinh của lớp 7C nhiều hơn thế số học sinh của lớp 7D là 24 học tập sinh. Tính tổng số học sinh của nhì lớp.

Bài 4: (1,5 điểm)

a) biểu diễn số thập phân vô hạn tuần hoàn 3, 5 (15) ra phân số.

b) kiếm tìm tỉ lệ số

*
, hiểu được
*

c) Biết

*
minh chứng rằng
*

Mời các em xem thêm đáp án của đề số một trong file mua của Đề chất vấn Đại số Chương 1 môn Toán lớp 7, mời các bạn tham khảo tài liệu: Toán lớp 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Tài liệu học hành lớp 7, Đề thi thân kì 1 lớp 7, Đề thi học tập kì 1 lớp 7... được cập nhật liên tục trên Vn
Doc nhằm học giỏi môn Toán hơn.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 7Bộ đề thi Toán lớp 7 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 7 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 7 - Chân trời sáng tạo
Đề kiểm tra 1 máu Toán 7 Chương 1 Đại số gồm đáp án, rất hay (4 đề)
Trang trước
Trang sau

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, rất hay (4 đề)

Để ôn luyện với làm giỏi các bài bác kiểm tra Toán lớp 7, dưới đây là Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án, rất hay. Hy vọng bộ đề kiểm soát này để giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài chất vấn môn Toán lớp 7.


Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề chất vấn 1 máu Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - trường đoản cú luận - Đề 1)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. đến x = |x|, công dụng nào ĐÚNG sau đây:

A. X 1

B. X ≥ -1

C. X 6 + 75 – 74 phân chia hết cho:

A. 3

B. 7

C. 4

D. 2

Câu 5. Kết quả nào sau đó là đúng ?

*


Câu 6. Câu nào trong các câu sau SAI:

*

B. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện phép tính (bằng cách phù hợp nếu có thể):

*

Câu 2. Kiếm tìm x biết:

*

Câu 3. Tận hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, 3 đưa ra đội 7A, 7B, 7C đang thu được tổng số 120 kilogam giấy vụn. Hiểu được số giấy vụn thu được của 3 đưa ra đội theo thứ tự tỉ lệ với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn nhận được của mỗi đưa ra đội.

Câu 4. đến

*
.

Đáp án và lý giải làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*


Câu 1. Lựa chọn D.

Theo quan niệm giá trị tuyệt vời nhất của x:

*

Câu 2. Chọn B

Ta có:

*

Câu 3. Lựa chọn C

*

Câu 4. Lựa chọn B

*

Câu 5. Chọn A

*

Câu 6. Lựa chọn C

*

B. Phần tự luận (6 điểm)


Câu 1

Câu a cùng b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 2.

Câu a và b: 0,75

Câu c: 0,5

*

Câu 3. (2 điểm)

Gọi số giấy vụn nhận được của bỏ ra đội 7A, 7B, 7C theo lần lượt là x, y, z (kg;x, y, z > 0)

Vì số giấy vụn của 3 chi đội thứu tự tỉ lệ với 9; 7; 8 nên ta gồm

*
.

Vì tổng số thu được 120 kg giấy vụn yêu cầu ta bao gồm x + y + z = 120.

Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

  

*

Suy ra x = 45(TM), y = 35(TM), z = 40(TM)..

Vậy số giấy vụn chiếm được của đưa ra đội 7A, 7B, 7C theo thứ tự là 45 kg, 35 kg, 40 kg.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề chất vấn 1 ngày tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - tự luận - Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Giả dụ

*
thì x = ?

*

Câu 2. Biết x:(-2)5 = (-2)3. Hiệu quả x bằng:

*

Câu 3. Mang đến đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là:

*

Câu 4. Phân số nào biểu diễn được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn ?

*

Câu 5. đến tỉ lệ thức

*
. Hiệu quả x bằng:

A. -10

B. -9

C. -8

D. -7

Câu 6. Cho

*
thì m3 bằng:

A. 3

B. 9

C. 729

D. 81

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Thực hiện phép tính:

*

Câu 2 (2 điểm). Tra cứu x biết:

*

Câu 3 (1 điểm). Số học viên ba khối 6, 7, 8 tỉ lệ với những số 41; 29; 30. Hiểu được tổng số học sinh khối 6 cùng 7 là 140 học sinh. Tính số học viên mỗi khối.

Câu 4 (1 điểm).Cho tỉ lệ thành phần thức

*
.

Xem thêm: 6 Công Thức Nấu Cháo Cá Thu Cho Bé Cho Mẹ Bỉm Cực Hay, Cách Làm Cháo Cá Thu Cho Bé Cho Mẹ Bỉm Cực Hay

Đáp án và gợi ý làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Chọn D.

*

Câu 2. Lựa chọn A.

*

Câu 3. Lựa chọn B.

*

Câu 4. Lựa chọn D.

*

Câu 5. Lựa chọn C.

*

Câu 6. Lựa chọn C.

*

B. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 2. Mỗi câu 1 điểm

*

Câu 3.

Gọi số học sinh ba khối 6, 7, 8 theo lần lượt là x, y, z (học sinh) (x, y, z ∈ N*)

Vì số học sinh ba khối 6; 7; 8 tỉ lệ với 41; 29; 30 bắt buộc ta gồm

*
.

Vì tổng số học sinh khối 6 cùng 7 là 140 học sinh nên ta gồm x + 7 = 140.

Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy số học sinh khối 6, 7, 8 theo thứ tự là 82 (học sinh), 58 (học sinh), 60 (học sinh)

Câu 4 (1 điểm).

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khám nghiệm 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ luận - Đề 3)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Mang đến tỉ lệ thức

*
, suy ra:

*

Câu 2. Cách viết nào sau đó là đúng:

*

Câu 3. Những số

*
được màn biểu diễn trên trục số bởi:

A. Một điểm duy nhất

B. Tư điểm

C. Tía điểm

D. Nhì điểm

Câu 4. Cách viết làm sao sau đấy là đúng:

A. |-0,23| = -0,23

B. -|-0,23 |= -0,23

C. |-0.23| = ±0,23

D. -|-0,23| = 0,23

B. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức( tính hợp lí nếu tất cả thể):

*

Câu 2. Search x, biết:

*

Câu 3. Tía lớp 7A, 7B cùng 7C đi lao cồn trồng cây. Biết số cây trồng lớp 7A, 7B, 7C lần lượt xác suất với 7; 8; 9 cùng lớp 7A trồng ít hơn lớp 7C là 6 cây. Tính số cây cối được bao nhiêu?

Câu 4 mang đến tỉ lệ thức

*

Đáp án và khuyên bảo làm bài

A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0.5 điểm

*

Câu 1. Chọn B.

Câu 2. Chọn B.

Câu 3. Lựa chọn D.

*
thế nên ta chỉ gồm 2 điểm bên trên trục số.

Câu 4. Chọn B.

*

B. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1. Từng câu 1 điểm

*

Câu 2. Từng câu 1 điểm

*

Câu 3. (3 điểm)

Gọi số cây xanh của lớp 7A, 7B cùng 7C theo lần lượt là x, y, z (cây) (x, y, z ∈ N*)

Vì số câu trông của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 7; 8; 9 nên ta có

*
.

Vì lớp 7A trông thấp hơn lớp 7C là 6 cây cần ta có z - x = 6

Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

*

Vậy số cây trồng của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 21 cây, 24 cây với 27 cây.

Câu 4. (1 điểm)

*

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề chất vấn 1 ngày tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - từ luận - Đề 4)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Kết quả của phép tính

*
là:

*

Câu 3. Làm cho tròn số 17,658 đến chữ số thập phân vật dụng hai được hiệu quả là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Câu 4. Phân số như thế nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn:

*

Câu 5.Kết quả của phép tính 325: 35 là:

A. 330

B. 630

C. 320

D. 120

Câu 6. Trường đoản cú đẳng thức a.d = b.c ta có thể suy ra được tỉ trọng thức:

*

B. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

*

Câu 2. (2 điểm): tìm kiếm x

*

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm những số a, b, c biết:

*
với a + b – c = - 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, biết rằng 3 cạnh của tam giác đó tỉ lệ cùng với 4;5;3 và chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): không dùng máy tính bỏ túi hãy so sánh 23000 và 32000

Đáp án và giải đáp làm bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

*

*

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. Từng ý 0,5 điểm

*

Câu 2. Từng ý 1 điểm

*

Câu 3.

a) (1 điểm)

*

Ta tìm kiếm được a = -132, b = -110, c = -198

b) (2 điểm) call độ dài cha cạnh của một tam giác tỉ lệ thành phần với 4 ; 5 ; 3 theo lần lượt là x, y, z (cam) (x, y, z > 0)

Vì x, y, z tỉ lệ với 4 ; 5 ; 3 phải ta tất cả

*
.

Vì chu vi của tam giác là 120 cm cần ta có x + y + z = 120.

Áp dụng đặc thù của dãy tỉ số bởi nhau, ta có:

  

*

Ta tìm được x = 40 (TM), y = 50 (TM), z = 30 (TM)

Vậy độ dài bố cạnh của tam giác đó là 40 cm, 50 cm, 30 cm.

Câu 4. (0,5 điểm)

*


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH đến GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành riêng cho giáo viên với khóa học giành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *