LỊCH SỬ 12 BÀI 16 TRẮC NGHIỆM, TRẮC NGHIỆM BÀI 16 LỊCH SỬ 12

Trắc nghiệm lịch sử 12 bài xích 16 (có đáp án): trào lưu giải phóng dânn tộc 1939-1945 (phần 3)

Câu 37. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kì đã quyết định những sự việc gì ?

A. Đẩy mạnh cải cách và phát triển lực lượng khí giới và buôn bán vũ trang.

Bạn đang xem: Lịch sử 12 bài 16 trắc nghiệm

B. Đẩy mạnh cuộc chiến tranh du kích, trở nên tân tiến căn cứ địa biện pháp mạng.

C. Mở trường huấn luyện và đào tạo cấp tốc cán bộ thiết yếu trị cùng quân sự.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 38. Ai là Đội trưởng đầu tiên của Đội việt nam tuyên truyền hóa giải quân ?

A. Võ Nguyên Giáp.

B. Xích Thắng.

C. Hoàng Sâm.

D. Nguyễn Hữu Kì.

Hiển thị đáp án

Câu 39. Cờ đỏ sao xoàn năm cánh ưng thuận trở thành Quốc kì của nước nước ta Dân công ty Cộng hoà vào lúc nào ?

Hiển thị đáp án

Câu 40. Chính đậy lâm thời nước việt nam Dân nhà Cộng hoà được cải sinh từ tổ chức nào ?

A. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

B. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam.

C. Tổng bộ Việt Minh.

D. Ủy ban nhất thời khu giải hòa Việt Bắc.

Hiển thị đáp án

Câu 41. hồ hết tỉnh nào tiếp sau đây giành bao gồm quyền thắng lợi ở tỉnh lị nhanh nhất trong toàn nước ?

A. Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam, phái nam Định.

B. Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Nam, Hà Tĩnh.

C. Bắc Thái, Hải Dương, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh.

D. Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam, Hà Tĩnh.

Hiển thị đáp án

Câu 42. họp báo hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng lần vật dụng 8 vẫn ra ra quyết định gì ?

A. Ra đời Đảng riêng sinh sống mỗi nước Đông Dương để chỉ huy cuộc đương đầu giải phóng dân tộc ở mỗi nước.

B. Thành lập và hoạt động Mặt trận quần chúng chổng phạt xít sống Đông Dương.

C. Ra đời Mặt trận dân tộc thống tốt nhất ở từng nước Đông Dương nhằm phát huy ý thức dân tộc sống mỗi nước.

D. Ra đời Mặt trận chống phát xít Đông Dương để bức tốc khối đoàn kết phương pháp mạng tía nước.

Hiển thị đáp án

Câu 43. Địa phương làm sao giành được chính quyền muộn duy nhất trong toàn nước ?

A. Bắc Ninh. B. Bạc Liêu.

C. Hà Tiên. D. An Giang.

Hiển thị đáp án

Câu 44. Chế độ phong con kiến Việt Nam xong khi nào?

Hiển thị đáp án

Câu 45. Bản Tuyên ngôn Độc lập của nước nước ta Dân chủ Cộng hoà được tp hcm viết làm việc đâu?

A. Bên số 5D, phố Hàm Long.

B. Công ty số 43, phố mặt hàng Ngang.

C. đơn vị số 45, phố Lý Thái Tổ.

D. Công ty số 5, phố Đinh Tiên Hoàng.

Hiển thị đáp án

Câu 46. Điền từ còn thiếu trong câu cuối của Tuyên ngôn chủ quyền : "Toàn thể... Vn quyết rước tất cà lòng tin và lực lượng, tính mạng và của nả để kéo dài ... ấy".

A. Nhân dân, nền độc lập.

B. Quốc dân, quyền thoải mái và tự do ấy.

C. Dân tộc, nền độc lập.

D. Dân tộc, quyền trường đoản cú do, độc lập .

Hiển thị đáp án

Câu 47. Khởi nghĩa giành tổ chức chính quyền ở sử dụng Gòn diễn ra vào thời điểm nào ?

Hiển thị đáp án

Câu 48. Tổng khởi nghĩa ra mắt trong khoảng chừng nào ?

Hiển thị đáp án

A. Nhật đầu mặt hàng Đồng minh, lũ tay sai hoang mang lo lắng rệu rã.

B. Từ bỏ cao trào chống Nhật, quần bọn chúng đã chuẩn bị nổi dậy.

C. Lực lượng Đồng minh chưa vào nước ta, Pháp còn chưa kịp trở tay để chỉ chiếm lại Đông Dương.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 50. Điền thêm từ còn thiếu trong lời tuyên bố sau của Bảo Đại: “Tôi thà làm... Một nước từ do, còn rộng làm... Của một nước quân lính ” ?

A. Cố vấn cho thiết yếu phủ, vua

B. Lính, vua

C. Công dân, vua

D. Dân thường, vua

Hiển thị đáp án

Câu 51. Thời cơ để bí quyết mạng vn giành chính quyền được trung ương Đảng xác định trong khoảng thời hạn nào?

A. Từ khi Nhật tuyên bố đầu hàng cho đến lúc quân Đồng minh hoàn thành nhiệm vụ quân quản.

B. Từ lúc Nhật kí văn khiếu nại đầu sản phẩm phe Đồng minh đến lúc quân Đồng minh vào Việt Nam.

C. Từ khi Nhật tuyên ba đầu mặt hàng phe Đồng minh đến trước lúc quân nhóm Đồng minh vào Việt Nam.

D. Từ lúc Nhật kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh cho đến khi rút về nước.

Hiển thị đáp án

A. Vày lệnh Tổng khởi nghĩa về đây sớm.

B. Do những tỉnh này được chọn thử nghiệm khởi nghĩa giành chính quyền.

C. Do những tỉnh này đã chuẩn bị chu đáo mang lại Tổng khởi nghĩa.

Hiển thị đáp án

Câu 53. Trong bạn dạng tuyên ngôn độc lập, hcm đã xác định kẻ thù ví dụ trước đôi mắt của cách mạng việt nam là ai?

A. Nhật

B. Nhật - Pháp

C. Pháp

D. Quân đội Tưởng Giới Thạch

Hiển thị đáp án

A. Khẳng định tinh thần thống nhất, quyết tâm dành riêng cho được hòa bình dân tộc của toàn Đảng ta.

B. Xác minh tinh thần tốt nhất trí, quyết trung tâm cao độ của toàn vậy quốc dân cả nước ủng hộ chiến trường Việt Minh triển khai Tổng khởi nghĩa giành bao gồm quyền.

C. Khẳng định đấy là thời cơ nghìn năm bao gồm một để dân tộc bản địa ta giành lại độc lập.

D. Xác định sự thành lập và hoạt động của một cơ quan ban ngành cách mạng: chính phủ nước nhà lâm thời nước việt nam dân công ty cộng hòa.

Hiển thị đáp án

Câu 55. Đảng ta xác định quân địch trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945 là:

A. Những thế lực phản hễ thuộc địa cùng tay không đúng của chúng.

B. Đế quốc Pháp với phát xít Nhật.

C. Thực dân Pháp với phong kiến tay sai.

D. Vạc xít Nhật.

Hiển thị đáp án

Câu 56. họp báo hội nghị lần 6 (11 - 1939) của Ban chấp hành tw Đảng đã khẳng định nhiệm vụ của giải pháp mạng Đông Dương bây giờ là:

A. Đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa và giải phóng thống trị lên mặt hàng đầu.

B. Phòng chủ nghĩa vạc xít và phòng chiến tranh.

C. Đặt trọng trách giải phóng dân tộc bản địa lên bậc nhất và cung cấp bách.

D. Tất cả các nhiệm vụ trên.

Hiển thị đáp án

Câu 57. Đến tháng 11 - 1939. Tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là:

A. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

B. Chiến trận dân nhà Đông Dương.

C. Chiến trận phản đế, bội nghịch phong.

D. Mặt trận dân tộc bản địa thống độc nhất phản đế Đông Dương.

Hiển thị đáp án

Câu 58. Mối quan hệ giới tính giữa nhì khẩu hiệu: "Độc lập dân tộc và "Ruộng đất mang đến dân cày được xử lý như nạm nào trong giai đoạn 1939 - 1945?

A. Tạm thời gác lại khẩu hiệu bí quyết mạng ruộng đất.

B. Lâm thời gác lại khẩu hiệu biện pháp mạng giải hòa dân tộc.

C. Thường xuyên thực hiện hai slogan trên một giải pháp đồng bộ.

D. Tạm bợ gác lại việc thực hiện hai khẩu hiệu trên.

Hiển thị đáp án

Câu 59. hội nghị Trung ương lần trang bị 6 đã lưu lại sự chuyển hướng đúng mực và lãnh đạo chiến lược biện pháp mạng bao gồm ý nghĩa:

A. Kịp thời xử lý vấn đề ruộng đất mang lại nông dân.

B. Xác minh đúng quân địch là phạt xít Nhật.

C. Không ngừng mở rộng vấn đề dân nhà trên toàn cõi Đông Dương.

D. Giương cao ngọn cờ giải hòa dân tộc.

Hiển thị đáp án

Câu 60. bài toán nêu khẩu hiệu thành lập Chính tủ Cộng hoà dân công ty là slogan của Nghị quyết hội nghị nào vào thời kì biện pháp mạng 1939 - 1945?

A. Họp báo hội nghị Trung ương Đảng lần vật dụng VI.

B. Hội nghị Trung ương Đảng lần trang bị VIII.

C. Hội nghị quân sự Bắc Kì.

D. Họp báo hội nghị Trung ương Đảng lần trang bị VII.

Hiển thị đáp án

Câu 61. Lá cờ đỏ sao kim cương lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa:

A. Bắc Sơn.

B. Nam giới Kì.

C. Tía Tơ.

D. Binh đổi thay Đô Lương.

Hiển thị đáp án

Câu 62. với "Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương "giữa Pháp cùng Nhật kí vào trong ngày 23 -7- 1941, Pháp đã phê chuẩn Nhật có quyền gì sống Đông Dương?

A. Có quyền lãnh đạo kinh tế.

B. Nhật gồm quyền sử dụng tất cả các trường bay và cửa biển cả ở Đông Dương vào mục đích quân sự.

C. Bao gồm quyền độc chỉ chiếm ba trường bay Cát Bi, Gia Lâm, lấp Lạng Thương.

D. Gồm quyền đưa 6000 quân đóng góp ở phía Bắc sông Hồng.

Hiển thị đáp án

Câu 63. vì sao dẫn cho hậu quả tạo cho hơn 2 triệu vnd bào miền bắc chết đói trong mấy tháng đầu xuân năm mới 1945 là gì?

A. Thực dân Pháp bắt quần chúng ta phân phối thóc theo diện tích cày cấy.

B. Phạt xít Nhật bắt dân chúng ta nhổ lúa, phá hoa màu để trồng đay, thầu dầu.

C.Ngăn chặn không cho vận gửi lương thực từ miền nam ra miền Bắc.

D. Toàn bộ các vì sao trên.

Hiển thị đáp án

Câu 64. từ thời điểm ngày 10 mang lại 19 - 5 - 1941 ngơi nghỉ Việt Nam ra mắt sự kiện lịch sử vẻ vang gì quan trọng có tương quan đến biện pháp mạng mon Tám?

A. Đức mở cuộc tiến công vào phạm vi hoạt động Liên Xô.

B. Nguyễn Ái Quốc mới đặt chân về Tố quốc.

C. Vượt trình ra mắt Hội nghị trung ương Đảng lần thiết bị VIII.

D. Câu A cùng C đúng.

Hiển thị đáp án

Câu 65. Đoạn văn sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày lúc nào? "Nếu không giải quyết được sự việc dân tộc giải phóng, ko đòi được chủ quyền tự bởi vì cho tổng thể dân tộc, thì chẳng những toàn cục quốc gia dân tộc bản địa còn chịu đựng mãi kiếp ngựa chiến trâu mà quyền lợi của bộ phận kẻ thống trị đến vạn năm sau cũng không đòi lại được".

A. Trong hội nghị Trung ương Đảng lần sản phẩm VI (11 - 1939).

B.Trong họp báo hội nghị Trung ương Đảng lần thiết bị VIII (5 - 1941).

C. Trong thư giữ hộ đồng bào đất nước hình chữ s sau hội nghị Trung ương lần sản phẩm công nghệ VIII.

D. Trong Lời lôi kéo toàn quốc kháng chiến.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 66. Tại họp báo hội nghị Trung ương Đảng lần thiết bị VIII, Nguyễn Ái Quốc nhà trương thành lập mặt trận:

A. Liên Việt.

B. Đồng minh.

C. Việt Minh.

D. Khía cạnh trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


❮ bài trước
Bài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục đào tạo cấp 3
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />

Bộ 40 thắc mắc trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài 16: phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước nước ta Dân chủ Cộng hòa thành lập có đáp án không thiếu các mức độ giúp những em ôn trắc nghiệm lịch sử dân tộc 12 bài xích 16.


Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 phong trào giải phóng dân tộc bản địa và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945). Nước việt nam Dân công ty Cộng hòa ra đời

Câu hỏi dìm biết

A. Nhật vượt biên giới Việt – Trung, xâm chiếm Lạng Sơn.

B. Cuộc khởi nghĩa Bắc đánh bùng nổ.


C. Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương.

D. Cao trào kháng Nhật cứu giúp nước bùng nổ.

Hiển thị lời giải

Câu 2: họp báo hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) được triển khai ở đâu?

A. Pắc Bó (Cao Bằng).

B. Tân Trào (Tuyên Quang).

C. Bà Điểm (Hóc Môn).

D. Bắc đánh - Võ Nhai.

Hiển thị lời giải

Câu 3: Năm 1942, tỉnh làm sao ở việt nam được xem là nơi thí điểm xây dựng những Hội cứu giúp quốc?

A. Cao Bằng.

B. Bắc Cạn.

C. Lạng ta Sơn.

D. Thái Nguyên.

Hiển thị đáp án

Câu 4: Khẩu hiệu: “Đánh xua phát xít Nhật” được nêu ra trong

A. Họp báo hội nghị Ban chấp hành tw Đảng lần đồ vật 6 (11/1939).

B. Họp báo hội nghị Ban chấp hành tw Đảng lần sản phẩm 8 (5/1941).

C. Họp báo hội nghị quân sự biện pháp mạng Bắc Kì (4/1945).

Hiển thị lời giải

Câu 5: từ thời điểm tháng 6 - 1945, địa thế căn cứ địa thiết yếu của biện pháp mạng việt nam là

A. Căn cứ địa Bắc tô - Võ Nhai.

B. Căn cứ địa Cao Bằng.

C. Khu giải hòa Việt Bắc.

D. Chiến khu vực Tân Trào.

Hiển thị câu trả lời

Câu 6: Chiều 16 - 8 - 1945, Võ Nguyên Giáp lãnh đạo một lực lượng từ Tân Trào về giải phóng

A. Thị xóm Cao Bằng.

B. Thị làng Thái Nguyên.

C. Thị làng mạc Tuyên Quang.

D. Thị xóm Lào Cai.

Hiển thị giải đáp

Câu 7: đầy đủ địa phương giành cơ quan ban ngành muộn độc nhất trong Tổng khởi nghĩa mon 8 - 1945 là

A. Hậu Giang và Hà Nam.

B. Thành phố sài gòn và Quảng Nam.

C. Đồng Nai Thượng và Hà Tiên.

D. Huế với Sài Gòn.

Hiển thị đáp án

Câu 8: Ban thường vụ trung ương Đảng phát hễ cao trào phòng Nhật cứu vớt nước trong yếu tố hoàn cảnh nào?

A. Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

B. Nhật thay máu chính quyền Pháp bên trên toàn Đông Dương.

C. Nhật vượt biên giới Việt – Trung, tiến vào lạng Sơn.

D. Nhật vào Đông Dương, Pháp đầu hàng, làm Việt Namy sai mang đến Nhật.

Hiển thị lời giải

Câu 9: Ở Việt Nam, Đảng cùng sản Đông Dương phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc khi

A. Liên Xô tuyên chiến với phạt xít Nhật.

B. Hồng quân Liên Xô tiến công quân Nhật nghỉ ngơi Đông Bắc Trung Quốc.

C. Nhật thay máu chính quyền Pháp độc chiếm phần Đông Dương.

D. Nhận thấy những tin tức về câu hỏi Nhật đầu hàng Đồng Minh.

Hiển thị đáp án

Câu 10. tư tỉnh giành được tổ chức chính quyền ở tỉnh giấc lị nhanh nhất có thể trong toàn quốc là

A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

B. Hà Nội, dùng Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

C. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, sài Gòn.

D. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.

Hiển thị đáp án

Câu 11.

Xem thêm: Việc làm 500k 1 ngày - 10 việc làm lấy tiền liền trong ngày

họp báo hội nghị lần vật dụng 8 Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đề ra khẩu hiệu gì?

A. Đánh đổ địa chủ chia ruộng đất mang đến dân cày.

B. Cách tân ruộng đất, triển khai người cày gồm ruộng.

C. Tịch thâu ruộng đất của bọn thực dân đế quốc và địa công ty phản giải pháp mạng.

D. Bớt tô, bớt thuế, phân tách lại ruộng công, triển khai người cày bao gồm ruộng.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Đội việt nam tuyên truyền giải tỏa quân bởi vì ai chỉ huy, thời điểm mới thành lập có bao nhiêu fan ?

A. Đồng chí trần Phú – có 34 người.

B. Đồng chí Phạm Hùng – tất cả 36 người.

C. Đồng chí Võ Nguyên sát - tất cả 34 người.

D. Đồng chí ngôi trường Chinh – tất cả 35 người.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích: bên dưới sự chỉ đạo của hồ nước Chí Minh, Đội vn tuyên truyền giải phóng quân thành lập và hoạt động do Võ Nguyên tiếp giáp chỉ huy, gồm 34 đồng chí. SGK lịch sử 12, tr111.


Câu 13. Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 đã mau lẹ thành công trong toàn quốc chỉ trong khoảng nửa mon là

C. Từ ngày 14 mang lại ngày 28/ 8/1945.

Hiển thị đáp án

Câu hỏi thông hiểu

Câu 14. chính sách phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ sau sự kiện gì?

A. Vua Bảo Đại tuyên cha thoái vị.

B. Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi Tuyên ngôn Độc lập.

C. Ra đời ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam.

D. Giành được tổ chức chính quyền ở Huế.

Hiển thị giải đáp

A. Bắc Cạn.

B. Pắc Bó.

C. Tân Trào.

D. Cao Bằng

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C


Câu 16. Trong thời gian 1939-1945, địa thế căn cứ địa trước tiên của phương pháp mạng nước ta là

A. Cao Bằng.

B. Bắc Sơn-Võ Nhai.

C. Việt Bắc

D. Cao - Bắc - Lạng.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích: Trong thời kì 1939-1945, địa thế căn cứ địa trước tiên của phương pháp mạng vn là Bắc Sơn-Võ Nhai (SGK lịch sử vẻ vang 12, tr110)


Câu 17: vào Tổng khởi nghĩa mon Tám 1945, lực lượng thiết bị của bí quyết mạng Việt Nam có tên gọi là

A. Quân đội non sông Việt Nam.

B. Việt nam giải phóng quân.

C. Việt nam cứu quốc quân.

D. Việt nam tuyên truyền giải hòa quân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 18: họp báo hội nghị lần sản phẩm công nghệ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng cùng Sản Đông Dương (5/1941) đã quyết định thành lập mặt trận nào?

A. Chiến trường Việt Minh.

B. Chiến trường phản đế Đông Dương.

C. Chiến trường Thống nhất quần chúng phản đế Đông Dương.

D. Chiến trận dân công ty Đông Dương.

Hiển thị lời giải

Câu 19. tại sao nhất quyết định thành công của cách mạng mon Tám 1945 là gì?

A. Truyền thống lịch sử yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc.

B. Sự chỉ đạo đúng đắn, trí tuệ sáng tạo của Đảng, mở màn là quản trị Hồ Chí Minh.

C. Phân phát xít Nhật đầu sản phẩm quân Đồng minh vô điều kiện.

D. Đảng gây ra được hợp lại thành công - nông vững vàng chắc.

Hiển thị câu trả lời

Câu 20: hội nghị Trung ương Đảng (11/1939) đã khắc ghi sự gửi hướng đúng đắn về chỉ huy chiến lược phương pháp mạng vì

A. Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

B. đã gửi từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang vận động bí mật.

C. Xác định quân địch chủ yếu trước mắt là phạt xít Nhật.

D. Giải quyết kịp thời vấn đề ruộng đất mang đến nông dân.

Hiển thị giải đáp

Câu 21: thời cơ “ngàn năm gồm một” nhằm nhân dân việt nam tiến hành Tổng khởi nghĩa mon 8 - 1945 chỉ mở ra trong thời hạn

A. Từ lúc Nhật đầu hàng đồng minh đến sau thời điểm quân Đồng minh vào Đông Dương.

B. Từ khi Nhật đầu hàng đồng minh đến trước lúc quân đồng minh vào Đông Dương.

C. Từ lúc Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân liên minh vào Đông Dương.

D. Từ lúc Nhật thay máu chính quyền Pháp cho đến khi Nhật đầu sản phẩm đồng minh.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:Thời cơ ngàn năm có một xuất trong thời hạn Nhật đầu mặt hàng quân Đồng minh, khi quân Nhật làm việc Đông Dương rệu rã, chính quyền Việt Namy sai hoang mang, ngay hôm nay chúng việt nam phải thực hiện tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương giải gần kề quân Nhật. SGK lịch sử dân tộc 12, tr115.


Câu 22: thời dịp khách quan dễ ợt để bí quyết mạng mon 8/1945 chiến thắng nhanh chóng và ít đổ máu là

A. Nhật hất cẳng Pháp, nhân dân việt nam chỉ yêu cầu đối phó với cùng một kẻ thù.

B. Lực lượng giải pháp mạng đã lớn mạnh và sẵn sàng chuẩn bị nổi dậy.

C. Nhật đầu hàng Đồng minh và quân Đồng minh chưa vào Đông Dương.

D. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật khiến quân Nhật suy yếu.

Hiển thị đáp án

Câu 23: khi về việt nam (đầu năm 1941), Nguyễn Ái Quốc chọn Cao bởi để xây dựng địa thế căn cứ địa giải pháp mạng vày đó là khu vực có

A. Lực lượng bao gồm trị được tổ chức triển khai và phát triển.

B. Những đội du kích địa phương hoạt động mạnh.

C. Khối hệ thống đường giao thông trở nên tân tiến đồng bộ.

D. Lực lượng dân quân tự vệ cách tân và phát triển mạnh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: lúc về vn (đầu năm 1941), Nguyễn Ái Quốc chọn Cao bởi để xây dựng căn cứ địa giải pháp mạng vì đó là nơi tất cả lực lượng chính trị được tổ chức và phạt triển.


Câu 24: “…Giờ ra quyết định cho vận mệnh dân tộc vn đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy vùng dậy đem sức việt nam mà trường đoản cú giải phóng cho Việt Nam...”. Đoạn văn trên được trích dẫn từ bỏ

B. Quân lệnh số 1 lôi kéo toàn quốc nổi lên khởi nghĩa.

C. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa của công ty yichj hồ Chí Minh.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:Sau Đại hội Quốc dân (16-8), quản trị Hồ Chí Minh giữ hộ thư lôi kéo đồng bào toàn quốc đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.


Câu hỏi vận dụng

Câu 25. Từ năm 1930-1945 sự khiếu nại nào ghi lại bước cải tiến và phát triển nhảy vọt của biện pháp mạng Việt Nam, xuất hiện thêm một bước ngoặt mập trong lịch sử dân tộc?

A. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo biện pháp mạng (1941).

B. Sự ra đời Mặt trận Việt Minh (1941).

C. Chiến trận thống tuyệt nhất dân công ty Đông Dương ra đời (1936).

D. Chiến thắng Cách mạng tháng Tám 1945.

Hiển thị giải đáp

Câu 26. phát biểu nào sau đó là sai lúc nói về chân thành và ý nghĩa của phương pháp mạng mon Tám 1945 ngơi nghỉ Việt Nam?

A. Là thắng lợi vĩ đại, giành hòa bình Việt Namy thực dân Pháp.

B. Xuất hiện thêm bước ngoặt béo trong lịch sử dân tộc dân tộc.

C. Mở màn kỉ nguyên độc lập, từ do.

D. Cổ vũ những dân tộc trực thuộc địa đứng dậy đấu tranh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Trong bí quyết mạng mon Tám (1945), nhân dân vn đã giành lại chủ quyền từ Việt Namy phạt xít Nhật.


A. Chính sách phong loài kiến Việt Nam hoàn toàn chấm dứt.

B. Đánh vệt Tổng khởi nghĩa mon Tám giành thành công trên cả nước.

C. Đánh vệt sự bùng phát của bí quyết mạng tháng Tám (1945).

D. Tạo nên điều kiện dễ dãi cho khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A


Câu 28: văn bản nào dưới đây không tất cả trong thông tư “Nhật – Pháp bắn nhau và hành vi của chúng Việt Nam”?

A. Xác định quân địch chính của nhân dân Đông Dương là thực dân Pháp.

B. Xác định quân địch chính của nhân dân Đông Dương là phân phát xít Nhật.

C. Rứa khẩu hiệu “đánh xua Pháp – Nhật” bởi khẩu hiệu “đánh đuổi phát xít Nhật”.

D. Phát rượu cồn cao trào phòng Nhật cứu vớt nước.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:Kẻ thù của cách mạng sống Đông Dương lúc bấy giờ là vạc xít Nhật, đổi khẩu hiệu đánh xua đuổi Pháp – Nhật sang đánh đuổi phạt xít Nhật. SGK lịch sử 12, tr112.


Câu 29: lý do khách quan đóng góp thêm phần làm nên chiến thắng của biện pháp mạng tháng Tám năm 1945 là

A. Dân tộc vn vốn có truyền thống lịch sử yêu nước, tranh đấu kiên cường.

B. Sự chỉ huy đúng đắn, sáng tạo của Đảng do hồ chí minh đứng đầu.

C. Đảng cùng sản Đông Dương tất cả quá trình chuẩn bị lâu dài.

D. Chiến thắng của Đồng minh trong trận đánh tranh chống phát xít.

Hiển thị câu trả lời

Câu 30: Ý nghĩa nước ngoài to béo của cách mạng mon Tám năm 1945 là

A. Lộ diện bước ngoặt bự trong lịch sử dân tộc, tấn công đuổi Pháp – Nhật.

B. Khởi đầu kỉ nguyên độc lập, từ do, nhân dân nắm bao gồm quyền.

C. Lập buộc phải nước việt nam Dân nhà Cộng hòa.

D. Cổ vũ các dân tộc thuộc địa tranh đấu tự giải phóng.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích: Ý nghĩa thế giới to mập của cách mạng tháng Tám năm 1945 là cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải hòa (SGK lịch sử vẻ vang 12, tr120).


Câu 31: Trung đội cứu giúp quốc quân I được thành lập trong tháng 2-1941 dựa trên cơ sở ban đầu là lực lượng nào?

A. Lực lượng thiết bị của cuộc khởi nghĩa phái nam Kì.

B. Lực lượng khí giới của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.

C. Lực lượng khí giới của cuộc khởi nghĩa cha Tơ.

D. Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Đô Lương.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:- sau khi cuộc khởi nghĩa Bắc tô thất bại, theo nhà trương của Đảng, một bộ phận lực lượng thiết bị khởi nghĩa đưa sang gây ra thành các đội du kích chuyển động ở căn cứ Bắc đánh - Võ Nhai. Bước sang năm 1941, phần nhiều đội du kích Bắc Sơn lớn mạnh lên cùng thống độc nhất lại thành Trung đội cứu vãn quốc quân I (2-1941).


Câu 32: Vì sao một trong những năm 1939-1941 Đảng cùng sản Đông Dương lại đề nghị chuyển hướng chiến lược đấu tranh phương pháp mạng?

A. Vì sự biến hóa mau lẹ của tình hình thế giới

B. Do chế độ thống trị của Pháp - Nhật

C. Vị yêu cầu của việc nghiệp giải phóng dân tộc đề ra cấp thiết.

D. Vày yêu cầu giải quyết vấn đề dân tộc trong kích thước từng nước Đông Dương

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:- Chiến tranh nhân loại thứ hai bùng phát và ngày càng lan rộng. Ở Việt Nam, sự đoàn kết giữa Pháp - Nhật sẽ đẩy người dân vào cảnh ngộ “một cổ nhị tròng”. Mâu thuẫn giữa tổng thể dân tộc vn với đế quốc phân phát xít Pháp - Nhật phát triển rất gay gắt. Trách nhiệm giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Do đó yên cầu Đảng cùng sản Đông Dương cần kịp thời bao gồm sự gửi hướng kế hoạch đấu tranh, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.


Câu 33: Căn cứ địa cách mạng là nơi cần có những điều kiện thuận lợi, trong đó “nhân hòa” là yếu ớt tố đặc biệt nhất. Đâu là nhân tố “nhân hòa” để Nguyễn Ái Quốc chọn Cao bằng làm nơi xây dựng địa thế căn cứ địa vào khoảng thời gian 1941?

A. Mọi tín đồ đều tham gia Việt Minh

B. Tất cả lực lượng du kích cách tân và phát triển sớm

C. Mau chóng hình thành những Hội cứu vớt quốc

D. Có trào lưu quần chúng giỏi từ trước

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:- Cao bằng là địa điểm có phong trào quần chúng tốt từ trước. Nhiều bỏ ra bộ Đảng đang được thành lập trong trong những năm 30 của nỗ lực kỉ XX. Fan dân rất tích cực tham gia vào các phong trào đấu tranh vị Đảng cùng sản vạc động. Vị đó sau thời điểm về nước, Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn Cao bởi làm địa điểm xây dựng căn cứ địa.

=>Căn cứ địa bí quyết mạng xung quanh yếu tố về vị trí địa lí, vị trí thì cần cố cơ sở trở nên tân tiến cách mạng. Cao bởi được chọn vị có trào lưu quần chúng giỏi tử trước – đấy là yếu tố “nhân hòa” quan trọng nhất.


Câu 34: Tên call “Đội nước ta Tuyên truyền giải tỏa quân” có nghĩa là

A. Chỉ coi trọng vận động chính trị.

B. Chỉ chú trọng hoạt động quân sự.

C. Chủ yếu trị quan trọng hơn quân sự.

D. Quân sự quan trọng hơn bao gồm trị.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:- Theo chỉ thị thành lập và hoạt động của sài gòn gửi Võ Nguyên Giáp gồm đoạn: “Đội vn Tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị đặc biệt quan trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền. Vì mong có kết quả thì về quân sự, nguyên tắc đó là tập trung lực lượng, mang lại nên, theo thông tư mới của Đoàn thể, sẽ tinh lọc trong hàng ngũ phần lớn du kích Cao - Bắc - lạng ta số cán cỗ và đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần lớn vũ khí nhằm lập ra đội chủ lực”.


Câu 35: Đâu chưa phải là trí tuệ sáng tạo của mặt trận Việt Minh trong quy trình xây dựng lực lượng chính trị chuẩn bị cho giải pháp mạng mon Tám năm 1945 sống Việt Nam?

A. Giải quyết và xử lý vấn đề dân tộc trong kích thước từng nước Đông Dương

B. Phối kết hợp giữa phát hành với rèn luyện

C. Xây dựng từ yếu tắc cơ bạn dạng đến tầng lớp trên

D. Phát hành từ nông thôn, rừng núi đến đô thị, đồng bằng

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:- sáng chế của chiến trường Việt Minh trong quy trình xây dựng lực lượng chính trị chuẩn bị cho giải pháp mạng tháng Tám năm 1945 ở vn là xây dừng lực lượng bao gồm trị từ nguyên tố cơ bản đến lứa tuổi trên, trường đoản cú nông thôn, rừng núi mang đến đô thị, đồng bằng; phối kết hợp giữa tạo với rèn luyện. Còn việc xử lý vấn đề dân tộc trong cỡ từng nước Đông Dương đã được giải quyết và xử lý cùng với sự ra đời của trận mạc Việt Minh năm 1941.


Câu 36: Sự trở nên tân tiến của lực lượng chủ yếu trị biện pháp mạng của Đảng cộng sản Đông Dương trong giai đoạn 1939-1945 có điểm sáng gì?

A. Tự nông thôn tiến về những thành thị.

B. Từ bỏ miền núi cách tân và phát triển xuống miền xuôi.

C. Từ thành thị cải tiến và phát triển về nông thôn.

D. Tự miền xuôi trở nên tân tiến lên miền ngược

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:- Sự phát triển của lực lượng bao gồm trị trong giai đoạn 1939 – 1945 được cải tiến và phát triển từ miền núi xuống đồng bằng. Cao bởi là nơi thử nghiệm cuộc vận chuyển xây dựng những Hội cứu vãn quốc trong chiến trận Việt Minh. Đến năm 1942, khắp những châu sinh hoạt Cao Bằng đều phải có Hội cứu giúp quốc, trong số ấy có ba châu hoàn toàn. Sau đó, ở nhiều tỉnh thành Bắc Kì và một vài tỉnh Trung Kì, số đông các hội phản đế hầu hết chuyển thành những Hội cứu vớt quốc, đồng thời, những Hội cứu vãn quốc new được thành lập.

Như vậy, lực lượng chủ yếu trị cách tân và phát triển từ miền núi xuống miền xuôi.


Câu 37:

“Ôi sáng xuân nay, Xuân 41

Trắng rừng biên giới nở hoa mơ

Bác về, im lặng, bé chim hót

Thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ...”

Theo anh(chị), gần như câu thơ trên đã nói tới sự kiện lịch sử hào hùng nào ở Việt Nam?

A. Họp báo hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng mon 5-1941

B. Nguyễn Ái Quốc về bên Việt Nam

C. Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Quảng Tây

D. Nguyễn Ái Quốc được trả tự do

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B


Câu 38: Điểm biệt lập cơ bạn dạng về chức năng, trọng trách của chiến trường Việt Minh so với chiến trận thống nhất dân tộc Phản đế Đông Dương là

A. Thực hiện đoàn kết các lực lượng dân tộc

B. Tiến hành nhiệm vụ phòng đế quốc giành chủ quyền dân tộc

C. Chỉ thực hiện nhiệm vụ liên hiệp lực lượng công- nông sinh hoạt Việt Nam

D. Tiến hành thêm công dụng chính quyền

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:- cạnh bên chức năng đoàn kết các lực lượng dân tộc bản địa trong cuộc chống chọi tự giải phóng, chiến trường Việt Minh còn thực hiện tính năng chính quyền khi tổ chức triển khai và chỉ huy quần bọn chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền, lập ra nước việt nam Dân công ty Cộng hòa. Đây chính là điểm khác hoàn toàn cơ bạn dạng về chức năng, trách nhiệm của mặt trận Việt Minh so với mặt trận thống nhất dân tộc bản địa Phản đế Đông Dương


Câu 39: Điểm bắt đầu giữa hội nghị tháng 5-1941 so với hội nghị tháng 11-1939 của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương là

A. Thành lập và hoạt động mặt trận thống nhất dân tộc rộng thoải mái để chống đế quốc

B. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, phòng đế quốc

C. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

D. Tạm gác khẩu hiệu phương pháp mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, bớt tức

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:- Điểm bắt đầu giữa hội nghị tháng 5-1941 so với hội nghị tháng 11-1939 của Ban chấp hành tw Đảng cộng sản Đông Dương là nhà trương giải quyết vấn đề dân tộc bản địa trong cỡ từng nước Đông Dương, thành lập và hoạt động ở từng nước một phương diện trận dân tộc thống nhất. Ở nước ta là Việt Nam độc lập Đồng minh; Lào là Ai Lao độc lập Đồng minh và Campuchia là Cao Miên chủ quyền Đồng minh


Câu 40: Vì sao hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941) gồm tầm quan liêu trọng đặc biệt đối với biện pháp mạng tháng Tám 1945?

A. Chủ trương giương cao ngọn cờ hóa giải dân tộc.

B. Hoàn chỉnh chủ trương chiến lược được đặt ra từ họp báo hội nghị Trung ương mon 11-1939.

C. Xử lý được vụ việc ruộng đất mang lại nông dân.

D. Củng cố gắng được khối liên hiệp toàn dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:- hội nghị Trung ương Đảng lần lắp thêm 8 có ý nghĩa sâu sắc lịch sử to lớn lớn, đã hoàn hảo chủ trương được đề ra tại họp báo hội nghị trung ương tháng 11 - 1939 nhằm xử lý mục tiêu hàng đầu của cách mạng là dân tộc bản địa giải phóng và đặt ra nhiều nhà trương sáng tạo để thực hiện phương châm ấy.

=> hội nghị Trung ương Đảng lần trang bị 8 tất cả tầm quan lại trọng đặc trưng đối với cách mạng tháng Tám 1945.


Các thắc mắc trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 12 gồm đáp án, chọn lọc khác:

Trắc nghiệm bài xích 18: trong thời gian đầu của cuộc binh lửa toàn quốc phòng thực dân Pháp (1946-1950) tất cả đáp án

Trắc nghiệm bài 19: Bước cách tân và phát triển của cuộc loạn lạc toàn quốc phòng thực dân Pháp (1951-1953) gồm đáp án

Trắc nghiệm bài bác 20: Cuộc binh đao toàn quốc phòng thực dân Pháp chấm dứt (1953-1954) gồm đáp án

Trắc nghiệm bài 21: tạo xã hội nhà nghĩa sinh sống miền Bắc, chống chọi chống đế quốc Mĩ và chủ yếu quyền thành phố sài thành ở khu vực miền nam (1954-1965) bao gồm đáp án


Tham khảo những loạt bài xích Trắc nghiệm lớp 12 khác:


Bài viết thuộc lớp mới nhất

1 8963 lượt coi
download về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

giới thiệu
links
chế độ
kết nối
bài viết mới tốt nhất
Tổng hợp kiến thức
tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
thắc mắc mới độc nhất vô nhị
Thi test THPT non sông
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *