10Hno3 + 4Mg → 3H2O + 4Mg(No3)2 + Nh4No3, Mg + Hno3(Loãng) → Mg(No3)2 + Nh4No3 + H2O

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn hướng dẫn độc giả viết và cân bằng phương trình làm phản ứng thoái hóa khử Mg tác dụng HNO3 sản phẩm khử xuất hiện là muối hạt NH4NO3.

Bạn đang xem: 10hno3 + 4mg → 3h2o + 4mg(no3)2 + nh4no3


2. Cân bằng phản ứng Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

Mg0 + HN+5O3 → Mg+2(NO3)2 + N-3H4NO3 + H2O

*

Tỉ lệ 2 muối nitrat của amoni cùng magiê là 1:4.

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

3. Điều kiện để phản ứng Mg tác dụng HNO3 loãng ra NH4NO3

Nhiệt độ thường

4. Bài bác tập áp dụng liên quan


Câu 1. Cho phương trình: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2+ NH4NO3 + H2O

Tổng hệ số thăng bằng tối giản của phản ứng trên là

A. 23

B. 24

C. 18

D. 22


Đáp án D Phương trình phản ứng hóa học

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Tổng hệ số cân bằng tối giản của bội nghịch ứng trên là 22


Câu 2. Cho Mg tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng không thấy gồm khí thoát ra . Vào phương trình làm phản ứng tổng hệ số của các chất (nguyên, buổi tối giản) là bao nhiêu?


Câu 3. Cho 4,8 gam Mg công dụng với dung dịch HNO3 dư. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,792 lít NO (đktc) cùng dung dịch X. Cân nặng muối khan thu được khi cô cạn hỗn hợp X là

A. 13,92 gam

B. 15,60 gam

C. 16,80 gam

D. 31,20 gam


Đáp án D Ta có:

n
Mg = 0,2 mol

n
NO = 0,08 mol

Các quy trình trao thay đổi electron

Mg0 → Mg+2 + 2e

0,2 → 0,4

N+5 + 3e→ N+2

0,24 ← 0,08

Vậy còn 1 sản phẩm khử nữa là NH4NO3

N+5 + 8e → N-3

8x → x

Áp dụng bảo toàn electron ta có:

0,4 = 0,24 + 8x → a = 0,02 mol

=> mmuối = m
NH4NO3 + m
Mg(NO3)2 = 31,2 gam


Câu 4. Hòa tan hỗn hợp có 2,7 gam Al và 13 gam Zn bằng 500 ml dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được hỗn hợp X với không thấy khí bay ra. Cô cạn hỗn hợp X thu a gam muối. Quý hiếm của a:

A. 66,1 gam

B. 68,2 gam

C. 43,4 gam

D. 33,1 gam


Đáp án A n
Al = 2,7/27 = 0,1 mol

n
Zn = 13/65 = 0,2 mol

Không thấy khí bay ra => sản phẩm khử là NH4NO3

⇒ n
NH4NO3 = (0,1.3 + 0,2.2)/8 = 0,7/8 mol

Dung dịch muối X gồm: Al(NO3)3 (0,1 mol); Zn(NO3)2 (0,2 mol), NH4NO3 (0,7/8 mol)


Câu 5. Cho những nhận xét dưới đây

(a) tính chất hoá học đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) không khử được muối bột sắt(III) (Fe3+).

(c) Ăn mòn sắt kẽm kim loại là một quy trình hoá học trong số đó kim loại bị bào mòn bởi những axit trong môi trường xung quanh không khí.

(d) Để đảm bảo vỏ tàu đại dương làm bằng thép, bạn ta tích hợp mặt xung quanh vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) đông đảo khối kẽm.

Số đánh giá đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.


(a) tính chất hoá học đặc thù của kim loại là tính khử.

( d ) Để đảm bảo an toàn vỏ tàu đại dương làm bằng thép, bạn ta đã nhập vào mặt ko kể vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) phần đa khối kẽm .


Câu 6. Cho dãy các dung dịch: Mg
Cl2 , Al
Cl3 , Na 2CO 3, Na
HCO3, NH4Cl, Ba
Cl2 . Số hóa học trong dãy tác dụng được với dung dịch Na
OH là:

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4


Đáp án D Điều kiện xẩy ra phản ứng bàn bạc ion trong dung dịch: thành phầm có chất kết tủa hoặc chất cất cánh hơi hoặc hóa học điện li yếu.

Giải chi tiết:

Có 4 dung dịch có phản ứng cùng với Na
OH:

Mg
Cl2: Mg
Cl2 + 2Na
OH → Mg(OH)2 ↓ + 2Na
Cl

Al
Cl3: Al
Cl3 + 3Na
OH → Αl(OH)3 ↓ + 3Na
Cl

Αl(OH)3 + Na
OH → Na
Al
O2 + 2H2O


Câu 7. Cho dãy các chất sau: Al, Na
HCO3, (NH4)2CO3 , NH4Cl, Al2O3 , Zn, K2CO3 , K2SO4. Gồm bao nhiêu hóa học trong dãy vừa công dụng được với dung dịch HCl, vừa công dụng được với hỗn hợp Na
OH?


Đáp án D Chất vừa tác dụng được với axit vừa công dụng với bazơ gồm : những kim một số loại Al, Zn, Sn, Be, Pb,.. Và các chất lưỡng tính và các muối có công dụng tạo kết tủa…

Chất lưỡng tính:

+ Là oxit cùng hidroxit của các kim loại Al, Zn, Sn, Pb; Cr(OH)3 và Cr2O3.

+ Là những ion âm còn cất H có khả năng phân li ra ion H+ của những chất điện li trung bình cùng yếu ( HCO3–, HPO42-, HS–…)

( để ý : HSO4– có tính axit do đây là chất điện li mạnh)

+ Là muối bột chứa các ion lưỡng tính; muối hạt tạo vì hai ion, một ion gồm tính axit cùng một ion bao gồm tính bazơ ( (NH4)2CO3…)

Vậy ta có 5 chất thỏa mãn nhu cầu là : Al, Na
HCO3, (NH4)2CO3 , Al2O3, Zn.

Xem thêm: Rau cải mầm đá loài rau độc quyền của đất trời sapa, đặc điểm và các món ngon từ rau mầm đá


Advertisement
Phương trình lão hóa khử
Phương trình điện li KMn
O4
Phương trình năng lượng điện li của K2Cr2O7
Previous Post: &#x
AB; trái mọng (berry) là quả gì? Những lợi ích của trái mọng so với sức khỏe
Next Post: Phiếu đk tuyển trực tiếp vào đại học, cao đẳng năm 2013 phát hành kèm theo Công văn số: 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo thành &#x
BB;

Primary Sidebar


Tra cứu giúp Điểm Thi


Công nạm Hôm Nay


Công núm Online Hữu Ích


*

Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O được Vn
Doc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình bội phản ứng lão hóa khử Mg tác dụng HNO3 sản phẩm khử sinh ra là muối hạt NH4NO3. 


2. Cân đối phản ứng Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

Mg0 + HN+5O3 → Mg+2(NO3)2 + N-3H4NO3 + H2O

Tỉ lệ 2 muối nitrat của amoni cùng magiê là 1:4.

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

3. Điều kiện nhằm phản ứng Mg công dụng HNO3 loãng ra NH4NO3 

Nhiệt độ thường 

4. Bài bác tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho phương trình: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

Tổng hệ số thăng bằng tối giản của bội phản ứng bên trên là

A. 23

B. 24

C. 18

D. 22


Đáp án D

Phương trình bội phản ứng hóa học

4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Tổng hệ số thăng bằng tối giản của làm phản ứng trên là 22


Câu 2. Cho Mg tan hoàn toàn trong hỗn hợp HNO3 loãng ko thấy bao gồm khí bay ra . Vào phương trình bội phản ứng tổng hệ số của những chất (nguyên, tối giản) là bao nhiêu?


Câu 3. Cho 4,8 gam Mg chức năng với hỗn hợp HNO3 dư. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 1,792 lít NO (đktc) với dung dịch X. Trọng lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là

A. 13,92 gam

B. 15,60 gam

C. 16,80 gam

D. 31,20 gam


Đáp án D

Ta có:

n
Mg = 0,2 mol

n
NO = 0,08 mol

Các quá trình trao thay đổi electron

Mg0 → Mg+2 + 2e

0,2 → 0,4 

N+5 + 3e→ N+2

0,24 ← 0,08

Vậy còn một loại sản phẩm khử nữa là NH4NO3

N+5 + 8e → N-3

8x → x

Áp dụng bảo toàn electron ta có:

0,4 = 0,24 + 8x → a = 0,02 mol

=> mmuối = m
NH4NO3 + m
Mg(NO3)2 = 31,2 gam


Câu 4. Hòa tan láo lếu hợp bao gồm 2,7 gam Al cùng 13 gam Zn bằng 500 ml dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X và không thấy khí thoát ra. Cô cạn hỗn hợp X thu a gam muối. Quý giá của a:

A. 66,1 gam

B. 68,2 gam

C. 43,4 gam

D. 33,1 gam


Đáp án A

n
Al = 2,7/27 = 0,1 mol 

n
Zn = 13/65 = 0,2 mol

Không thấy khí bay ra => thành phầm khử là NH4NO3

⇒ n
NH4NO3 = (0,1.3 + 0,2.2)/8 = 0,7/8 mol

Dung dịch muối bột X gồm: Al(NO3)3 (0,1 mol); Zn(NO3)2 (0,2 mol), NH4NO3 (0,7/8 mol)

m = m
Al(NO3)3 + m
Zn(NO3)2 + m
NH4NO3 = 0,1.213 + 0,2.189 + (0,7/8).80 = 66,1 gam


(a) tính chất hoá học đặc trưng của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối hạt sắt(III) (Fe3+).

(c) Ăn mòn kim loại là một quy trình hoá học trong những số ấy kim một số loại bị bào mòn bởi các axit trong môi trường xung quanh không khí.

(d) Để bảo đảm an toàn vỏ tàu biển cả làm bằng thép, người ta đã tích hợp mặt ko kể vỏ tàu (phần chìm trong nước biển) hầu hết khối kẽm.

Số đánh giá và nhận định đúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.


(a) tính chất hoá học đặc thù của kim loại là tính khử.

( d ) Để đảm bảo vỏ tàu biển khơi làm bởi thép, fan ta đã tích hợp mặt quanh đó vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) phần đa khối kẽm .


Câu 6. cho dãy các dung dịch: Mg
Cl2 , Al
Cl3 , na 2CO 3, Na
HCO3, NH4Cl, Ba
Cl2 . Số hóa học trong dãy tác dụng được với hỗn hợp Na
OH là: 

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4


Đáp án D

Điều kiện xảy ra phản ứng bàn bạc ion vào dung dịch: sản phẩm có hóa học kết tủa hoặc chất cất cánh hơi hoặc hóa học điện li yếu.

Giải bỏ ra tiết:

Có 4 dung dịch bao gồm phản ứng với Na
OH:

Mg
Cl2: Mg
Cl2 + 2Na
OH → Mg(OH)2 ↓ + 2Na
Cl

Al
Cl3: Al
Cl3 + 3Na
OH → Αl(OH)3 ↓ + 3Na
Cl

Αl(OH)3 + Na
OH → Na
Al
O2 + 2H2O

Na
HCO3: Na
HCO3 + Na
OH → Na2CO3 + H2O

NH4Cl: NH4Cl + Na
OH → Na
Cl + NH3 ↑ + H2O


Câu 7. Cho dãy những chất sau: Al, Na
HCO3, (NH4)2CO3 , NH4Cl, Al2O3 , Zn, K2CO3 , K2SO4. Gồm bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với hỗn hợp HCl, vừa tính năng được với hỗn hợp Na
OH?


Đáp án D

Chất vừa chức năng được với axit vừa công dụng với bazơ tất cả : những kim một số loại Al, Zn, Sn, Be, Pb,.. Và các chất lưỡng tính và những muối có chức năng tạo kết tủa...

Chất lưỡng tính:

+ Là oxit với hidroxit của các kim loại Al, Zn, Sn, Pb; Cr(OH)3 với Cr2O3.

+ Là các ion âm còn đựng H có tác dụng phân li ra ion H+ của những chất điện li trung bình cùng yếu ( HCO3-, HPO42-, HS-…)

( để ý : HSO4- bao gồm tính axit do đây là chất điện li mạnh)

+ Là muối hạt chứa những ion lưỡng tính; muối bột tạo vày hai ion, một ion tất cả tính axit với một ion gồm tính bazơ ( (NH4)2CO3…)

 Vậy ta gồm 5 chất vừa lòng là : Al, Na
HCO3, (NH4)2CO3 , Al2O3, Zn. 


...............................

Trên phía trên Vn
Doc.com vừa trình làng tới chúng ta phương trình bội nghịch ứng Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O, ý muốn rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập giỏi hơn môn hóa học lớp 11. 


Để tiện thể trao đổi, share kinh nghiệm đào tạo và học tập môn học THPT, Vn
Doc mời chúng ta truy cập đội riêng dành riêng cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 để sở hữu thể update được phần đông tài liệu new nhất. 


Đánh giá bài bác viết
10 81.055
Chia sẻ bài xích viết
sắp xếp theo mang định mới nhất Cũ tốt nhất

Phương trình phản bội ứng


reviews chế độ Theo dõi cửa hàng chúng tôi Tải áp dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *