Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ

Khi tăng đồng thời độ phệ của hai năng lượng điện điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp hai thì lực cửa hàng giữa chúng
*

*

*

*

Tính lực hút tĩnh điện giữa phân tử nhân vào nguyên tử heli với cùng một êlecron vào vỏ nguyên tử. Nhận định rằng electron này nằm biện pháp hạt nhân 2,94.10−11 m.

Bạn đang xem: Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ


Hai quả cầu bé dại mang năng lượng điện tích tất cả độ lớn bởi nhau, đặt phương pháp nhau 10 centimet trong chân không thì chức năng lên nhau một lực 9.10−3 N. Xác minh độ béo điện tích của nhì quả cầu đó.
Trong ko khí, khi hai điện tích nơi đặt cách nhau theo thứ tự là d với d + 10 (cm) thì lực tưorng tác năng lượng điện giữa chúng có độ lớn khớp ứng là 2.10−6N với 5.10−7N. Quý hiếm của d là
Hai điện tích điểm tất cả độ lớn bằng nhau được đặt trong ko khí cách nhau 12 cm. Lực can dự giữa hai năng lượng điện đó bang F. Đặt hai điện tích đó trong dầu và gửi chúng cách nhau 8 centimet thì lực can hệ giữa chúng vẫn bởi F. Tính hằng số năng lượng điện môi của dầu:
Cho nhì quả cầu sắt kẽm kim loại nhỏ, kiểu như nhau, tích năng lượng điện và bí quyết nhau 10 cm thì chúng hút nhau một lực bằng 5,4 N. Cho cái đó tiếp xúc với nhau rồi bóc tách chúng ra đến khoảng cách như cũ thì chúng đẩy nhau một lực bằng 5,625 N. Điện tích ban sơ của trái cầu thứ nhất không thể là
Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không biện pháp nhau một khoảng 8 cm thì đẩy nhau một lực là 9.10−5 N. Để lực đẩy giữa chúng là 1,6.10−4 N thì khoảng cách giữa bọn chúng là
Hai điện tích điểm cùng điện tích là q, đặt ở hai điểm A và B phương pháp nhau một quãng AB = 6 cm. Hằng số điện môi của môi trường là ε = 2. Xác định độ mập của hai điện tích đó nhằm lực hệ trọng giữa chúng có độ bự 5.10−12 N.
Nếu giảm khoảng cách giữa hai năng lượng điện điểm đi 3 lần (trong lúc độ lớn của những điện tích và hằng số điện môi được giữ không đổi) thì lực liên hệ giữa hai năng lượng điện đó sẽ
Cho trái cầu sắt kẽm kim loại trung hoà điện tiếp xúc cùng với một đồ gia dụng nhiễm năng lượng điện dương thì quả cầu cũng được nhiễm điện dương. Hỏi khi đó cân nặng của quả cầu chuyển đổi như cố gắng nào?
Đưa một quả cầu kim loại A nhiễm điện dương lại ngay gần một của cầu sắt kẽm kim loại B nhiễm điện dương. Hiện tượng lạ nào tiếp sau đây sẽ xảy ra?
*
Đưa một thanh sắt kẽm kim loại trung hoà về điện bỏ lên trên một giá cách điện lại sát một quả mong tích điện dương. Sau thời điểm đưa thanh kim loại ra thiệt xa quả mong thì thanh kim loại
Một thanh ebonit khi rửa xát cùng với tấm dạ (cả nhị không sở hữu điện xa lánh với các vật khác) thì thu được năng lượng điện – 3.10−8C Tấm dạ sẽ sở hữu được điện tích?
Một quả mong tích điện +6,4.10-7 C. Trên quả mong thừa hay thiếu bao nhiêu electron đối với số proton nhằm quả mong trung hoà về điện?
Có 4 quả mong kim loại, đồng nhất nhau. Các quả cầu mang các điện tích theo thứ tự là: +2,3 µC −264.10-7 C; −5,9 µC +3,6.10-5 C Cho tứ quả cầu đồng thời va nhau, tiếp nối lại tách chúng ra. Điện tích mỗi quả cầu kế tiếp là? (C)
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Nếu tăng khoảng cách hai năng lượng điện điểm lên 3 lần thì lực địa chỉ tĩnh điện giữa bọn chúng sẽ

A. tăng thêm 3 lần.

B.giảm đi 3 lần.

C.tăng lên 9 lần.

D.giảm đi 9 lần


*

*

Đáp án D

+ Lực can dự giữa hai điện tích điểm tỉ trọng nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích → tăng khoảng cách lên 3 lần thì lực điện sút 9 lần


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu vấn đáp mà các bạn cần!
Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực can hệ tĩnh năng lượng điện giữa bọn chúng sẽ A.Tăng lên 3 lần. B.Giảm đi 3 lần. C.Tăng lên 9 lần. D.Giảm đi 9...

Nếu tăng khoảng cách giữa hai năng lượng điện điểm lên 3 lần thì lực cửa hàng tĩnh điện giữa chúng sẽ

A.Tăng lên 3 lần.

B.Giảm đi 3 lần.

C.Tăng lên 9 lần.

D.Giảm đi 9 lần.


Nếu tăng khoảng cách hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực can hệ tĩnh điện giữa bọn chúng sẽ.

A. tăng lên 3 lần

B. giảm xuống 3 lần

C. tăng lên 9 lần

D. giảm xuống 9 lần


Hai năng lượng điện tích vị trí đặt gần nhau, nếu khoảng cách giữa chúng bớt đi 2 lần thì lực can hệ tĩnh điện giữa bọn chúng sẽ A. Tăng gấp đôi B. Tăng 4 lần C. Giảm 2 lần D. Giảm 4...

Hai năng lượng điện tích vị trí đặt gần nhau, nếu khoảng cách giữa chúng giảm đi gấp đôi thì lực liên tưởng tĩnh điện giữa bọn chúng sẽ

A. Tăng 2 lần

B. tăng 4 lần

C. bớt 2 lần

D. giảm 4 lần


Hai điện tích điểm đặt gần nhau, nếu khoảng cách giữa chúng sút đi gấp đôi thì lực tác động tĩnh năng lượng điện giữa bọn chúng sẽ

A. Tăng 2 lần.

Xem thêm: Cây Ngô Thường Được Trồng Xen Canh Với Loại Cây Nào ? Top 5+ Loại Cây Được Trồng Xen Canh Với Cây Ngô

B.Tăng 4 lần

C. sút 2 lần

D.Giảm 4 lần


Chọn B

Ta có: F = k q 1 q 2 r 2 cho nên vì thế nếu khoảng cách giữa chúng giảm đi gấp đôi thì lực can dự tĩnh điện giữa chúng sẽ tăng lên 4 lần.


Hai điện tích vị trí đặt gần nhau, nếu khoảng cách giữa chúng bớt đi 2 lần thì lực hệ trọng tĩnh năng lượng điện giữa chúng sẽ

A. Tăng 2 lần

B. Tăng 4 lần

C. giảm 2 lần

D. giảm 4 lần


Nếu không thay đổi độ lớn của hai điện tích điểm, đôi khi giảm khoảng cách giữa bọn chúng đi gấp đôi thì lực liên quan tĩnh điện giữa chúng sẽ

A. tăng 4 lần.

B.giảm 4 lần.

C. sút 2 lần.

D.tăng 2 lần


Đáp án A

Công thức tính lực địa chỉ tĩnh năng lượng điện giữa hai năng lượng điện điểm: F = k q 1 q 2 r 2

Lực liên tưởng tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Khi khoảng cách giữa hai năng lượng điện điểm giảm gấp đôi thì lực liên quan tăng 4 lần.


Nếu giữ nguyên độ lớn của hai năng lượng điện điểm, mặt khác giảm khoảng cách giữa bọn chúng đi 2 lần thì lực tương tác tĩnh năng lượng điện giữa bọn chúng sẽ A. Tăng 4 lần B. Sút 4 lần C. Giảm 2 lần D. Tăng 2...

Nếu giữ nguyên độ lớn của hai điện tích điểm, đồng thời giảm khoảng cách giữa bọn chúng đi gấp đôi thì lực tương tác tĩnh điện giữa bọn chúng sẽ

A. tăng 4 lần

B. sút 4 lần

C. giảm 2 lần

D. tăng 2 lần


Chọn A

Công thức tính lực địa chỉ tĩnh điện giữa hai năng lượng điện điểm: F = k q 1 q 2 r 2

Lực địa chỉ tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng chừng cách. Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm giảm 2 lần thì lực tương tác tăng 4 lần


Nếu độ bự điện tích của một trong hai vật với điện giảm xuống một nửa, đồng thời khoảng cách giữa bọn chúng tăng lên gấp hai thì lực hệ trọng điện thân hai vật sẽ A. Giảm 2 lần B. Không thay đổi C. Bớt 8 lần D. Giảm 4...

Nếu độ phệ điện tích của một trong hai vật có điện giảm sút một nửa, đồng thời khoảng cách giữa bọn chúng tăng lên gấp đôi thì lực liên can điện thân hai vật sẽ

A. sút 2 lần

B. ko đổi

C. giảm 8 lần

D. giảm 4 lần


Chọn đáp án C

Ta bao gồm lực liên hệ giữa hai điện tích F = k q 1 . Q 2 r 2

→ độ khủng điện tích của 1 trong các hai vật mang điện giảm đi một nửa, đồng thời khoảng cách giữa chúng tăng lên gấp hai thì lực can hệ điện thân hai thứ sẽ giảm 8 lần


Độ béo lực tác động tĩnh năng lượng điện giữa hai điện tích điểm đang tăng 4 lần khi khoảng cách giữa chúng

A. bớt 4 lần

B. bớt 2 lần

C. Tăng 4 lần

D. Tăng 2 lần


tất cả Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *