Remember To Write To Me Soon She Said To Me, Change Into Indirect Speech

“Why don’t we organize an English competition for our students?” said Ms Lien

&r
Arr;Ms Lien suggested_______________________________.

Bạn đang xem: Remember to write to me soon she said to me


Exercise 2. Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“Open the safe”the robber said lớn the bank clerk

&r
Arr; The robber ordered_____________________________-.


Exercise 2. Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“Please, please turn off the T.V, John” said Tom

&r
Arr; Tom begged____________________________________.


Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I’m sorry I’m late, said Mr Thanh

&r
Arr;Mr Thanh apologized________.


Exercise 2. Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“Taking a holiday would be a good idea” George said

&r
Arr; George proposed________________________.


Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Beware of this bad road! It’s very dangerous lớn drive on it!” He said to us

&r
Arr; He warned______________________________.


Exercise 2. Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives

“Don’t lean your bicycles against my windown, boys” said the shopkeeper

&r
Arr; The shopkeeper warned________________________________.


Exercise 2. Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“I’ll wait for you. I promise” he said khổng lồ me

&r
Arr; He promised


Exercise 3. Turn the following sentences into reported speech.

Tom told me” If I were you, I would look for another job”

&r
Arr; Tom told me_______________________________.


Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Turn off the computer. You are not allowed to play trò chơi now” Dick’s mother said to lớn him.

&r
Arr;Dick’s mother prevented__________________.


Exercise 2. Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

&r
Arr; Victoria refused________________________________.

Xem thêm: Code thợ săn ma 3d mới nhất 5/2023 ❤️️ tặng 30+ acc vip, thợ săn ma 3d

“No, I’m sorry, I won’t work on Saturday” said Victoria


Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I feel lượt thích going khổng lồ America next month”Margaret said

&r
Arr;Margaret looked forward to_____________________.


Exercise 3. Turn the following sentences into reported speech.

My friend said khổng lồ me, “what would you bởi if someone gave you a million pounds?”

&r
Arr; My friend asked me________________________________.


Exercise 2. Rewrite the following sentences in reported speech with “to-infinitives”

“You’d better spend more time learning lớn write”I said khổng lồ the boy

Câu vấn đáp được chính xác chứa thông tin đúng chuẩn và xứng đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên số 1 của chúng tôi.


*

`1`. “Remember lớn write khổng lồ me soon,” she said to lớn me.

`->` She reminded me to write her soon. (remind sb lớn V: thông báo ai làm gì)

`2`. “You’d better spend more time learning to lớn write,” I said lớn the boy.

`->` I advised the boy lớn spend more time learning to write. (advise sb to lớn V: khuyên ai đề xuất làm gì)

`3`. “Would you lượt thích to have dinner with us tonight?” Mike said lớn Linda.

`->` Mike invited Linda to lớn have dinner with them that night.

`4`. “Please, please turn off the T.V, John,” said Tom.

`->` Tom begged John to turn off the T.V. (beg sb khổng lồ V: mong xin ai làm gì)

`5`. “Don’t lean your bicycles against my windows, boys,” said the shopkeeper.

`->` The shopkeeper warned boys not lớn lean their bicycles against his windows. (warn sb to V: chú ý ai về vấn đề gì)

✨ Câu con gián tiếp mệnh lệnh: S + told/suggested/warned/advised/asked... + sb + (not) to lớn V

`#BTS`


Hãy giúp mọi fan biết câu trả lời này núm nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
4 vote
Gửi
Hủy


Bulletproof Boy ScoutTrả lời201

Cảm ơn

284


Chị ưi ;-;;;
Team nhanh NhẹnTrả lời

22

Cảm ơn

30


gì tkeeeBulletproof Boy ScoutTrả lời

201

Cảm ơn

284


Chị h là mem nhóm chị thêm #BTS được khum ;v;;;;;;Em khá chầm z/n với chuyện này ;;;;v;;;;;


Team cấp tốc NhẹnTrả lời

22

Cảm ơn

30


okee :33


Team nhanh NhẹnTrả lời

22

Cảm ơn

30


chuỵn dễ dàng Uw
U


Chưa có nhómTrả lời

0

Cảm ơn

0


ịt sờ ngươi :Đkkkkk, ko sợ buff lun


Team nhanh NhẹnTrả lời

22

Cảm ơn

30


thui thui, cj xợ chít khíp :


Chưa bao gồm nhómTrả lời

0

Cảm ơn

0


kkk :Đ Giỡn thui
Thui cày típ nà >^


Đăng nhập để hỏi chi tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK ANH 8 - TẠI ĐÂY

Bạn ước ao hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Sự kiện


Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do report vi phạm?


Gửi yêu cầu Hủy


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa bên Intracom, è cổ Thái Tông, mong Giấy, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập cấu hình mạng làng mạc hội bên trên mạng số 331/GP-BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *