Tiếng Anh 11 Unit 3: Language Soạn Anh 11 Unit3, Tiếng Anh Lớp 11 Unit 3 Getting Started

Bạn sẽ xem nội dung bài viết ✅ Tiếng Anh 11 Unit 3: Language biên soạn Anh 11 trang 32 ✅ trên website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới nhằm đọc từng phần hoặc nhấn cấp tốc vào phần mục lục để truy vấn thông tin chúng ta cần lập cập nhất nhé.

Bạn đang xem: Soạn anh 11 unit3


Giải giờ đồng hồ Anh 11 Unit 3 Language là tài liệu vô cùng bổ ích giúp các em học viên lớp 11 tất cả thêm nhiều gợi nhắc tham khảo để giải các thắc mắc trang 32, 33 bài Becoming Independent được nhanh chóng và dễ dãi hơn.

Giải Language trang 32, 33 Unit 3 lớp 11 được trình diễn rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm mục tiêu giúp học tập sinh mau lẹ biết phương pháp làm bài, bên cạnh đó là bốn liệu bổ ích giúp giáo viên dễ dàng trong câu hỏi hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể Giải Unit 3 Lớp 11 Language, mời các bạn cùng sở hữu tại đây.


Mục Lục bài bác Viết


Vocabulary
Pronunciation
Grammar

Vocabulary

Câu 1

Complete the table with words that have the same roots as the adjectives in the first column. Some adjectives bởi not have all the corresponding word forms. Use a dictionary, if necessary.(Hoàn thành bảng tiếp sau đây bằng nhừng từ gồm cùng nơi bắt đầu với các tính từ ngơi nghỉ cột sản phẩm công nghệ nhất. Một số trong những tính từ không tồn tại dạng thức từ bỏ phù hợp. Cần sử dụng từ điển khi cần.)

AdjectiveNounAdverb
1.reliablereliabilityreliably
2.confidentconfidenceconfidently
3.independentindependenceindependently
4.self-reliantself-reliance
5.decisivedecisivenessdecisively
6.determineddeterminationdeterminedly
7.responsibleresponsibilityresponsibly

Câu 2

Complete the sentences with some of the words from 1.(Hoàn thành câu bởi một sổ từ ở bài bác tập 1)

1.reliable2. Confidence3. Well-informed4. Responsible
5. Self-reliance6. Decisively7. Independence

Pronunciation

Câu 1

Listen & repeat the following sentences, paying attention to the linking between the words.(Nghe và lặp lại những trường đoản cú sau. để ý đến sự kết nối giữa những từ với nhau.)

Bài nghe:

Gợi ý đáp án

1. He’s a new student in our class.

2. He always fulfills all tasks on time.

3. He knows a lot about life and the world around.


4. Now it’s time for all of us to celebrate our achievements.

5. An independent person is capablec of doing things by herself.

Câu 2

Listen and link (v) the consonant sounds and the vowel sounds. Then practice reading the sentences.(Nghe và liên kết phụ âm cùng với nguyên âm, sau đó tập đọc hầu hết câu đó.)

Bài nghe:

1. Line up & wait until I tell you what to lớn do.

(Xếp hàng và đợi cho đến khi tôi nói cho mình biết buộc phải làm gì.)

3. You could earn a lot of money if you write an interesting e-book.

(Bạn rất có thể kiếm được không ít tiền nếu khách hàng viết một cuốn sách điện tử thú vị.)

4. Once upon a time, there was a frog that lived in a little pond.

(Đã gồm một lần, tất cả một con ếch sinh sống trong một cái ao nhỏ.)

5. Take a box from over there và give it to me.

(Lấy dòng hộp từ kia và gửi nó mang đến tôi.)

Gợi ý đáp án

1. Line up và wait till tell you what to lớn do.

2. My number is oh nine oh eight seven six oh four oh five (0908760405).

3. You could earn a lot of money if you write an interesting e-book.

4. Once upon a time, there was a frog that lived in a little pond.

5. Take a box from over there and give it khổng lồ me.

Grammar

Câu 1

Work in pairs. Underline the to-infinitive in the sentences you found in 4 in GETTING STARTED. Pay attention to lớn how the infinitives are used.(Làm việc theo cặp. Gạch dưới đầy đủ động trường đoản cú nguyên mẫu có to giữa những câu em tìm được ở bài tập 4 vào phần GETTING STARTED. Hãy chú ý đến bí quyết dùng của những động từ nguyên mẫu có to)

Gợi ý đáp án

1. It’s good to have a friend you can rely on.

2. Even our Maths teacher was very surprised lớn read his answer.

3. His parents must be really pleased khổng lồ have such a son

4. But he still has time khổng lồ read…

5. It’s interesting to lớn talk lớn him.


6. I really admire his ability lớn make decisions so quickly.

7. You’re lucky to have a close friend like him.

Câu 2

Rewrite the sentences using the to-infỉnitive.(Hãy viết lại đa số câu bên dưới đây, thực hiện động trường đoản cú nguyên mẫu bao gồm to)

We were happy because we met some interesting people.

(Chúng tôi vui chính vì chúng tôi đã gặp mặt một số fan thú vị.)

=> We were happy lớn meet some interesting people.

(Chúng tôi khôn xiết vui được gặp một số người thú vị.)

1. The little boy was afraid when he jumped into the pool.

(Cậu bé sợ hãi khi nhảy xuống hồ nước bơi.)

2. She is proud that she is the leader of the group.

(Cô ấy tự hào rằng cô ấy là tín đồ đứng đầu nhóm.)

3. The students were excited when they heard that they had won the competition.

(Các bạn học sinh hào hứng lúc nghe đến được tin họ đã chiến thắng cuộc thi.)

4. My mother was very surprised when she heard I would take part in the storytelling contest.

(Mẹ tôi đã rất kinh ngạc khi nghe tin tôi sẽ tham gia cuộc thi đề cập truyện.)

5. I’m sorry if I may disturb you.

(Xin lỗi trường hợp tôi có làm phiền bạn.)

Gợi ý đáp án

1. The little boy was afraid to jump into the pool.


Advertisement

2. She is proud lớn be the leader of the group.

3. The students were excited khổng lồ hear that they had won the competition.

4. My mother was very surprised lớn hear that I would take part in the storytelling contest.

5. I’m sorry khổng lồ disturb you.

Câu 3

Combine the sentences using to-infinitive.(Dùng cồn từ nguyên mẫu có to nhằm nối phần đông câu dưới đây/)

– All of us want to visit the Citadel. It’s interesting.

(Tất cả họ đều ý muốn thăm thành Citadel. Thiệt thú vị.)

→ It’s interesting for all of us lớn visit the Citadel.

Xem thêm: Question Flashcards - The Waves Crashed On The Shore Where They

(Thật thú vị khi tất cả họ ghé thăm Citadel.)

– Don’t bring your umbrella with you. It’s unnecessary.

(Đừng có theo mẫu ô của bạn. Không cần thiết.)

→ It’s unnecessary to bring your umbrella with you.

(Không cần phải mang theo chiếc ô của bạn.)


1. Don’t expect that everybody will understand you. It’s unreasonable.

(Đừng nghĩ rằng mọi fan sẽ phát âm bạn. Đòi hỏi sẽ là vô lý.)

2. We can’t guess what will happen. It’s impossible.

(Chúng ta quan trọng đoán được điều gì vẫn xảy ra. Điều sẽ là không thể.)

3. Everyone can learn some simple sentences in English such as ‘How are you?’ or ‘Thank you’. It’s easy.

(Mọi bạn đều rất có thể học một trong những câu giờ đồng hồ Anh đơn giản như ‘Bạn cảm xúc thế nào?’ hoặc ‘Cảm ơn bạn’. Dễ thôi.)

4. You should take a bản đồ with you when travelling in a foreign country. It’s necessary.

(Bạn đề nghị mang theo bạn dạng đồ lúc đi du ngoạn ở nước ngoài. Điều kia là nên thiết.)

5. You can finish the project on your own. It’s possible.

(Bạn bao gồm thể ngừng dự án một mình. Điều đó là gồm thể.)

Gợi ý đáp án

1. It’s unreasonable to expect that everybody will understand you.

2. It’s impossible khổng lồ guess what will happen.

3. It’s easy khổng lồ learn some simple sentences in English such as How are you? or Thank you.

4. It’s necessary khổng lồ take a bản đồ with you when travelling in a foreign country.

5. It’s possible for you khổng lồ finish the project on your own.

Câu 4

Rewrite the sentences using the nouns in brackcts and a to-infinitive phrase.(Dùng danh từ cho trong ngoặc đơn và một cụm động trường đoản cú nguyên mẫu gồm to đê viết lại phần đa câu bên dưới đây.)

1. You are not ill so there’s no need to stay in bed.

2. My teacher has the ability khổng lồ make complicated things easy to lớn understand.

3. His decision khổng lồ take part in the contest surprised all of US.

4. I couldn’t get permission lo go lớn the party.

5. I didn’t know about their plan khổng lồ go to Nha Trang for the summer holidays.


Cảm ơn chúng ta đã theo dõi bài viết Tiếng Anh 11 Unit 3: Language biên soạn Anh 11 trang 32 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích nhớ là để lại phản hồi và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Thành tâm cảm ơn.

Lan: We have. I really lượt thích him because he doesn"t rely on other people for help & isn"t influenced by other people"s opinions.

Mai: I see. So he"s very independent.

Lan: Yes. He"s also a very responsible student. He always completes his tasks on time, & never needs khổng lồ be reminded about assignments and other schoolwork.

Mai: Right.

Lan: He"s also reliable. Last week, our group worked on a project và he was assigned the most difficult part of it. He tried very hard and did it well.

Mai: It"s good lớn have a friend you can rely on. He seems very determined.

Lan: He is. Last month, we were given a very hard Maths problem. While most of us gave up, he spent the whole night on it và solved it in the end.

Mai: That"s amazing!

Lan: Yeah. Even our Maths teacher was very surprised to read his answer. Another good thing about him is that he"s self-reliant. He always tries to find solutions lớn his problems and seldom needs help from others.

Mai: His parents must be really pleased to lớn have such a son.

Lan: Of course. He also helps around the house a lot. But he still has time to lớn read, so he"s well-informed about what"s happening around the world. It"s interesting to lớn talk lớn him.

Mai: I"ll talk khổng lồ him sometime.

Lan: Yes, you should. He"s also very confident and decisive. He always believes in himself, and I really admire his ability to make decisions so quickly. He"s a very independent person!

Mai: That"s great! You"re lucky khổng lồ have a close friend like him.

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Mai: Mình hoàn toàn có thể thấy rằng chúng ta và Hoàng Minh vẫn trở thành đồng bọn của nhau. 

Lan: Đúng vậy. Mình thật sự mê thích cậu ấy bởi vì cậu ấy không dựa vào người khác nhằm được giúp đỡ và không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác.

Mai: Mình cũng thấy vậy. Cậu ấy hết sức độc lập.

Lan: ừ, cậu ấy còn là một một học sinh có trách nhiệm. Cậu ấy luôn ngừng nhiệm vụ đúng thời hạn với chưa bao giờ bị nói nhớ về bài xích tập với những quá trình khác.

Mai: Đúng vậy.

Lan: Cậu ấy còn là 1 trong những người xứng đáng tin cậy. Tuần trước đó nhóm mình dìm một dự án và được giao có tác dụng phần cực nhọc nhất của dự án đó. Cậu ấy đã rất cố gắng và đã có tác dụng rất tốt.

Mai: Thật là tốt khi có một người bạn có thể tin cậy được. Cậu ấy hình như rất quyết tâm.

Lan: Cậu ấy là vậy đó. Mon trước chúng mình được giao mang đến một bài toán hóc búa. Hầu hết chúng ta lớp mình đầy đủ bó tay, vậy cơ mà cậu ấy thức cả đêm để giải và đã giải được.

Mai: Thật đáng ngạc nhiên! 

Lan: Ừ, thậm chí còn thầy dạy Toán lớp tôi đã rất kinh ngạc khi đọc lời giải của cậu ấy. Một điều xuất sắc về cậu ấy nữa là cậu ấy là bạn tự lực. Cậu ấy luôn cố gắng tìm cách xử lý cho hồ hết vấn đề của bản thân và hãn hữu khi phải sự giúp sức từ fan khác.

Mai: Chắc hắn bố mẹ cậu ấy thật sự chấp thuận khi gồm một cậu con trai như vậy.

Lan: Dĩ nhiên rồi. Cậu ấy còn giúp đỡ mọi người trong nhà hết sức nhiều. Vậy cơ mà cậu ấy vẫn có thời gian đọc sách vì thế mà cậu ấy rất nhạy bén tin tức về đều gì đang diễn ra trên rứa giới. Thủ thỉ với cậu ấy thật thú vị.

Mai: Lúc nào kia mình sẽ rỉ tai với cậu ấy.

Lan: Ừ, chúng ta nên thử coi sao. Cậu ấy còn là một người tự tin và quyết đoán. Cậu ấy luôn tin vào chính phiên bản thân mình cùng mình thật sự ngưỡng mộ năng lực đưa ra đưa ra quyết định nhanh chóng. Cậu ấy là một người cực kỳ độc lập!

Mai: Thật tuyệt! các bạn thật may mắn khi gồm một người bạn thân giống cậu ấy.


5. What are the characteristics of an independent person according lớn Lan & Mai?

(Theo Lan cùng Mai, những điểm lưu ý của một tín đồ tự lập là gì?)

6. Which of Minh"s characteristics bởi vì you have? Which vì chưng you lượt thích most?

(Bạn tất cả những điểm lưu ý nào của Minh? bạn thích đặc điểm nào nhất?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Because Minh doesn"t rely on other people for help and isn’t influenced by other people"s opinions. 

(Bởi vày Minh không dựa dẫm vào tín đồ khác nhằm được trợ giúp và ko bị tác động bởi cách nhìn của bạn khác.)

Thông tin: Ở câu nói của Lan sống đầu hội thoại: I really like him because he doesn"t rely on other people for help và isn"t influenced by other people"s opinions.

2. Because he always completes his tasks on time, & never needs lớn be reminded about the assignments & other schoolwork. 

(Vì cậu ấy luôn dứt bài tập đúng thời hạn, cùng không khi nào cần được cảnh báo về bài bác tập và các bài vở khác.)

Thông tin: Ở câu nói của Lan: He"s also a very responsible student. He always completes his tasks on time, and never needs lớn be reminded about assignments và other schoolwork.

3. He tried hard and spent the whole night on a hard Maths problem when most students in the class had given up.

(Cậu ấy nỗ lực nỗ lực và dành xuyên đêm để giải một bài toán khó trong khi hầu hết các bạn trong lớp rất nhiều đã bỏ cuộc.)

Thông tin: Ở câu nói của Lan trung tâm đoạn hội thoại: Last month, we were given a very hard Maths problem. While most of us gave up, he spent the whole night on it and solved it in the end.

4. He always tries to lớn find solutions to his problems & seldom needs help from others. 

(Cậu ấy luôn nỗ lực tìm cách giải quyết và xử lý vấn đề của phiên bản thân và hiếm khi đề nghị sự trợ giúp từ tín đồ khác.)

Thông tin: Ở câu nói của Lan: Another good thing about him is that he"s self-reliant. He always tries lớn find solutions khổng lồ his problems và seldom needs help from others.

5. Responsible, reliable, self-reliant, determined, well-informed & confident. 

(Có trách nhiệm, đáng tin cậy, trường đoản cú lực, quyết tâm, đọc biết cùng tự tin.)

Thông tin: phụ thuộc vào các thừa nhận xét của Mai cùng Lan về Minh trong toàn bài hội thoại: He"s also a very responsible student; He"s also reliable; He"s self-reliant; He seems very determined; so he"s well-informed about what"s happening around the world; He"s also very confident and decisive.

6. Well-informed, self-reliant. I like his determination most because I think this will greatly help him to lớn overcome difficulties & achieve any targets that he aims for. I will try my best lớn follow his example. 

(Hiểu biết, từ bỏ lực. Tôi thích sự quyết trọng tâm của cậu ấy nhất vì tôi nghĩ rằng phẩm hóa học này để giúp đỡ cậu ấy không hề ít trong việc vượt qua khó khăn khăn trở hổ thẹn và giành được bất kì phương châm nào mà cậu ấy hướng tới. Tôi sẽ nỗ lực hết sức nhằm noi gương cậu ấy.)


3. Read the conversation again. Match the words with their definitions.

(Đọc lại đoạn đối thoại rồi ghép nhừng từ sẽ cho tương xứng với định nghĩa của chúng.)

1. Reliable

a. Feeling certain about your own ability to vì things and be successful

2. Self-reliant

b. Able to make decisions quickly

3. Decisive

c. Strongly motivated to do something and not allowing anyone or any difficulties to stop you

4. Determined

d. That can be trusted to vì chưng something well; that you can rely on

5. Well-informed

e. Capable of doing or deciding things by yourself, rather than depending on other people for help

6. Confident

f. Having a lot of knowledge about current topics or a particular subject

Lời giải đưa ra tiết:

1-d

2-e

3-b

4-c

5-f

6-a

1. reliable: that can be trusted to vày something well; that you can rely on

(đáng tin cậy: cái mà rất có thể được tin cậy để làm điều nào đó tốt; mà bạn cũng có thể dựa vào)

2. self-reliant: capable of doing or deciding things by yourself, rather than depending on other people for help

(tự lực: có năng lực tự mình làm cho hoặc ra quyết định mọi thứ, cầm vì phụ thuộc vào fan khác sẽ được giúp đỡ)

3. decisive: able khổng lồ make decisions quickly

(quyết đoán: có thể chuyển ra quyết định nhanh chóng)

4. determined: strongly motivated to vị something và not allowing anyone or any difficulties to lớn stop you

(kiên định: động lực dạn dĩ mẽ để làm điều nào đấy và cấm đoán phép bất cứ ai hoặc bất kỳ khó khăn làm sao để ngăn ngừa bạn)

5. well-informed: having a lot of knowledge about current topics or a particular subject

(hiểu biết: có không hề ít kiến thức về những chủ đề lúc này hoặc một nhà đề núm thể)

6. confident: feeling certain about your own ability to bởi vì things and be successful

(tự tin: cảm thấy chắc chắn là về khả năng của bản thân để thao tác và thành công)


4. Find the sentences with to-infmitives after adjectives or nouns in the conversation và write them in the spaces below.

(Tìm đều câu có áp dụng động từ bỏ nguyên mẫu bao gồm TO sau tính từ bỏ hoặc danh từ trong đoạn hội thoại rồi viết vào khoảng trống cho mặt dưới.) 

Lời giải đưa ra tiết:

1. It"s good to have a friend you can rely on.

(Thật xuất sắc khi bao gồm một người chúng ta mà bạn có thể tin cậy.)

2. Even our Maths teacher was very surprised to read his answer.

(Ngay cả cô giáo toán của shop chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi phát âm câu vấn đáp của cậu ấy.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *