Soạn tiếng anh 10 bài 1 - unit 1 lớp 10: family life

Bạn sẽ xem nội dung bài viết ✅ Tiếng Anh 10 Unit 1: Getting Started soạn Anh 10 trang 8, 9 sách Kết nối tri thức với cuộc sống ✅ trên website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy vấn thông tin chúng ta cần hối hả nhất nhé.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh 10 bài 1


Tiếng Anh 10 Unit 1: Getting Started giúp những em học viên lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 8, 9 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày bài Family life trước lúc đến lớp.

Soạn Getting Started Unit 1 lớp 10 được biên soạn bám đít theo lịch trình SGK Global Success 10 trang 8, 9. Thông qua đó giúp học sinh hối hả nắm vững vàng được kiến thức, dễ ợt làm bài bác tập về nhà với học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể bài biên soạn Anh 10 Unit 1: Getting Started trang 8, 9, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi và thiết lập tài liệu trên đây.


Mục Lục bài bác Viết


Bài 1

Household chores

1. Listen & read.

Nam: Hello, Minh.

Minh: Hi, Nam. How are you? I’m going to lớn play football at our school stadium with a few friends this evening. Are you free to join us?

Nam: I’d love to, but I’m afraid I can’t. I’m preparing dinner.

Minh: Really? Doesn’t your mum cook?

Nam: Oh, yes. My mum usually does the cooking, but she’s working late today.


Minh: How about your sister, Lan? Does she help with the housework?

Nam: Yes. She often helps with the cooking. But she can’t help today. She’s studying for her exams.

Minh: I see. I never do the cooking. It’s my mother’s job.

Nam: Really? So how vị you divide the household chores in your family?

Minh: Mum is the homemaker, so she does the chores. My dad is the breadwinner, he earns money. And we, the kids, study.

Nam: Well, in my family, we divide the housework equally – Mum usually cooks và shops for groceries: Dad cleans the house & does the heavy lifting.

Minh: What about you & your sister?

Nam: My sister does the laundry. I do the washing-up and put out the rubbish. We also help with the cooking when our mum is busy.

Minh: That sounds fair! Anyway, I have lớn go now. See you later.

Nam: Bye. Have fun.


Bài 2

2. Read the conversation again và decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Đọc lại bài hội thoại và đưa ra quyết định xem liệu phần đông câu sau là đúng (T) giỏi sai (F).)

T

F

1. Nam’s mother is cooking now.

2. Everybody in Nam’s family does some of the housework.

3. The children in Minh’s family don’t have to vì any housework.

Gợi ý đáp án

1. F

2. T

3. T

Bài 3


3. Write the verbs or phrasal verbs that are used with the nouns or noun phrases in the conversation.

(Viết những động từ bỏ hoặc cụm động tự được sử dụng với danh tự hoặc cụm danh tự trong bài xích hội thoại.)

Verbs / Phrasal verbs

Nouns / Noun phrases

1.

put out

the rubbish

2.

the laundry

3.

groceries

4.

the heavy lifting

5.

the washing up


Gợi ý đáp án

2. Do

3. Shop for

4. Do

5. Do

Bài 4


4. Complete the sentences from the conversation with the correct forms of the verbs in brackets.

(Hoàn thành những câu từ bài bác hội thoại với vẻ ngoài đúng của động từ trong ngoặc.)

1. I’d love to, but I’m afraid I can’t. I (prepare) __________ dinner.

2. My mum usually (do) __________ the cooking but she (work) __________ late today.

Gợi ý đáp án

1. Am preparing

2. Does – is working

1. I’d love to, but I’m afraid I can’t. I am preparing dinner.

(Tôi hết sức thích, nhưng tôi e rằng tôi ko thể. Tôi đang sẵn sàng bữa tối.)

2. My mum usually does the cooking but she is working late today.

(Mẹ tôi thường nấu ăn uống nhưng từ bây giờ mẹ đi làm muộn.)


Cảm ơn bạn đã theo dõi nội dung bài viết Tiếng Anh 10 Unit 1: Getting Started soạn Anh 10 trang 8, 9 sách Kết nối học thức với cuộc sống của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ rằng để lại comment và reviews giới thiệu website với tất cả người nhé. Chân tình cảm ơn.

 


Advertisement
Bài tập về câu đối chiếu trong giờ đồng hồ Anh (Có đáp án) bài xích tập ngữ pháp giờ Anh
Lời bài hát Em vẫn không về
Tập làm cho văn lớp 5: luyện tập làm solo Giải bài tập trang 59 SGK tiếng Việt 5 tập 1 – Tuần 6
Previous Post: &#x
AB; Bảng mô tả các bước nhân viên giám sát bán hàng đại lý
Next Post: Cây bướm tối là cây gì? biện pháp trồng với cách chăm sóc chi máu &#x
BB;

Primary Sidebar


Tra cứu vãn Điểm Thi


Công ráng Hôm Nay


Công gắng Online Hữu Ích


*

1. Listen and repeat. Pay attention to the consonant blends /br/, /kr/, và /tr/. 2. Listen khổng lồ the sentences và circle the words you hear. 1. Match the words with their meanings.2. Complete the sentences using the words in 1. 1. Choose the correct form of the verb in each sentence. 2. Read the text & put the verbs in brackets in the present simple or present continuous.


/br/, /kr/, và /tr/

1. Listen and repeat. Pay attention khổng lồ the consonant blends /br/, /kr/, & /tr/.

(Nghe cùng lặp lại. để ý đến các phụ âm kép /br/, /kr/, và /tr/.)

/br/

/kr/

/tr/

breadwinner

breakfast

brown

crash

crane

cream

track

tree

train

Lời giải bỏ ra tiết:

/br/

/kr/

/tr/

*
breadwinner /ˈbredwɪnə(r)/ (n): trụ cột chính gia đình

*
breakfast /ˈbrekfəst/ (n): bữa sáng

*
brown /braʊn/ (n): màu nâu

*
crash /kræʃ/ (n): vụ va chạm xe

*
crane /kreɪn/ (n): xe xúc

*
cream /kriːm/ (n): kem

*
track /træk/ (n): dấu vết

*
tree /triː/ (n): cây

*
train /treɪn/ (n): tàu hỏa


Pronunciation 2


Video giải đáp giải


2. Listen to the sentences and circle the words you hear.

(Nghe các câu cùng khoanh chọn phần đa từ cơ mà em nghe được.)

1. A. Brush

2. A. Brain

3. A. Bread

b. Crash

b. Crane

b. Create

c. Trash

c. Train

c. Tread

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I"m worried he"s going to crash his car.

(Tôi lo ngại anh ấy đang đâm xe của anh ấy ấy.)

2. The train is moving fast.

(Đoàn tàu vận động nhanh dần dần đều.)

3. I usually have bread for breakfast.

(Bữa sáng tôi nạp năng lượng bánh mì.)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B2. C3. A

Vocabulary 1


Video trả lời giải


Vocabulary: Family life

(Từ vựng: Đời sinh sống gia đình)

1. Match the words with their meanings.

(Nối các từ với nghĩa của chúng.)

1. Breadwinner

a. A person who manages a home and often raises children instead of earning money

2. Housework

b. Someone who earns the money to tư vấn their family

3. Groceries

c. Picking up và carrying heavy objects

4. Homemaker

d. Work around the house such as cooking, cleaning or washing clothes

5. Heavy lifting

e. Food và other goods sold at a cửa hàng or a supermarket

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - b

2 - d

3 - e

4 - a

5 - c

1 – b: breadwinner = someone who earns the money to tư vấn their family

(trụ cột mái ấm gia đình = người kiếm chi phí nuôi gia đình)

2 – d: housework = work around the house such as cooking, cleaning or washing clothes

(công vấn đề nhà = các bước xung quanh nhà như thổi nấu ăn, vệ sinh hoặc giặt quần áo)

3 – e: groceries = food & other goods sold at a shop or a supermarket

(tạp hóa = thực phẩm và những hàng hóa khác được buôn bán tại shop hoặc hết sức thị)

4 – a: homemaker = a person who manages a home and often raises children instead of earning money

(nội trợ = người làm chủ nhà cửa và hay nuôi dậy con cái thay vì chưng kiếm tiền)

5 – c: heavy lifting = picking up & carrying heavy objects

(công câu hỏi mang vác khó nhọc = nhặt và sở hữu vật nặng)


Vocabulary 2


Video lý giải giải


2. Complete the sentences using the words in 1.

(Hoàn thành những câu sử dụng các từ ở bài bác 1.)

1. My mother is a _________. She doesn"t go lớn work but stays at home to look after the family.

2. When I lived in this city, I used to shop for _________ at this supermarket.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Ba Mẹ, Những Câu Nói Về Cha Mẹ Xúc Động Và Ý Nghĩa Nhất

3. My eldest son is strong enough to bởi the _________ for the family.

4. Hanna hates doing _________ except cooking.

5. Mr Lewis is the _________ of the family, but he still helps his wife with the housework whenever he has time.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Homemaker

2. Groceries

3. Heavy lifting

4. Housework

5. Breadwinner

1. My mother is a homemaker. She doesn"t go khổng lồ work but stays at trang chủ to look after the family.

(Mẹ tôi là nội trợ. Bà bầu không đi làm việc mà ở nhà quan tâm gia đình.)

2. When I lived in this city, I used to cửa hàng for groceries at this supermarket.

(Khi tôi sống ở tp này, tôi đang từng mua sắm tạp hóa ở ẩm thực này.)

3. My eldest son is strong enough to vị the heavy lifting for the family.

(Con trai to của tôi đủ khỏe để làm những quá trình nặng nhọc mang đến gia đình.)

4. Hanna hates doing housework except cooking.

(Hanna ghét thao tác nhà bên cạnh nấu ăn.)

5. Mr Lewis is the breadwinner of the family, but he still helps his wife with the housework whenever he has time.

(Ông Lewis là trụ cột chính của gia đình, tuy nhiên ông vẫn giúp bà xã việc nhà mỗi một khi có thời gian.)


Grammar: Present simple vs. Present continuous

(Ngữ pháp: Thì lúc này đơn và hiện tại tiếp diễn)

1. Choose the correct form of the verb in each sentence.

(Chọn dạng đúng của hễ từ trong mỗi câu.)

1. Mrs Lan usually does / is doing the cooking in her family.

2. I"m afraid he can"t answer the phone now. He puts out / is putting out the rubbish.

3. He cleans / is cleaning the house every day.

4. My sister can"t bởi any housework today. She studies / is studying for her exams.

5. My mother does / is doing the laundry twice a week.

Phương pháp giải:

- họ sử dụng thì bây giờ đơn để nói đến thói quen thuộc hoặc đa số việc bọn họ làm thường xuyên.

Ví dụ: My mother cooks every day.

(Mẹ tôi nấu nạp năng lượng mỗi ngày.)

- chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về sự việc việc đã xảy tại thời điểm nói.

Ví dụ: My mother isn"t cooking now. She"s working in her office.

(Mẹ của tôi đã không nấu ăn. Bà bầu đang thao tác làm việc ở văn phòng.)

- Chú ý: bọn họ không sử dụng thì hiện tại tại tiếp nối với hồ hết động tự tình thái như like, love, need, want know, agree, etc.

Lời giải chi tiết:

1. Does

2. Is putting out

3. Cleans

4. Is studying

5. Does

1. Mrs Lan usually does the cooking in her family.

(Bà Lan thường xuyên nấu ăn uống trong gia đình.)

Giải thích:Trong câu có “usually(thường xuyên) bắt buộc động từ nghỉ ngơi dạng thì hiện tại đơn. Chủ ngữ “Mrs Lan” số ít cần động từ “put” thêm “-s” => puts

2. I"m afraid he can"t answer the phone now. He is putting out the rubbish.

(Tôi e rằng anh ấy quan yếu trả lời smartphone lúc này. Anh ấy đã đổ rác.)

Giải thích: trong câu trước gồm “now(bây giờ) đề xuất câu sau hễ từ cũng chia thì hiện tại tiếp diễn. Nhà ngữ “he” số ít phải dùng cấu trúc: He is + Ving => He is putting

3. He cleans the house every day.

(Anh ấy dọn dẹp nhà cửa ngõ mỗi ngày.)

Giải thích:Trong câu có “every day” (mỗi ngày) cần động từ phân chia thì bây giờ đơn. Chủ ngữ “he” số ít đề xuất động từ bỏ thêm “-s” => He cleans

4. My sister can"t vày any housework today. She is studying for her exams.

(Hôm nay em gái tôi cần yếu làm ngẫu nhiên việc đơn vị nào. Em ấy vẫn học cho các kỳ thi của mình.)

Giải thích: trong câu có “today” (hôm nay) đề xuất động từ sinh sống câu sau cũng phân tách thì bây giờ tiếp diễn. Chủ ngữ “she” số ít nên ta cần sử dụng cấu trúc: She is + V-ing => She is studying

5. My mother does the laundry twice a week.

(Mẹ tôi giặt áo quần hai lần một tuần.)

Giải thích:Trong câu tất cả “twice a week” (hai lần một tuần) phải động từ chia thì bây giờ đơn. Nhà ngữ “my mother” (mẹ của tôi) số ít


Grammar 2


Video trả lời giải


2. Read the text and put the verbs in brackets in the present simple or present continuous.

(Đọc văn bạn dạng và phân chia động từ vào ngoặc thì bây giờ đơn hoặc bây giờ tiếp diễn.)

Mrs Lam is a housewife. Every day, she (1. Do) _______ most of the house work. She cooks, washes the clothes, & cleans the house. But today is Mother"s Day. So Mrs Lam (2. Not do) _______ any housework. At the moment, she (3. Watch) _______ her favourite TV programme. Her children (4. Do) _______ the cooking và her husband (5. Tidy up) _______ the house. Everybody (6. Try) _______ hard to lớn make it a special day for Mrs Lam.

Phương pháp giải:

- bọn họ sử dụng thì bây giờ đơn để nói về thói quen hoặc đông đảo việc họ làm hay xuyên.

Cấu trúc: S + V(s/es)

- bọn họ sử dụng thì hiện nay tại tiếp diễn để nói về việc việc vẫn xảy tại thời gian nói.

Cấu trúc: S + am / is / are + V-ing

Lời giải đưa ra tiết:

1. Does

2. Isn’t doing

3. Is watching

4. Are doing

5. Is tidying up

6. Is trying

Mrs Lam is a housewife. Every day, she (1) does most of the house work. She cooks, washes the clothes, và cleans the house. But today is Mother"s Day. So Mrs Lam (2) isn’t doing any housework. At the moment, she (3) is watching her favourite TV programme. Her children (4) are doing the cooking và her husband (5) is tidying up the house. Everybody (6) is trying hard to lớn make it a special day for Mrs Lam.

Tạm dịch:

Bà Lâm là một trong những nội trợ. Mỗi ngày, bà ấy làm phần lớn các quá trình nhà. Bà ấy nấu ăn, giặt quần áo và vệ sinh nhà cửa. Nhưng lúc này là Ngày của Mẹ. Vày vậy bà Lâm không thao tác làm việc nhà. Hiện tại, bà ấy vẫn xem lịch trình TV ái mộ của mình. Những con của bà ấy đang nấu nạp năng lượng và ck bà ấy đang thu dọn công ty cửa. Mọi bạn đều đang nỗ lực để biến thời nay trở thành một ngày đặc biệt quan trọng đối với bà Lâm.

Giải thích:

(1) Every day, she (1) does most of the house work.

(Mỗi ngày, bà ấy làm phần lớn các quá trình nhà.)

Trong câu tất cả “every day” (mỗi ngày) đề nghị động từ phân tách thì lúc này đơn. Chủ ngữ “she” số ít cần động trường đoản cú thêm “-es” => she does

(2) But today is Mother"s Day. So Mrs Lam (2) isn’t doing any housework.

(Nhưng bây giờ là Ngày của Mẹ. Vì chưng vậy bà Lâm không thao tác nhà.)

Câu trước tất cả “today” đề nghị câu sau cũng chia thì bây giờ tiếp diễn. Chủ ngữ “Mrs Lam” số ít cần dùng cấu trúc: S + is (n’t) + V-ing => Mrs Lam isn’t doing

(3) At the moment, she (3) is watching her favourite TV programme.

(Hiện tại, bà ấy vẫn xem công tác TV yêu quý của mình.)

Trong câu có “at the moment” (hiện tại) bắt buộc động từ phân chia thì lúc này tiếp diễn. Công ty ngữ “she” số ít đề xuất ta cần sử dụng cấu trúc: she is + V-ing => she is watching

(4) Her children (4) are doing the cooking …

(Các bé của bà ấy sẽ nấu ăn …)

Câu này có cùng ngữ cảnh với câu trước đó bắt buộc cũng cần sử dụng thì lúc này tiếp diễn. Chủ ngữ “children” số nhiều đề xuất dùng cấu trúc: S + are + V-ing => her children are doing

(5) … & her husband (5) is tidying up the house.

(… và ông chồng bà ấy sẽ thu dọn đơn vị cửa.)

Vế này liên kế cùng với vế phía trước bằng liên trường đoản cú “and” đề nghị cũng phân tách thì bây giờ tiếp diễn. Chủ ngữ “he” số ít cần ta cần sử dụng cấu trúc: he is + V-ing => he is tidying up

(6) Everybody (6) is trying hard to lớn make it a special day for Mrs Lam.

(Mọi tín đồ đều đang cố gắng để biến thời nay trở thành một ngày đặc biệt quan trọng đối cùng với bà Lâm.)

Câu này liên kết với những câu trước nên tất cả cùng văn cảnh và cồn từ phân tách thì hiện tại tiếp diễn. Công ty ngữ “everybody” số ít bắt buộc ta sử dụng cấu trúc: S + is + V-ing => everybody is trying


tự vựng

1. 

*
in my family." translate_example1="Trong gia đình tôi cha tôi là lao động chính tài chính." type="lghaudio" />

3. 

*
." translate_example1="Mẹ mong muốn tôi đi tải thực phẩm." type="lghaudio" />

4. 

*
." translate_example1="Trẻ nhỏ dại nên tránh làm việc mang vác nặng." type="lghaudio" />

5. 

*
too." translate_example1="Tôi cũng đề nghị thuê ai kia hai lần một tuần sẽ giúp tôi thao tác làm việc nhà chung." type="lghaudio" />

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *