Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Dành Cho Đảng Viên Mới”, Xuất Bản Năm 2016.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TUYÊN GIÁO -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT nam ---------------

Số: 11-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH đến ĐẢNG VIÊN MỚI

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Chương trình nhằm mục tiêu giúp các đồng chí đảngviên new nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tưtưởng hồ Chí Minh;những vấn đề cơ bạn dạng của đường lối biện pháp mạng Việt Nam;nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng sinh hoạt cơ sở; vấn đề xây dựng đảng về đạo đức nghề nghiệp và trọng trách củangười đảng viên.

Bạn đang xem: Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”, xuất bản năm 2016.

Trên các đại lý đó, từngđảng viên xây cất kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng thương hiệu đảngviên Đảng cộng sản Việt Nam.

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNGTRÌNH

Đối tượng học tập lịch trình là đảngviên bắt đầu được tiếp thu vào Đảng cùng sản
Việt Nam. Khí cụ số 54-QĐ/TW ngày 12 mon 5 năm 1999 của cục Chính trị khóa VIII về cơ chế họctập lý luận chủ yếu trị vào Đảng, đã chỉ rõ: “Đảngviên trong thời hạn dự bị đề xuất học ngừng chương trình tu dưỡng lý luận chínhtrị giành cho đảng viên mới”.

III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNGTRÌNH

Chương trình gồm 10 bài trong cuốn “Tàiliệu tu dưỡng lý luận bao gồm trị dành riêng cho đảng viên mới” vì Ban Tuyên giáo
Trung ương biên soạn năm 2016, đang được update theo lòng tin Nghị quyết Đại hội
XII của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngoài 10 bài xích quy định thống nhấtchung, tùy thuộc vào điều kiện, đặc điểm của địaphương và cơ sở tất cả thể báo cáo thêm các chuyên đề:

- tình trạng và trách nhiệm của địaphương, cơ sở.

- thực trạng thờisự, đầy đủ chủ trương, chế độ mới.

- Các report điển hình về rất nhiều đảng viên bắt đầu phấn đấu tốt...

Trong quá trình học tập, hoàn toàn có thể tổ chứcđi thăm và nghe báo cáo của một trong những tổ chức các đại lý đảng điểnhình tất cả thành tích vào việc bồi dưỡng kết nạp, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

IV. HÌNH THỨC,PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC LỚP HỌC

- Trướckhi mở lớp nên nắm chắc đặc điểm đối tượng để tùy thuộc vào đốitượng học, giảng viên hoàn toàn có thể lựa lựa chọn một số ngôn từ trong tài liệu nhằm đi sâu phân tích, làm cho rõ, phối kết hợp giảng bàivới tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm giữa các học viên cho phù hợp và thiết thực. Không tốt nhất thiết nên tổchức giảng dạy tất cả những câu chữ trong bài mà có thể để học tập viên từ bỏ nghiêncứu, tham khảo.

- tổ chức triển khai lớp học: tổ chức triển khai học tậptheo lớp; triệu tập lên lớp nghe giảng, thảo luận, câu trả lời thắc mắc; viết bảnthu hoạch, đánh giá công dụng qua phiên bản thu hoạch. Trong quy trình giảng bài, kết hợp giảng giải với trao đổi, hội thoại giữa giảngviên với học tập viên, giữa học viên với học tập viên. Tổ chức tham quan, nghe báo cáokinh nghiệm thực tế cũng được xem như là nộidung học tập thiết yếu thức, gồm liên hệ, thu hoạch.

V. THỜI GIAN

Thời gian học tập tập: 7 cho 8 ngày,trong đó:

- Lên lớp 10 bài xích (mỗi bài bác 1 buổi): 5ngày

- Tham quan, report bổ sung: 0,5 - 1ngày

- Trao đổi, thảo luận: 0,5 - 1 ngày

- Hệ thống, câu trả lời thắc mắc: 0,5ngày

- Viết thu hoạch, tổng kết: 0,5 ngày

VI. TÀI LIỆU

- Tài liệu học tập chính thức: 10 bài xích chính vào cuốn “Tài liệu bồi dưỡng lý luận chủ yếu trị dànhcho đảng viên mới”, xuất bản năm 2016.

- Tài liệu tham khảo cần đọc:

+ Điều lệ Đảng cùng sản việt nam (đượcthông qua tại Đại hội XI với được Đại hội XII tiếp tục khẳng định).

+ Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

+ Văn kiện những hội nghị Trung ương(X, XI, XII)

+ tư tưởng
Trung ương về tăng mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí

VII. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Chương trình bồi dưỡng lý luận chínhtrị dành riêng cho đảng viên new được triển khai thống duy nhất trong toàn nước theo hướng dẫncủa Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc
Trung ương có hướng dẫn tiến hành chươngtrình gần kề với tình hình địa phương, cơ sở;tổ chức tập huấn, tu dưỡng cho lực lượng giảng viên của những trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Cấp ủytrực tiếp chỉ đạo việc mở lớp. Ban Tuyên giáo quận, huyện,... Chủ trì phối hợpvới Ban Tổ chức, Văn phòng cấp ủy vàtrung tâm tu dưỡng chính trị cấp huyện xây dừng kế hoạch,tổ chức mở lớp. Sau từng lớp học, Trung chổ chính giữa cùng cùng với Ban
Tuyên giáo, Ban tổ chức và Văn phòng cấp cho ủyđánh giá chỉ kết quả, rút ghê nghiệm, report cấp ủyquận, huyện với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy.Ban Tuyên giáo quận, thị xã phối hợp với Ban tổ chức triển khai cùng cấp... đề nghị tiếp tụctheo dõi, cố bắt quality của đảng viên mới sau thời điểm đã học xong xuôi chương trình này.

Việc cấp chứng từ chứng nhận cho từng họcviên sau khóa huấn luyện được thực hiện theo khí cụ hiện hành.

vị trí nhận: - chỉ huy Ban (để b/c); - những tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW; - Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW; - Trung tâm tu dưỡng chính trị Đảng ủy khối các cơ quan trung ương và Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương; - các Vụ, đơn vị trong Ban; - Vụ LLCT (08 bản); - giữ HC.

K/T TRƯỞ
NG BAN PHÓ TRƯỞ
NG BAN Phạm Văn Linh

NHỮNG NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý

KHI GIẢNG CÁC BÀI trong CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNHCHO ĐẢNG VIÊN MỚI<1>

(Kèm theo
Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW, ngày 30 tháng 9 năm năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trungương)

Bài 1

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞ
NG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG TƯ TƯỞ
NG, KIM CHỈNAM đến HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Phần I. CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN - HỌC THUYẾTKHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG CỦA GIAI CẤP VÔ SẢN

1. Chủ nghĩa Mác - Lênin là thànhtựu trí thông minh của loại người

Trình bày khái quát 02 vụ việc sau:

a. Sự ra đời của công ty nghĩa Mác -Lênin - đòi hỏi khách quan tiền của trào lưu cách mạng cầm giới

b. V.I.Lênin đã bảo vệ, vận dụng vàphát triển sáng tạo toàn vẹn lý luận của Mác - Ăngghen trong đk lịch sửmới

2. Chủ nghĩa Mác - Lênin là 1 hệthống giải thích thống tuyệt nhất được sinh ra từ bố bộ phận: triết học Mác - Lênin,kinh tế bao gồm trị Mác - Lênin và chủ nghĩa xóm hộikhoa học

Nêu bao quát những câu chữ chủ yếucủa ba bộ phận hợp thành công ty nghĩa Mác- Lê nin, giúp người học có một cái nhìntổng quan liêu về chủ nghĩa Mác - Lê nin.

3. đều nội dung đa số thể hiệnbản chất khoa học tập và bí quyết mạng của nhà nghĩa Mác - Lênin

Cần phân tích, hiểu rõ được phiên bản chấtcách mạng và công nghệ của nhà nghĩa Mác - Lê nin, rõ ràng trên 4 câu chữ chủ yếusau:

a. Nhà nghĩa Mác - Lênin là 1 trong những hệ thốnglý luận khoa học, trình bày trong cục bộ các nguyên tắc cấu thành học tập thuyết,trước hết là các nguyên tắc cơ bản

b. Chủ nghĩa Mác - Lênin là sự thốngnhất hữu cơ giữa nhân loại quan khoa học và cách thức luậnmácxít

c. Công ty nghĩa Mác - Lênin là học tập thuyếtgiải phóng xóm hội, giải tỏa giai cấp, giải hòa con tín đồ với bé đường, lựclượng, cách thức đạt phương châm đó

d. Chủ nghĩa Mác - Lênin là 1 trong họcthuyết mở, không xong xuôi được đổi mới, được trở nên tân tiến trong loại trí tuệ củanhân loại

Phần II. TƯ TƯỞ
NG HỒ CHÍ MINH - HỆ THỐNGCÁC quan ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ SÂU SẮC VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÁCH MẠNG VIỆTNAM

1. Khái niệm tứ tưởng hồ nước Chí Minh

Phân tích nắm rõ khái niệm bốn tưởng Hồ
Chí Minh nêu trong cương lĩnh xây dựngđất nước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa làng hội (bổ sung, cải tiến và phát triển năm 2011).

2. Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ
Chí Minh

Trình bày, làm rõ 4 nguồn gốc, trường đoản cú đóđi tới kết luận: vào ba xuất phát trên, công ty nghĩa yêu nước là đại lý ban đầu; nhà nghĩa Mác - Lênin là xuất phát chủ yếu; tinh hoa văn hóa nhân loạilàm giàu và thâm thúy thêm chủ nghĩa yêu thương nước và bốn tưởng xãhội chủ nghĩa ở hồ nước Chí Minh. Ba bắt đầu nói trên quấn vào nhau, phối hợp hàihòa trong con người Hồ Chí Minh, kết hợp với những nhân tốchủ quan nằm trong về phẩm chất cá nhân cao quý của tp hcm đãquyết định việc hcm tiếp nhận, chọn lọc, gửi hóa, trở nên tân tiến những tinh xảo của dân tộc bản địa và thời đại thành tưtưởng đặc sắc của mình.

3. Phần đa nội dung cơ bản của tư tưởng hồ Chí Minh

Trình bày khái niệm số đông nội dung công ty yếu, cốt lõi:

- bốn tưởng về giải hòa dân tộc, giảiphóng giai cấp, giải phóng nhỏ người;

- tứ tưởng về độc lập dân tộc gắn thêm liềnvới công ty nghĩa thôn hội, phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức khỏe thời đại;

- tư tưởng về sức khỏe của nhân dân,của khối đại liên hiệp dân tộc;

- bốn tưởng về quyền quản lý của nhândân, xây dừng Nhà nước thiệt sự của dân, vì chưng dân, bởi vì dân;

- bốn tưởng về quốc chống toàn dân,xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;

- tứ tưởng về phạt triển tài chính và văn hóa, ko ngừng cải thiện đời sinh sống vật hóa học vàtinh thần của nhân dân;

- tứ tưởng về đạođức giải pháp mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;

- bốn tưởng về quan tâm bồi dưỡng cố kỉnh hệcách mạng mang đến đời sau;

- bốn tưởng về gây ra Đảng vào sạch,vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là fan lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thậttrung thành của nhân dân...

Phần III. VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN SÁNGTẠO CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞ
NG HỒ CHÍ MINH trong SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚCTA HIỆN NAY

1. Các yêu ước cần nắm rõ trongviệc áp dụng và trở nên tân tiến chủ nghĩa Mác- Lênin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh

Phân tích mang đến học viên hiểu rõ 04 yêucầu cần nắm rõ trong việc áp dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh.

2. Kiên quyết đấu tranh kháng nhữngluận điệu và thủ đoạn đả kích, bao phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng
Hồ
Chí Minh

Trong phần này nên trình bày, có tác dụng rõ:

- nạm chắc nội dung, thực chất từng luậnđiểm gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giảiquyết. Đồng thời, phải liên tục phát triển công ty nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng Hồ
Chí Minh trong đk mới; đưa những bốn tưởng, quan điểm này vào thực tế cuộcsống.

- Phải nhất quyết đấu tranh kháng tưtưởng cơ hội, xét lại cùng bảo thủ, giáo điều.

- Đấu tranh với các hành động xuyên tạctư tưởng hồ Chí Minh.

Trên các đại lý phân tích đa số quan điểmtrên, đề xuất nhấn mạnh: trong cuộc chiến tranh tứ tưởng này, rộng ai hết, đảng viênphải là những người dân đi đầu, kiên quyết đảm bảo an toàn nền tảng tư tưởng, đường lối, bảovệ sự chỉ đạo của Đảng. Đảng viên phải gồm lập trường tư tưởng vững vàng, ko mơ hồ, dao động; phải nói và tuân theo nghị quyết, thựchiện đúng cương cứng lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật của nhà nước; kiên định những vấnđề về cách nhìn có tính lý lẽ của Đảng.

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Phân tích bản chất khoa học vàcách mạng của nhà nghĩa Mác - Lênin?

2. Phân tích, hiểu rõ tư tưởng hồ nước Chí
Minh là tác dụng của sự vận dụng và cải tiến và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lêninvào trong thực tiễn cách mạng Việt Nam?

3. Cần làm những gì để vận dụng và phát triểnsáng sản xuất chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh?

Bài 2

ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ bé ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦNGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Phần I. ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚICHỦ NGHĨA XÃ HỘI - MỘT SỰ LỰA CHỌN HỢP QUY LUẬT, HỢP LÒNG DÂN (Đây là một trong trongnhững phần trọng tâm của bài)

Giảng viên cần để ý phân tích làm cho rõ:Độc lập dân tộc nối sát với chủ nghĩa làng mạc hội là bài học lớn xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam, là tuyến đường duynhất đúng mà Đảng ta cùng dân tộc vn đã lựa chọn.

1. Sự sàng lọc khách quan tiền của lịchsử

Cần nắm rõ các ý sau:

- Từ khi thực dân Pháp xâm chiếm Việt
Nam, dân chúng ta đã liên tục đứng lên đấu tranh hạn chế lại kẻ xâm lược dưới sựlãnh đạo của những sĩ phu, các nhà yêu nước theo khá nhiều khuynh hướng khác nhau,nhưng phần lớn thất bại do không có đường lối phương pháp mạng đúng đắn.

- Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đườngduy nhất đúng đắn để cứu giúp nước, giải hòa dân tộc, kia là nhỏ đường hòa bình dântộc gắn liền với nhà nghĩa xã hội.

- phân tích 02 căn cứ chủ yếu của sựlựa lựa chọn đó.

2. Độc lập dân tộc nối liền với chủnghĩa thôn hội là sự việc lựa lựa chọn duy nhất đúng mực của biện pháp mạng Việt Nam

Trong phần này cần làm rõ: rộng 85 nămqua, Đảng và nhân dân ta luôn kiên trì với thực hiện kim chỉ nam này. Nhờ vậy, cáchmạng việt nam đã giành được những chiến thắng có ý nghĩa sâu sắc lịch sử và thời đại. Bàihọc lớn, được đặt tại vị trí số 1 qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, là bài xích họcphải "kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và nhà nghĩa thôn hội bên trên nền tảngchủ nghĩa Mác - Lênin và bốn tưởng hồ Chí
Minh".

Phần II. SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC VỀ ĐẶCĐIỂM, ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MÀ NHÂN DÂN TA XÂY DỰNG

Trình bày nắm rõ những điểm lưu ý củathời kỳ quá độ và đặc thù cơ phiên bản của công ty nghĩa xã hội. Thế thể:

1. Đặc điểm của thời kỳ quá nhiều lên nhà nghĩa làng mạc hội ở nước ta

Trong phần này, phải trình bày hiểu rõ nhữngđặc điểm của thời kỳ quá độ lên công ty nghĩa thôn hội ở nước ta được nêu vào Cươnglĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên nhà nghĩa xã hội (Cương lĩnhnăm 1991) cùng được Đại hội XI, XII của Đảng bổ sung cập nhật phát triển.

2. Những đặc trưng cơ bạn dạng của làng mạc hộixã hội công ty nghĩa cơ mà nhân dân ta kiến thiết trong cưng cửng lĩnh phát hành đất nướctrong thời kỳ quá đáng lên nhà nghĩa thôn hội

Đây là phần giữa trung tâm trong phần II.Vì vậy, giảng viên đề nghị dành thời hạn thích hợp để gia công rõnhững điểm new của Đại hội XI:

- Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, côngbằng, thanh nhã (so với Đại hội X, đưa nhiều từ “dân chủ” lên trước “công bằng”cho tương xứng về lý luận và trong thực tiễn mốiquan hệ giữa dân công ty và công bằng).

- vì nhân dân làm chủ; (phạm vi rộnghơn so với do nhân dân lao động có tác dụng chủ).

- gồm nền tài chính phát triển cao dựatrên lực lượng sản xuất tân tiến và tình dục sản xuất tân tiến phù hợp. (thay đổiso với Đại hội X trong cách biểu đạt về quan hệ sản xuấtnhằm khẳng định quả quyết rộng về quan hệ phân phối xã hội nhà nghĩa lúc kết thúcthời kỳ vượt độ cùng để tự khắc phục tư tưởng chủ quan, vội vàng muốn hối hả cóquan hệ thêm vào xã hội công ty nghĩa khi chưa có đủ điều kiện...).

- Con tín đồ có cuộc sống ấm no, tựdo, hạnh phúc, có điều kiện cải tiến và phát triển toàn diện, (so với Đại hội X, quăng quật cụm từ“con tín đồ được giải hòa khỏi áp bức, bất công” cho phù hợp với thực tiễn khichưa chấm dứt thời kỳ quá độ).

- những dân tộc trong cộng đồng Việt
Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng với giúp nhau cùng phát triển, (so cùng với Đại hội
X, bổ sung cập nhật các nhiều từ “tôn trọng” và “phát triển” vì đó là những vụ việc rấtquan trọng trong quan tiền hệ dân tộc hiện nay).

- có quan hệ hữu hảo và hợp tác ký kết vớicác nước trên thế giới (so với Đại hội X có thay đổi cho cân xứng với xu thếtrong trong thực tiễn quan hệ đối nước ngoài của việt nam với các nước trên vắt giới, khôngbó không lớn trong quan hệ giới tính đối ngoại chưa đến nhân dân những nước)...

Phần III. SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC VỀPHƯƠNG HƯỚNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Phân tích rõ, phương hướng tăng trưởng chủnghĩa xóm hội ở việt nam là ko qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tứ bản. Đólà đặc điểm cơ bạn dạng nhất của quy trình xây dựng nhà nghĩaxã hội ngơi nghỉ nước ta. Quăng quật qua cơ chế tư bản chủ nghĩa có nghĩa là bỏqua vấn đề xác lập vị thế thống trị của quan tiền hệ thêm vào và bản vẽ xây dựng thượng tầngtư bản chủ nghĩa. Dìm thức của Đảng về các quá trình này ngày càng hoàn chỉnhhơn. Giáo viên cần hiểu rõ sự dìm thức của Đảng về quá trình này.

1. Phương hướng tăng trưởng chủ nghĩaxã hội trong cương lĩnh năm 1991 của Đảng

2. Sự vấp ngã sung, phát triển vềphương hướng đi lên chủ nghĩa xóm hội ở vn của Đại hội X

3. Sự vấp ngã sung, cách tân và phát triển vềphương phía đi lên nhà nghĩa làng mạc hội trong Cươnglĩnh (bổ sung, trở nên tân tiến năm 2011)

Trong mục này cần để ý làm rõ: So với
Cương lĩnh năm 1991 với Đại hội X, cưng cửng lĩnh xẻ sung, cách tân và phát triển năm 2011 đãhoàn chỉnh và bố trí lại thiết bị tự những phương hướng cơ bản:

Một là, đẩymạnh công nghiệp hóa, tiến bộ hóa non sông gắn với phạt triển tài chính tri thức,bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Hai là, phát triển nền kinh tế thị trường lý thuyết xã hội chủ nghĩa.

Ba là,xây dựng nền văn hóa truyền thống tiên tiến, đậm chất bảnsắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cấp đời sinh sống nhân dân, triển khai tiến bộvà công bằng xã hội.

Bốn là, bảođảm bền vững quốc phòng và an ninh quốc gia, chưa có người yêu tự và bình yên xã hội.

Năm là,thực hiện mặt đường lối đối nước ngoài độc lập, từ chủ, hòa bình, bắt tay hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực và lành mạnh hộinhập quốc tế.

Sáu là,xây dựng nền dân công ty xã hội nhà nghĩa, thực tiến bộ đoàn kết toàn dân tộc, tăngcường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.

Bảy là,xây dựng nhà nước pháp quyền làng hội nhà nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vìnhân dân.

Tám là,xây dựng Đảng vào sạch, vững vàng mạnh.

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Những địa thế căn cứ lý luận với thực tiễnnào để bọn họ khẳng định: chủ quyền dân tộc gắn sát với chủ nghĩa xã hội là mộtsự sàng lọc hợp quy luật, thích hợp lòng dân?

2. So với sự trở nên tân tiến nhận thứccủa Đảng ta về đặc thù cơ bản của làng mạc hội làng hội công ty nghĩa mà nhân dân ta xâydựng?

3. Phân tích sự cải tiến và phát triển nhận thứccủa Đảng ta về phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội?

Bài 3

PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC; DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA; XÂY DỰNG VÀHOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Phần I. PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC

1. ý kiến của Đảng vềphát huy sức mạnh toàn dân tộc

Trình bày các quan điểm phát huy sứcmạnh toàn dân tộc của Đảng ta qua những kỳ đại hội của Đảng, trong các số đó chú trọngnhấn bạo gan tới 04 nội dung:

Một là,phát huy sức khỏe đại câu kết toàn dân tộc.

Hai là, đạiđoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả khối hệ thống chính trị,

Ba là, vấnđề đại đoàn kết toàn dân tộc bắt đầu từ sự đặt đúng địa điểm của nhân tố lợi ích, theo ý kiến được khẳng định từ Nghị quyết trung ương 8Bkhóa VI là: “Động lực thúc đẩy trào lưu quần chúng là đáp ứng tiện ích thiếtthực của nhân dân cùng kết hợp hợp lý cáclợi ích, thống nhất nghĩa vụ và quyền lợi và nghĩa vụ công dân”.

Bốnlà, tiến hành dân công ty và phân phát huy chủ nghĩa yêu thương nước lànhững yếu hèn tố quan trọng đặc biệt để củng cố gắng và cải tiến và phát triển khối đại cấu kết toàn dân tộc.

2. Phương hướng, nội dung, giảipháp vạc huy sức mạnh đại liên minh toàn dân tộc bản địa trong quy trình hiện nay

Cần trình diễn phương hướng, nội dung,các phương án để phạt huy sức mạnh đại hòa hợp toàn dân tộc. Từ kia đi cho kếtluận: Đại hòa hợp toàn dân tộc là đường lối kế hoạch của biện pháp mạng Việt Nam,là hễ lực cùng nguồn lực to bự trong thi công và đảm bảo Tổ quốc.

Phần II. PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦNGHĨA

1. Dân công ty là thực chất của chủ nghĩa buôn bản hội

Trong mục này đề xuất trình bày:

- quan niệm dân chủ.

- Dân nhà là bản chất của chủ nghĩaxã hội.

- Các hiệ tượng thực hiện quyền làmchủ của nhân dân.

2. Phát huy dân công ty xã hội chủnghĩa là nguồn động lực hầu hết của công cuộc đổi mới

Trong mục này, cần trình diễn các nộidung sau:

- Tôn trọng, đảm bảo an toàn quyền con người,quyền công dân, quyền thống trị của nhân dân, gắn thêm với trách nhiệm và nghĩa vụcông dân.

- phát huy dân nhà xã hội công ty nghĩalà tạo môi trường và điều kiện để nhân dân tham gia góp phần ngay trong quátrình xuất hiện những ra quyết định liên quan cho lợi ích, cuộc sống đời thường của nhândân.

- đẩy mạnh dân nhà xã hội công ty nghĩalà gồm cơ chế để quần chúng tham gia xây dừng Đảng, chính quyền trong sạch, vững vàng mạnh,tạo môi trường thiên nhiên chính trị, xã hội bất biến cho cải tiến và phát triển đất nước.

- đẩy mạnh dân chủ xã hội nhà nghĩacó quan liêu hệ nghiêm ngặt với vạc huy sức khỏe đại kết hợp toàn dân tộc.

- phân phát triển hài hòa và hợp lý các bề ngoài vàphương thức triển khai dân chủ.

3. Nội dung phát huy dân nhà xã hộichủ nghĩa trong quy trình hiện nay

Cần nắm rõ các nội dung sau:

- đảm bảo tất cả quyền lực tối cao nhà nướcthuộc về nhân dân.

- thiết chế hóa và nâng cao chất lượng các bề ngoài thực hiện dân nhà trựctiếp và dân công ty đại diện.

- Để triển khai dânchủ trong xóm hội, thứ nhất phải đảm bảo an toàn phát huy dân nhà trong Đảng là hạtnhân để phát huy tương đối đầy đủ dân công ty trong làng hội.

- đẩy mạnh dân chủ bắt buộc đi lập tức vớităng cường pháp chế, tôn vinh trách nhiệm công dân, duy trì vữngkỷ luật, kỷ cưng cửng và đề cao đạo đức làng hội.

Phần III. XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆNNHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trong phần này cần hiểu rõ mấy ý sau:

1. Quan điểm của Đảng ta vềxây dựng nhà nước pháp quyền xóm hội công ty nghĩa

2. Bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3. Xây dựng với hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội nhà nghĩa củanhân dân, vì nhân dân và bởi nhân dân trong tiến trình hiện nay

Đây là phần giữa trung tâm của bài, phải phảilàm rõ 02 ý sau:

Một là,tiếp tục xây dựng, hoàn thành thể chế, chức năng, nhiệm vụ, cách làm và cơchế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bên nước pháp quyền làng hội chủnghĩa.

Hai là, trả thiện tổ chức và nâng cấp chất lượng, hiệu quả hoạt động vui chơi của bộmáy bên nước.

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Trình diễn và phân tích một số nội dung bao gồm của quan điểm phát huy sức mạnh toàn dân tộc bản địa và nội dung, chiến thuật phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong giaiđoạn hiện nay?

2. Trình bày nội dung phát huy dân chủtrong tiến độ hiện nay?

3. Trình diễn những quan điểm của Đảngta về công ty nước pháp quyền?

4. Làm cho rõ bản chất của đơn vị nước phápquyền xóm hội chủ nghĩa sinh hoạt Việt Nam?

5. Trình bày các nhiệm vụ xây dựng vàhoàn thiện đơn vị nước pháp quyền buôn bản hội nhà nghĩa ngơi nghỉ nước tahiện nay?

Bài 4

ĐƯỜNG LỐI PHÁT TRIỂN tởm TẾ - XÃ HỘI

Phần I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾNLƯỢC PHÁT TRIỂN gớm TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020

Trong phần này, cần làm rõ các nộidung sau:

1. Quan điểm phát triển

Làm rõ 05 quan điểm cải tiến và phát triển của chiến lược nhưsau:

Một là,phát triển nhanh gắn liền với cải cách và phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược.

Hai là, đổimới đồng bộ, phù hợp về tài chính và chính trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Namxã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ba là,mở rộng lớn dân chủ, phạt huy buổi tối đa yếu tố con người,coi con người là công ty thể, mối cung cấp lực đa số và là mục tiêu của sự phát triển.

Xem thêm: 30 - youth in union

Bốnlà, vạc triển mạnh bạo lực lượng sản xuất với trình độkhoa học, technology ngày càng cao, đồng thời triển khai xong quan hệ cung cấp và thểchế kinh tế thị trường kim chỉ nan xã hội công ty nghĩa.

Năm là,xây dựng nền kinh tế tài chính độc lập, tựchủ ngày càng tốt trong đk hội nhập quốctế ngày càng sâu rộng.

2. Các đột phá chiến lược

Làm rõ cha khâu nâng tầm chiến lược nhưsau:

Một là,hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường triết lý xã hội chủ nghĩa, trọng tâm làtạo lập môi trường đối đầu và cạnh tranh bình đẳng và cách tân hành chính.

Hai là,phát triển cấp tốc nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực unique cao, tậptrung vào câu hỏi đổi mới toàn diện nền giáo dục đào tạo quốc dân.

Ba là,xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng hóa với một số công trình hiện tại đại, tậptrung vào khối hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

3. Định phía phát triển

Phân tích làm rõ triết lý phát triểntrong kế hoạch là “Đổi mới quy mô tăng trưởng, cơ cấu tổ chức lại nền kinh tế”.

Phần II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐƯỜNGLỐI PHÁT TRIỂN kinh TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN năm 2016 - 2020

Đây là phần trung tâm của bài. Giảngviên yêu cầu phân tích những nội dung cơ bạn dạng của đường lốiphát triển tài chính - buôn bản hội:

1. Quan điểm phạt triểnkinh tế - xóm hội giai đoạn 2016-2020

Trình bày và làm rõ được 04 quan lại điểmphát triển kinh tế - xã hội giai đoạn năm nhâm thìn - 2020.

2. Mục tiêu và những chỉ tiêu

Trình bày mục tiêu tổng quát với cácchỉ tiêu chủ yếu trên những lĩnh vực: kinh tế; thôn hội; môitrường.

3. Phương hướng,nhiệm vụ

Đây là phần đặc trưng cần tập trungphân tích, hiểu rõ các nội dung sau:

a. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấulại nền tởm tế

b. Đẩy khỏe khoắn công nghiệp hóa, tiến bộ hóa,phấn đấu sớm đưa vn cơ phiên bản trở thành nước công nghiệp theohướng hiện tại đại

c. Hoàn thành thể chế, phạt triểnkinh tế thị trường định hướng xã hội công ty nghĩa

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Phân tích cách nhìn phát triểnnhanh và bền bỉ nêu trong chiến lược phát triển tài chính - thôn hội 2011-2020?

2. So sánh phương hướng, nhiệm vụvà phương án phát triển tài chính - xã hội 5 năm 2016-2020?

3. Đặc trưng rất nổi bật của thể chế kinhtế thị trường triết lý xã hội nhà nghĩa vn là gì?

Bài 5

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; XÂY DỰNG VĂNHÓA, con NGƯỜI VIỆT NAM; BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO;PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Trong bài bác này, giảng viên buộc phải làm rõcác văn bản sau:

1. Vai trò của giáo dục và đàotạo so với sự cải tiến và phát triển đất nước

2. Tư tưởng chỉ huy pháttriển giáo dục và đào tạo

Phân tích, hiểu rõ 7 cách nhìn chỉ đạođược nêu trong Nghị quyết hội nghị Trung ương tám khóa XI:

Thứ nhất, giáo dục và giảng dạy là quốc sách sản phẩm đầu.

Thứ hai,Đổi mới căn bản, trọn vẹn giáo dục với đào tạo.

Thứ ba,Chuyển từ hầu hết trang bị kỹ năng và kiến thức sang phát triển trọn vẹn năng lực với phẩmchất fan học.

Thứ tư, gắngiáo dục và đào tạo và huấn luyện với nhu cầu phát triển tài chính - xã hội và đảm bảo an toàn Tổ quốc.

Thứ năm,Tiếp tục triển khai và thay đổi phương thức liên thông.

Thứ sáu,Chủ đụng phát huy khía cạnh tích cực, tinh giảm mặt tiêu cực củacơ chế thị trường, đảm bảo định hướng XHCN.

Thứ bảy,Chủ đụng và tích cực và lành mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ, giảipháp cải tiến và phát triển giáo dục và đào tạo giữa những năm tới

a. Mục tiêu

- Tạo biến đổi căn bản, trẻ khỏe vềchất lượng, công dụng giáo dục, đào tạo;

- chế tạo nền giáo dục mở, thực học,thực nghiệp, dạy tốt, học tập tốt, làm chủ tốt;

- Phấn đấu cho năm 2030, nền giáo dục
Việt phái nam đạt trình độ chuyên môn tiên tiến trong khu vực.

b. Nhiệm vụ cùng giảipháp

- bức tốc sự chỉ huy của Đảng, quảnlý ở trong phòng nước

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ với đồng bộcác yếu tố cơ bạn dạng của giáo dục, giảng dạy theo phía coi trọng cách tân và phát triển phẩm chất,năng lực của bạn học.

- Đổi bắt đầu căn bản hình thức cùng phươngpháp thi, kiểm tra, tấn công giá tác dụng giáo dục, đào tạo

- trả thiện hệ thống giáo dục quốcdân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xuất bản xã hội học tập tập.

- Đổi mới căn bản công tác cai quản lýgiáo dục và đào tạo,

- cải tiến và phát triển đội ngũ nhà giáo cùng cánbộ quản lí lý

- Đổi mới bao gồm sách, chế độ tàichính

- nâng cao chất lượng, hiệu quảnghiên cứu vãn và ứng dụng khoa học, công nghệ

- dữ thế chủ động hội nhập và cải thiện hiệuquả thích hợp tác nước ngoài trong giáo dục, đào tạo

II. PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự trở nên tân tiến đất nước

2. Quan điểm vạc triểnkhoa học với công nghệ

Trong phần này, giảng viên bắt buộc nêu được5 cách nhìn cơ bạn dạng trong Nghị quyết họp báo hội nghị Trung ương 6 khóa XI "Về cách tân và phát triển khoa học và technology phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa trong điều kiện tài chính thị trường định hướngxã hội công ty nghĩa và hội nhập quốc tế".

Thứ nhất,phát triển và vận dụng khoa học tập và technology là quốc sách sản phẩm đầu, là giữa những động lực đặc trưng nhất nhằm phát triển kinh tế -xã hội và bảo đảm Tổ quốc; là một nội dung cần phải ưu tiên tập trung chi tiêu trướcmột bước trong hoạt động của các ngành, những cấp.

Thứ hai,tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nhất quán về tổ chức, qui định quản lý, nguyên tắc hoạt động,công tác xuất bản chiến lược, kế hoạch; phương thức đầu tư, cơ chế tài chính,chính sách cán bộ...

Thứ ba, đầutư cho lực lượng lao động khoa học tập và technology là đầu tư cho phát triển bền vững, trựctiếp nâng cao đẳng cấp trí tuệ và sức khỏe của dân tộc. Đảng với Nhànước có cơ chế phát triển, phạt huy với trọng dụng đội ngũ nhân viên cán bộ khoa họcvà công nghệ.

Thứ tư, ưutiên và tập trung mọi nguồn lực đất nước cho phát triển khoa học với công nghệ.

Thứ năm, chủđộng, tích cực và lành mạnh hội nhập nước ngoài để update tri thức khoahọc và technology tiên tiến của thế giới, quyến rũ nguồn lực

3. Mục tiêu cùng nhiệm vụ, giảipháp cách tân và phát triển khoa học và công nghệ trong những năm tới

Trong phần này, giảng viên đề nghị làm rõđược nội dung:

a. Mục tiêu

Phát triển khỏe khoắn khoa học và côngnghệ, tạo nên khoa học và technology thực sự là cồn lực đặc biệt nhất để cải tiến và phát triển lực lượng thêm vào hiệnđại, kinh tế tri thức, cải thiện năng suất, chất lượng, hiệuquả với sức tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh của nền tởm tế; bảo đảm an toàn môi trường, đảm bảo quốc phòng,an ninh, đưa việt nam sớm thay đổi nước công nghiệp theo hướng tân tiến và lànước công nghiệp văn minh theo kim chỉ nan xã hội nhà nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

b. Nhiệm vụ, giải pháp

- Đổi bắt đầu tư duy, tăng tốc vai tròlãnh đạo của Đảng, thống trị của bên nước

- Tiếp tục thay đổi mạnh mẽ, đồng bộcơ chế quản lý, tổ chức, chuyển động khoa học với công nghệ.

- thực hiện các lý thuyết nhiệm vụkhoa học và công nghệ chủ yếu.

- đẩy mạnh và tăng tốc tiềm lựckhoa học và công nghệ quốc gia.

- trở nên tân tiến thị trường kỹ thuật vàcông nghệ.

- hợp tác và hội nhập quốc tế về khoahọc cùng công nghệ.

III. XÂY DỰNG VĂN HÓA con NGƯỜI VIỆT nam ĐÁP ỨNGYÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC

Trong phần này, giảng viên yêu cầu làm rõđược nội dung:

1. Vị trí, sứ mệnh của vănhóa và bé người đối với sự cải tiến và phát triển đất nước

Văn khiếu nại Đại hội XII của Đảng:"Xây dựng nền văn hóa truyền thống và nhỏ người nước ta phát triển toàn vẹn hướng đếnchân - thiện - mỹ, thấm nhuần niềm tin dân tộc, nhân văn, dân công ty và khoa học.Văn hóa thực sự trở thành nền tảng gốc rễ tinh thần kiên cố của làng mạc hội, là sức mạnhnội sinh, quan liêu trọng đảm bảo an toàn sự phát triển bềnvững và đảm bảo an toàn vững dĩ nhiên Tổ quốc bởi mụctiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”1.

2. Mục tiêu, ý kiến vềxây dựng văn hóa, bé người việt nam đáp ứngyêu cầu trở nên tân tiến bền vững

Trong phần này, giảng viên buộc phải nêu mụctiêu chung, mục tiêu ví dụ trong Nghị quyết tw 9 khóa XI "Vềxây dựng và cách tân và phát triển văn hóa, con bạn Việt
Nam thỏa mãn nhu cầu yêu cầu phát triển bền bỉ đất nước”. Đặc biệt nhấn mạnh quan điểmvề xây cất văn hóa, con người việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

3. Nhiệm vụ, chiến thuật vềxây dựng văn hóa, con người việt Nam đáp ứng yêu cầu cách tân và phát triển bền vững

Trong phần này, giảng viên nên đi sâuphân tích những nội dung:

a. Nhiệm vụ

Một là, xây dựng con bạn Việt
Nam phạt triển trọn vẹn

Hai là, Xây dựng môi trường xung quanh văn hóalành dũng mạnh

Ba là, Xây dựng văn hóa trong thiết yếu trị và kinh tế tài chính

Bốn là, nâng cấp chất lượng, hiệuquả hoạt động văn hóa

Năm là, phát triển công nghiệp vănhóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa

Sáu là, chủ động hội nhập quốc tếvề văn hóa, hấp thụ tinh họa tiết hoa văn hóanhân loại

b. Giải pháp

Một là, tiếp tục thay đổi phương thứclãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa

Hai là, cải thiện hiệu lực, hiệu quảquản lý đơn vị nước về văn hóa.

Ba là,xây dựng hàng ngũ cán bộ nhân viên làm công tác làm việc văn hóa

Bốnlà, tăng cường nguồn lực cho nghành nghề dịch vụ văn hóa

IV. VỀ CHỦ ĐỘNG ĐỐI PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNGCƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trong phần này, giảng viên đề nghị đi sâuphân tích các nội dung:

1. Tầm quan trọng của vấn đề đối phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tàinguyên và đảm bảo an toàn môi trường so với sựnghiệp vạc triển bền vững đất nước

2. Quan điểm, mục tiêu

3. Giải pháp công ty yếu

Một là, tăng cường, thay đổi công tác tuyên truyền, giáo dục,

Hai là, tăng nhanh nghiên cứu, ứng dụngtiến cỗ khoa học với công nghệ

Ba là, bức tốc quản lý nhà nước

Bốnlà, thay đổi mới, triển khai xong cơ chế, chế độ tài chính, bức tốc và đa dạng hóa mối cung cấp lực

Năm là, quý trọng hợp tác, hội nhậpquốc tế

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1 - Vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của giáodục - đào tạo, kỹ thuật - công nghệ, văn hóa, làm chủ tàinguyên và bảo vệ môi trường so với sự cải tiến và phát triển bền vữngcủa nước nhà và của từng địa phương hiện nay?

2- Các chiến thuật cơ phiên bản để đảm bảophát triển giáo dục và đào tạo - đào tạo; kỹ thuật - công nghệ; xây dừng và cải cách và phát triển vănhóa, nhỏ người; chủ động ứng phó với biến hóa khí hậu, quản lý tài nguyên, bảovệ môi trường ở địa phương hiện nay?

Bài 6

TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC, GIỮ VỮNG MÔITRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Phần I. TÌNH HÌNH QUỐC TẾ, vào NƯỚCTÁC ĐỘNG TỚI LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH

Phần này phải nêu những nội dung vềtình hình thế giới và trong nước với đầy đủ khó khăn, thuận lợi đan xen tác động tớilĩnh vực quốc phòng, an toàn được Đại hội XII đề ra..

Phần II. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, ANNINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC, GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH

1. Quan điểm của Đảng ta vềbảo vệ vững chắc Tổ quốc nước ta xã hội chủ nghĩa, duy trì vững môi trường thiên nhiên hòa bình, ổn định định

Cần trình bày, hiểu rõ các quan điểmđược Đại hội XII của Đảng đề ra:

- Củng gắng quốc phòng, làm tiếp anninh quốc gia, ổn định định chính trị, chơ vơ tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu,thường xuyên.

- vạc huy khỏe khoắn sức to gan tổng hợpcủa toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủnghộ của xã hội quốc tế để đảm bảo Tổ quốc.

- Kiên quyết, kiên cường đấu tranh bảovệ bền vững Tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giảipháp đa phần tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ
Tổ quốc, môi trường xung quanh hòa bình, định hình trong nhữ
ngnăm tới

Cần nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giảipháp đa phần để tăng cường quốc phòng, anninh những năm tới theo quyết nghị Đại hội XII của Đảng.

Phần III. ĐẢM BẢO bình yên CHÍNH TRỊ,TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI trong TÌNH HÌNH MỚI

Trong phần này cần phân tích, có tác dụng rõđược 05 ý sau:

- tăng cường tiềm lực quốc chống vàan ninh; xây dựng cầm trận quốc chống toàn dân, nỗ lực trậnan ninh nhân dân vững chắc

- dữ thế chủ động đấu tranh làm thua thảm mọiâm mưu, chuyển động chống phá của những thế lực thù địch

- chống chặn, phản bác những thông tinvà luận điệu không đúng trái, đẩy lùi những loại tội phạm và tệ nạn làng hội

- sẵn sàng ứngphó với các mối ăn hiếp dọa an toàn truyền thống và phi truyền thống

- đảm bảo an toàn an ninh, an toàn thông tinvà an ninh mạng

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Phân tích quan điểm của Đảng ta vềbảo vệ kiên cố Tổ quốc vn xã hội chủ nghĩa, duy trì vững môi trường xung quanh hòabình, định hình hiện nay; liên hệ trách nhiệm của bạn đảng viên vào tình hìnhhiện nay?

2. So với mục tiêu, nhiệm vụ, giảipháp bức tốc quốc phòng, bảo đảm Tổ quốc, môi trường xung quanh hòa bình, định hình trongnhững năm tới; người đảng viên gồm trách nhiệm thế nào trong tiệm triệt với tổchức thực hiện?

3. Trình diễn những ngôn từ cơ bản vềbảo đảm an toàn chính trị, chưa có người yêu tự, bình an xã hội trong thực trạng mới; người đảngviên phải làm gì để cửa hàng triệt với tổ chức triển khai các ngôn từ đó?

Bài 7

CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Đây là bài được biên soạn và ngã sungmới trọn vẹn theo lòng tin Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Vì chưng vậy, những giảngviên cần chăm chú một số nội dung sau:

Phần I. YÊU CẦU KHÁCH quan lại CỦA HỘI NHẬPQUỐC TẾ trong GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong phần này, yêu cầu phân tích, làm cho rõđược những yêu ước khách quan tiền của hội nhập thế giới trong giai đoạnhiện nay, trong đó chú ý tới mấy vụ việc sau:

1. Cách mạng công nghệ -công nghệ và đầy đủ tác động đến đời sống tài chính -xã hội

2. Toàn ước hóa tài chính quốctế là một xu nạm khách quan lại ngày càng có không ít nướctham gia

3. Xu thế chủ yếu trongquan hệ thế giới là các nước có cơ chế chính trị khác biệt vừa chống chọi vừa hợp tác, cùng tồn trên trong hòa bình

4. Quá trình phân phát triểnkinh tế thị trường và các khoanh vùng mậu dịch từ do

Phần II. Quan liêu ĐIỂM CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰCHỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA ĐẢNG TA

Trong phần này, phải trình bày, có tác dụng rõcác ý sau:

1. Quy trình hình thànhchính sách hội nhập thế giới của Đảng ta

2. Những cách nhìn chỉ đạo trong quy trình hội nhập

Phần III. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾCỦA VIỆT phái nam TRONG NHỮNG NĂM QUA

1. Gia nhập Hiệp hội những nước
Đông nam giới Á (ASEAN)

Cần trình bày, nắm rõ được những ý sau:

Nam Á (ASEAN).

- cộng đồng các non sông Đông nam giới Á đãthành cộng đồng Kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community- AEC), dựa trên ba trụcột: tài chính - buôn bản hội, thiết yếu trị - an ninh và cộng đồng văn hóa.

2. Tham gia các tổ chứckinh tế quốc tế và khu vực

Cần trình bày, nắm rõ được các ý sau:

Một là,Việt phái nam là thành viên sáng lập của Diễn bọn kinh tế Á - Âu (ASEM)

Hai là,gia nhập Diễn bọn hợp tác tài chính châu Á - Thái bình dương (APEC)

Ba là, Việt
Nam biến chuyển thành viên ưng thuận của tổ chức triển khai Thương mại quả đât (WTO).

Bốnlà, ký kết những thỏa thuận thành lập khu vực mậu dịch tựdo.

3. Xây dựng các quan hệ đốitác chiến lược, công ty đối tác toàn diện cùng với nhiều nước trênthế giới

Cần trình bày, hiểu rõ được những ý sau:

- Khái niệm nỗ lực nào là đối tác doanh nghiệp chiếnlược, công ty đối tác toàn diện.

- vn cơ bản hoàn thành bài toán xáclập vị trí trong cơ chế đối ngoại của các nước lớn, trơn giềng, chế tạo ra cơ sởquan trọng gửi quan hệ của việt nam với các đối tác phát triển ổn định định, thiếtthực và kết quả trong trung cùng dài hạn.

Phần IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐẨYMẠNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ trong NHỮNG NĂM TỚI

Trong phần này, bắt buộc phân tích, có tác dụng rõđược các phương hướng, phương án được quyết nghị Đại hội XII của Đảng đề ra.

1. Bảo đảm lợi ích buổi tối cao của non sông - dân tộc, trên cơ sởcác hình thức cơ bản của điều khoản quốc tế, bình đẳng và cùng tất cả lợi

2. Nâng cao công dụng các hoạtđộng đối ngoại, liên tục đưa những mối quan hệ tình dục hợptác đi vào chiều sâu

3. Triển khai mạnh mẽ địnhhướng kế hoạch chủ rượu cồn và lành mạnh và tích cực hộinhập quốc tế

4. Nâng cao hiệu quả hội nhậpkinh tế quốc tế

5. Bảo đảm sự chỉ đạo thốngnhất của Đảng, sự cai quản tập trung của nhà nước đốivới các vận động đối ngoại

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. So sánh tính vớ yếu khách quan của hội nhập nước ngoài trong tiến độ hiện nay?

2. So với quan điểm chỉ đạo hội nhậpquốc tế của Đảng ta?

3. Về phương hướng, chiến thuật đẩy mạnhhội nhập quốc tế trong Đại hội XII của Đảng?

Bài 8

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG VÀCÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ

Phần I. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG

1. Về tổ chức triển khai Đảng

Nêu những lao lý trong Điều lệ Đảngvề tổ chức cơ sở đảng. Vào đó, trình bày, làm rõ tổ chức Đảng ở trung ương vàtổ chức Đảng ngơi nghỉ địa phương.

2. Những hiệ tượng trong tổchức và buổi giao lưu của Đảng

Cần trình bày, hiểu rõ các nguyên tắcsau:

a. Nguyên tắc triệu tập dân chủ.

b. Vẻ ngoài tự phê bình và phê bình

c. Phương pháp đoàn kết bên trên cơ sở
Cương lĩnh chủ yếu trị với Điều lệ Đảng

d. Nguyên lý gắn bó trực tiếp vớinhân dân

đ. Lý lẽ Đảng hoạt động trongkhuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

Phần II. QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ ĐẢNG VỀ TỔ CHỨC CƠ SỞ
ĐẢNG

1. Về vai trò của tổ chứccơ sở của Đảng

Cần trình bày, hiểu rõ các ý sau:

- tổ chức triển khai cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảngbộ cơ sở) là nền tảng của Đảng.

- tổ chức cơ sở đảng là hạt nhânchính trị ngơi nghỉ cơ sở.

2. Quy định về thành lậpcác tổ chức triển khai đảng ở cơ sở

Trình bày, nắm rõ các qui định vềthành lập những tổ chức đảng ở đại lý theo Điều lệ Đảng.

3. Hình thức hoạt động củatổ chức cơ sở đảng

Trình bày, làm rõ các hiệ tượng hoạtđộng của tổ chức triển khai cơ sở đảng.

4. Về nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

Phân tích, hiểu rõ các trọng trách của tổchức cửa hàng đảng. Contact với thực tế chi bộ ở địa phương, đối chọi vị.

5. Về chi bộ trực thuộc đảngbộ cơ sở

Trình bày, một vài quy định của Điều lệ
Đảng so với những đảng cỗ cơ sở đông đảng viên rất có thể lập các chi cỗ trực thuộcđảng cỗ cơ sở (khác với chi bộ đại lý trực thuộc thị xã ủy).

Phần III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNGVIÊN

1. Nội dung công tác làm việc xây dựng
Đảng sống cơ
sở

Trong mục này cần phân tích, nắm rõ cácvấn đề hầu hết sau:

a. Trách nhiệm chủ yếu ớt của công tác xâydựng tổ chức cơ sở đảng trong quá trình hiện nay

b. Nội dung chính của công tác xây dựng
Đảng sống cơ sở

Chú ý phân tích nắm rõ việc vận dụngvào công tác làm việc xây dựng Đảng sinh sống cơ sở, nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng,nâng cao chất lượng đảng viên gồm có nội dung chính sau:

Một là, cải thiện năng lực lãnh đạo vàsức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Hai là, nâng cao chất lượng đảngviên.

2. Trách nhiệm của đảngviên so với tổ chức cơ sở đảng và đưa ra bộ

Trình bày, làm rõ việc nêu cao tráchnhiệm xây dừng đảng bộ, đưa ra bộ của đảng viên. Gắng thể:

a. Đảng viên buộc phải đóng góp tích cực vớiđảng bộ, đưa ra bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bao gồm trị của cơ sở, đơnvị

b. Đảng viên phải góp thêm phần tích cựcvào việc xây dựng tổ chức triển khai cơ sở đảng “trong không bẩn vững táo tợn về chính trị, tứ tưởng,tổ chức và đạo đức”.

c. Đảng viên phải góp phần tích cựcxây dựng đảng bộ, đưa ra bộ vững bạo gan về tổ chức, thực hiện nghiêm phép tắc tậptrung dân chủ

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Phân tích các nguyên tắc tổ chứcvà hoạt động của Đảng?

2. So sánh vị trí, mục đích của tổchức đại lý đảng?

3. Nêu phần đa nội dung công tác xây dựngđảng ở đại lý trong tiến trình hiện nay?

4. Phân tích trách nhiệm của đảng viêntrong công tác xây dựng đảng sinh sống cơ sở?

Bài 9

XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠO ĐỨC

Đây là bài xích được soạn và bửa sungmới hoàn toàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tại Đại hội XII,Đảng ta nhà trương “Tiếp tục thực hiện mục tiêu: xuất bản Đảng vào sạch, vữngmạnh về chính trị, tứ tưởng, tổ chức và đạo đức” (Văn khiếu nại Đại hội đại biểutoàn quốc lần vật dụng XII của Đảng, nhà xuất phiên bản Chính trị quốc gia.H.2016.tr.202). Cũng chính vì vậy, câu chữ xây dựng Đảng về đạo đức lần này được
Ban Tuyên giáo trung ương biên biên soạn thành một bài xích mới. Vị vậy, những giảng viên cầnchú ý một trong những nội dung sau:

Phần I. ĐẠO ĐỨC VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẠO ĐỨCTRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

1. Những vấn đề chung về đạođức

Trình bày, nắm rõ mấy ý sau:

- định nghĩa của đạo đức.

- cấu tạo của đạo đức.

2. Vai trò của đạo đức trongđời sống thôn hội

Trình bày vai trò của đạo đức trong đờisống xóm hội.

3. Chức năng của đạo đức vào đời sống buôn bản hội

Phân tích, nắm rõ các công dụng chủ yếucủa đạo đức:

a. Công dụng giáo dục

b. Chức năng điều chỉnh

c. Chức năng phảnánh

Phần II. NỘI DUNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ ĐẠOĐỨC THEO TƯ TƯỞ
NG HỒ CHÍ MINH

1. Xây dựng Đảng về đạo đức,Đảng nên “là đạo đức, là văn minh”

Cần trình bày, làm rõ mấy ý sau:

- xây dừng Đảng về đạo đức nghề nghiệp là bốn tưởngnhất quán.

- tạo Đảng là đạo đức nghề nghiệp trước hếtphải kiên cường mục tiêu, hài lòng của Đảng, của cách mạng, bắt nguồn từ mụcđích cừ khôi của Đảng nhằm hy sinh, phấn đấu.

- kiến thiết Đảng về đạo đức đề xuất tuântheo những phép tắc xây dựng và thực hành thực tế đạo đức, xây đi so với chống, nêugương về đạo đức và bắt buộc tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp suốt đời.

- Đứng trước bối cảnh và yêu mong củathực tiễn giải pháp mạng, tốt nhất là tình trạng suy thoáivề tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sinh sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảngviên hiện tại nay, trách nhiệm xây dựng Đảng về đạo đức nghề nghiệp càng trở buộc phải quan trọng, trởthành trong những vấn đề thúc bách của công tác xây dựng Đảng.

2. Nội dung xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh”

Cần trình bày, nắm rõ mấy ý sau:

Một là, “Đảng ao ước vững thì bắt buộc cóchủ nghĩa làm cho cốt”.

Hai là, phải thực hiện tốt các nguyêntắc tổ chức triển khai và ngơi nghỉ Đảng.

Ba là, thân thương xây dựng, rèn luyện độingũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng"là đạo đức, là văn minh"

Bốn là, bức tốc mối quan lại hệ thêm bógiữa Đảng cùng dân.

Năm là, Đảng phải liên tục tự đổimới, tự chỉnh đốn

Phần III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU XÂY DỰNG ĐẢNGVỀ ĐẠO ĐỨC vào GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong phần này, đề nghị phân tích, trìnhbày được các nhiệm vụ của yếu ớt của desgin Đảng về đạo đức nghề nghiệp được quyết nghị Đạihội XII của Đảng đề ra.

1. Tiếp tục tăng nhanh việc học hành vàlàm theo bốn tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; coi kia là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng,các cấp thiết yếu quyền, các tổ chức bao gồm trị - làng hội, địa phương, đơn vị chức năng gắn vớichống suy thoái về bốn tưởng thiết yếu trị, đạođức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Nhất quyết đấu tranh chống quanliêu, tham nhũng, lãng phí, công ty nghĩa cá nhân, lối sinh sống cơ hội, thực dụng, bèphái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm”.

3. Tạo ra và thực hiện xuất sắc các quyđịnh để phát huy sứ mệnh gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống,phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, độc nhất vô nhị là cán bộ lãnh đạo các cấp, tín đồ đứng đầu những cơ quan, đối kháng vị

4. Tiến hành nghiêm phép tắc kiểm tra,giám sát, kiểm soát và điều hành của tổ chức triển khai đảng, đo lường và tính toán và làm phản biện xóm hội của mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức bao gồm trị - xã hội và của dân chúng về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

CÂUHỎI THẢO LUẬN

1. Phân tích phần lớn phẩm hóa học đạo đứccơ bạn dạng của con người việt nam theo bốn tưởng hồ Chí Minh?

2. Trình diễn nội dung kiến tạo Đảng vềđạo đức theo tư tưởng hồ Chí Minh?

3. Nêu những trách nhiệm chủ yếu đuối xây dựng
Đảng về đạo đức nghề nghiệp trong quy trình tiến độ hiện nay?

Bài 10

PHẤN ĐẤU, RÈN LUYỆN ĐỂ XỨNG ĐÁNG VỚI DANHHIỆU NGƯỜI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phần I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦAĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Vị trí, vai trò của đảngviên

Trình bày, làm rõ những nội dung sau:

a. Đảng viên l

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *