Unit 2 Tiếng Anh 10 Writing Trang 25 Sgk Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh 10 Unit 2 Writing Trang 25

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ Tổng hợp kiến thức Tổng hợp kiến thức

Unit 2 Writing lớp 10 trang 25 | giờ Anh 10 Global Success


6.850

Với giải Unit 2 Writing lớp 10 trang 25 giờ Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 2: Humans and The environment góp học sinh dễ dãi xem và so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài tập giờ anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải giờ đồng hồ anh lớp 10 Unit 2: Humans và The environment Global Success

Writing about suggestions for improving the environment


(Viết về phần đông đề xuất nâng cao môi trường)

Bài 1 trang 25 sgk giờ anh 10: Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment with their expected results.

Bạn đang xem: Unit 2 tiếng anh 10 writing trang 25

(Làm câu hỏi theo cặp. Phối hợp các lời khuyên để nâng cao môi ngôi trường với công dụng mong chờ của chúng.)

Suggestions

Expected results

1. Cleaning up regularly (e.g. Organising clean-up activities at weekends)

a. This reduces CO2 và makes the air clean.

2. Planting more trees (e.g. Encouraging students to plant trees or flowers in their school)

b. This makes the waste collection easier.

3. Setting up more rubbish bins (e.g. Putting more rubbish bins in public places such as parks or bus stations)

c. This keeps the environment clean & makes it safe for everyone.

Trả lời:

1 - c

2 - a

3 - b

Suggestions

(Những đề xuất)

Expected results

(Kết quả dự kiến)

1. Cleaning up regularly (e.g. Organising clean-up activities at weekends)

(Dọn dẹp thường xuyên (ví dụ: tổ chức các hoạt động dọn dẹp vào thời điểm cuối tuần)

c. This keeps the environment clean và makes it safe for everyone.

(Điều này làm giảm CO2 và làm cho không khí vào lành.)

2. Planting more trees (e.g. Encouraging students to plant trees or flowers in their school)

(Trồng những cây hơn (ví dụ: khuyến khích học viên trồng cây hoặc hoa trong trường)

a. This reduces CO2 and makes the air clean.

(Điều này giúp cho việc thu gom chất thải trở nên thuận tiện hơn.)

3. Setting up more rubbish bins (e.g. Putting more rubbish bins in public places such as parks or bus stations)

(Đặt những thùng rác rộng (ví dụ: đặt các thùng rác hơn ở đều nơi nơi công cộng như khu vui chơi công viên hoặc bến xe.)

b. This makes the waste collection easier.

(Điều này giữ lại cho môi trường thiên nhiên sạch đang và tạo nên nó bình an cho tất cả mọi người.)

Bài 2 trang 25 sgk tiếng anh 10: Read the incomplete paragraph about ways khổng lồ improve the environment. Fill in the blanks with the words & phrases from the box.

(Đọc đoạn văn chưa hoàn chỉnh về những cách nâng cao môi trường. Điền vào khu vực trống với các từ và cụm từ trong hộp.)

First(Trước hết)

In conclusion(Tóm lại)

For example(Ví dụ)

There are three things we can vì to improve the environment in our school. (1) _______, we should clean up all areas regularly. (2) _______, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, và safe for everyone. ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

(3) _______, we can improve the environment in our school in many ways và even small actions can make a big difference.

Trả lời:

1. First

2. For example

3. In conclusion

There are three things we can vày to improve the environment in our school. (1)First, we should clean up all areas regularly. (2)For example, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, và safe for everyone. ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

(3)In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Tạm dịch:

Có cha điều bạn cũng có thể làm để nâng cao môi trường trong trường học tập của chúng ta. (1) Đầu tiên, họ nên dọn dẹp vệ sinh tất cả các khu vực thường xuyên. (2) Ví dụ, bạn cũng có thể tổ chức các chuyển động dọn dẹp vào thời điểm cuối tuần. Bằng phương pháp này, chúng ta cũng có thể giữ cho môi trường xung quanh của bọn họ sạch, rất đẹp và bình an cho hầu hết người. ………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………...

(3) tóm lại, bạn cũng có thể cải thiện môi trường xung quanh trong trường học của bản thân mình theo rất nhiều cách và ngay cả những hành động nhỏ dại cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Xem thêm: Kiểu Tóc Búi Dự Tiệc Trẻ Trung, Thời Thượng, Thu Hút Với 11+

Bài 3 trang 25 sgk giờ đồng hồ anh 10: showroom two more suggestions khổng lồ improve the environment in your school khổng lồ the paragraph in 2. Use the ideas in 1 to help you.

(Thêm hai gợi nhắc khác để cải thiện môi trường vào trường học của chúng ta vào đoạn văn ở bài bác 2. Sử dụng các phát minh trong bài 1 để giúp bạn.)

Trả lời:

There are three things we can bởi to improve the environment in our school. First, we should clean up all areas regularly. For example, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, & safe for everyone.Second, we ought khổng lồ set up more rubbish bins. For instance, we can put more rubbish bins in the school gate, in front of each building, or in the playground. Thereby, we can make the waste collection easier.In addition, we should plant more trees. Khổng lồ give an example, we can encourage students to plant trees or flowers in our school because this reduces CO2 and makes the air clean.In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Tạm dịch:

Có cha điều chúng ta có thể làm để nâng cao môi trường trong trường học của bọn chúng ta. Đầu tiên, họ nên lau chùi tất cả các khoanh vùng thường xuyên. Ví dụ, chúng ta có thể tổ chức các vận động dọn dẹp vào cuối tuần. Bằng cách này, bạn cũng có thể giữ cho môi trường thiên nhiên của họ sạch, đẹp mắt và an toàn cho hầu hết người. Lắp thêm hai, bọn họ nên đặt các thùng rác hơn. Ví dụ, chúng ta cũng có thể đặt nhiều thùng rác sinh sống cổng trường, trước từng tòa nhà, hoặc trong sân chơi. Qua đó, chúng ta cũng có thể thực hiện việc thu gom rác thải thuận tiện hơn. Bên cạnh ra, họ nên trồng thêm các cây xanh. Ví dụ, bạn cũng có thể khuyến khích học viên trồng cây hoặc trồng hoa vào trường vì điều đó làm sút CO2 và tạo nên không khí trong lành. Bắt lại, bạn cũng có thể cải thiện môi trường trong ngôi trường học của chính bản thân mình theo rất nhiều cách thức và trong cả những hành động nhỏ dại cũng có thể tạo ra sự biệt lập lớn.

*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát Thi test THPT đất nước Thi test THPT đất nước Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Tổng hợp kiến thức Thi thử Đánh giá năng lực Thi thử Đánh giá năng lực

Unit 2 tiếng đồng hồ Anh 10 Writing trang 25 | Kết nối trí thức


410

boedionomendengar.com soạn và ra mắt giải tiếng Anh 10 Writing trang 25sách Kết nối tri thức giúp học tập sinh tiện lợi xem với so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài tập giờ đồng hồ Anh 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh 10 Writing trang 25


Bài 1 trang 25 giờ đồng hồ Anh 10: Writing about suggestions for improving the environment (Viết về đa số đề xuất nâng cấp môi trường). Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment with their expected results.(Làm việc theo cặp. Phối kết hợp các khuyến cáo để nâng cấp môi trường với tác dụng mong đợi của chúng.)

Suggestions

Expected results

1. Cleaning up regularly (e.g. Organising clean-up activities at weekends)

a. This reduces CO2 and makes the air clean.

2. Planting more trees (e.g. Encouraging students lớn plant trees or flowers in their school)

b. This makes the waste collection easier.

3. Setting up more rubbish bins (e.g. Putting more rubbish bins in public places such as parks or bus stations)

c. This keeps the environment clean và makes it safe for everyone.

Lời giải

1 - c

2 - a

3 - b

*


Bài 2 trang 25 giờ đồng hồ Anh 10: Read the incomplete paragraph about ways lớn improve the environment. Fill in the blanks with the words and phrases from the box. (Đọc đoạn văn chưa hoàn hảo về những cách nâng cấp môi trường. Điền vào khu vực trống với các từ và các từ trong hộp.)

First(Trước hết)

In conclusion(Tóm lại)

For example(Ví dụ)

There are three things we can vày to improve the environment in our school. (1) _______, we should clean up all areas regularly. (2) _______, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, & safe for everyone.... (3) _______, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Lời giải

1. First

2. For example

3. In conclusion

There are three things we can vày to improve the environment in our school. (1)First, we should clean up all areas regularly. (2)For example, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, and safe for everyone. ……………………(3)In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Tạm dịch:

Có tía điều bạn cũng có thể làm để nâng cấp môi trường vào trường học tập của chúng ta. (1) Đầu tiên, họ nên dọn dẹp tất cả các khoanh vùng thường xuyên. (2) Ví dụ, bạn cũng có thể tổ chức các hoạt động dọn dẹp vào cuối tuần. Bằng cách này, bạn có thể giữ cho môi trường của bọn họ sạch, đẹp và an toàn cho số đông người. ………………………………(3) tóm lại, chúng ta cũng có thể cải thiện môi trường xung quanh trong trường học của chính bản thân mình theo nhiều cách và ngay cả những hành động nhỏ tuổi cũng hoàn toàn có thể tạo ra sự biệt lập lớn.


Bài 3 trang 25 tiếng Anh 10: địa chỉ two more suggestions lớn improve the environment in your school to lớn the paragraph in 2. Use the ideas in 1 to help you.(Thêm hai gợi ý khác để nâng cấp môi trường trong trường học của khách hàng vào đoạn văn ở bài 2. áp dụng các ý tưởng phát minh trong bài bác 1 để giúp đỡ bạn.)

Lời giải

There are three things we can bởi vì to improve the environment in our school. First, we should clean up all areas regularly. For example, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, and safe for everyone.Second, we ought to lớn set up more rubbish bins. For instance, we can put more rubbish bins in the school gate, in front of each building, or in the playground. Thereby, we can make the waste collection easier.In addition, we should plant more trees. Khổng lồ give an example, we can encourage students to lớn plant trees or flowers in our school because this reduces CO2 và makes the air clean.In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Tạm dịch:

Có bố điều chúng ta cũng có thể làm để nâng cấp môi trường vào trường học tập của bọn chúng ta. Đầu tiên, chúng ta nên dọn dẹp vệ sinh tất cả các khu vực thường xuyên. Ví dụ, chúng ta có thể tổ chức các chuyển động dọn dẹp vào thời điểm cuối tuần. Bằng phương pháp này, chúng ta cũng có thể giữ cho môi trường xung quanh của chúng ta sạch, đẹp nhất và bình an cho đầy đủ người. Trang bị hai, bọn họ nên đặt những thùng rác hơn. Ví dụ, bạn có thể đặt những thùng rác sống cổng trường, trước mỗi tòa nhà, hoặc trong sảnh chơi. Qua đó, chúng ta cũng có thể thực hiện vấn đề thu gom rác thải tiện lợi hơn. Ngoài ra, bọn họ nên trồng thêm những cây xanh. Ví dụ, chúng ta có thể khuyến khích học sinh trồng cây hoặc trồng hoa trong trường vì điều này làm sút CO2 và làm cho không khí trong lành. Bắt lại, chúng ta có thể cải thiện môi trường trong ngôi trường học của bản thân mình theo vô số phương pháp và trong cả những hành động bé dại cũng rất có thể tạo ra sự biệt lập lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *