TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 10 SKILLS 1 UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

Tổng hợp bài tập và kim chỉ nan phần Skills 1 – Unit 10. Our Houses In The Future SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success


1. Look at the picture & discuss it with a partner.

Bạn đang xem: Skills 1 unit 10: our houses in the future

(Nhìn vào bức tranh và đàm luận với bạn của em.)

1. What type of house vì chưng you think it is?

(Bạn nghĩ sẽ là kiểu nhà nào?)

2. Where do you think the house is?

(Bạn nghĩ ngôi nhà tại đâu?)

*

Lời giải chi tiết:

A: What type of house vì chưng you think it is?

(Bạn nghĩ chính là kiểu bên nào?)

B: I think it’s a villa.

(Tôi suy nghĩ đó là một trong biệt thự)

A: Where vì you think the house is?

(Bạn nghĩ ngôi nhà tại đâu?)

B: I think it’s on an island.

(Tôi suy nghĩ nó sinh hoạt trên một hòn đảo.)


2. Read the text & match the beginnings in A with the endings in B.

(Đọc văn bạn dạng và nối phần đầu trong A cùng với phần cuối bởi B.)

My future house will be on an island. It will be surrounded by tall trees and the blue sea. There will be a swimming pool in front of the house. There will be a helicopter on the roof. I can fly lớn school in it.

There will be some robots in the house. They will help me lớn clean the floors, cook meals, wash clothes & water the flowers. They will also help me khổng lồ feed the dogs and cats.

There will be a super smart TV. It will help me khổng lồ send and receive emails, and tương tác my friends on other planets. It will also help me khổng lồ buy food from the supermarket.

A

B

1. The house will have robots to

2. The house will have a super smart TV to

a. Cleans the floors (lau sàn nhà)

b. Tương tác my friends (liên hệ với đồng đội của tôi)

c. Wash clothes (giặt quần áo)

d. Buy food from the supermarket (mua thức ăn uống từ cực kỳ thị)

e. Cook meals (nấu ăn)

f. Send and receive emails (gửi với nhận email)

g. Feed the dogs & cats (cho chó với mèo ăn)

h. Water the flowers (tưới hoa)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ngôi đơn vị tương lai của tớ sẽ làm việc trên một hòn đảo. Nó vẫn được bao bọc bởi phần đông cây cao và biển cả xanh. Trước nhà sẽ có được bể bơi. Sẽ sở hữu một dòng trực thăng trên mái nhà. Tôi có thể bay đến trường vào đó.

Sẽ có một vài robot vào nhà. Họ sẽ giúp tôi lau sàn nhà, nấu nướng ăn, giặt áo xống và tưới hoa. Họ cũng sẽ giúp tôi mang đến chó với mèo ăn.

Sẽ tất cả một chiếc TV vô cùng thông minh. Nó để giúp tôi gửi cùng nhận email, cũng tương tự liên lạc với đồng đội của tôi trên các hành tinh khác. Nó cũng trở thành giúp tôi thiết lập thực phẩm từ cực kỳ thị.

 

Lời giải chi tiết:

1 - a, c, d, e, g, h

The house will have robots to cleans the floors, wash clothes, cook meals, feed the dogs và cats, water the flowers.

(Ngôi nhà sẽ có được người máy nhằm lau sàn, giặt quần áo, nấu ăn bữa ăn, mang lại chó mèo ăn, tưới hoa.)

2 - b, d, f

The house will have a super smart TV to contact my friends, buy food from the supermarket, send & receive emails.

(Ngôi nhà sẽ có được một mẫu TV cực kỳ thông minh để tôi liên lạc với các bạn bè, sở hữu thức nạp năng lượng từ khôn xiết thị, gửi cùng nhận email.)


3. Read the text again and circle the option (A, B, or C) to complete the sentences.

(Đọc lại văn bản và khoanh tròn tùy lựa chọn (A, B hoặc C) để ngừng các câu.)

1. The house will be ...........

A. In the mountains B. On an island C. On the Moon

2. There"ll be a.......... In front of the house.

A. Garden B. Pond C. Swimming pool

3. The house will have ............. Robots.

A. Many B. Some C. A lot of

4. The ......... Will help me lớn feed the dogs & cats.

A. Helicopter B. Robot C. Super smart TV

Lời giải bỏ ra tiết:

1. B

2. C

3. B

4. B

1. B

The house will be on an island.

(Ngôi nhà đang ở bên trên một hòn đảo.)

2. C

There"ll be a swimming pool in front of the house.

(Trước căn nhà sẽ vậy một hồ bơi.)

3. B

The house will have some robots.

(Ngôi nhà sẽ có một vài tín đồ máy.)

4. B

The robot will help me lớn feed the dogs and cats.

(Người máy sẽ giúp đỡ tôi đến chó và mèo ăn.)


Speaking

4. Work in pairs. Ask your partner about his / her future house. Use the suggested questions.

(Làm việc theo cặp. Hỏi bạn của người sử dụng về khu nhà ở tương lai của anh ý ấy / cô ấy. Thực hiện các câu hỏi gợi ý.)

1. What type of future house bởi you think it will be?

(Bạn suy nghĩ nó vẫn là loại nhà như thế nào trong tương lai?)

2. Where will it be?

(Nó sẽ ở đâu?)

3. What will it look like?

(Nó sẽ như thế nào?)

4. How many rooms will it have?

(Nó sẽ có được bao nhiêu phòng?)

5. What appliances will it have & what will they help you to do?

(Nó sẽ có được những lắp thêm nào với chúng để giúp bạn có tác dụng gì?)

Example:

A: What type of future housedo you think it will be?

(Bạn nghĩ kiểu nhà sau này của các bạn sẽ là gì?)

B: It"ll be a palace.

(Nó sẽ là một cung điện.)

Lời giải đưa ra tiết:

A: What type of future house vày you think it will be?

(Bạn nghĩ nó đã là thứ hạng nhà như thế nào trong tương lai?)

B: It’ll be a villa.

(Đó sẽ là 1 trong những biệt thự.)

A: Where will it be?

(Nó vẫn ở đâu?)

B: It’ll be on the hill.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Mã Đơn Hàng J&Amp;T, J&T Express

(Nó sẽ ở bên trên đồi.)

A: What will it look like?

(Nó sẽ như vậy nào?)

B: It’ll be very big, modern, beautiful & convenient.

(Nó sẽ khá lớn, hiện tại đại, đẹp và tiện lợi.)

A: How many rooms will it have?

(Nó sẽ có được bao nhiêu phòng?)

B: It will have ten rooms: four bedrooms, two bathrooms, a kitchen, a dining room, a living room, a study.

(Nó sẽ sở hữu được mười phòng: tư phòng ngủ, nhị phòng tắm, một đơn vị bếp, một phòng ăn, một phòng khách, một phòng sách.)

A: What appliances will it have and what will they help you lớn do?

(Nó sẽ có những đồ vật nào cùng chúng để giúp bạn làm cho gì?)

B: It will have smart appliances: a household robot, a dishwasher, a washing machine, a fridge, a smart cooker and they will help us to bởi all the housework.

(Nó sẽ sở hữu được các đồ vật thông minh: một robot gia dụng, một sản phẩm rửa chén, một sản phẩm giặt, một tủ lạnh, một nồi hoàn hảo và chúng sẽ giúp cửa hàng chúng tôi làm toàn bộ các quá trình nhà.)


5. Work In groups. Tell your partners about your future house. You can use the information in 4.

(Làm việc nhóm. Nói với các công ty đối tác của chúng ta về ngôi nhà tương lai của bạn. Bạn có thể sử dụng thông tin trong 4.)

Example:

My future house will be a palace. It"ll be on the Moon. There"ll be a super smart TV in the house. It"ll help me khổng lồ talk to my friends on other planets.

(Ngôi đơn vị tương lai của tôi sẽ là một trong cung điện. Nó đang ở cùng bề mặt trăng. Sẽ có được một mẫu TV siêu thông minh trong nhà. Nó để giúp đỡ tôi thủ thỉ với đồng đội của tôi trên những hành tinh khác.)

Lời giải bỏ ra tiết:

My future house will be a very big and beautiful villa. It’ll be on the hill. There will be ten rooms with smart appliances in each room. They will help us do all the housework easily và quickly.

(Ngôi đơn vị tương lai của mình sẽ là 1 ngôi biệt thự cao cấp rất to với đẹp. Nó sẽ ở trên đồi. Sẽ sở hữu được mười chống với những thiết bị thông minh trong những phòng. Họ sẽ giúp họ làm mọi các bước nhà một cách thuận tiện và nhanh chóng.)

4. Robots in the kitchen, a TV, a computer, a hi-fi stereo,... In the living room. 

Tạm dịch:Bạn thấy gì trong nhà?

Những bé rô-bốt trong bên bếp, mẫu ti vi, trang bị vi tính, dàn âm thanh hi-fi,... Trong phòng khách. 

Task 2. Quickly read the text. Check your ideas from 1.

(Đọc nhanh bài bác đọc. Soát sổ những ý của em tự phần 1.)

Task 3. Read the text and match the phrases in A with the correct ones in B.

(Đọc bài xích đọc với nối những các từ trong phần A cùng với những nhiều từ đúng trong những phần B.)

*

Hướng dẫn giải:

1. A, c, e, h

2. B, d, f, g

Tạm dịch:

Ngôi nhà sau này của tôi sẽ nằm tại vị trí đại dương. Nó đã được bao bọc bởi đều cây cao và biển cả xanh. Sẽ có được một hồ bơi phía trước cùng một khu vườn hoa mập phía sau nhà. Sẽ sở hữu được một trực thăng trên ngôi nhà để tôi hoàn toàn có thể đi mang lại trường.

Ngôi nhà sau này sẽ dùng tích điện mặt trời. Sẽ có được vài fan máy trong nhà. Chúng để giúp đỡ tôi thao tác làm việc nhà, như là: lau sàn, nấu bếp cơm, giặt quần áo, tưới hoa và mang đến chó mèo ăn.

Tôi sẽ có một tv siêu thông minh trong nhà. Nó sẽ giúp đỡ tôi lướt mạng, gửi cùng nhận email, và contact với đồng đội tôi trên rất nhiều hành tinh khác. Nó cũng biến thành giúp tôi đặt thức nạp năng lượng từ vô cùng thị.

1. Ngôi nhà sẽ sở hữu được người sản phẩm để:

a. Lau sàn nhà;

c. Giặt quần áo;

e. Nấu nướng ăn;

h. Tưới hoa

2. Ngôi nhà sẽ sở hữu được một ti vi siêu sáng dạ để:

b. Tương tác với chúng ta bè;

d. đặt thức ăn từ khôn cùng thị;

f. Gửi cùng nhận mail;

g. Lướt mạng

Task 4. Read the passage again and answer the questions.

(Đọc đoạn văn lại và trả lời câu hỏi.)

*

Hướng dẫn giải:

1. On the ocean.

Tạm dịch:Ngôi nhà nằm ở đâu?

Ở đại dương.

2. The swimming pool và garden are in front of the house. The trees are behind the house. 

Tạm dịch:Có cái gì sẽ ngơi nghỉ trước và sau nhà?

Hồ bơi lội và vườn sống phía trước nhà. Cây cỏ ở phía đằng sau nhà.

3. No, it won’t.

Tạm dịch:Ngôi công ty có năng lượng gió không? - Không.

4. They will vì chưng the housework (clean the floor, cook the meals, wash the clothes, water the flowers and feed the dogs and cats). 

Tạm dịch:Người đồ vật sẽ làm cho gì?

Chúng sẽ làm việc nhà (lau sàn nhà, nấu nướng ăn, giặt quần áo, tưới cây và mang đến chó mèo ăn).

Task 5. Work in pairs. On a piece of paper, draw your future house (don"t show your partner Describe your house lớn your partner. Your partner will draw the house you describe.

(Làm bài toán theo cặp. Trên một miếng giấy, vẽ khu nhà ở tương lai của em (đừng cho bạn em biết). Miêu tả nhà của em cho những người bạn học và người bạn làm việc sẽ vẽ căn nhà em miêu tả.)

Example:

My house will be on the Moon. It will be large và comfortable.

(Nhà tôi sẽ ở cùng bề mặt trăng. Nó sẽ béo và thoải mái.)

Task 6. Work in groups. Draw the appliances in your future bedroom then talk about them to lớn the group.

(Làm bài toán theo nhóm. Vẽ phần đa thiết bị trong phòng tiếp khách tương lai sau đó nói về chúng đến nhóm của em.)

Example:

I will have a điện thoại di động to talk khổng lồ my friends on other planets.

(Tôi vẫn có smartphone thông minh để rỉ tai với bằng hữu tôi trên những hành tinh khác. )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *