TOÁN LỚP 8 BÀI HÌNH THOI - SÁCH GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 8 BÀI 11: HÌNH THOI

Trả lời câu hỏi 1 bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1. Minh chứng rằng tứ giác ABCD bên trên hình 100 cũng là một hình bình hành.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 bài hình thoi

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 2 bài bác 11 trang 104 SGK Toán 8 Tập 1

Cho hình thoi ABCD, nhì đường chéo cắt nhau trên O (h.101)...

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 bài xích 11 trang 105 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy chứng minh dấu hiệu nhận thấy 3.

Xem giải mã


bài xích 74 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Hai đường chéo của một hình thoi bởi 8cm với 10cm. Cạnh của hình thoi bởi giá trị nào trong số giá trị sau:

Xem lời giải


bài 75 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng những trung điểm của tứ cạnh của một hình chữ nhật là những đỉnh của hình thoi.

Xem lời giải


bài 76 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 76 trang 106 SGK Toán 8 tập 1. Chứng tỏ rằng các trung điểm của tứ cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật

Xem giải thuật


bài 77 trang 106 SGK Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:giao điểm nhị đường chéo của hình thoi là tâm

Xem giải mã


bài bác 78 trang 106 sgk toán 8 tập 1

Đố. Hình 103 biểu diễn 1 phần của cửa xếp, tất cả những thanh sắt kẽm kim loại dài bàng nhau cùng được liên kết...

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài 11 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 6 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - bài bác 11 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 7 - bài xích 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 7 - bài 11 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.

- Chọn bài bác -Bài 1: Tứ giác
Bài 2: Hình thang
Bài 3: Hình thang cân
Luyện tập (trang 75)Bài 4: Đường mức độ vừa phải của tam giác, của hình thang
Luyện tập (trang 80 - Tập 1)Bài 5: Dựng hình bởi thước cùng compa. Dựng hình thang
Luyện tập (trang 83)Bài 6: Đối xứng trục
Luyện tập (trang 88-89)Bài 7: Hình bình hành
Luyện tập (trang 92-93)Bài 8: Đối xứng tâm
Luyện tập (trang 96)Bài 9: Hình chữ nhật
Luyện tập (trang 99-100)Bài 10: Đường thẳng song song với một mặt đường thẳng cho trước
Luyện tập (trang 103)Bài 11: Hình thoi
Bài 12: Hình vuông
Luyện tập (trang 109)

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài xích 11: Hình thoi khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lí và phù hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 11 trang 104: chứng tỏ rằng tứ giác ABCD trên hình 100 cũng là một trong hình bình hành.

*

Lời giải

ABCD có những cặp cạnh đối bằng nhau ⇒ ABCD là hình bình hành

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 11 trang 104: mang đến hình thoi ABCD, nhì đường chéo cắt nhau trên O (h.101).

a) Theo đặc thù của hình bình hành, nhì đường chéo của hình thoi có tính chất gì ?

b) Hãy phát hiện thêm các đặc điểm khác của nhì đường chéo AC cùng BD.

*

Lời giải

a) Theo tính chất của hình bình hành, nhị đường chéo cánh của hình thoi có tính chất cắt nhau trên trung điểm mỗi đường

b) Xét ΔAOB cùng ΔCOB

AB = CB

BO chung

OA = OC ( O là trung điểm AC )

⇒ ΔAOB = ΔCOB (c.c.c)

⇒ (AOB) = (COB) ,(ABO) = (CBO) (các cặp góc tương ứng)

(ABO) = (CBO) ⇒ BO là phân giác góc ABC

(AOB) + (COB) = 180o ⇒(AOB) = (COB) = 180o : 2 = 90o

Chứng minh tương tự, ta tóm lại được:

AC, BD là các đường phân giác của những góc của hình thang

và AC ⊥ BD tại O

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 11 trang 105: Hãy chứng tỏ dấu hiệu nhận ra 3.

Lời giải

Dấu hiệu nhận thấy 3: Hình bình hành gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi

*

ABCD là hình bình hành ⇒ O là trung điểm AC cùng O là trung điểm BD


Xét nhị tam giác vuông AOB và AOD có:

OA chung

OB = OD (O là trung điểm BD)

⇒ ΔAOB = ΔAOD (hai cạnh góc vuông)

⇒ AB = AD (hai cạnh tương ứng)

Hình bình hành ABCD ⇒ AB = CD cùng AD = BC

Do kia AB = BC = CD = da ⇒ ABCD là hình thoi

Bài 73 (trang 105 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm những hình thoi bên trên hình 102.


*

Lời giải:

Các tứ giác nghỉ ngơi hình 102a, b, c, e là hình thoi.

Xem thêm: *: quan hệ vợ chồng được hình thành trên cơ sở tình yêu và được

– Hình 102a: ABCD là hình thoi vì gồm AB = BC = CD = DA

– Hình 102b: EFGH là hình thoi vì:

EF = GH và EH = FG ⇒ EFGH là hình bình hành

Lại gồm EG là tia phân giác của Ê

⇒ EFGH là hình bình hành. (Dấu hiêu 4).

– Hình 102c: KINM là hình thoi vì:

IKMN tất cả hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm mỗi đường

⇒ IKMN là hình bình hành

Lại gồm IM ⊥ KN

⇒ IKMN là hình thoi. (Dấu hiệu 3).

– Hình 102e: ADBC là hình thoi vì:

AC = AD = AB (C, B, D cùng thuộc đường tròn tâm A).

BC = cha = BD (A, C, D thuộc thuộc đường tròn trọng tâm B)

⇒ AC = CB = BD = domain authority

⇒ ACBD là hình thoi.

– Tứ giác bên trên hình 102d không là hình thoi bởi vì 4 cạnh không bởi nhau.

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 11 khác

Bài 74 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1): nhị đường chéo cánh của một hình thoi bởi 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bởi giá trị nào trong các giá trị sau:

A. 6cm ; B. √41 centimet ; c) √164cm ; d) 9cm

Lời giải:

*

– call ABCD là hình thoi, O là giao điểm hai đường chéo.

⇒ O là trung điểm của AC cùng BD.

*

Vậy chọn lời giải là B.

Các bài giải Toán 8 bài xích 11 khác

Bài 75 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1): chứng tỏ rằng những trung điểm của tư cạnh của một hình chữ nhật là những đỉnh của một hình thoi.

Lời giải:


*

Mà AB = DC (ABCD là hình chữ nhật)

⇒ AE = BE = DG = GC.

Chứng minh tương tự như ta gồm AH = HD = FB = FC

Xét ΔEAH và ΔGDH có:

*

⇒ ΔEAH = ΔGDH ⇒ HE = HG.

Chứng minh tương tự ta có: EH = EF = GH = GF

Vậy EFGH là hình thoi (theo định nghĩa).

Các bài giải Toán 8 bài bác 11 khác

Bài 76 (trang 105 SGK Toán 8 Tập 1): minh chứng rằng những trung điểm của tứ cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật.

Lời giải:

*

Gọi hình thoi ABCD bao gồm E, F, G, H lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA.

Ta có: EB = EA, FB = FA (gt)

⇒ EF là mặt đường trung bình của ΔABC.


⇒ EF // AC

HD = HA, GD = GC (gt)

⇒ HG là mặt đường trung bình của ΔADC.

⇒ HG // AC

⇒ EF // HG (1)

Chứng minh tương tự như EH // FG (2)

Từ (1) với (2) ta được EFGH là hình bình hành

Lại có: EF // AC và BD ⊥ AC cần BD ⊥ EF

EH // BD với EF ⊥ BD đề nghị EF ⊥ EH

Nên

*

Hình bình hành EFGH có Ê = 90º nên là hình chữ nhật

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 11 khác

Bài 77 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1): chứng tỏ rằng:

a) Giao điểm nhị đường chéo của hình thoi là vai trung phong đối xứng của hình thoi.

b) hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.

Lời giải:

*

a) ABCD là hình thoi

⇒ ABCD là hình bình hành

⇒ giao điểm O của AC với BD là trung tâm đối xứng của ABCD.

b)

Lấy một điểm M bất cứ thuộc hình thoi.

Gọi M’ là vấn đề đối xứng với M qua BD

⇒ M’ luôn luôn thuộc hình thoi.

*

Do kia BD là trục đối xứng của hình thoi ABCD.

Tương tự như thế ta gồm AC là trục đối xứng của hình thoi ABCD.

Các bài giải Toán 8 bài xích 11 khác

Bài 78 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Hình 103 biểu diễn 1 phần của cửa ngõ xếp, bao gồm những thanh sắt kẽm kim loại dài đều bằng nhau và được liên kết với nhau bởi những chốt tại nhì đầu với tại trung điểm. Vày sao tại mỗi địa điểm của cửa xếp, các tứ giác trên hình vẽ đều là hình thoi, các điểm chốt I, K, M, N, O nằm ở một mặt đường thẳng?


*

Lời giải:

Các tứ giác IEKF, KGMH là hình thoi cần KI là phân giác của góc EKF, KM là phân giác của góc GKH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *