Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 4 Nâng Cao Vở Bài Tập Tiết 1, Khóa Toán Nâng Cao Theo Chuyên Đề Lớp 4

Bài tập toán lớp 4 theo từng siêng đề bao gồm đáp án, kèm giải mã rất chi tiết giúp những em học sinhlớp 4dễ dàng ôn tập, hệ thống lại loài kiến thức, luyện giải đề công dụng hơn để càng ngày càng học xuất sắc môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 4

Theo sơ đồ vật ta thấy 3 lần số km 4A trồng là:

120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây)

Vậy lớp 4A trồng được là;

102 : 3 = 34 ( cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

34 + 5 = 39 ( cây)

Số cây lớp 4C trồng được là:

39 + 8 = 47 ( cây)

Đáp số: 4A: 34 ( cây)

4B: 39 ( cây)

4C: 47 ( cây)

Câu 5.

Số bé dại nhất có 4 chữ số khi phân tách cho 675 thì thương là một trong và số dư lớn số 1 là 674 vì:

675 - 1 = 674

Số đề nghị tìm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349

Đề thi học tập sinh tốt Toán lớp 4 - Đề số 2

Bài 1:

a/ sắp xếp các phân số sau đây theo trang bị tự từ mập đến bé:

b/ Tìm tất cả các phân số bằng phân số 22/26 sao để cho mẫu số là số có 2 chữ số.

Bài 2:Cho hàng số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng giá trị của hàng số trên.

b/ tìm số có giá trị lớn hơn trung bình cùng của dãy là 8. Cho biết thêm số sẽ là số thứ từng nào của hàng số trên?

Bài 3:Có nhì rổ cam, nếu cung cấp rổ thứ nhất 4 trái thì tiếp đến số cam ở nhì rổ bằng nhau, trường hợp thêm 24 trái cam vào rổ đầu tiên thì tiếp đến số cam ở rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam nghỉ ngơi rổ đồ vật hai. Hỏi thuở đầu mỗi rổ tất cả bao nhiêu quả cam?

Bài 4:Trong một tháng như thế nào đó bao gồm 3 ngày sản phẩm công nghệ 5 trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng sẽ là ngày lắp thêm mấy trong tuần?

Bài 5:Một căn vườn hình chữ nhật gồm chiều dài 35m. Khu vườn đó được mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so cùng với trước tăng cấp rưỡi và cho nên diện tích tăng lên 280m².

Tính chiều rộng và diện tích khu vườn sau khi mở thêm.

Đáp án Đề thi học sinh tốt Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:( 2 điểm)

Bài 2: (2 điểm)

a/ dãy số sẽ cho gồm số số hạng là:

(98- 14 ) + 2 + 1 = 43 (số) 0,25 điểm

Tổng của dãy số đã đến là:

0,5 điểm

b/ Trung bình cùng của dãy số bên trên là: 2408: 43 = 56 0,25 điểm

Vậy số lớn hơn số Trung bình cùng 8 đơn vị chức năng là 56 +8 = 64 0,25 điểm

Ta bao gồm quy luật pháp của hàng là: mỗi số hạng, tính từ lúc số hạng đồ vật hai bằng nhân với số thiết bị tự rồi cộng với 12. 0,25 điểm

Vậy số 64 là số hạng trang bị ( 64-12): 2 = 26 0,5 điểm

Bài 3:( 2 điểm)

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ đầu tiên thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ đồ vật hai nhiều hơn rổ đầu tiên 4 quả. 0.25đ

Nếu thêm 24 trái vào rổ đầu tiên thì số cam rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam rổ sản phẩm công nghệ hai. Trăng tròn quả

Ta có sơ đồ:

Nhìn vào sơ thứ ta thấy:

Số cam sinh sống rổ trước tiên là: 0,25đ

20 : 2 - 4 = 6 ( quả) 0,25đ

Số cam rổ thứ hai là: 0,25đ

6 + 4 = 10 ( quả) 0,25đ

Đáp số: 6 trái 02,5đ

10 quả

Bài 4:( 2 điểm)

Vì tuần có 7 ngày bắt buộc hai sản phẩm 5 của tuần liên tục không thể là ngày chẵn .

Hay giữa cha thứ 5 là ngày chẵn tất cả hai sản phẩm công nghệ năm là ngày lẻ. 0, 5đ

Thứ 5 ngày chẵn ở đầu cuối trong tháng phương pháp thứ năm chẵn trước tiên là:

7 x 4 = 28 ( ngày) 0, 5đ

Vì một tháng chỉ có rất nhiều nhất 31 ngày phải thứ 5 cùng là ngày chẵn thứ nhất phải là mồng 2, ngày chẵn trang bị 3 vào tháng là :

2 + 28 = 30 0,5 điểm

Vậy ngày 26 tháng kia vào chủ nhật. 0,5 điểm

Bài 5:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật sẽ là a.

Sau khi được mở thêm thì chiều rộng là

*
0,5đ

*
= 0,5đ

Chiều rộng đã tăng thêm số mét là :

280 : 35 = 8 ( m) 0,5đ

Suy ra:

*
0,5đ

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật( căn vườn đó )là:

8 × 2 = 16 (m ) 0,75đ

Diện tích của khu vườn sau khi mở thêm là:

( 16 + 8 ) × 35 = 840 ( m2) 0,75đ

Đáp số: 16 m; 840 m20,5đ

Dạng tìm nhị số lúc biết tổng cùng hiệu của nhị số đó

Bài 1.Tìm nhị số khi biết tổng của nhị số kia 72 cùng hiệu của 2 số sẽ là 18

Đáp án:

Áp dụng phương pháp ta có:

Số lớn là: (72 + 18) : 2 = 45

Số bé xíu là: 72 - 45 = 27

Vậy 2 số đề nghị tìm là 45 cùng 27

Bài 2.Trường tiểu học tập Phan Đình Giót có tất cả 1124 học sinh, biết số học viên nam rộng số học sinh nữ là 76 bạn. Tính số học sinh nam và nữ của trường?

Đáp án:

Số học sinh nam của trường là:

(1124 + 76) : 2 = 600 (học sinh)

Số học sinh nữ của ngôi trường là:

1124 - 600 = 524 (học sinh)

Vậy số học sinh nam là 600, số học viên nữ là 524

Dạng toán tổng hiệu liên quan đến thêm, bớt, cho, nhận

Bài 1.Hai người thợ dệt, dệt được 270m vải. Ví như người thứ nhất dệt thêm 12 m và tín đồ thứ hai dệt thêm 8m thì người đầu tiên sẽ dệt nhiều hơn nữa người vật dụng hai 10m. Hỏi mọi cá nhân dệt được bao nhiêu mét vải?

Đáp án:

Cách 1:

Nếu người trước tiên dệt thêm 12m và bạn thứ nhì dệt thêm 8m thì người đầu tiên sẽ dệt nhiều hơn người sản phẩm công nghệ hai 10m.Vậy ban đầu, người đầu tiên dệt nhiều hơn thế nữa người thiết bị hai số mét vải là:

10 - (12 - 8) = 6 (m)

Ban đầu, người đầu tiên dệt được số mét vải là:

(270 + 6) : 2 = 138(m)

Người thiết bị hai dệt được số mét vải là:

270 - 138 = 132 (m)

Vậy bạn thứ nhất: 138m và fan thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì tổng cộng vải của hai thợ là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm thì người trước tiên dệt được số mét vải vóc là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Lúc đầu, người đầu tiên dệt được số mét vải là:

150 - 12 = 138 (m)

Lúc đầu, tín đồ thứ nhì dệt được số mét vải là;

270 - 138 = 132 (m)

Vậy người thứ nhất: 138m và bạn thứ hai: 132m

Dạng toán tổng hiệu khi ẩn cả tổng với hiệu

Bài 1.

Xem thêm: Chia Sẻ Hơn 52 Về Hình Ảnh Pokemon Gekkouga Mega Đẹp Nhất Hay Nhất

Tìm nhị số tất cả hiệu là số bé nhất có hai chữ số phân chia hết cho 5 cùng tổng là số lớn nhất có 2 chữ số chia hết đến 2?

Đáp án:

Gọi 2 số phải tìm là a cùng b

Số bé bỏng nhất gồm hai chữ số phân chia hết đến 5 là 90

Nên hiệu của nhị số là:

a - b = 90

a = 90 + b (1)

Số lớn số 1 có nhì chữ số phân chia hết đến 2 là 98

Nên tổng của hai số là; a + b = 98 (2)

Thay (1) vào (2) ta có:

90 + b + b = 98

2 x b = 8

b = 4 chũm vào (1) được a = 94

Vậy số đề xuất tìm là 4 và 94

Bài 2.Một thửa ruộng hình chữ nhật đến chu vi là 160m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết nếu như tăng chiều rộng lớn 5m và bớt chiều dài 5m thì thửa ruộng đó biến chuyển hình vuông

Đáp án:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

160 : 2 = 80 (m)

Nếu tăng chiều rộng lên 5m và giảm chiều lâu năm 5m thì thửa ruộng đó trở thànhhình vuông cần chiều dài ra hơn nữa chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

(80 + 10) : 2 = 45 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

80 - 45 = 35 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 35 = 1575 (m2m2)

Vậy diện tích hình chữ nhật là: 1575 (m2m2)

Dạng toán tổng hiệu tương quan đến tính tuổi

Bài 1.Hai ông cháu bây chừ có toàn bô tuổi là 74, Biết rằng từ thời điểm cách đó 4 năm con cháu kém ông 56 tuổi. Tính số tuổi của từng người

Đáp án:

Cách trên đây 4 năm cháu kém ông 56 tuổi nên hiện nay cháu vẫn hèn ôn 56 tuổi.

Tuổi ông bây chừ là:

(74 + 56) : 2 = 65 (tuổi)

Tuổi của cháu hiện nay là:

65 - 56 = 9 (tuổi)

Vậy ông: 65 tuổi, cháu: 9 tuổi

Bài 2. Anh rộng em 7 tuổi, hiểu được 5 năm nữa thì tổng số tuổi của 2 anh em là 27 tuổi. Tính số tuổi của mọi cá nhân hiện nay

Đáp án:

5 năm nữa mỗi người tăng 5 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai anh em hiện nay là:

27 - 5 x 2 = 17 tuổi

Tuổi anh bây chừ là:

(17 + 7) : 2 = 12 tuổi

Tuổi em bây chừ là:

17 - 12 = 5 (tuổi)

Vậy anh: 17 tuổi, em: 5 tuổi

Bài tập trường đoản cú luyện

Bài 1:Một phép trừ bao gồm tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 1920. Hiệu lớn hơn số trừ 688 solo vị. Hãy search phép trừ đó?

Đáp án:

Đáp số: Số bị trừ: 960, số trừ: 136, hiệu 824.

Phép trừ: 960 - 136 = 824.

Bài 2:Tất cả học viên của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít rộng số bạn trai là 4. Hỏi lớp đó tất cả bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu chúng ta gái?

Đáp án:Số các bạn trai là 20, số nữ giới là 14.

Bài 3: Tìm nhì số chẵn biết tổng của chúng bởi 292 cùng giữa chúng có toàn bộ 7 số chẵn khác?

Đáp án:Hai số buộc phải tìm là: 154 và 138.

Bài 4: Tìm hai số lẻ tất cả tổng bởi 220 với giữa chúng bao gồm 5 số chẵn?

Đáp án:Hai số lẻ yêu cầu tìm là: 105 cùng 115.

Bài 5:Ngọc có toàn bộ 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Hiểu được nếu kéo ra 10 viên bi đỏ với hai viên bi xanh thì số bi đỏ bằng số bi xanh. Hỏi có bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Đáp án:Số viên bi xanh là: 20, số bi đỏ là 28.

Bài 6:Hai lớp 4A và 4B có toàn bộ 82 học sinh. Nếu đưa 2 học sinh ở lớp 4A sang trọng lớp 4B thì số học viên 2 lớp sẽ bởi nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp?

Đáp án:Lớp 4A gồm 42 học tập sinh, lớp 4B gồm 40 học sinh.

Bài 7:Tổng 2 số là số lớn số 1 có 3 chữ số. Hiệu của bọn chúng là số lẻ bé dại nhất bao gồm 2 chữ số. Tra cứu mỗi số

Bài 7:Hai số đề xuất tìm là 498 và 502.

Bài 8.Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em nhát chị 8 tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 8:Chị 22 tuổi, em 14 tuổi.

Bài 9: bố hơn nhỏ 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của tất cả hai cha con tròn 50. Tính tuổi hiện giờ của mỗi người ?

Bài 9:Bố 36 tuổi, bé 8 tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *