Tổng Số Hạt Proton Notron Và Electron Trong Nguyên Tử Của Một Nguyên Tố Là 13


X và Y là các nguyên tố team A, hầu như tạo hợp hóa học với hiđro gồm dạng RH (R là kí hiệu của nhân tố X hoặc Y). Call A với B theo lần lượt là hiđroxit ứng với hóa trị cao nhất của X với Y. Trong B, Y chiếm 35,323% khối lượng. Trung hòa hoàn toàn 50 gam hỗn hợp A 16,8% đề xuất 150 ml dung dịch B 1M. Xác định các thành phần X.

Bạn đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13


Hợp hóa học X được chế tác từ các ion của 2 yếu tắc M, N tất cả dạng MN2. Trong phân tử đó tổng số p là 46, số hạt có điện vào ion của N nhiều hơn thế trong ion của M là 48. Phương pháp của MN2 là: Biết (ZMg = 12; ZCa = 20; ZCl = 17; ZF = 9).

Xem thêm: Dòng mạch gỗ được vận chuyển nhờ, dòng mạch gỗ được vận chuyên nhờ1


Trong anion X3− có tổng số phân tử là 111, số electron bằng 48% số khối. Thừa nhận xét nào dưới đây về X là đúng ?


Nguyên tử kẽm (Zn) tất cả nguyên tử khối bằng 65u. Thực tế phần nhiều toàn bộ cân nặng nguyên tử triệu tập ở hạt nhân, với bán kính gần đúng r = 2.10-15m. Cân nặng riêng của phân tử nhân nguyên tử kẽm là


Ở 20o
C trọng lượng riêng của Au là 19,32 g/cm3. Vào tinh thể Au, những nguyên tử Au là phần nhiều hình cầu chiếm 75% thể tích toàn khối tinh thể, phần sót lại là những khe trống rỗng giữa các quả cầu. Trọng lượng mol của Au là 196,97. Nửa đường kính nguyên tử gần đúng của Au sinh hoạt 20o
C là:


Ở đk thường Crom có cấu tạo mạng lập phương trọng điểm khối trong các số đó thể tích những nguyên tử chiếm 68% thể tích tinh thể. Cân nặng riêng của Cr là 7,2 g/cm3. Nếu như coi nguyên tử Cr có mẫu thiết kế cầu thì nửa đường kính gần đúng của chính nó là (biết trọng lượng mol của Cr là 52)


Khối lượng riêng của đồng kim loại là 8,98 g/cm3. Gỉa thiết rằng vào tinh thể đồng các nguyên tử là những hình mong chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn sót lại là khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử đồng tính theo lí thuyết là (biết cân nặng mol nguyên tử đồng là 63,54):


Cho biết cân nặng mol nguyên tử của Mg là 24,305 và trọng lượng riêng của magie kim loại là 1,74 g/cm3. Trả thiết những nguyên tử Mg là hình mong nội tiếp trong các hình lập phương. Bán kính gần đúng của nguyên tử Mg là (đơn vị nm):


Hợp hóa học M được kết cấu từ anion Y2- cùng cation X+. Mỗi ion đều vày 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo thành thành. Tổng thể proton trong X+ là 11, còn tổng số electron trong Y2- là 50. Công thức phân tử của hợp chất M là:


Oxit X gồm công thức R2O. Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong X là 92, trong số đó số hạt với điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. X là chất nào dưới đây (biết rằng trong hạt nhân nguyên tử oxi có 8 proton và 8 nơtron) ?


Trong tinh thể, nguyên tử crom chiếm 68% về thể tích. Trọng lượng riêng của kim loại crom là 7,19 g/cm3. Nửa đường kính nguyên tử tương đối của nguyên tử Cr là (biết khối lượng mol của Cr = 52)


Hạt nhân nguyên tử được xem như có ngoài mặt cầu. Giữa bán kính hạt nhân (r) và số khối của nguyên tử (A) có mối liên hệ như sau:

r = 1,5.10-13.A1/3 (cm)

Khối lượng riêng rẽ của hạt nhân nguyên tử A (tấn/cm3) là


Sắt có cấu trúc mạng tinh thể lập phương vai trung phong diện, với độ sệt khít là 74%, có giá trị bán kính nguyên tử bằng 1,26 angstrom với NA = 6,023.1023 thì trọng lượng riêng của sắt bởi (biết khối lượng mol của fe là 55,85 đv
C)

Câu hỏi:

Tổng số phân tử proton, nơtron, electron vào nguyên tử của một nguyên tố là 13. Số khối của nguyên tử là:


Giả sử X bao gồm số hiệu nguyên tử là Z.Ta có: 2Z + N = 13.(1 le fracNZ le 1,5 o left{ eginarrayl3Z le 13\3,5 ge 13endarray ight. o 3,714 le Z le 4,333)→ Z = 4 → Số khối A = 13 - 4 = 9 → chọn D.


*


*


Toán 10

Toán 10 liên kết Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Toán 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Toán 10 CTST

Giải bài xích tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10

Đề thi HK2 môn Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 kết nối Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 kết nối Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng sủa tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn chủng loại 10

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 10


Tiếng Anh 10

Giải giờ đồng hồ Anh 10 liên kết Tri Thức

Giải giờ đồng hồ Anh 10 CTST

Giải tiếng Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 CTST

Trắc nghiệm giờ Anh 10 CD

Giải Sách bài bác tập giờ Anh 10

Đề thi HK2 môn giờ đồng hồ Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 kết nối Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài tập Lý 10 liên kết Tri Thức

Giải bài xích tập Lý 10 CTST

Giải bài xích tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm đồ Lý 10

Đề thi HK2 môn thứ Lý 10


Hoá học 10

Hóa học tập 10 kết nối Tri Thức

Hóa học tập 10 Chân Trời sáng Tạo

Hóa học 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Hóa 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập Hóa 10 CTST

Giải bài bác tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10

Đề thi HK2 môn Hóa 10


Sinh học 10

Sinh học 10 kết nối Tri Thức

Sinh học tập 10 Chân Trời sáng Tạo

Sinh học 10 Cánh Diều

Giải bài tập Sinh 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập Sinh 10 CTST

Giải bài bác tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học 10

Đề thi HK2 môn Sinh 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 kết nối Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài tập lịch sử hào hùng 10 KNTT

Giải bài bác tập lịch sử dân tộc 10 CTST

Giải bài bác tập lịch sử hào hùng 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử 10

Đề thi HK2 môn lịch sử dân tộc 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 liên kết Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10

Đề thi HK2 môn Địa lý 10


GDKT & PL 10

Đề thi HK2 môn GDCD

GDKT & PL 10 liên kết Tri Thức

GDKT & PL 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

GDKT & PL 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập GDKT & PL 10 KNTT

Giải bài bác tập GDKT và PL 10 CTST

Giải bài xích tập GDKT & PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT & PL 10

Đề thi HK2 môn GDKT&PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 kết nối Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập technology 10 KNTT

Giải bài bác tập công nghệ 10 CTST

Giải bài xích tập công nghệ 10 CD

Trắc nghiệm technology 10

Đề thi HK2 môn technology 10


Tin học tập 10

Tin học tập 10 liên kết Tri Thức

Tin học tập 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Tin học 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Tin học tập 10 KNTT

Giải bài xích tập Tin học 10 CTST

Giải bài bác tập Tin học 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học tập 10

Đề thi HK2 môn Tin học 10


Xem các nhất tuần

Đề thi thân HK1 lớp 10

Đề thi giữa HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Đề cưng cửng HK2 lớp 10

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối học thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời sáng chế Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài tập cuối chương 1

Soạn bài bác Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài xích Ra-ma kết tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều

Văn mẫu về Chữ fan tử tù

Văn mẫu mã về cảm giác mùa thu (Thu hứng)

Văn mẫu mã về Bình Ngô đại cáo

Văn mẫu mã về Tây Tiến


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

boedionomendengar.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: công ty Cổ Phần giáo dục đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục đào tạo Học 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *