12 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SỬ 10 BÀI 22 : TÌNH HÌNH KINH TẾ CÁC THẾ KỈ XVI

Đăng nhập Facebook
*
Google
**

Chương 1: buôn bản hội nguyên thủy bài xích 1: Sự mở ra loài người và bè phái người nguyên thủy bài xích 2: làng mạc hội nguyên thủy chủ đề 1: lịch sử vẻ vang và sử học tập bài xích 1: hiện tại thực lịch sử dân tộc và dìm thức lịch sử hào hùng bài bác 2: Tri thức lịch sử dân tộc và cuộc sống chủ thể 2: phương châm của sử học bài xích 3: Sử học tập với các lĩnh vực khoa học khác bài xích 4: Sử học với một trong những lĩnh vực, ngành nghề tân tiến chủ đề 3: một số trong những nền văn minh nhân loại thời kì cổ - trung đại bài bác 5: khái niệm văn minh nhân loại thời kì cổ - trung đại bài bác 6: một số trong những nền thanh lịch phương Đông bài xích 7: một trong những nền tiến bộ phương Tây chủ thể 4: những cuộc biện pháp mạng công nghiệp trong lịch sử vẻ vang thế giới bài bác 8: cách mạng công nghiệp thời kì cận kim bài xích 9: phương pháp mạng công nghiệp thời kì tân tiến chủ thể 5: đương đại Đông nam Á bài bác 10: cửa hàng hình thành hiện đại Đông nam Á thời kì cổ - trung đại bài 11: Hành trình cách tân và phát triển và thành công của cao nhã Đông phái mạnh Á thời gian cổ - trung đại chủ thể 6: một số trong những nền lịch sự trên quốc gia Việt phái mạnh (trước năm 1858) bài 12: thanh nhã Văn Lang - Âu Lạc bài 13: hiện đại Chăm-pa, đương đại Phù nam bài bác 14: cửa hàng hình thành cùng quá trình phát triển của thanh lịch Đại Việt bài bác 15: một số thành tựu của sang trọng Đại Việt chủ thể 7: xã hội các dân tộc việt nam bài 16: những dân tộc trên quốc gia Việt phái nam bài bác 17: Khối đại đoàn kết dân tộc bản địa trong lịch sử dân tộc Việt nam chủ đề 1: lịch sử hào hùng và sử học bài xích 1: hiện nay thực lịch sử hào hùng và thừa nhận thức lịch sử hào hùng bài xích 2: Tri thức lịch sử dân tộc và cuộc sống thường ngày chủ đề 2: vai trò của Sử học bài 3: Sử học với các nghành nghề khoa học tập bài bác 4: Sử học với một trong những lĩnh vực, ngành nghề văn minh chủ thể 3: một số nền văn minh trái đất thời kì cổ điển - trung đại bài bác 5: tư tưởng văn minh. Một số nền lịch sự phương Đông thời kì cổ - trung đại bài 6: một số nền thanh tao phương Tây thời gian cổ - trung đại chủ thể 4: những cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới bài bác 7: những cuộc giải pháp mạng công nghiệp thời kì cận kim bài 8: những cuộc phương pháp mạng công nghiệp thời kì tiến bộ chủ thể 5: lộng lẫy Đông nam giới Á bài bác 9: cơ sở hình thành thanh tao Đông phái nam Á thời kì cổ - trung đại bài bác 10: Hành trình cải cách và phát triển và thành công của thanh tao Đông nam Á giai đoạn cổ - trung đại chủ đề 6: một số nền thanh lịch trên tổ quốc Việt phái mạnh (Trước năm 1858) bài 11: một số trong những nền lộng lẫy cổ đại trên đất nước Việt phái nam bài 12: thanh lịch Đại Việt chủ thể 7: cộng đồng các dân tộc vn bài bác 13: Đời sống vật chất và lòng tin của xã hội các dân tộc nước ta bài 14: Khối đại đoàn kết dân tộc trong lịch sử vẻ vang Việt phái mạnh Chương 1: lịch sử hào hùng và sử học, phương châm của sử học tập bài 1: hiện thực lịch sử hào hùng và dìm thức lịch sử vẻ vang bài bác 2: Tri thức lịch sử vẻ vang và cuộc sống đời thường bài bác 3: Sử học tập với các nghành nghề dịch vụ khoa học khác bài 4: Sử học với một số trong những lĩnh vực, ngành nghề văn minh Chương 2: một số nền văn minh thế giới thời kì cổ - trung đại bài 5: Khái quát lịch sử văn minh trái đất cổ - trung đại bài bác 6: cao nhã Ai Cập cổ kính bài bác 7: Văn minh china cổ - trung đại bài 8: lịch sự Ấn Độ cổ - trung đại bài 9: tân tiến Hy Lạp - La Mã cổ điển bài xích 10: đương đại Tây Âu thời Phục hưng Chương 3: các cuộc phương pháp mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới bài xích 11: các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại bài 12: những cuộc cách mạng công nghiệp thời kì tiến bộ Chương 5: lịch sự Đông phái nam Á Cổ - Trung đại bài xích 13: đại lý hình thành hiện đại Đông nam Á thời cổ - trung đại bài 14: Hành trình trở nên tân tiến và thành tựu cao nhã Đông nam giới Á thời cổ - trung đại Chương 5: một số trong những nền lịch sự trên giang sơn Việt phái mạnh (trước 1858) bài 15: văn minh Văn Lang - Âu Lạc bài bác 16: thanh tao Chăm-pa bài xích 17: sang trọng Phù nam giới bài bác 18: tiến bộ Đại Việt Chương 6: xã hội các dân tộc việt nam bài xích 19: những dân tộc trên non sông Việt phái nam bài 20: Khối đại kết hợp dân tộc vn Đề thi lịch sử hào hùng 10 - KNTT Đề thi lịch sử hào hùng 10 học kì 1 gồm đáp án Đề thi lịch sử dân tộc 10 học tập kì 1 tất cả đáp án Chương 2: xã hội cổ truyền bài 3: Các tổ quốc cổ đại phương đông bài bác 4: Các non sông cổ đại châu âu - Hi Lạp với Rô - Ma Chương 3: trung hoa thời phong kiến bài bác 5: trung quốc thời phong con kiến Chương 4: Ấn Độ thời phong loài kiến bài xích 6: Các giang sơn Ấn Độ cùng văn hóa truyền thống Ấn Độ bài 7: Sự phân phát triển lịch sử dân tộc và nền văn hóa đa dạng mẫu mã của Ấn Độ Chương 5: Đông phái mạnh Á thời phong kiến bài bác 8: Sự sinh ra và cách tân và phát triển các vương quốc chính sống Đông phái nam Á bài 9: vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào Chương 6: Tây Âu thời trung đại bài xích 10: Thời kì hiện ra và cách tân và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ núm kỉ V đến ráng kỉ XIV) bài xích 11: Tây Âu thời gian trung đại bài bác 12: Ôn tập: lịch sử hào hùng thế giới fan nguyên thủy, cổ kính và trung đại Chương 1: vn từ thời nguyên thủy đến rứa kỉ X bài xích 13: nước ta thời kì nguyên thủy bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt nam giới bài 15: Thời Bắc ở trong và các cuộc chống chọi giành độc lập dân tộc (từ thay kỉ II TCN mang đến đầu nuốm kỉ X) bài xích 16: Thời Bắc trực thuộc và những cuộc đương đầu giành chủ quyền dân tộc (từ núm kỉ II TCN mang đến đầu cố kỉ X) Chương 2: nước ta từ gắng kỉ X đến cầm cố kỉ XV bài xích 17: quy trình hình thành với phát triển của phòng nước phong kiến (từ rứa kỉ X đến vậy kỉ XV) bài 18: Công cuộc xây dừng và vạc triển tài chính trong những thế kỉ X-XV bài 19: hồ hết cuộc binh đao chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV bài bác 20: tạo và cải tiến và phát triển văn hóa dân tộc trong những thế kỉ X-XV Chương 3: vn từ cố kỉnh kỉ XVI đến núm kỉ XVIII bài bác 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong những thế kỉ XVI-XVIII bài xích 22: Tình hình kinh tế ở những thế kỉ XVI-XVIII bài 23: phong trào Tây Sơn với sự nghiệp thống nhất khu đất nước, bảo đảm an toàn tổ quốc cuối nắm kỉ XVIII bài xích 24: tình trạng văn hóa ở những thế kỉ XVI-XVIII Chương 4: nước ta ở nửa đầu nắm kỉ XIX bài 25: tình trạng chính trị, gớm tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu rứa kỉ XIX) bài bác 26: thực trạng xã hội sinh hoạt nửa đầu nạm kỉ XIX và trào lưu đấu tranh của quần chúng Chương 5: Sơ kết lịch sử hào hùng Việt nam giới từ xuất phát đến giữa thay kỉ XIX bài 27: quy trình dựng nước với giữ nước bài xích 28: truyền thống cuội nguồn yêu nước của dân tộc việt nam thời phong kiến Chương 1: những cuộc giải pháp mạng bốn sản (Từ giữa núm kỉ XVI cho cuối vắt kỉ XVIII) bài xích 29: biện pháp mạng Hà Lan và biện pháp mạng tứ sản Anh bài xích 30: chiến tranh giành chủ quyền của những thuộc địa Anh nghỉ ngơi Bắc Mĩ bài 31: cách mạng tứ sản Pháp cuối nắm kỉ XVIII Chương 2: những nước Âu - Mĩ (Từ giữa vậy kỉ XVI cho cuối nắm kỉ XVIII) bài bác 32: phương pháp mạng công nghiệp làm việc châu Âu bài xích 33: ngừng cách mạng tư sản ở châu Âu cùng Mĩ giữa nắm kỉ XIX bài 34: những nước tư bản chuyển sang tiến độ đế quốc chủ nghĩa Chương 3: phong trào công nhân (Từ đầu chũm kỉ XIX mang đến đầu cụ kỉ XX) bài 36: Sự ra đời và cải cách và phát triển của trào lưu công nhân bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học bài xích 38: Quốc tế thứ nhất và công xóm Pa-ri 1871 bài xích 39: thế giới thứ nhị bài xích 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu gắng kỉ XX Trắc nghiệm tổng hợp lịch sử hào hùng 10 Đề thi lịch sử dân tộc 10 Đề thi lịch sử dân tộc 10 học kì 1 có đáp án Đề thi lịch sử hào hùng 10 học tập kì 2 có đáp án Đề thi lịch sử vẻ vang 10 - Cánh diều Đề thi lịch sử hào hùng 10 học tập kì 1 tất cả đáp án Đề thi lịch sử dân tộc 10 học kì 2 tất cả đáp án Đề thi lịch sử hào hùng 10 - Chân trời trí tuệ sáng tạo Đề thi lịch sử 10 học tập kì 1 có đáp án Đề thi lịch sử hào hùng 10 học kì 2 bao gồm đáp án
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng Tổng hợp kỹ năng Tổng hợp kỹ năng

Trắc nghiệm lịch sử 10 bài xích 22 có đáp án: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII


sở hữu xuống 10 1.871 14

boedionomendengar.com xin reviews đến những quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử hào hùng lớp 10 bài xích 22: Tình hình tài chính ở những thế kỉ XVI-XVIII lựa chọn lọc, có đáp án. Tài liệu tất cả 10 trang có 20 câu hỏi trắc nghiệm rất hay bám quá sát chương trình sgk lịch sử vẻ vang lớp 10. Hy vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10 Bài 20 có lời giải này sẽ giúp bạn ôn luyện trắc nghiệm để đạt tác dụng cao trong bài bác thi trắc nghiệm môn lịch sử hào hùng 10.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 10 bài 22

Giới thiệu về tài liệu:

- Số trang: 10 trang

- Số câu hỏi trắc nghiệm: trăng tròn câu

- giải thuật & đáp án: có

Mời quí độc giả tải xuống để xem không hề thiếu tài liệu Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10 bài bác 22 gồm đáp án: Tình hình kinh tế ở những thế kỉ XVI-XVIII:

*

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 10

BÀI 22: TÌNH HÌNH kinh TẾ Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

Câu 1: thể hiện nào hội chứng tỏ bán buôn nước việt nam phát triển táo tợn ở miền xuôi từ các thế kỉ XVI – XVII?A. Nhiều phường hội được thành lập.B. Chợ làng, chợ huyện, chợ đậy mọc lên mọi nơi.C. Mến nhân quốc tế đến sắm sửa lâu dài.D. Bên nước đóng những thuyển để dễ ợt buôn bán.Đáp án : Từ các thế kỉ XVI – XVII, sắm sửa phát triển bạo gan ở miền xuôi. Chợ làng, chợ huyện, chợ lấp mọc lên khắp khu vực và thường xuyên họp theo phiên. Những nơi trong nước đã mở ra một số làng mạc buôn và trung tâm bán buôn của vùng.Đáp án đề xuất chọn là: BCâu 2: người Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Hà Lan đến nước ta để có hàng hóa của mình đổi lấy hồ hết gì? A. Vũ khí, thuốc súng, len dạ.B. Tơ lụa, đường, sản phẩm nông nghiệp quý.C. Bạc, đồng, đồ vật sứ.D. Vũ khí, len dạ, đồ dùng sứ.Đáp án : lân cận các yêu đương nhân Trung Hoa, Nhật Bản, Gia-va, Xiêm, …. Xuất hiện những yêu thương nhân người tình Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp. Họ đang chở đến nước ta những thành phầm như vũ khí, dung dịch súng, len dạ, bạc, đồng, vật sứ, …. để đổi đem tơ lụa, đường, đồ dùng gốm, các loại nông sản, lâm sản quý.Đáp án đề nghị chọn là: BCâu 3: yếu tố nào tạo đk cho sự xuất hiện và hưng khởi của các đô thị ở việt nam trong những thế kỉ XVI – XVIII? A. Cơ chế cải cách trong phòng nước.B. Nhiều thương nhân đến vn buôn bán.C. Hầu hết đô thị cũ trước đó được phục hồi.D. Sự cải cách và phát triển của tài chính hàng hóa.Đáp án : Sự phát triển của kinh tế tài chính hàng hóa đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự sinh ra và hưng khởi của các đô thị.Đáp án đề nghị chọn là: DCâu 4: Ý nào tiếp sau đây phản ánh không chính xác về điểm sáng của nông nghiệp nước ta cuối gắng kỉ XV – đầu cầm cố kỉ XVI? A. Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay lứa tuổi địa chủ, quan liêu lại
B. đơn vị nước ko quan tâm không ít tới sản xuất
C. Thiên tai, hạn hán, mất mùa liên tiếp xảy ra
D. Ở vùng đất mới Đàng Trong, nông nghiệp tương đối phát triểnĐáp án : từ lúc cuối thế kỉ XV mang lại đầu núm kỉ XVI là giai đoạn nông nghiệp việt nam kém vạc triển:- Ruộng khu đất ngày càng tập trung vào tay tầng lớp địa chủ, quan lại lại- bên nước ko quan tâm không ít tới sản xuất.- Thiên tai, hạn hán, mất mùa liên tiếp xảy ra
Đến nửa sau cầm kỉ XVII mới từ từ ổn định trở lại. Cả sinh hoạt Đảng Trong với Đàng quanh đó đều thực hiện cơ chế khai hoang để không ngừng mở rộng diện tích canh tác, quần chúng ra mức độ tăng gia tài xuất, bồi đắp đê đập, kiếm tìm ra các giống lúa new => nông nghiệp ở vùng đất mới Đảng Trong cùng Đảng ko kể đều tương đối phát triển.Đáp án phải chọn là: DCâu 5: Điểm bắt đầu nào dưới đây thể hiện sự trở nên tân tiến của yêu mến nghiệp ở vn từ vậy kỉ XVI – XVIII?A. Lộ diện các chợ họp theo phiên
B. Xuất hiện một số làng mạc buôn với trung tâm bán buôn của những vùng
C. Thợ thủ công bằng tay đem sản phẩm đến những đô thị, cảng thị buôn bán
D. Có sự giao lưu buôn bán với một trong những nước trong khu vực.Đáp án : Từ rứa kỉ XVI mang đến XVIII, các nơi nội địa đã xuất hiện một số làng mạc buôn cùng trung tâm buôn bán của vùng. Một số nhà buôn béo đã mua hàng bằng tay thủ công hay thóc lúa chở thuyền mang đến đây cung cấp và mua một số trong những sản phẩm địa phương. Đây là điểm mới miêu tả sự trở nên tân tiến thương nghiệp Đại Việt từ thay kỉ XVI đến XVIII so với giai đoạn trước đó.Đáp án cần chọn là: BCâu 6: Ý nào dưới đây phản ánh điểm hạn chế của nông nghiệp việt nam từ nạm kỉ XVI đến XVIII? A. Nhân dân liên tiếp khai hoang, diện tích s đất canh tác được mở rộng.B. Công ty nước ko qua tâm đến sản xuất nông nghiệp trồng trọt như trước.C. Ruộng đất ngày càng tập trung trong tay địa nhà phong kiến.D. Nạn vỡ đê xảy ra liên miên, nhân dân đề nghị bỏ làng đi phiêu tán.Đáp án : phần nhiều điểm tích cực và lành mạnh và tinh giảm của nông nghiệp việt nam từ nỗ lực kỉ XVI đến nạm kỉ XVIII bao gồm:* Tích cực:- từ bỏ nửa sau cố kỉnh kỉ XVII, nông nghiệp từ từ ổn định quay trở về và cải cách và phát triển ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài.+ Nhân dân liên tục khai hoang, diện tích đất canh tác được mở rộng, tuyệt nhất là Đàng Trong.+ thủy lợi được củng cố: bồi đắp đê đập, nạo vét mương máng.+ Giống cây trồng phong phú. Nghề trồng vườn cửa với những loại cây ăn uống quả cũng phạt triển.+ nhân dân đúc rút được không ít kinh nghiệm thông qua thực tế sản xuất.* Hạn chế:- Ruộng khu đất ngày càng tập trung trong tay địa nhà phong kiến.Đáp án buộc phải chọn là: CCâu 7: nhận xét nào sau đây là chính xác về sự phát triển của bằng tay thủ công nghiệp việt nam từ thế kỉ XVI mang đến XVIII? A. Cải tiến và phát triển mạnh, có tương đối nhiều sản phẩm phong phú, hấp dẫn.B. Cải tiến và phát triển mạnh tuyệt nhất Đông nam giới Á, mẫu mã đa dạng.C. Mở ra nhiều phường hội cùng giúp sức nhau sản xuất.D. Nhiều phố xá, cửa hàng được lập bắt buộc ở nhiều nơi.Đáp án : nhấn xét về thế mạnh của bằng tay nghiệp vn từ chũm kỉ XVI cho XVIII bao gồm:- những nghề bằng tay truyền thống ngày càng cải cách và phát triển và đạt trình độ chuyên môn cao.- những nghề bằng tay thủ công mới xuất hiện thêm như: nghề tương khắc in phiên bản gỗ, nghề làm đường trắng, nghề làm cho đồng hồ, làm tranh tô mài.- Số xã nghề tăng lên, một số thợ xuất sắc đã họp nhau rời làng mạc ra các đô thị, lập phường vừa cung cấp vừa bán hàng.- Nghề khai mỏ biến chuyển nghành tài chính phát triển ở các Đàng Trong cùng Đàng Ngoài.=> Như vậy, thủ công bằng tay nghiệp đương thời cải tiến và phát triển mạnh, có tương đối nhiều sản phẩm phong phú, hấp dẫn. Các thành phầm được tiếp tế với trình độ chuyên môn cao, tiêu biểu đó là lụa là, gấm vóc, đồ gia dụng gốm…được fan tiêu dùng, đặc biệt là thương nhân quốc tế ưa thích.Đáp án buộc phải chọn là: ACâu 8: Ý nào sau đây không phải công dụng của việc buôn bán trong nước ở vn từ cầm cố kỉ XVI mang lại XVIII? A. Sắm sửa phát triển thành một nghề.B. Thúc đẩy cải tiến và phát triển các ngành nghề trong nước.C. Cải thiện cuộc sống của nhân dân.D. Đem lại nguồn thu nhập to cho giai cấp tư sản.Đáp án : chức năng của sự phạt triển mua sắm trong nước bao gồm:- sắm sửa trong nước thời kì này vạc triển, không solo thuần chỉ nên trao đổi hàng hóa để thỏa mãn nhu yếu tiêu dùng như trước đó nữa cơ mà đã cải cách và phát triển thành một nghề.- liên can giao lưu giữ hàng hóa, cải cách và phát triển các ngành nghề vào nước.- nâng cấp cuộc sống bạn dân.Đáp án phải chọn là: DCâu 9: những làng nghề thủ công có từ vậy kỉ XVI đến XVIII mang đến đến bây chừ đang vào tình trạng như thế nào? A. Toàn bộ các ngành thủ công nghiệp đông đảo được duy trì gìn và phát triển.B. Những làng nghề vẫn thường xuyên phát triển với nổi tiếng.C. Vớ cả đã trở nên phá hủy trọn vẹn theo sự suy tàn của những đô thị.D. Cải tiến và phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ đa số mặt hàng cho dân cư.

Xem thêm: Đoạn văn nghị luận tình cảm gia đình (2023) siêu hay, nghị luận về tình cảm gia đình

Đáp án : - Ngày nay, với việc phát triển khỏe mạnh của ngành công nghiệp khiến cho một số ngành bằng tay nghiệp bị lãng quên.- tuy nhiên, những làng nghề bây chừ vẫn còn phân phát triển, nổi tiếng; những sản phẩm bằng tay thủ công nghiệp vẫn được tín đồ dân trong nước và quốc tế ưa ưa thích như thứ gốm (làng gốm chén bát Tràng), sản phẩm tơ lụa (lụa Hà Đông), …Đáp án yêu cầu chọn là: BCâu 10: Vào những thế kỉ XV - XVI, trên thế giới có sự kiện gì xứng đáng ghi lưu giữ góp phần đặc biệt quan trọng vào sự gặp mặt quốc tế trong những số đó có nước ta? A. Cuộc giải pháp mạng công nghiệp lần lắp thêm nhất.B. Cuộc phương pháp mạng chất xám ở những nước phương Tây.C. Cuộc phát loài kiến địa lý.D. Sự cải tiến và phát triển của kĩ thuật đóng thuyền.Đáp án : Vào các thế kỉ XV - XVI, trên thay giới diễn ra các cuộc phát loài kiến địa lý, tra cứu ra tuyến phố mới, tạo điều kiện giao lưu buôn bán giữa phương Đông cùng phương Tây thuận lợi.Đáp án cần chọn là: C Câu 11: từ nửa sau nạm kỉ XVII, tình trạng nông nghiệp việt nam có điểm gì nổi bật? A. Rủi ro khủng hoảng trầm trọng.B. Cải cách và phát triển vượt bậc.C. Dần bình ổn trở lại.D. Suy nhược nghiêm trọng.Đáp án : Nông nghiệp một thời bị tiêu diệt do chiến tranh, từ bỏ nửa sau gắng kỉ XVII mới dần dần ổn định trở lại.Đáp án nên chọn là: CCâu 12: những chúa Nguyễn sinh hoạt Đảng Trong vẫn thực hiện chế độ gì để mở rộng ruộng đồng? A. Bức tốc xâm lược lãnh thổ.B. Triển khai chiến tranh cùng với Đảng Ngoài.C. Khuyến khích giao thương mua bán ruộng đất.D. Khích lệ nhân dân khai phá đất hoang.Đáp án : Ở Đảng Trong, chúa Nguyễn đang khuyến khích nhân dân khai thác đất hoang, nhanh chóng mở rộng lớn ruộng đồng.Đáp án bắt buộc chọn là: DCâu 13: các nghề bằng tay truyền thống ở việt nam trong ráng kỉ XVI – XVIII bao hàm A. Làm cho gốm sứ, dệt vải vóc lụa, có tác dụng giấy, làm cho đồ trang sức.B. Làm gốm sứ, dệt vải vóc lụa, làm tranh tô mài, làm cho đồ trang sức.C. Làm đường trắng, có tác dụng gốm sử, dệt vải vóc lụa, làm giấy.D. Tự khắc in bản gỗ, dệt vải lụa, rèn sắt, đúc đồng.Đáp án : Từ cố gắng kỉ XVI – XVIII, các nghề bằng tay truyền thống trong quần chúng như làm cho gốm sứ, dệt vải lụa, có tác dụng giấy, có tác dụng đồ trang sức, rèn sắt, đúc đồng, …. Ngày càng cách tân và phát triển và đạt trình độ chuyên môn cao.Đáp án phải chọn là: ACâu 14: Ngành làm sao từ cố kỉ XVI mang lại XVIII đổi mới ngành tài chính phát triển ngơi nghỉ cả Đàng Trong cùng Đảng Ngoài? A. đúc đồng.B. Có tác dụng gốm sứ.C. Khai mỏ.D. Có tác dụng giấy.Đáp án : Từ cụ kỉ XVI mang lại XVIII, ngành khai mỏ biến ngành tài chính phát triển nghỉ ngơi Đảng Trong với Đàng Ngoài.Đáp án bắt buộc chọn là: CCâu 15: yêu đương nhân Hà Lan mỗi lần vào việt nam phải mua tơ xấu của chúa Trịnh đến hàng ngàn lạng bạc, trong lúc đó “nợ cũ thì đa số tuyệt vọng mà lũ quan lại thì ít khi trả tiền ngay, trong khi những việc này không đem trình lên chúa được còn nếu không thông qua các bà phi dẫn đến tệ hà làm cho nặng nề”.Đoạn trích trên bộc lộ điều gì về tình trạng ngoại thương việt nam giữa vậy kỉ XVIII? A. Nguyên nhân đưa tới sự suy yếu của ngoại thương.B. Sự rủi ro khủng hoảng của chính quyền Đàng Ngoài.C. Sự suy nhược của chính quyền Đàng Trong.D. Sự cách tân và phát triển của tệ tham nhũng sống địa phương.Đáp án : Đoạn trích trên biểu lộ nguyên nhân mang lại sự suy nhược của ngoại thương việt nam giữa cụ kỉ XVIII, đó chính là chế độ thuế khóa phức tạp, quan lại lại xét nghiệm xét phiền toái và tham hầu như nặng nề.Đáp án cần chọn là: ACâu 16: Câu ca sau chứng minh điều gìĐình Bảng buôn bán ấm, cung cấp khay
Phù lưu họp chợ hàng ngày một đông. A. Sự cách tân và phát triển của bằng tay nghiệp
B. Sự xuất hiện thêm nhiều nghề thủ công bằng tay mới
C. Sự cải cách và phát triển của ngành nông nghiệp lúc bấy giờ
D. Tín đồ dân họp chợ mua sắm hàng hóa đông đảo.Đáp án : nhị câu thơ bên trên thể hiện tín đồ dân họp chợ mua sắm hàng hóa ngày một phần đông ở vùng tự Sơn, Bắc Ninh. Đây là biểu hiện cho sự phát triển của yêu mến nghiệp ở miền xuôi trong số thế kỉ XVI – XVIII.Đáp án phải chọn là: DCâu 17: bằng tay nghiệp ở vn trong các thế kỉ XVI – XVIII bao gồm điểm gì bắt đầu so với quá trình trước? A. Hàng bằng tay thủ công của vn đã được buôn bán đến các nước
B. Mở ra nhiều nghề bằng tay mới
C. Một số trong những thợ xuất sắc lập phường vừa sản xuất, vừa cung cấp hàng
D. Có không ít làng nghề thủ côngĐáp án : Ở các làng nghề bằng tay thủ công từ cụ kỉ XVII cho XVIII, dân cư vẫn làm cho ruộng, mặc dù có một điểm mới so với các giai đoạn trước là một trong những thợ thủ công bằng tay giỏi đã họp nhau rời xã ra các đô thị, lập phường vừa chế tạo vừa bán hàng.Đáp án cần chọn là: CCâu 18: biểu hiện nào dưới đây không vật chứng cho sự cải tiến và phát triển của ngành khai mỏ sinh hoạt Đảng ngoại trừ từ cố kỉ XVI mang đến XVIII? A. Một số trong những thợ xuất sắc vừa lập phường phân phối vừa buôn bán.B. Lượng kim loại xuất kho thị trường càng ngày lớn.C. Một trong những người Hoa thanh lịch xin thầu khai thác một số trong những mỏ.D. Lượng kim loại phục vụ nhà nước ngày càng tăng.Đáp án : - Đáp án A: biểu hiện chung của sự việc phát triển bằng tay thủ công nghiệp nước ta từ cố kỉ XVI mang lại XVIII.- Đáp án B, C, D: là biểu lộ minh triệu chứng cho sự cải cách và phát triển của ngành khai mỏ ở Đảng xung quanh từ rứa kỉ XVI đến XVIII.Đáp án buộc phải chọn là: ACâu 19: Ý nào miêu tả nét bắt đầu về tình hình ngoại yêu thương ở việt nam trong các thế kỉ XVI – XVIII? A. Đã lộ diện những yêu thương nhân đến từ châu Âu
B. Đàng Trong đã tạo nên các yêu mến cảng lớn nhất đất nước
C. Sự thành lập của các cơ quan chuyên trách việc mua sắm với nước ngoài
D. Sự thành lập của phần đông đội thuyền to để bán buôn với châu ÂuĐáp án : - Trước thay kỉ XVI, các thương nhân mang đến Việt Nam buôn bán bao gồm những thương nhân Trung Hoa, Nhật Bản, Gia-xa, Xiêm.- Từ nắm kỉ XVI mang đến XVII, ngoài các thương nhân làm việc các quốc gia trên còn mở ra các yêu mến nhân đến từ châu Âu như: nhân tình Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp. Những thương nhân quốc tế như: Nhật Bản, Trung Hoa, Hà Lan, Anh, Pháp đã xin lập phố xá, siêu thị để tất cả thể sắm sửa lâu dài.Đáp án buộc phải chọn là: ACâu 20: tại sao chủ yếu nhất làm cho ngoại yêu thương ở việt nam phát triển mạnh bạo trong các thế kỉ XVI – XVIII là A. Vì chưng sự cải cách và phát triển giao lưu mua sắm trên nhân loại và chính sách mở cửa ngõ của chính quyền Trịnh, Nguyễn
B. Vị sản phẩm bằng tay thủ công ngày càng các đã thu hút những thương nhiên nước ngoài đến buôn bán
C. Vị nước ta có tương đối nhiều cửa biển dễ dàng cho bài toán giao thương
D. Do chính quyền Trịnh, Nguyễn tiến công thuế nhẹ so với các mến nhân nước ngoàiĐáp án : các nguyên nhân mang đến sự phân phát triển mạnh khỏe của ngoại thương nước ta từ cầm kỉ XVI đến chũm kỉ XVIII bao gồm:- Do cơ chế mở của của tổ chức chính quyền Trịnh, Nguyễn- Do các nghề thủ công bằng tay phát triển táo tợn mẽ, thành phầm sản xuất ra càng ngày nhiều.- Do nước ta có địa điểm địa lý dễ dàng cho giao thông đi lại, độc nhất vô nhị là bởi đường biển, tạo đk thu hút thương nhân các nước.- Do những cuộc phát con kiến địa lý tạo đk giao lưu giữ Đông - Tây.=> lý do chủ yếu đuối nhất làm cho ngoại thương vn phát triển mạnh khỏe từ cố gắng kỉ XVI cho XVIII là do: sự cách tân và phát triển của giao lưu mua sắm trên quả đât và vị chủ trương mở cửa của cơ quan ban ngành Trịnh, Nguyễn. Nếu không có nhân tố này thì mặc dù có điều kiện dễ dãi hoặc sản phẩm thủ công nghiệp đa dạng mẫu mã cũng khó hoàn toàn có thể thúc đẩy ngoại thương cách tân và phát triển mạnh mẽ. Đặt vào sự đối chiếu với tình hình vn trong cố kỉ XIX, vn vẫn gồm những nhân tố kể trên dẫu vậy nhà nước lại thực hiện chính sách “bế quan lại tỏa cảng” cần dẫn mang đến ngoại yêu đương cũng chính vì như thế mà khó cải cách và phát triển được.Đáp án nên chọn là: A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *