Choose The Best Answer

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

Bạn đang xem: Choose the best answer

True Blood is my favourite TV series, ____ I don"t have much time lớn watch it often.

A. although

B. before

C. If

D. Yet


*

*

Đáp án D

Dịch: True Blood là phim truyền hình thương mến của tôi, tuy vậy tôi không có tương đối nhiều thời gian để xem nó hay xuyên.


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

It is important for parents to respect children"s ________.

A. Privacy

B. Relaxation

C. Rudeness


Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

It is not ________ khổng lồ wear these trousers at the moment.

A. Experienced

B. Fashionable

C. Conservative


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer lớn each of the following questions.

This drink isn"t beneficial for health. You ____ drink it too much.

A. Should

B. Ought to not

C. Ought not to

D. Mustn"t


Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

All students ____ wear uniforms at school because it is a rule.

A. Should

B. Have to

C. Ought to

D. Must


Mark the letter A, B, C or D khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions.

I lượt thích swimming ____ my sister likes jogging and dancing.

A. whereas

B. when

C.

Xem thêm: Khi nói về tia x phát biểu nào sau đây đúng, khi nói về tia x, phát biểu nào sau đây đúng

whenever

D. so


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

You ____ finish your homework before you go to bed.

A. Must

B. Have to

C. Should

D. Ought to


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Friendship is a two-side .....................; it lives by give-and-take.

A. affair

B. Event

C. Way

D. Aspect


Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

After the children finished their dinner, they went lớn bed ____ listened to a bedtime story before falling asleep.

A. That

B. and

C. So

D. while


Mark the letter A, B, C or D khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

There wasn"t a chair for the headmaster, ____ is a big problem.

A. what

B. which

C. that

D. Where


tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái

Tạm dịch:“True Blood” là bộ phim truyện dài tập thương yêu của tôi, mặc dù tôi không có không ít thời gian để liên tục xem nó.


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài xích tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cấp Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới reviews 4


Vật lý 12

Lý thuyết thứ Lý 12

Giải bài bác tập SGK vật dụng Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm đồ vật Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cao Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập hóa học 12 Chương 9


Sinh học tập 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách cải thiện Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử dân tộc 12

Giải bài xích tập SGK lịch sử hào hùng 12

Trắc nghiệm lịch sử 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử vẻ vang VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài xích tập SGK technology 12

Trắc nghiệm công nghệ 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem những nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn thiết bị lý

Đề thi thpt QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi thpt QG môn vật lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai sẽ đặt tên cho mẫu sông

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những người con trong gia đình

Chiếc thuyền kế bên xa

Khái quát mắng văn học vn từ đầu CMT8 1945 đến cố kỉnh kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm công nghệ 7: tự 08h30 - 21h00

boedionomendengar.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục Học 247

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *