TIẾNG ANH 10 UNIT 2 WRITING TRANG 25, UNIT 2 TIẾNG ANH 10 WRITING TRANG 25

Tiếng Anh 10 Unit 2: Writing giúp các em học sinh lớp 10 vấn đáp các thắc mắc tiếng Anh trang 25 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Humans và the environment trước khi tới lớp.

Bạn đang xem: Tiếng anh 10 unit 2 writing


Soạn Writing Unit 2 lớp 10 được biên soạn bám đít theo lịch trình SGK Global Success 10 trang 25. Thông qua đó giúp học tập sinh nhanh lẹ nắm vững được loài kiến thức, thuận lợi làm bài xích tập về nhà cùng học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết bài biên soạn Anh 10 Unit 2: Writing trang 25, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi và thiết lập tài liệu trên đây.


1. Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment with their expected results.

(Làm việc theo cặp. Phối kết hợp các khuyến nghị để cải thiện môi ngôi trường với công dụng mong hóng của chúng.)

Suggestions

Expected results

1. Cleaning up regularly (e.g. Organising clean-up activities at weekends)

a. This reduces CO2 & makes the air clean.

2. Planting more trees (e.g. Encouraging students lớn plant trees or flowers in their school)

b. This makes the waste collection easier.

3. Setting up more rubbish bins (e.g. Putting more rubbish bins in public places such as parks or bus stations)

c. This keeps the environment clean & makes it safe for everyone.

Gợi ý đáp án

1 - c

2 - a

3 - b

Bài 2


Read the incomplete paragraph about ways lớn improve the environment. Fill in the blanks with the words and phrases from the box.

(Đọc đoạn văn chưa hoàn chỉnh về những cách cải thiện môi trường. Điền vào địa điểm trống với những từ và nhiều từ vào hộp.)

First (Trước hết)

In conclusion (Tóm lại)

For example (Ví dụ)

There are three things we can vị to improve the environment in our school. (1) _______, we should clean up all areas regularly. (2) _______, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, và safe for everyone.

………………………………………………………

………………………………………………………

(3) _______, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Gợi ý đáp án

1. First

2. For example

3. In conclusion

There are three things we can vì to improve the environment in our school. (1) First, we should clean up all areas regularly. (2) For example, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, & safe for everyone.

………………………………………………………

(3) In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Tạm dịch:

Có cha điều chúng ta có thể làm để nâng cấp môi trường trong trường học tập của chúng ta. (1) Đầu tiên, chúng ta nên dọn dẹp vệ sinh tất cả các khoanh vùng thường xuyên. (2) Ví dụ, chúng ta có thể tổ chức các vận động dọn dẹp vào thời gian cuối tuần. Bằng cách này, chúng ta cũng có thể giữ cho môi trường của bọn họ sạch, rất đẹp và bình yên cho phần nhiều người.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(3) bắt lại, chúng ta cũng có thể cải thiện môi trường trong ngôi trường học của chính mình theo rất nhiều cách và ngay cả những hành động nhỏ tuổi cũng rất có thể tạo ra sự biệt lập lớn.


Bài 3

Add two more suggestions lớn improve the environment in your school lớn the paragraph in 2. Use the ideas in 1 to help you.

(Thêm hai gợi nhắc khác để nâng cấp môi trường trong trường học của người sử dụng vào đoạn văn ở bài 2. Thực hiện các ý tưởng trong bài xích 1 để giúp bạn.)

Gợi ý đáp án

There are three things we can vì to improve the environment in our school. First, we should clean up all areas regularly. For example, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, & safe for everyone. Second, we ought khổng lồ set up more rubbish bins. For instance, we can put more rubbish bins in the school gate, in front of each building, or in the playground. Thereby, we can make the waste collection easier. In addition, we should plant more trees. To lớn give an example, we can encourage students lớn plant trees or flowers in our school because this reduces CO2 và makes the air clean. In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways và even small actions can make a big difference.

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ Tổng hợp kỹ năng và kiến thức Tổng hợp kỹ năng

Unit 2 Writing lớp 10 trang 25 | tiếng Anh 10 Global Success


6.867

Với giải Unit 2 Writing lớp 10 trang 25 giờ đồng hồ Anh 10 Global Success cụ thể trong Unit 2: Humans và The environment giúp học sinh dễ dãi xem cùng so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập giờ anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải tiếng anh lớp 10 Unit 2: Humans & The environment Global Success

Writing about suggestions for improving the environment


(Viết về hồ hết đề xuất cải thiện môi trường)

Bài 1 trang 25 sgk giờ đồng hồ anh 10: Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment with their expected results.

(Làm việc theo cặp. Kết hợp các khuyến nghị để nâng cấp môi ngôi trường với tác dụng mong hóng của chúng.)

Suggestions

Expected results

1. Cleaning up regularly (e.g. Organising clean-up activities at weekends)

a. This reduces CO2 and makes the air clean.

2. Planting more trees (e.g. Encouraging students to lớn plant trees or flowers in their school)

b. This makes the waste collection easier.

Xem thêm: Tổng Hợp 80 Hình Ảnh Tay Bị Trầy Xước Nhẹ, Tổng Hợp 80 Hình Ảnh Bị Té Xe Trầy Xước Ở Chân

3. Setting up more rubbish bins (e.g. Putting more rubbish bins in public places such as parks or bus stations)

c. This keeps the environment clean & makes it safe for everyone.

Trả lời:

1 - c

2 - a

3 - b

Suggestions

(Những đề xuất)

Expected results

(Kết quả dự kiến)

1. Cleaning up regularly (e.g. Organising clean-up activities at weekends)

(Dọn dẹp thường xuyên (ví dụ: tổ chức triển khai các vận động dọn dẹp vào cuối tuần)

c. This keeps the environment clean and makes it safe for everyone.

(Điều này làm sút CO2 và làm cho không khí trong lành.)

2. Planting more trees (e.g. Encouraging students lớn plant trees or flowers in their school)

(Trồng những cây hơn (ví dụ: khuyến khích học viên trồng cây hoặc hoa trong trường)

a. This reduces CO2 và makes the air clean.

(Điều này giúp cho việc thu gom chất thải trở nên dễ dàng hơn.)

3. Setting up more rubbish bins (e.g. Putting more rubbish bins in public places such as parks or bus stations)

(Đặt những thùng rác hơn (ví dụ: đặt nhiều thùng rác hơn ở phần lớn nơi chỗ đông người như công viên hoặc bến xe.)

b. This makes the waste collection easier.

(Điều này giữ lại cho môi trường thiên nhiên sạch vẫn và tạo cho nó bình yên cho tất cả mọi người.)

Bài 2 trang 25 sgk tiếng anh 10: Read the incomplete paragraph about ways khổng lồ improve the environment. Fill in the blanks with the words & phrases from the box.

(Đọc đoạn văn chưa hoàn chỉnh về các cách nâng cấp môi trường. Điền vào khu vực trống với các từ và cụm từ trong hộp.)

First(Trước hết)

In conclusion(Tóm lại)

For example(Ví dụ)

There are three things we can vì to improve the environment in our school. (1) _______, we should clean up all areas regularly. (2) _______, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, & safe for everyone. ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

(3) _______, we can improve the environment in our school in many ways & even small actions can make a big difference.

Trả lời:

1. First

2. For example

3. In conclusion

There are three things we can bởi to improve the environment in our school. (1)First, we should clean up all areas regularly. (2)For example, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, và safe for everyone. ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..

(3)In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways & even small actions can make a big difference.

Tạm dịch:

Có cha điều bạn cũng có thể làm để cải thiện môi trường trong trường học của chúng ta. (1) Đầu tiên, họ nên vệ sinh tất cả các khu vực thường xuyên. (2) Ví dụ, chúng ta có thể tổ chức các hoạt động dọn dẹp vào cuối tuần. Bằng phương pháp này, chúng ta có thể giữ cho môi trường của bọn họ sạch, đẹp nhất và an toàn cho đa số người. ………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………...

(3) cầm lại, bạn cũng có thể cải thiện môi trường trong ngôi trường học của bản thân theo rất nhiều cách và trong cả những hành động nhỏ cũng có thể tạo ra sự biệt lập lớn.

Bài 3 trang 25 sgk tiếng anh 10: showroom two more suggestions khổng lồ improve the environment in your school to the paragraph in 2. Use the ideas in 1 lớn help you.

(Thêm hai gợi ý khác để nâng cấp môi trường trong trường học của chúng ta vào đoạn văn ở bài 2. áp dụng các ý tưởng trong bài 1 để giúp đỡ bạn.)

Trả lời:

There are three things we can bởi vì to improve the environment in our school. First, we should clean up all areas regularly. For example, we can organise clean-up activities at weekends. By doing this, we can keep our environment clean, beautiful, and safe for everyone.Second, we ought khổng lồ set up more rubbish bins. For instance, we can put more rubbish bins in the school gate, in front of each building, or in the playground. Thereby, we can make the waste collection easier.In addition, we should plant more trees. Khổng lồ give an example, we can encourage students to lớn plant trees or flowers in our school because this reduces CO2 & makes the air clean.In conclusion, we can improve the environment in our school in many ways and even small actions can make a big difference.

Tạm dịch:

Có bố điều chúng ta cũng có thể làm để nâng cấp môi trường vào trường học tập của bọn chúng ta. Đầu tiên, bọn họ nên lau chùi và vệ sinh tất cả các quanh vùng thường xuyên. Ví dụ, bạn cũng có thể tổ chức các hoạt động dọn dẹp vào cuối tuần. Bằng cách này, chúng ta cũng có thể giữ cho môi trường xung quanh của bọn họ sạch, đẹp và an ninh cho hồ hết người. Sản phẩm hai, họ nên đặt các thùng rác rến hơn. Ví dụ, bạn có thể đặt những thùng rác sinh hoạt cổng trường, trước từng tòa nhà, hoặc trong sảnh chơi. Qua đó, chúng ta cũng có thể thực hiện câu hỏi thu gom rác rưởi thải dễ ợt hơn. Không tính ra, họ nên trồng thêm các cây xanh. Ví dụ, chúng ta cũng có thể khuyến khích học viên trồng cây hoặc trồng hoa trong trường vì điều này làm bớt CO2 và khiến cho không khí trong lành. Bắt lại, bạn có thể cải thiện môi trường thiên nhiên trong trường học của chính bản thân mình theo nhiều phương pháp và trong cả những hành động nhỏ tuổi cũng hoàn toàn có thể tạo ra sự biệt lập lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *