Unit 8 Lớp 9: Skills 2 (Trang 27), Tiếng Anh 9 Unit 8: Skills 2 Soạn Anh 9 Trang 27

(Làm vấn đề theo cặp. Ngành phượt có quan trọng đặc biệt với nước ta không? Cho ít nhất một lý do.)

Hướng dẫn giải: 

Yes, it is.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 9: skills 2

Because, tourism is Vietnam"s key economic.

Chú ý:  Những tin tức được gạch ốp chân học sinh có thể thay vậy để cân xứng với trường hợp của riêng biệt mình

Tạm dịch:

Có, chính vì ngành du lịch là ngành kinh tế tài chính mũi nhọn của Việt Nam.

2 Listen to lớn the lecture and tick (√) true (T) or false (F).

( Nghe bài diễn thuyết và khắc ghi đúng hoặc sai)

Click tại đây để nghe:

*

Hướng dẫn giải:

1. T

2. T

3. F

4. T

5. T

6. F

Tạm dịch:

1. Ngành du ngoạn đóng vai trò đặc biệt quan trọng với sự phân phát triển của nhiều quốc gia.

2. Giao thông tân tiến thúc đẩy ngành du lịch.

3. Ngành du ngoạn phụ thuộc vào thu nhập của quốc gia.

4. Cuộc sống thường ngày của số đông người xuất sắc hơn với sự cải cách và phát triển của du lịch.

5. Ngành phượt giúp địa chỉ hiểu biết và hợp tác quốc tế.

6. Những giới trẻ đi mang lại những thành phố lớn để chạm chán du khách hàng nước ngoài.

Audio Script:

Thanks khổng lồ the widespread use of modern means of transport, people have more choice of holiday restination và can now visit even the remotest parts of the world. Tourism has certainly become an important factor in the development of many countries.

An obvious benefit of tourism is that it plays a key role in economic growth. It contributes greatly to lớn income of a region or country. It also brings job opportunities khổng lồ all kinds of people, and therefore os promote prosperity in diverse fields. Another positive aspect of tourism is that it helps promote international understanding and cooperation among nations. In addition, tourism can improve the standard of living of local or rural communities, so young people are encouraged to lớn stay in their hometown to build a good life rather than move lớn big cities. Finally, tourism brings cultural benefits, as rra. Ellers learn about the history & culture of a place, và spread them around the world.

In the other hand, the drawbacks of tourism can"t be denied ...

Dịch Script:

Nhờ sử dụng rộng thoải mái các phương tiện giao thông vận tải hiện đại, bạn dân có nhiều lựa chọn mang đến kì nghỉ ngơi dịp lễ hơn và hiện giờ có thể cho tới thăm ngay cả những địa điểm xa xôi độc nhất vô nhị của nuốm giới. Du ngoạn đã chắc chắn rằng trở thành một yếu đuối tố đặc biệt quan trọng trong sự phạt triển của đa số quốc gia.

Một tiện ích rõ ràng của du lịch là nó đóng vai trò một vai trò đặc biệt trong tăng trưởng gớm tế. Nó đóng vai trò góp rất to lớn cho các khoản thu nhập của một vùng giỏi quốc gia. Nó cũng sở hữu lại cơ hội việc có tác dụng cho tất cả mọi người, và do đó giúp ảnh hưởng sự thịnh vượng trong nhiều nghành nghề khác nhau. Một khía cạnh tích cực khác của du ngoạn là nó giúp địa chỉ sự hiểu biết với hợp tác quốc tế giữa những quốc gia. Ngoại trừ ra, phượt có thể nâng cao mức sống của xã hội địa phương hoặc nông thôn, vì vậy fan trẻ được khích lệ ở lại quê nhà để xuất bản một cuộc sống đời thường tốt rộng là gửi đến những thành phố lớn. Cuối cùng, du lịch mang lại tác dụng văn hoá, như du khách có thể hiểu biết về lịch sử và văn hoá của một nơi, và truyền bá bọn chúng khắp vậy giới.

Mặt khác, những giảm bớt của du ngoạn không thể che nhận...

3 Listen again & choose the correct answer.( Nghe lại và chọn câu vấn đáp đúng)

Click tại trên đây để nghe:

The next part of the lecture probably continues to discuss .

A. Other benefits of tourism

B. The tourism industry in Viet Nam

C. The negative effects of tourism

*

Hướng dẫn giải:

C. The negative effects of tourism

Tạm dịch:

Đoạn tiếp sau của bài bác diễn thuyết hoàn toàn có thể tiếp tục thảo luận về.............

A. Những tác dụng khác của ngành du lịch

B. Ngành du lịch ở Việt Nam

C. Những tác động tiêu rất của ngành du lịch

Writing (Viết)

4 . Work in groups. Talk about the negative effects of tourism on a region or country. The following ideas may be helpful khổng lồ you.

( thao tác theo nhóm. Nói đến những ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch so với khu vực hay đất nước. Những phát minh sau đây hoàn toàn có thể giúp ích mang lại bạn)

- Natural environment is damaged.

- Natural beauty is spoiled.

- Traditional ways of life are affected.

- Social problems may arise.

Tạm dịch:

- môi trường thiên nhiên thiên nhiên bị phá hủy

- Vẻ đẹp vạn vật thiên nhiên bị thiệt hại

- Lối sống truyền thống cuội nguồn bị ảnh hưởng

- Những vụ việc xã hội có thể phát sinh

5 Choose one negative effect that you discussed above and write a paragraph about it. Make sure you use the right connectors.

(Chọn một tác động tiêu cực mà các bạn đã thảo luận ở trên và viết một quãng văn về nó. Đảm bảo thực hiện từ nối phù hợp)

First/Firstly/The first.. ./One of the... Second/Secondly/Another...


One of the drawbacks of tourism is the damage to lớn the environment of a country or area. In the first place, tourists use a lot of local resources such as water, food, energy, etc., & this puts pressure on the environment. Secondly, there is the problem of pollution. Many cities và towns become overcrowded tourists, with all their vehicles causing traffic jams as well as air and noise pollution. Another bad effect of tourism is the destruction of the wildlife in some places. The habitat of wild plants and animals is lost because of the building of tourist resorts, and by visitors" activities. In short, the development of tourism has bad effects on the environment.


Chú ý:  Những thông tin được gạch ốp chân học sinh có thể thay cầm cố để phù hợp với trường hợp của riêng mình

Tạm dịch:

Một trong những hạn chế của phượt là gây hại cho môi trường của một quốc gia hoặc khu vực vực. Trước tiên, du khách sử dụng không hề ít nguồn tài nguyên địa phương như nước, thực phẩm, năng lượng, vv, và vấn đề đó gây áp lực lên môi trường. Sản phẩm hai, sự việc ô nhiễm. Nhiều tp và thị xã trở yêu cầu quá mua khách du lịch, với tương đối nhiều xe khiến ùn tắc giao thông cũng tương tự ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Một hiệu ứng xấu không giống của phượt là sự tiêu diệt động đồ hoang dã ở một số nơi. Môi trường thiên nhiên sống của những loài thực vật hoang dã bị mất vì chưng xây dựng những khu du ngoạn và các buổi giao lưu của du khách. Tóm lại, sự cách tân và phát triển của phượt có những ảnh hưởng xấu mang đến môi trường.

(Làm bài toán theo cặp. Ngành du ngoạn có đặc biệt quan trọng với nước ta không? Cho tối thiểu một lý do.)

Lời giải đưa ra tiết:

A: Is tourism important khổng lồ Viet Nam?

(Ngành du ngoạn có quan trọng đặc biệt với vn không?)

B: Yes, it is. Because, tourism is Vietnam"s key economic.

(Có, chính vì ngành phượt là ngành tài chính mũi nhọn của Việt Nam.)


2. Listen to the lecture và tick (√) true (T) or false (F).

(Nghe bài diễn giả và lưu lại đúng (T) hoặc không nên (F).) 

 TF
1. Tourism plays an important part in the development of many nations.  
2. Modern transport promotes tourism.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Bản Vẽ Cầu Thang 21 Bậc Và Cách Tính Số Bậc Bạn Nên Biết

  
3. Tourism depends on the income of a country.  
4. People"s lives get better with the development of tourism.  
5. Tourism helps promote international understanding and cooperation.  
6. Young people go to lớn big cities to meet foreign tourists.  

Phương pháp giải:

Audio script:

Thanks to the widespread use of modern means of transport, people have more choice of holiday restination and can now visit even the remotest parts of the world. Tourism has certainly become an important factor in the development of many countries.

An obvious benefit of tourism is that it plays a key role in economic growth. It contributes greatly to income of a region or country. It also brings job opportunities to all kinds of people, and therefore helps promote prosperity in diverse fields. Another positive aspect of tourism is that it helps promote international understanding và cooperation among nations. In addition, tourism can improve the standard of living of local or rural communities, so young people are encouraged khổng lồ stay in their hometown lớn build a good life rather than move khổng lồ big cities. Finally, tourism brings cultural benefits, learn about the history và culture of a place, and spread them around the world.

In the other hand, the drawbacks of tourism can"t be denied ...

Dịch bài nghe:

Nhờ sử dụng rộng thoải mái các phương tiện giao thông hiện đại, bạn dân có khá nhiều lựa chọn hơn cho kì nghỉ lễ và bây chừ có thể cho tới thăm ngay cả những chỗ xa xôi độc nhất vô nhị của nỗ lực giới. Du lịch đã chắc chắn trở thành một yếu ớt tố đặc trưng trong sự phân phát triển của tương đối nhiều quốc gia.

Một tiện ích rõ ràng của du lịch là nó đóng một vai trò quan trọng đặc biệt trong tăng trưởng gớm tế. Nó đóng vai trò góp rất cao cho thu nhập của một vùng giỏi quốc gia. Nó cũng có lại thời cơ việc có tác dụng cho toàn bộ mọi người, và cho nên vì vậy giúp xúc tiến sự hạnh phúc trong nhiều nghành nghề khác nhau. Một khía cạnh lành mạnh và tích cực khác của du lịch là nó giúp ảnh hưởng sự phát âm biết với hợp tác thế giới giữa những quốc gia. Quanh đó ra, phượt có thể nâng cao mức sinh sống của cộng đồng địa phương hoặc nông thôn, vày vậy tín đồ trẻ được khuyến khích ở lại quê hương để xuất bản một cuộc sống thường ngày tốt rộng là đưa đến những thành phố lớn. Cuối cùng, du lịch mang lại tác dụng văn hoá, như du khách hoàn toàn có thể hiểu biết về lịch sử vẻ vang và văn hoá của một nơi, cùng truyền bá bọn chúng khắp nắm giới.

Mặt khác, những tinh giảm của du ngoạn không thể che nhận...

Lời giải đưa ra tiết:

1. T

2. T

3. F

4. T

5. T

6. F

1. T

Tourism plays an important part in the development of many nations.

(Ngành phượt đóng vai trò đặc biệt với sự phạt triển của không ít quốc gia.)

2. T

Modern transport promotes tourism.

(Giao thông hiện đại thúc đẩy ngành du lịch.)

3. F

Tourism depends on the income of a country.

(Ngành du ngoạn phụ thuộc vào thu nhập của quốc gia.)

Thôn tin: They can now visit even the remotest parts of the world.

(Họ thời buổi này còn rất có thể đến thăm quanh vùng xa xôi hẻo lánh độc nhất trên nắm giới.)

4. T

People"s lives get better with the development of tourism.

(Cuộc sống của mọi người giỏi hơn cùng với sự cải cách và phát triển của du lịch.)

5. T

Tourism helps promote international understanding và cooperation.

(Ngành phượt giúp ảnh hưởng hiểu biết và hợp tác và ký kết quốc tế.)

6. F

Young people go lớn big cities to lớn meet foreign tourists.

(Những thanh niên đi mang lại những thành phố lớn để gặp gỡ du khách hàng nước ngoài.)

Thông tin: Young people are encouraged to stay in their hometown khổng lồ build a good life rather than move lớn big cities.

(Những bạn trẻ được khuyến khích ở lại quê nhà để xây dựng cuộc sống tốt đẹp cố vì di chuyển đến những tp lớn.)


3. Listen again và choose the correct answer.

(Nghe lại và lựa chọn câu trả lời đúng.)

The next part of the lecture probably continues lớn discuss...

(Phần tiếp theo sau của bài diễn thuyết hoàn toàn có thể tiếp tục thảo luận về...)

A. Other benefits of tourism (những lợi ích khác của ngành du lịch)

B. The tourism industry in Viet Nam (ngành phượt ở Việt Nam)

C. The negative effects of tourism (những tác động tiêu cực của ngành du lịch)

*

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

The next part of the lecture probably continues to discuss the negative effects of tourism.

(Phần tiếp theo sau của bài bác diễn thuyết hoàn toàn có thể tiếp tục thảo luận về những ảnh hưởng tiêu rất của ngành du lịch.)


4. Work in groups. Talk about the negative effects of tourism on a region or country. The following ideas may be helpful lớn you.

(Làm vấn đề theo nhóm. Nói đến những tác động tiêu cực của ngành du lịch đối với khu vực hay đất nước. Những phát minh sau đây rất có thể giúp ích cho bạn.)

– Natural environment is damaged.

(Môi trường vạn vật thiên nhiên bị phá hủy.)

– Natural beauty is spoiled.

(Vẻ đẹp thiên nhiên bị thiệt hại.)

– Traditional ways of life are affected.

(Lối sống truyền thống lịch sử bị hình ảnh hưởng.)

– Social problems may arise.

(Những sự việc xã hội hoàn toàn có thể phát sinh.)

Lời giải đưa ra tiết:

- Natural environment is damaged. → pollution from tourism activities 

(Môi trường vạn vật thiên nhiên bị phá hủy. → bị ô nhiễm từ buổi giao lưu của khách du lịch)

- Natural beauty is spoiled. → Tourists are unaware of preservation of natural attraction.

(Vẻ đẹp vạn vật thiên nhiên bị thiệt hại. → khách tham quan không sở hữu và nhận thức được vấn đề bảo tồn danh lam chiến hạ cảnh.)

- Traditional ways of life are affected. → Tourism changes the life & habits of local people, especially the people in the remote or mountainous areas.

(Lối sống truyền thống bị ảnh hưởng. → khách hàng tham quan đổi khác cuộc sinh sống và khoanh vùng sống của người dân địa phương đặc biệt là những người dân tộc ở miền núi.)

- Social problems may arise. → sell things for tourists at very high price, crime such as pick-pocket, robbery,…

(Những sự việc xã hội có thể phát sinh. → bán hàng cho khách phượt với giá bán quá cao, tệ nạn xóm hội như móc túi, trộm cắp)


5. Choose one negative effect that you discussed above & write a paragraph about it. Make sure you use the right connectors.

(Chọn một ảnh hưởng tiêu rất mà chúng ta đã đàm đạo ở trên và viết một quãng văn về nó. Đảm bảo sử dụng từ nối phù hợp.)

First/Firstly/The first.. ./One of the... Second/Secondly/Another...

Third/Thirdly/Furthermore/In addition...

Lời giải chi tiết:

One of the drawbacks of tourism is the damage to the environment of a country or area. In the first place, tourists use a lot of local resources such as water, food, energy, etc., & this puts pressure on the environment. Secondly, there is the problem of pollution. Many cities & towns become overcrowded tourists, with all their vehicles causing traffic jams as well as air & noise pollution. Another bad effect of tourism is the destruction of wildlife in some places. The habitat of wild plants và animals is lost because of the building of tourist resorts, và by visitors" activities. In short, the development of tourism has bad effects on the environment.

Tạm dịch:

Một giữa những hạn chế của phượt là gây hư tổn cho môi trường thiên nhiên của một nước nhà hoặc khu vực. Trước tiên, khác nước ngoài sử dụng không hề ít nguồn khoáng sản địa phương như nước, thực phẩm, năng lượng, vv, và vấn đề này gây áp lực nặng nề lên môi trường. đồ vật hai, sự việc ô nhiễm. Nhiều tp và thị xã trở phải quá cài đặt khách du lịch, với rất nhiều xe gây ùn tắc giao thông cũng như ô nhiễm ko khí và tiếng ồn. Một cảm giác xấu khác của phượt là sự hủy hoại môi trường hoang dã ở một số nơi. Môi trường thiên nhiên sống của các loài thực vật hoang dã bị mất bởi vì xây dựng các khu du lịch và các hoạt động vui chơi của du khách. Tóm lại, sự cải cách và phát triển của du lịch có những tác động xấu mang lại môi trường. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *