7 With Clear Evidence, His Company Couldn’T Deny Having Dump A Large Quantity Of Toxins Into The Sea

*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: 7 with clear evidence, his company couldn’t deny having dump a large quantity of toxins into the sea

Withclear evidence(A), his company couldn"tdeny having(B)dump(C) a large quantity of toxinsinto the sea(D).

A.clear evidence

B.deny having

C.dump

D.into the sea


*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!
Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Question.Withclear evidence, his company couldn"tdenyhaving dumpa large quantity of toxinsinto the sea. A.clear evidence B.deny C.having dump D.into the...

Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question.Withclear evidence, his company couldn"tdenyhaving dumpa large quantity of toxinsinto the sea.

A.clear evidence

B.deny

C.having dump

D.into the sea


Đáp án C

Sửa lại: having dumped (having + Vp
II)

Dịch: Với dẫn chứng rõ ràng, công ty của ông ko thể lắc đầu việc đang đổ một lượng béo chất độc xuống biển.


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Question.These companieswereaccused onhaving releaseda large amount of carbon dioxideinto the atmosphere. A.These companies B.accused on C.having released D.into the...

Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question.These companieswereaccused onhaving releaseda large amount of carbon dioxideinto the atmosphere.

A.These companies

B.accused on

C.having released

D.into the atmosphere


Đáp án B

Sửa lại: accused of (bị cáo buộc đã làm gì)

Dịch: những công ty này bị cáo buộc đã thải ra một lượng khủng carbon dioxide vào khí quyển


Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Humans nowhave to(A) suffer theeffects of global warming(B)due to(C) havingtreat the environment(D) irresponsibly. A.have khổng lồ B.effects of global warming C.due khổng lồ D.treat the...

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Humans nowhave to(A) suffer theeffects of global warming(B)due to(C) havingtreat the environment(D) irresponsibly.

A.have to

B.effects of global warming

C.due to

D.treat the environment


Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Having denied(A) theresponsibility for(B) theenvironmental(C) it caused, the factorywas forced to(D) close down. A.Having denied B.responsibility for C.environmental D.was forced...

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Having denied(A) theresponsibility for(B) theenvironmental(C) it caused, the factorywas forced to(D) close down.

A.Having denied

B.responsibility for

C.environmental

D.was forced to


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Question.Humans nowhave tosuffer theeffects of global warmingdue tohavingtreat the environment irresponsibly. A. Have to B. Effects of global warming C. Due lớn D. Treat the...

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question.Humans nowhave tosuffer theeffects of global warmingdue tohavingtreat the environment irresponsibly.

A. have to

B. Effects of global warming

C. due to

D. treat the environment


Đáp án D

Sửa lại: treated the environment (having + Vp
II)

Dịch: bé người hiện thời phải chịu ảnh hưởng của sự rét lên trái đất do sẽ đối xử với môi trường xung quanh một bí quyết vô trách nhiệm.


Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Question.Having deniedtheresponsibilityfor theenvironmentalit caused, the factorywas forced to lớn close down. A.Having denied B.responsibility C.environmental D.was forced...

Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question.Having deniedtheresponsibilityfor theenvironmentalit caused, the factorywas forced khổng lồ close down.

A.Having denied

B.responsibility

C.environmental

D.was forced to


Đáp án C

Sửa lại: environment (vị trí yêu cầu danh từ)

Dịch: lắc đầu trách nhiệm đối với môi trường nhưng mà nó khiến ra, nhà máy buộc đề nghị đóng cửa.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Onthe floor of the Pacific Oceanishundredsof flat-topped mountainsmore thana mile beneath sea level.

A. Is

B. More than

C. On

D. Hundreds of


Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.Question.Having been warnabout the relationshipbetween climate changeandthe spread of infectious diseases, everyone shouldget vaccinated. A. Having been warn B. Between climate change C. The spread of infectious diseases D. Get...

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question.Having been warnabout the relationshipbetween climate changeandthe spread of infectious diseases, everyone shouldget vaccinated.

A. Having been warn

B. Between climate change

C. the spread of infectious diseases

D. get vaccinated


Đáp án A

Sửa lại: Having been warned (having + Vp
II)

Dịch: Đã được cảnh báo về quan hệ giữa biến hóa khí hậu cùng sự lây lan của những bệnh truyền nhiễm, mọi bạn nên được tiêm phòng.

Xem thêm: Truyện tranh bách hợp hiện đại tổng tài hay nhất nên đọc qua


Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Hisdriving(A) ambitionwas(B)entering(C) one of thetop(D) universities in the city.

A.driving

B.was

C.entering

D.top


tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên

Mark the letter A, B, C, or D khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Câu 1: With clear evidence, his company couldn"t deny having dump a large quantity of toxins into the sea.

A. clear evidence

B. deny

C. having dump

D. into the sea


Giải bỏ ra tiết:

Dùng danh cồn từ kết thúc “having PII’” sau hễ từ “deny”

Sửa: dump => dumped

Tạm dịch: cùng với những dẫn chứng rõ ràng, doanh nghiệp của ông ko thể lắc đầu việc vẫn đổ một lượng bự chất độc ra biển.


Câu 2: Humans now have lớn suffer the effects of global warming due to having treat the environment irresponsibly.

A. have to lớn

B. effects of global warming

C. having treat

D. the environment


Giải bỏ ra tiết:

Dùng danh cồn từ kết thúc “having PII’” sau giời từ “due to”

Sửa: treat => treated

Tạm dịch: Con fan hiện đề nghị gánh chịu hậu quả của sự việc nóng lên toàn cầu do đối xử với môi trường một biện pháp vô trách nhiệm.


Câu 3: Having denied the responsibility for the environmental it caused, the factory was forced to lớn close down.

A. Having denied

B. responsibility for

C. environmental

D. was forced to


Giải đưa ra tiết:

Đằng sau mạo tự “the” buộc phải một danh từ

Sửa” environmental => environment

Tạm dịch: do chối bỏ trọng trách về môi trường thiên nhiên do mình tạo ra, xí nghiệp sản xuất buộc đề xuất đóng cửa.


Câu 4: These companies were accused on having released a large amount of carbon dioxide into the atmosphere.

A. These companies

B. accused on

C. having released

D. into the atmosphere.


Giải chi tiết:

Accuse sb of doing/having done sth: buộc tội ai bởi vì điều gì

Sửa: on => of

Tạm dịch: các công ty này bị cáo buộc đã thải một lượng bự khí cacbonic vào bầu khí quyển.


Câu 5: Having deciding on the topic of the presentation, he started finding relevant information for it

A. Having deciding

B. topic of the presentation

C. he started

D. for it


Giải đưa ra tiết:

Dùng dạng rút gọn ở phân từ hoàn thành “having PII” khi ao ước nhấn mạnh đây là hành động xảy ra trước so với cồn từ ở mệnh đề chính/ hoặc chỉ nguyên nhân

Sủa: Having deciding => Having decided


Câu 6: Having signed an agreement to lớn reduce carbon dioxide emissions, we were determined to lớn help reduced global warming.

A. Having signed

B. lớn reduce

C. determined

D. reduced


Giải bỏ ra tiết:

Help + V/to-V: giúp làm cho gì

Sửa: help reduced => help reduce/to reduce

Tạm dịch: sau khoản thời gian ký một thỏa thuận để bớt lượng khí thải carbon dioxide, công ty chúng tôi quyết trung tâm giúp giảm sự tăng cao lên toàn cầu.


Câu 7: Having spent all their saving money, they started bởi some odd jobs lớn make ends meet.

A. Having spent

B. saving money

C. started do

D. make ends meet


Giải chi tiết:

Start + to-V/Ving: ban đầu làm gì

Sửa: started vày => started khổng lồ do/doing

Tạm dịch: sau thời điểm tiêu hết số tiền tiết kiệm chi phí được, họ bắt đầu làm một số quá trình lặt vặt nhằm kiếm sống.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *